Ce se întâmpla pe la Iaşi acum 4.000 de ani

31 august 2009

.Vestigiile unei vechi culturi europene la cucuteni

    Poart? numele Cultur? Cucuteni" fiindc? a fost descoperit? mai nti n p?mntul Cet??uii din satul Cucuteni – Ia?i, unde prin 1884 se scotea piatr? pentru ?oseaua Hr-l?ului ?i din p?mnt au ie?it la iveal? vase, cioburi ?i figurine din lut ars, colorat. Folcloristul ie?ean Teodor Burada a intervenit la autorit??ile timpului, oprind distrugerea ?i cernd efectuarea unor cercet?ri ?tiin?ifice. Astfel informat, sau fiindc? ar fi g?sit la anticariatul fra?ilor ?araga cteva piese ajunse la Ia?i, profesorul Nicolae Beldiceanu, poet sensibil, pasionat de arheologie ?i istorie (studiase trecutul m?n?stirilor din Moldova), a ntreprins primele cercet?ri ?i, convins de importan?a vestigiilor de factur? milenar?, le-a semnalat printr-un articol la Noua Revist?" din 26 noiembrie / 8 decembrie 1884.
 Informnd ?i Societatea de Medici ?i Naturali?ti din Ia?i – institu?ie ?tiin?ific? a vremii -, de descoperire, aceasta i-a oferit o mic? subven?ie pentru lucr?ri. n ianuarie 1888, peste 4 ani, culesese deja 400 piese ?i finan?ase s?p?turile pe cheltuiala sa.
     Continund s?p?turile (1885 -1888), mpreun? cu profesorii ie?eni Grigore Bu?ureanu, Dimitrie Dia-mandi ?i Dimitrie Butculescu din Bucure?ti ?i descoperindu-se alte vestigii n zon?, profesorul Beldi-ceanu publica n Revista pentru istorie, arheologie ?i filologie", vol. 5/1885, din Bucure?ti, articolul: Antichit??ile de la Cucuteni". Cu acela?i titlu publica ?i o bro?ur? la Ia?i. La rndul s?u, profesorul Gr. Bu?ureanu tip?rea n Arhiva" ie?ean? din anul 1889 studiul Noti?? asupra s?p?turilor ?i cercet?torilor efectuate la Cucuteni" ?i f?cea cunoscut? descoperirea, pe plan interna?ional, prezentnd o comunicare, n limba francez?, la al X-lea Congres Interna?ional de Antropologie ?i Arheologie Preistoric?, ?inut la Paris n anul 1889. n acela?i an profesorul D. Diamandi prezenta descoperirea la lucr?rile Societ??ii de Antropologie din Paris. Astfel vestigiile, ceramica ?i toate urmele civiliza?iei de la Cucuteni intrau n circuitul lumii ?tiin?ifice europene, sub numele Cultura Cucuteni", luat potrivit tradi?iilor ?tiin?ifice de la localitatea unde s-a descoperit mai nti.
 Efectuate ?i n 1895, cercet?rile de la Cucuteni au fost preluate de arheologul german Hubert Schmidt (1909 – 1910), care a stabilit etapele de dezvoltare ale Culturii Cucuteni" (A, A-B ?i B) ?i a publicat ampla lucrare Cucuteni".
 Continuate, sistematic, dup? cel de-al doilea r?zboi mondial, pe o colin? din prelungirea dealului Laiu din zona Cet??uii s-au g?sit resturi de locuin?e geto-dacice din secolele IV-II, .Chr., mai mul?i tumuli (movile nalte de p?mnt pentru protec?ia mormintelor) ?i un valoros tezaur cu vreo 70 piese din aur (1961), r?mas probabil de la un conduc?tor al geto-dacilor.

 Ceramica de Cucuteni -prezentat? ntr-o expozi?ie la Vatican

    Odat? semnalat?, ceramica descoperit? la Cucuteni a fost identificat? ?i n alte locuri, pe un larg cuprins ntre Carpa?i ?i Nipru, din sud-estul Ardealului, nord-estul Munteniei, n toat? Moldova ?i vestul Ucrainei (un areal de vreo 350.000 kilometri p?tra?i) in anul 1897 descoperindu-se asemenea ceramic? ?i mai veche (pu?in pictat?) lng? satul Trypillia din preajma Kievului (Tripolie n limba englez? sau rus?) de arheologul ucrainian Vicenty Khvolka i s-a atribuit numele localit??ii respective (The Trypillian Civilization), fapt pentru care in unele manifest?ri interna?ionale vestigiile milenare apar sub genericul Civiliza?ia Cucuteni – Tripolie" (Trypillia). Sub acest nume (Cucuteni – Trypillia una gran-da civita dell antica Europe V – III milenni" sau Cucuteni – Tryipillia, great civilisation of old Europe"), sau prezentat asemenea piese ?i la expozi?ia european? organizat? la Vatican n Palazzo della Cancelleria (16 septembrie – 31 octombrie 2008). ntre obiectele expuse 430 au provenit din patrimoniul romnesc, 170 din Ucraina ?i 43 din Republica Moldova. Succesul a fost imens, str?vechea civiliza?ie ce-a d?inuit n spa?iul r?s?ritean al Carpa?ilor (mileniul V – III), uimind vizitatorii.

 Vase perfecte, realizate f?r? roata olarului

    Realizatorii acestor obiecte de nalt rafinament artistic se ocupau cu agricultura, cre?terea animalelor ?i par?ial cu vn?toarea ?i st?pneau ndeletnicirile ?es?toriei, confec?ion?rii uneltelor din piatr?, silex, din corn de cerb, os ?i a armelor de ap?rare, nefiindu-le str?in? nici prelucrarea metalelor (arama, aurul). Unii, ocupndu-se cu ol?ritul, realizau vasele necesare traiului casnic, pentru hran?, p?strarea cerealelor, a mierii, unturii, fructelor uscate, precum ?i vase pentru uz religios ori statuete cu zeit??i, ceramica artistic? fiind marea lor pasiune. Probabil, la nceput nu se folosea faimoasa roat? a olarului, dar vasele de felurite m?rimi ?i forme au contururi simetrice, ar?tnd marea pricepere a me?terilor. Piesele realizate cu pere?i sub?iri din past? de lut fin?, incizate sau pictate n culori naturale alb, ro?u ?i negru, spiralate ?i perfect arse (la vreo 900 de grade), aveau nf??i?are artistic? ?i sonorit??i de por?elan. Locuitorii de atunci care au l?sat una dintre cele mai str?lucite culturi neolitice de pe teritoriul european", prezent? n mii de a?ez?ri -unde se crede c? a iradiat din centrul bogat al Moldovei -, tr?iau n locuin?e simple construite din lemn ori chirpici (unele, probabil, cu pere?ii din nuiele mpletite b?tute cu p?mnt), situate pe locuri nalte protejate cu ?an?uri adnci ?i largi pentru ap?rare ?i grupate n jurul unui loc central liber destinat sanctuarelor sau activit??ilor ob?te?ti. Unele din aceste locuin?e, n num?r mare, scunde sau mai nalte, ocupau suprafe?e ntinse ?i alc?tuiau a?ez?ri cuprinz?toare. Aveau dou? nc?peri sau mai multe, cu podele din brne acoperite cu lut, vetre pentru g?tit ?i cuptoare pentru nc?lzit ?i copt. ?ineau cultul zeilor, probabil al zei?ei mam?, a fertilit??ii reprezentat? prin statuetele feminine, cu siluete gra?ioase, (nc? se tr?ia n epoca matriarhatului, cnd femeia avea rolul principal, apartenen?a la gint? fiind pe filia?ie matern?).

 Dup? vreo 1500 de ani de vie?uire aceast? popula?ie a disp?rut, misterios, f?r? a l?sa necropole funerare, unele dintre fostele locuin?e g?-sindu-se arse, cu obiectele sf?rmate n cenu?a incendiilor. S-a presupus c? a suferit o catastrof? climatic? n jurul anului 2800 .Chr. la care nu sa adaptat sau, fiindc? era pa?nic?, sedentar?, a fost nimicit? de n?vala triburilor indo-europene. A ap?rut ?i ipoteza c? explozia demografic? sau sec?tuirea p?mntului pe care-l lucrau i-a ndemna pe membrii ei s? schimbe locul traiului ori, poate, chiar religia i-a obligat, spre a se feri de du?mani, s? p?r?seasc? vechea a?ezare incendiat?, l?snd n urm? cenu?? ?i minunatele lor opere

A circulat ?i p?rerea c? din cauza urgiilor unii dintre urma?ii lor s-ar fi retras n p?duri ?i n mun?i, disper-sndu-se ?i adaptndu-se noilor condi?ii ?i schimbnd obiceiurile. Istoricul Nicolae Iorga nota c? poporul romn are o istorie de 4 ori milenar?, de cnd s-a deta?at ca etnicitate din lumea societ??ii primitive. O vechime cum nu au multe popoare, sau dac? o au, nu s-au men?inut pe teritoriul n care au ap?rut, a?a cum este cea a poporului romn".

 

Str?lucesc de parc? ieri ar fi ie?it din cuptoare
In anii no?tri pe locul primelor descoperiri, la Cucuteni, s-a organizat un Muzeu Arheologic cu vestigii neolitice ?i geto – dacice din secolele IV – II i. Chr. Deschiznd festivitatea din 14 august, directoarea Complexului Muzeal Moldova, doamna L?cr?mioara Stratulat ?i-a m?rturisit bucuria mplinirii vechii dorin?e de face cunoscut? str?vechea zestre milenar? ?i a ar?tat c? proiectul expozi?iei Cucuteni – Magia Ceramicii" este finan?at de Uniunea european? n cadrul rela?iilor de vecin?tate Romnia – Republica Moldova 2004 -2006. Con?ine cam jum?tate din exponatele prezentate la Vatican.

     Dnd cuvntul ministrului Culturii, domnului Teodor paleologu – ie?ean prin origine -, dnsul ?i-a nceput alocu?iunea m?rturisind atrac?ia pentru aceste locuri:, Am, n-am treab?, vin la Ia?i!", dup? care a recomandat expozi?ia ?i a subliniat importan?a culturii ca punte de leg?tur? ntre na?iuni. Pn? n 6 august 2009, a fost deschis? la Chi?in?u, bucurndu-se de mare succes. A ncheiat declarnd c? va fi prezentat? ?i la New York, pentru c? este important s? promov?m aceasta valoare na?ional?".

 Dup? cuvntul Doctorului Romeo Dumitrescu, pre?edintele Funda?iei Cucuteni pentru Mileniul III, care a donat unele obiecte Universi t??ii Al. I. Cuza, urmat de salutul directorul general al Muzeului Na?ional de Istorie ?i Arheologie Chi?in?u, – Dr. Hab. Eugen Sava -, s-a t?iat panglica. Astfel musafirii Muzeului Unirii au putut admira splendidele vase din lut lucrate de 3-4 mii de ani n urm?, dar str?lucind de parc? ieri ar fi ie?it din cuptoare: cupe, fructiere, str?chini, pahare de ceramic?, amfore, c?u?e, statuete, bizare vase binoclu, trinoclu ?i tip hore, cu semnifica?ii astrale ?i multe alte lucr?ri de mare atrac?ie. Istoricul lor este prezentat ntr-un splendidul catalog realizat de colectivul Complexului Muzeal Moldova.

Expozi?ia fiind deschis? pn? la finele lunii august, este p?cat s? nu fie vizitat?. n Ucraina exist? un cult pentru mo?tenirea de la Trypillia, dedicndu-i-se felurite albume ?i lucr?ri ?i insuflndu-se copiilor dragoste pentru nainta?ii din neolitic (considera?i str?mo?i), organizn-du-se sate turistice cu interioare ?i hran? str?veche (ca n vechile a?ez?ri proto-urbane – premerg?toare ora?ului – din regiunea Tcherkassy), numele Trypillia devenind un brand, f?cut cunoscut printr- o expozi?ie la Paris, imediat dup? Revolu?ia Portocalie.


Strada Cuza Vodă, calea de seamă a Iaşilor

17 august 2009
De vreo s?pt?mn?, trec?torii pe strada Cuza Vod? pot remarca faptul c? tramvaiele nu mai circul? pe vechiul lor f?ga?, ?inele au fost scoase, iar n locul caldarmului spart s-a deschis parc? o albie de ru. ntr-un cuvnt, b?trna uli?? numit? pn? prin 1910 strada Golia, n amintirea m?n?stirii de la cap?tul s?u r?s?ritean, a intrat n mari prefaceri. S?-i fie de bun augur, c?ci este de fapt singura strad? care mai p?streaz? aproape n totalitate imobilele din veacurile trecute. Celelalte, precum L?pu?neanu, Copou ?i ?tefan cel Mare, au fost par?ial despuiate de zestrea lor str?veche, iar Anastasie Panu, Ghica Vod?, Br?tianu (Dimitrov), Arcu, Bulevardul Ferdinand (strada G?rii), Trgu Cucului, Costache Negri au fost aproape complet decimate de edilii ?i sistematizatorii anilor 1960-1989 ale c?ror semn?turi se afl? pe dosarele demol?rilor din arhivele vremii.

 
 

Pe aceea?i strad? se afl? vechile cl?diri ale ?colii Notre Dame n care func?ioneaz? Filarmonica – unde pe vremuri (1847) s-a ntlnit celebrul compozitor Fr. Liszt cu Barbu L?utaru

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Soarta a vrut ca strada Cuza Vod? s? r?mn? singura din fostul ora? elegant ?i pitoresc datorit? puzderiei de magazine cochete ?i variet??ii cl?dirilor, artistic colorate ?i nzestrate cu balcoane forjate ?i fa?ade ornamentate.

 

Cum ?i aceasta ultim? m?rturie a micului Paris" cum era poreclit? odinioar? fosta capital? a Moldovei st? pe cugetul unor modernizatori care o viseaz? radical schimbat? sau d?rmat? ?i apoi rezidit? – Dumnezeu ?tie cnd, mai mul?i cititori ne-au propus s? invit?m pe acei care au un cuvnt de spus n acest domeniu la o plimbare virtual?, pe f?ga?ul b?trnei uli?e. Astfel, cunoscnd-o, poate g?sesc formula readucerii la aspectul de odinioar? neacceptnd clintirea nici unei zidiri, ci doar consolidarea ?i refacerea lor rnd pe rnd.

 

Ora?ele Europei p?strnd sumedenie de str?zi strmte, relicve medievale cu firme centenare, mici pr?v?lii, ber?rii ?i cofet?rii cu mesele mpr??tiate pe trotuare, mul?i dintre musafirii de peste grani?e vor s? le vad? ?i pe ale noastre. De aceea, mai toate trgurile ardelene precum Bra?ovul, Sibiul, Sighi?oara, Aradul, Timi?oara le-au pus n valoare. Nu s-au dat n l?turi nici bucovinenii ?i nici chiar vecinii cern?u?ieni care au redat patina str?veche fostei str?zi Iancu Flon-dor. Au consolidat-o ?i mbr?cat-o n hainele de epoc? cu prilejul zilelor Cern?u?i 600, s?rb?torite odat? cu Ia?ii, n virtutea aceluia?i hrisov semnat de Alexandru cel Bun.

 

 

 

Au sc?pat ca prin minune de vijeliile vremurilor Dughenile B?ncii"

 

Totodat?, trebuie re?inut faptul c? pelerinajul ecumenic avut n vedere de unele institu?ii reprezint? doar o parte a turismului, unii dintre vizitatorii cu alte credin?e fiind interesa?i de obiective culturale istorice ?i centrul vechi, a?teptndu-se s? ntlneasc? un stari mesto" (ora?ul vechi) ca la Praga sau Var?ovia, ca la Sibiu, Bra?ov ?i Bucure?ti (acum n curs de reabilitare). R?spunznd parc? unor asemenea ntreb?ri prin articolul Strada Cuza Vod? intr? din nou n istorie", publicat de Curierul" din 28 august 2008 , municipalitatea vestea c? b?trna cale a Ia?ilor Cuza Vod?" va deveni o pies? important? n patrimoniul cultural – istoric al ora?ului. Repara?iile radicale la care va fi supus? i vor reda aspectul ?i parfumul din vremea str?bunicilor. Lucr?rile de reabilitarea vor costa 45 milioane euro.

 

Cum sunt ?i mul?i doritori s? cunoasc? zestrea de aur a a?ez?rii noastre – comoara de monumente ?i zidiri istorice cu mare poten?ial turistic (vreo patru sute) – a c?rei reabilitare urgent? ar trebui s? stea n fruntea preocup?rilor dreg?torilor cet??ii ?i oamenilor politici, ncepem plimbarea noastr? pe fosta uli?? Golia pornind de la bustul c?rturarului Dimitrie Cantemir, a?ezat pe locul fostelor bol?i Pa?-canu. A?a se numea ?irul de magazine din cl?direa scund? cu tavanul nc?perilor din c?r?mid? boltit, drept pav?z? mpotriva pojarurilor ce nimiceau una-dou? cte o ntreag? uli??.

 

n ele vie?uia vestita libr?rie-an-tic?rie ?araga vizitat? adesea de poetul class =”xirtireh” href=”http://www.comunicatedepresa.ro/mihai1″ title=”mihai”>Mihai Eminescu ?i povestitorul Ion Creang?, ca s? nu mai vorbim de junimi?ti iar mai trziu de Mihail Sadoveanu, George To-prceanu ?i Panait Istrati, mu?teriii unui magazin de harna?amente v-n?tore?ti ad?postit n alt? bolt?.

 

Bol?ile r?m?seser? din vremea cnd Ia?ii erau capital? ?i au fost demolate prin 1937, cu mare pln-set, pentru a se vedea Palatul Can-tacuzino-Pa?canu cump?rat de edilitate ca sediu al Prim?riei (ce ad?poste?te acum Oficiul St?rii Civile). Vechi de cteva sute de ani, st?pnit de mai mul?i boieri din stirpea Cantacuzinilor, poart? legenda c? n cuprinsul a?ez?rii sale ar fi locuit ?i domni?a Ruxandra, frumoasa fiic? a voievodului Vasile Lupu.

 

Strada al?turat? p?streaz? amintirea casei n care a copil?rit ?i a locuit tribunul Unirii, poetul Va-sile Alecsandri, autorul imnului Hora Unirii ?i al vreo 20 de vestite piese de teatru scrise ntre zidurile care au ad?postit pn? toamna trecut? ?i Muzeul Teatrului mutat apoi la Copou, fiindc? nu s-a g?sit o cale pentru p?strarea cl?dirii n patrimoniul muzeistic al Ia?ului cultural.

 

La col?ul din vale al str?zii Alecsandri cu strada Cuza Voda au sc?pat ca prin minune de vijeliile vremurilor Dughenile B?ncii", cum se numeau zidirile centenare n care s-a ad?postit Tipografia Societ??ii Junimii (1865), Libr?ria Junimea (1868), Cabinetul literar Junimea – o bibliotec? cu ultimele tip?rituri pus? la dispozi?ia publicului, ?i redac?ia ziarului Curierul de Ia?i" n care a trudit poetul Mi-hai Eminescu ntre 1874 -1877. Cl?direa cu bol?i de odinioar? reprezint? o comoar? a Istoriei Literaturii Romne ?i m?rturie de seam? a vechiului Ia?i n care ?i-ar putea g?si locul o libr?rie cu firma Junimea 1878.

 

Urmeaz? casa logof?tului Cos-t?chel Sturza, boierul sufletist care a dat locuin?a de zestre a nevestei drept sediu pentru Societatea Medicilor ?i Naturali?tilor ?i Muzeului de ?tiin?e Naturale existent ?i n zilele noastre pe Bulevardul Independen?ei. n od?ile cl?dirii folosit? acum de Po?t? s-a deschis prima Banc? a Moldovei, pe vremea domnitorului Grigore Ghica, iar Titu Maiorescu a inaugurat Prelec-?iunile (conferin?ele) Junimii n februarie 1863. Are de vecine cl?dirile gemene Cristofor", mndrie a str?zii ?i a veacului trecut datorit? alurii lor impun?toare, aspectului fastuos ?i respectului pentru stilul str?bun. Bijuterii arhitectonice ce trebuie reabilitate la nf??i?are ?i repuse n valoare.

 

 

 

Teatrul Chateau aux fleurs" ar trebui nviat putnd fi un brand turistic

 

ntre ele a r?mas mult timp un spa?iu liber pn? s-a construit cl?direa cu bolt? pentru a se putea vedea Teatrul Chateau aux fleurs" instalat n cl?direa de peste 250 ani, numit? Rosetti. Parcurgnd bolta uitat? de badanale, ca ?i celelalte zidiri ale str?zii ce ar trebui m?car v?ruite ntr-un elan gospod?resc, ne ntmpin? un castan umbros ?i o cas? str?veche sprijinit? n dou? sc?ri laterale ca o b?trn? n crje.

 

N-are nici o plac? de amintire ?i rari sunt acei care mai ?tiu c? ograda de ast?zi strmtorat? de felurite acareturi era pe vremuri o frumoas? gr?din? cu pomi seculari, straturi nflorite n jurul bogatei cl?dirii – zidire boiereasc?. Apar?inea, pe la 1830, marelui hatman R?du-canu Roset ?i soa?ei sale Efrosina (ambii bunicii scriitorului Radu Rosetti). Pierzndu-se st?pnii, urma?ii o nchiriau, pe la 1876 ad?postind vestita cafenea Chateau aux fleurs" din strada Golia, num?rul 42 n cuprinsul c?reia, un grup de actori tineri de la Teatrul Na?ional instalau n vara anului 1876 o scen? pentru teatrul de sezon Chateau aux fleurs" care a d?inuit ca teatru satiric, de variet??i, pn? la ultimul r?zboi ?i ar trebui nviat putnd fi un brand turistic. Sala este ?i acum, la parter, mic?orat?.

 

Peste drum, se afl? Palatul Camerei de Comer? ridicat pe locul foste case Stoianovici, n care a locuit colonelul Cuza nainte de a fi ales domn, iar urm?toarele cl?diri p?streaz? amintirea unor magazine celebre cu covoare persane orientale, rarit??i, obiecte de art?, anticariat ?i binen?eles debitului de ?ig?ri a lui Ion Creang?, aciuat ntr-o bolt? lng? fosta banc? Dacia ?i care ar trebui redeschis de careva cu vechea firm?, relicv? a str?zii.

 

Pe aceea?i strad? se afl? vechile cl?diri ale ?colii Notre Dame n care func?ioneaz? Filarmonica -unde pe vremuri (1847) s-a ntlnit celebrul compozitor Fr. Liszt cu Barbu L?utaru, apoi palatul domnitorului Grigore Ghica d?ruit de acesta ora?ului pentru Orfanotro-fion (Maternitate), casa lui Hrista-che Z?nescu n care a func?ionat o veche ?coal?, Palatul Kalimachi ?i alte zidiri descrise pe larg n lucrarea Din Trgul Cucului n Pia?a Unirii" a autorului.

 

?innd seama de importan?a acestei str?zi ?i lucr?rile ncepute, probabil c? n-ar strica s? se ?in? seama de caracterul istoric. Asemenea str?zi au caldarmul din piatr? cubic?, granit sau bazalt a?ezat? n rnduri ornamentale, existent ?i pe Cuza Vod? pn? prin 1990, din care se mai p?streaz? o relicv? pre?ioas? ntre Teatru ?i statuia lui Miron Costin. Bordurile sunt din acelea?i materiale sau mo-zaicate, cum au ?i fost unele pn? zilele trecute, evitndu-se betonul modern care dup? un timp se ciupe?te. Pentru a p?stra alura istoric?, celebra strad? parizian? Champs Elysee are asemenea pavaj ntlnit ?i pe alte str?zi din ora?ele europene. De asemeni, ar fi binevenit? reluarea unor firme cu nume tradi?ionale, centenare, ?i eliminarea uniformiz?rii vitrinelor cu termo-panele ce nu-?i au locul pe o strad? istoric?.

 

Balcoanele ar trebui recondi?ionate ?i vopsite, ornamentele cl?dirilor ref?cute, iar zidurile reparate ?i v?ruite n culorile pastelate ce d?deau farmec ora?ului de alt?dat?.


Uitatele Feredeie de la Ungheni

13 august 2009
Scriind despre la?ii de alt?dat?, Rudolf Sutu povestea prin anii 1930: Distrac?iile ie?enilor n timpul verii erau multe. Cea mai de seam? era trenul de pl?cere la Ungheni. Cu 1 leu ?i 50 bani te ducea trenul la Ungheni, el avnd atunci 35 pn? la 40 vagoane toate pline de lume. La coborrea din tren n gara Ungheni primeau pe vizitatori vestitul l?utar Arghir ?i filigornistul Curechi, care cntau n gr?dina lui Sinic?. Alt taraf cnta pe malul Prutului, celor ce se prmblau cu barca pe ap?. Mesele n gr?dinile lui Sinic? ?i Zamfir erau nentrecute". Era vorba de satul cu acest nume existent ?i ast?zi pe malul drept al Prutului ?i vestit pn? la ultimul r?zboi pentru nzestr?rile sale balneare cu mare atractie n lumea la?ilor de alt? data.
 A merge ntr-o Duminic? la Ungheni era pentru cele mai multe familii ie?ene ceva cu mult mai nsemnat dect o simpl? rait? prin localit??ile m?rgina?e. ?i c?l?toria cu drumul de fier ?i preg?tirile erau un eveniment important. Omul ?i lua consoarta ?i copiii, i a?eza n vagonul de clasa a III, cucoana ?innd copilul de ???, iar domnul avnd pe genunchi s?i un chiup mare de sticl? cu castrave?i mura?i, pe lng? un cogemite panier cu de ale mnc?rii." (Ia?ii de odinioar?)

 

Cei cu bani nu duceau asemenea bagaje c?ci satul avea restaurante cu gr?dini umbroase n care se putea mnca mai bine ca la mama acas?, meniuri obi?nuite sau locale precum somn la cuptor, pe?te pr?jit cu bulion ?i ceap? ori faimoasele salate de ?ri cu m?rar, p?trunjel, icre ?i mult? ?elin?, plus un p?har de vin ro?u", recomandate ?i ca leac de ntinerirea" b?rba?ilor, femeile beneficiind de apele Prutului, vestite pentru rodnicia" d?ruit? celor sterpe". Nu mai pu?in? trecere avea ?tiuca umplut? de la hanul Alistar, mult iubit? de popula?ia evreiasc? a Ia?ilor, pentru care Unghenii reprezentau cel mai atr?g?tor loc de vilegiatur?. Unul dintre vizitatori, domnul ?aie Gutman, locatar acum n Rehovot – Israel, p?streaz? cu duio?ie fotografiile fostei plaje, pe care apare n copil?rie al?turi de familie, v?zute de subsemnatul pe Internet. Poart? datele 1933, 26 ?i 27 iulie 1936, semn c? pe plaj? nu lipseau nici fotografii.

 

Spre bucuria pescarilor", s?tenii aveau iazuri cu crapi, cleani, ?tiuci, cegi ?i chiar somni, n care undi?arii f?r? noroc" la Prut ?i-l reg?seau" pe malul lor. Unele, amenajate ca bazinele de ?trand, destinate mai ales mb?ierii copiilor ?i femeilor, aveau apa curg?toare ca ?i Prutul din care o circulau prin ni?te ?evi.

 

Vn?torii aveau la ndemn? p?durile de stuf?ri? ?i p?puri? pline de ra?e ?i g?te, ce st?pneau odinioar? iez?tu-rile pn? dincolo de Criste?ti, r?mase acum ni?te petice de rogoz, arse de usc?ciune, care cu ini?iativ? ar putea renvia, mbel?ugnd locurile.

 

Vacan?ele Unghenilor prilejuiau ?i incursiuni la o stn? cu ca? dulce sau la vestitele gr?din?rii ?i harbuz?rii dintre Bosia ?i Bohotin, pline de p?tl?gele, vinete, chiperi ?i faimoasele ?eline ct sfecla de mari ce umpleau panerele vizitatorilor chema?i s? njunghie cte o harbuzoaic? t?rcat? cu miez zaharat dulce ca mierea. Ct despre miere, nu lipsea nici aceasta, c?ci n paji?ti se n?irau crduri de ?tiubeie cu faguri parfuma?i de menta covoarelor luncii sau din lanurile cultivate pentru hrana drogheriilor ?i fabricilor de s?pun. Mierea ca ?i lumn?rile din cear? verzuie, cu parfum de ment?, r?sucite de un localnic, erau deliciul serilor ie?ene de Cr?ciun.

 

Pe 2 august era Ziua harbujilor de la Probaje

 

Rul fiind odinioar? navigabil (n sat tr?ind ?i un scafandru – Nechita Costantin – care l cur??a), se f?ceau plimb?ri pitore?ti cu barca de-a lungul luncii – descris? cu romantism de Mi-hail Sadoveanu -, amatorii de excursii lungi putnd cobor spre Gala?i sau urca spre vama Sculenlor unde se amenajaser? alte B?i". Se putea admira podul feroviar de peste ru construit dup? planurile celebrului arhitect Eiffel, autorul turnului din Paris ?i al hotelului Traian de la Ia?i sau se vizita or??elul Unghenii, de pe cel?lalt mal.

 

Un eveniment deosebit l reprezenta nunta vetricelor" – larve sau insecte de ap? care n preajma Rusaliilor devin nimfe pentru mperechere, deasupra rului zburnd milioane de viet??i ca o bogat? fulguire de iarn?. Erau a?a de multe nct s?tenii le culegeau pentru hrana animalelor sau n-gr??area gr?dinilor. Rusaliile, s?rb?torite n a 50-a zi dup? Pa?te, aduceau bucuria trupelor de c?lu?ari olteni -negustorii ambulan?i din Ia?i, care, potrivit tradi?iilor, n timpul jocului alungau bolile c?lcnd trupurile ntinse pe nisipul plajei.

 

Ziua harbujilor de la Probaje (2 august) prilejuia o ntrecere ntre gr?dinari, cel mai mare pepene (de 20- 30 kilograme ) fiind premiat dup? care se t?ia ?i mp?r?ea privitorilor, urmnd apoi o bogat? jertf? de harbuji ?i z?mo?i cu parfum de ananas.

 

Pescarii aveau ?i ei o zi in care ?i ar?tau talentele la prins ?i apoi la preg?tirea celei mai gustoase mnc?ri, pe un loc apropiat de plaj? instalndu-se gr?tare ?i chiorostii pentru tig?ile cu pe?te ?i m?m?ligi.

 

Ca n orice sta?iune, n preajma vi-legiaturi?tilor foiau sumedenie de negustorii localnici ?i ie?eni precum vestitul pitar Andreilici care vestea n ziar: B?ile Ungheni. Anunciu. Subsemnatul aduc la cuno?tin?a vizitatorilor b?ilor de la Ungheni c? pn? la 1 august voi pleca in fiecare mar?i, joi, smbata ?i duminic? la Ungheni cu trenul de 4 ore 20 minute cu pne lung?, franzele, colaci, ?i cu faimoasele trei chifle dece bani". Cu stim? An-dreilici Alexandru" (Curierul" 8/20 iulie 1883).

 

Camere ieftine ?i gustoase bucate ??r?ne?ti

 

Cu toate c? nu avea ?osele, satul era pitoresc cu c?su?ele curate n care sezoni?tii g?seau camere ieftine ?i gustoase bucate ??r?ne?ti. Seara se organizau baluri la Pavilion " sau la Otelul Arghir", unde vilegiaturi?tii melange de monde" adic? ie?eni din centru ?i din periferie" sau din toate treptele sociale" dansau cotillon, valsuri ?i cadrile" sub comanda unor mae?tri, cum nota, ncntat, un gazetar de la Liberalul" din 20 iulie 1900.

 

Pentru sc?ldat se amenajase o por?iune de mal cu plaj?, nisip fin ?i funii de mntuire" legate de ??ru?i astfel nct amatorii de not mai n larg s? aib? de ce se ?ine spre a nu fi du?i de apele repezi ale rului. La mijloc erau balize de avertizare a grani?ei iar uneori chiar plase (ntre anii 1812 ?i 1918 cnd Basarabia s-a aflat n imperiul rusesc), de-a lungul c?rora patrulau b?rcile gr?nicere?ti ?i privegheau sc?ld?toarea" cele de salvare, numite de sc?pare", n limbajul timpului.

 

Sc?ld?toarea" Prutului folosit? din vechime, la care boierii mergeau cu tr?surile iar prostimea" cu hara-balele evreie?ti – c?ru?e cu o mare platform? pe care c?l?torii st?teau cu picioarele atrnate, luase mare amploare dup? deschiderea drumului de fier Ia?i-Ungheni (august 1874). O ajutase primarul Nicolae Gane (18721876), scriitor junimist ?i edil pasionat despre care gurile rele spuneau c? nu visa noaptea dect lucr?ri care s? prefac? Ia?ii n Paris", motiv pentru care a fost primar de vreo cinci ori, lui datorndu-se nzestrarea ora?ului cu asfalt, curent electric, tramvai, ap? de la Timi?e?ti, esplanada Rpa Galben?, canalizarea prului Calcaina. Apreciind norocul Ia?ilor de a avea doar la vreo 20 km un ru cu ape bogate, montane, ntr-o zi a luat cu dnsul tehnicii Prim?riei ?i vreo c?iva lo-cantieri ?i s-au ntlnit cu primarul ?i gospodarii Unghenilor, ndemnndu-i s? transforme satul n sta?iune balnear?. Prim?ria ie?ean? acorda asisten?a tehnic? ?i medical? contribuind cu materiale ?i lucr?tori la construirea unui mic debarcader, a unui pavilion de dans, ?i ce mai trebuia.

 

Calea ferat? introducea trenurile de pl?cere", Ia?i-Ungheni, cu vagoane deschise n trei culori din care c?l?torii aveau a privi priveli?tea ce defila n goan? pe lng? ei. Uneori i nso?ea ?i cte o fanfar? pornit?, de asemeni, spre B?i.

 

Printre musafirii Unghenilor din vreme aceea a fost ?i Ion Creang?. Preg?tind o carte ?colar? cu colegii Gh. En?chescu, Const. Grigorescu, Vasile Receanu au mers la Ungheni ?i se ntruneau ntr-o o cas? din sat a?ezat? pe malul Prutului, chiar pe mal a?a c? pe fereastr? se vedea frumoasa pnz? de argint a apei". Acolo, Creang? a citit: Inul ?i c?me?a", cum poveste?te cu ?arm Theodor Speran?ia.

 

Plaja este ast?zi acoperit? de iarb? ?i umbrit? de plopi monumentali

 Desfiin?at? din cauza ultimului r?zboi, pitoreasca sta?iune a Ia?ilor a fost uitat? ?i doar unii localnici mai merg la sc?ldat, a?a cum ?i aminte?te doamna lunca?u Valeria ?i domnul consilier Amarghioalei Costache.

 Plaja aflat? n dreapta podului de cale ferat? se ntindea spre sud, pe cteva sute de metri dincolo de locuin?a pensionarului ceferist Nicolae Putin?, care ?i aduce aminte c? tat?l s?u Petru?? Putin? nchiria od?i ie?enilor. Alt pensionar, domnul Cre?u Constantin, n?scut n august 1911 ?i aminte?te, ca prin vis, cum f?cea rost de pitaci" n copil?rie, nchiriind vizitatorilor rogojini pe care se nsoreau doamnele ca s? nu-?i umple de nisip c?me?u?ele" cu care se mb?iau. Sta?iunea luase mare avnt ntre anii 19181940, cnd Basarabia era n Romnia.

Plaja uitat? mai exist? ?i ast?zi acoperit? de iarb? ?i umbrit? de plopi monumentali, apa curge lin ?i r?coroas? ca ?i odinioar?. Lipsesc doar amenaj?rile care f?r? prea multe eforturi pot transforma zona ntr-un loc de pl?cut? petrecere ?i reconfortare pentru ie?eni ?i surs? de mari venituri pentru localitate ?i Prim?ria Unghenilor. Atra?i de frumuse?ea luncii Prutului unii ie?eni merg cu ma?inile la Sculeni , unde exist? o mic? plaj?.

 

Pentru nceput s-ar putea marca locul de acces la ap?, lng? mal, ?i o mic? plaj?, cur??ndu-se nisipul de buruiene ?i reglementndu-se formalit??ile de intrare n zona grani?ei. Micile gr?din?rii organizate ntr-un mare complex legumicol, irigat cu apa din Jijia ?i din Prut, ar putea asigura necesit??ile vizitatorilor ?i chiar ale pie?elor ie?ene, eliminnd importurile adesea ve?tede. B?rcile cu motor ar oferi splendide plimb?ri pe cursul ncnt?tor al rului cu popasuri in tradi?ionale centre viticole, b?l?ile repopulate cu pe?te – la nceput adus din cresc?toriile Vl?denilor – ar asigura hrana vilegiaturi?tilor ?i bucuria pescarilor, investitorii ar putea construi pensiuni ?i astfel satul ar deveni un atr?g?tor centru turistic rural, ca cele bucovinene. ntre Ia?i ?i Ungheni circul? un tren elegant la care biletul cost? doar 2,5 lei.

 
 

 


Iaşii si Revoluţia Franceză de acum 220 ani

12 august 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dup? cuvntarea domnului Jose Maria Queiros, directorul Centrului, care a subliniat nsemn?tatea zilei ?i a descris activitatea Centrului, a urmat concertul duo-ului Oskar&Viktor, doi actori muzicieni care au ncntat publicul cu vesele ?ansonete pariziene acompaniate de un acordeon r?sun?tor.

 

Fiindc? unii musafiri doreau s? ?tie mai multe despre istoricul Revolu?iei ale c?ror idei aveau s? schimbe ordinea ntregii Europe, ct ?i despre rela?iile romno-fran-ceze, gazdele ?i cunosc?torii evenimentului, prezen?i la manifesta?ie, r?spundeau ntreb?rilor grupurilor de ascult?tori formate n jurul lor. Avea loc, astfel, un original simultan de conferin?e istorice, n timp ce al?ii oaspe?i ascultau ?an-sonetele ori se l?sau antrena?i la dans de sunetele iubitului tangou, interpretat cu pasiune de cei doi arti?ti, pe scen? sau n public, comunicnd prin radio-microfoane cu instala?ia de sonorizare.

 

A?a cum remarca careva, se desf??ura o inedit? festivitate cultural? de factur? parizian?. Cntecul Marseillezei compus n tumultul zilelor revolu?iei (1792) ?i declarat imn na?ional n 1795 electriza atmosfera transpunnd adunarea n anii sfr?itului de secol al optsprezecelea.

 

Liberte, Egalite, Faternite", o deviz? pentru ntreaga Europ?

 

Astfel, cei interesa?i aflau c? Fran?a era condus ? pe atunci de monarhia absolut? a Burbonilor reprezentat? de regele Ludovic al XVI-lea, secondat de faimoasa so?ie Maria Antoaneta , fiica mp?r?tesei austriece Maria Tereza. De?i exista un for al reprezentan?ilor celor trei st?ri sociale: clerul, nobilimea ?i restul popula?iei – starea a treia – acesta nu se mai ntrunise din 1614. Primele dou? st?ri, scutite de d?ri ?i reprezentnd doar 2 la sut? din popula?ie, aveau privilegii ?i efectuau conducerea societ ??ii n dauna st?rii a treia, platnic? de impozite ?i dijme ?i format? din produc?tori, negustori, burghezie, liber profesioni?ti (medici, scriitori, avoca?i), func?ionari publici, meseria?i, lucr?tori urbani ?i ??r?nimea (80 la sut? din popula?ie).

 

?ara fiind s?r?cit? de cele trei r?zboaie, statul ndatorat, popula?ia mpov?rat? de servitu?i feudale, iar p?tura de mijloc – burghezia -sensibilizat? de ideile iluministe", se cereau regelui m?suri de mbun?t??ire a vie?ii sociale. (Iluminismul reprezenta mi?carea cultural?, care propunea s? se pun? ra?iunea n centrul tuturor lucrurilor ?i s? lumineze" na?iunea prin educa?ie ?i cultur?. Era sus?inut de scriitorii Voltaire, Montesquieu, Rousseau….)

 

ncercnd a potoli spiritele, regele Ludovic al XVI-lea a acceptat convocarea Adun?rii St?rilor Generale, la Versailles, n 5 mai 1789. ncepnd discu?iile ?i dolean?ele St?rii a treia nefiind luate n seam?, la 17 iunie aceasta s-a declarat Adunare Na?ional?. Cum regele le-a oprit intrarea la Ver-sailles, ordonnd dispersarea adun?rii, deputa?ii s-au ntrunit la Biserica Saint-Louis, constituind Adunarea Na?ional? Constituant? pentru elaborarea unei Constitu?ii (votat? n 3 septembrie 1791) ?i cernd suveranului retragerea armatei care nconjurase Parisul ?i Versailles. Regele a r?spuns cu m?suri aspre ?i schimbarea mini?trilor. Adunarea a r?mas n ?edin?? continu?, iar popula?ia a venit n ajutor ncepnd insurec?ia armat?.

 

La 14 iulie fort?rea?a Bastilei era asaltat?, desfiin?ndu-se simbolul asupririi (mai trziu a fost demolat?). Revolu?ia astfel declan?at? se r?spndea n toat? ?ara. La 4 august 1789 Adunarea Na?ional? nou nfiin?at? abolea privilegiile feudale ale celor dou? st?ri, to?i locuitorii ??rii devenind egali n fa?a legii, iar la 26 august 1789 – dat? istoric? – se vota Declara?ia Drepturilor Omului ?i Cet??eanului", deviza Liberte, Egalite, Faternite" – Libertate, Egalitate, Fraternitate" vestind ntreaga lume c? a venit vremea nl?tur?rii tiraniei.

 

Regele urma s? aib? o domnie constitu?ional?, Adunarea deputa?ilor devenind Adunare Legislativ?. n iunie 1791 regele ncercnd s? p?r?seasc? ?ara, era adus la Paris. Sub presiunea insurec?iei populare, Adunarea Legislativ? a suspendat monarhia ?i a aprobat instituirea Comunei (Comuna din Paris). La21 septembrie 1792, Conven?ia Na?ional? care nlocuia Adun?rea Legislativ? a proclamat republica. Arestat, acuzat de tr?dare ?i judecat, regele avea s? fie ghilotinat la 21 ianuarie 1793. S-au format trei partide: Monarhist, Republican moderat, adept al propriet??ii (girondinii), ?i Republican radical (iacobinii). Disensiunile dintre ele, ca la orice revolu?ie, provocau fr?mnt?ri, sus?inute ?i de for?ele ostile din afar?, Austria ?i Prusia trimi?nd trupe pentru st?vilirea mi?c?rii.

 

Guvenarea a fost o vreme sub mna girondinilor condu?i de avocatul Georges Danton, pre?edintele Comitetului de Salvare Public?, timp n care ?eful iacobinilor, Jean Paul Marat, a fost judecat de un tribunal revolu?ionar dup? o insurec?ie popular? izbucnit? la finele lunii mai 1793 din cauza nfrngerilor de pe front, scumpirii vie?ii. O r?scoal? contrarevolu?ionar? face ca puterea s? treac? la iacobini. Urmeaz? uciderea lui Ma-rat (iulie 1793) de o girondin?, iar conducerea Comitetului este luat? de Maximilien de Robespierre, adeptul unor m?suri radicale de salvare a Revolu?iei ?i formare a Republicii Virtu?ii.

 

Se instaureaz? dictatura revolu?ionar? a iacobinilor, girondinii fiind exclu?i din Conven?ie. n virtutea Legii asupra Suspec?ilor, votat? la 17 septembrie, unii dintre ei au fost executa?i, n octombrie 1793 fiind executat? ?i regina Maria Antoaneta, nvinuit? de incest, tribunalele revolu?ionare trimi?nd atunci la ghilotin? pe to?i cei considera?i vinova?i de corup?ie ?i jaf public ori b?nui?i de simpatie contrarevolu?ionar? ntre care a fost ?i Danton. La cererea unor radicali nfoca?i se propunea chiar ?i un calendar republican promovndu-se cultul Ra?iunii n locul aceluia cre?tin. n 4 februarie 1794 se abolea sclavia n metropol? ?i n colonii.

 

 

Teroarea iacobin?, Directoratul, Consulatul, Napoleon

 

Perioada dictaturii iacobine (2 iunie 1793 – 27 iulie 1794), cunoscut? sub numele de teroarea iaco-bin?", a constituit punctul culminant al revolu?iei. n timpul acestei dictaturi au fost desfiin?ate toate servitu?ile feudale ?i au fost introduse pre?uri maximale, s-a instituit nv???mntul elementar gratuit ?i sa creat o armat? na?ional? de peste 600.000 de oameni, care a alungat din ?ar? armatele interven?ioniste.

 

Formndu-se o grupare de centru, aceasta aresta pe Robespierre ?i adep?ii s?i, executndu-i la 27 iulie 1794, iacobinii erau nl?tura?i, girondinii redevenind majoritari n Conven?ie. Noua Constitu?ie aprobat? la 22 august 1795 conferea puterea unui Directorat din cinci membri care numea mini?trii, puterea legislativ? efectund-o dou? camere, dintre care una format? din b?trni.

 

Avnd loc ?i o reac?ie insurec?ional? a regali?tilor n 5 octombrie 1795, aceasta era nfrnt? de trupele tn?rului general Napoleon Bonaparte numit apoi la comanda armatei cu care c?tiga popularitate elibernd ?ara ?i ocupnd noi teritorii. La 9 noiembrie (18 Brumar) 1799, Bonaparte nl?tura Directoratul ?i introducea noul regim politic al Consulatului. Primul Consul de?inea puterea executiv? ?i o controla pe aceea legislativ?. Pentru legitimare folosea plebiscitul.

 

Prim-consulul Napoleon Bona-parte, prezentnd francezilor noua Constitu?ie, la 15 decembrie 1799, proclama: Cet??eni, Revolu?ia s-a a?ezat la principiile pe care am nceput-o: ea s-a ncheiat". ?ara avea nevoie de lini?te pentru a consolida cuceririle. ntre 1789 ?i 1799 se experimentaser? toate sistemele de guvernare trecndu-se succesiv de la monarhia absolut? bazat? pe principiul de drept divin, la monarhia constitu?ional? n care domina principiul regele domne?te, dar nu guverneaz?", ajungndu-se la republic?, singura care asigur? egalitatea ?i libertatea tuturor cet??enilor.

 

 

Revolu?ia ?i ??rile Romne

 

Dorind s? ?tie efectul Revolu?iei n ??rile Romne, cei interesa?i aflau c? unii dintre tribunii s?i au ajuns ?i la Ia?i fie n diferite func?ii, fie dasc?li ai fiilor de boieri, precum un membru al Conven?iei care votase execu?ia regelui ?i devenise profesorul feciorilor vistiernicului Neculai Rosetti Roznovanu. Prin anii 1797-1798, vntul republican b?tea ?i pe str?zile capitalei Moldovei. Tinerii moldoveni, greci ?i refugia?i polonezi manifestau pe str?zi strignd Libertate" ?i Tr?iasc? Republica", cocardele Revolu?iei franceze fluturnd la c?ciuli.

 

Jean Louis Carra, secretarul domnitorului Grigore Ghica al III-lea de la Ia?i (1774), ntors la Paris ?i participnd la Revolu?ie ca iacobin ?i apoi girondin, era decapitat la 31 octombrie 1793 (Felicia Dumas ?i Olivier Dumas, La France et Iassy").

 

Sus?inea de asemeni Revolu?ia Constantin Stamati (fostul secretar al domnitorului Al. Ipsilanti), care n 1787 plecase la Paris. Studiind medicina se angaja ?i interpret la Ministerul de Externe. Pentru capacitatea sa avea sa fie trimis viceconsul la Hamburg ?i apoi a fost numit de Directorat consul al Republicii franceze n Principatele Romne dar nu a primit acordul naltei Por?i (Ecaterina Negru?i, Un participant din Principatele Romne la marea revolu?ie francez?).

 

Fran?a avea s? sus?in? Unirea Principatelor n 1859, Independen?a din 1877 ?i Rentregirea din 1918, Generalul Berthelot cu Misiunea militar? francez? luptnd n rndurile Armatei romne, iar ambasadorul Saint Aulaire la Ia?i fiind sprijin de n?dejde al Romniei.

 

Astea fiind povestite, la ncheierea festivit??ii din gr?dina Centrului Cultural Francez s-au gustat delicatesele fran?uze?ti, s-au ridicat paharele cu vin alb, rose sau ro?u, s-au v?rsat c?teva pic?turi dup? tradi?iile romne?ti n memoria miilor de lupt?tori c?zu?i pe baricadele Revolu?iei, s-a ciocnit ?i s-a strigat: Vive la France!"


Nimeni nu se plictisea în laşul turistic de odinioară

26 martie 2009

Cu profesorul Gavril Istrate, pe urmele lui Ibrăileanu

24 februarie 2009

 

 
 
 
Aflnd zilele acestea c? domnul profesor Dr. Docent Gavril Istrate, eruditul filolog ?i istoric literar al Universit??ii ie?ene, mai adaug? un an la cei peste 90 pe care-i poart? cu voio?ie ne-am propus s?-i ducem tradi?ionalele ur?ri. Drept consecin?? l-am sunat la telefon s?-i cerem permisiunea unei vizite ?i ne-am prezentat la u?a locuin?ei Dumnealui, pe cap?tul ulicioarei ce se strecoar? printre blocurile P?curarilor, p?strnd peste veac amintirea profesorului Garabet Ibr?ileanu.
 
 
Evocnd chipurile universitarilor de demult, deodat? fa?a i s-a luminat de parc? primise o veste extraordinar? ?i ne-a spus, emo?ionat: Am avut profesor la Istoria Literaturii romne pe Garabet Ibr?ileanu. La cursurile lui Ibr?ileanu nici un student nu lipsea, iar ie?enii care doreau s?-l asculte erau att de mul?i nct sala de conferin?e din cl?direa Universit??ii (unde-i acum Decanatul de Fizic?) se umplea cu un ceas nainte, ntrzia?ii mul?umindu-se ?i cu un loc n picioare flancndu-l din toate p?r?ile. Expunnd cursul de Istoria literaturii moderne" conversa cu sala ?i cu autorii lucr?rilor citate, de parc? erau de fa??, ntrebndu-i, spunndu-lep?rerea ?i contrazicndu-i".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ncercnd s?-l ntoarcem la tr?irile Domniei Sale ne-a fost imposibil c?ci profesorul Gavril Istrate mai avea ceva de spus despre Ibr?ileanu, idolul studen?ilor anilor 1930, al c?rui portret cu al lui Eminescu, a?ezate pe un perete, vegheaz? biroul n?p?dit de c?r?i ?i reviste.

 

Neavnd nici o ?ans? de a-l convinge s? ne povesteasc? via?a Domniei Sale neam l?sat purta?i pe urmele profesorului Ibr?ileanu a c?rui cas? s-a aflat n fa?a blocului unde locuie?te azi interlocutorul. Mai ales c? n timpul discu?iilor puteam realiza localiz?ri istorice pu?in cunoscute n zilele noastre ?i de mare importan?? pentru harta culturii ora?ului Ia?i.

Cu bucurie ne-a ar?tat fotografiile profesorului Ibr?ileanu ?i ale locuin?ei sale cu vechiul felinar de font? Eiffel la col? ?i celebrul p?r r?mas stingher dup? demolarea cl?dirii.

 
 

Ibr?ileanu, sufletul revistei Via?a Romneasc?" timp de 24 de ani

 

N?scut n 23 mai 1871 la Trgu Frumos, dup? efectuarea studiilor elementare ?i liceale, ntre anii 1890 -1895 a urmat facultatea de Filologie ?i Filozofie din vechea Universitate, ce ocupa pn? n 1897 cl?direa folosit? acum de Universitatea de Medicin?, ct ?i ?coala Normal? Superioar? care avea sediul pe strada Cuza Voda n casele Ciurea vizavi de Orfanotrofion (Maternitate) ?i se muta prin 1893 n cl?direa Negruzzi (cu dou? etaje) din col?ul str?zilor Arcu (nr. 9) ?i Petru Rare?.

ncheind cursurile universitare, dup? c?iva ani de activitate la gimnaziul din Bac?u, Liceul Internat din Ia?i, Liceul Na?ional ?i Liceul Militar , n septembrie 1908 trecea la catedra de Istoria Literaturii Moderne a Facult??ii de Litere de la Universitatea ie?ean?, mai nti suplinitor ?i, din 1912, profesor definitiv dup? prestarea doctoratului cu tema Opera literar? a d-lui Vlahu??".

 

Fiindc? n anii aceia Ia?ii erau lipsi?i de o publica?ie literar?, i-a propus influentului om politic Constantin Stere nfiin?area unei revistei serioase. Astfel se n??tea Via?a romneasc?".

Primul num?r ap?rea n martie 1906, Ibr?ileanu prelund secretariatul literar, de fapt conducerea tehnico-editorial?.. Neavnd sediu, redac?ia func?iona pentru nceput n locuin?a sa din strada Romn? (la vechiul num?r nr. 4) unde r?mnea pn? n 1918. Apari?ia revistei nceta din august 1916, la nceperea r?zboiului ?i se relua n martie 1920.

 

Revista se tip?rea la tipografia Grosu ?i Iliescu din strada Golia (Cuza Vod?) nr. 52, ad?postit? pn? la incendiul din 1915 ntr-o veche zidire, cam vizavi de cl?direa CEC de ast?zi, mutat? apoi n strada L?-pu?neanu, unde-i cinematograful Tineretului ?i a?ezat? din iulie 1923 n localul propriu din strada Alecsandri. Redac?ia, instalat? la etaj, avea n centru celebra Mas? a umbrelor" cu mu?ama neagr? ?i multe scrumiere.

 

Un vr?jitor al cuvntului"

 

P?strnd tradi?ia vechilor reviste ncepnd cu Dacia Literar?" ?i atr?gnd condeiele cele mai talentate ale vremii, Via?a romneasc?" a devenit cea mai nsemnat? revist? din cmpul literar romnesc. Era cealalt? universitate a lui Ibr?ileanu", n paginile sale tratndu-se probleme literar-?tiin?ifice de mare actualitate, la ea colabornd Mihail Sadoveanu, Ion Agrbi-ceanu, Gala Galaction, Tudor Arghezi, Ionel Teodoreanu, George Toprceanu, Demostene Botez, Otilia Cazimir ?i al?ii scriitori din ?ar?.

 

Totodat? profesorul public? lucr?ri de critic? ?i istorie literar?, la care ad?ug? romanul Adela" conceput ntre anii 19241925 ?i tip?rit abia n 1933.  Lec?iile sale erau s?rb?tori, un contemporan scriind c? nu asistai la cursuri ci la o vraj?", Ibr?ileanu fiind un vr?jitor al cuvntului".Ctva timp a conferen?iat ntr-o sal? nchiriat? din casa Jora, existent? ?i acum pe col?ul str?zii Copou ?i L??escu (Titu Maio-rescu), de unde a trecut n corpul nou al Universit??ii (din vale) dup? terminarea cl?dirii n 1933. Ap?rnd probleme financiare, n anul 1930 redac?ia revistei s-a mutat la Bucure?ti, editarea prelund-o societatea Adev?rul" iar conducerea Mihai Ralea cu George C?linescu.

 

C?s?torit cu Elena Carp, profesorul Ibr?ileanu a locuit un timp n casele Muller din strada Carol nr. 42 (azi 3-5), apoi n strada Romn? (Lasc?r Catargi ) ntr-o cas? scund? boiereasc? cu fostul num?r 4 (ast?zi 58, C. Ostap, Cu Ia?ii mn? n mn?, vol. II), la num?rul 2 locuind Constantin Stere.

 

Casa suferind un incendiu prin iunie 1918, profesorul s-a ad?postit pe strada Coroi al?turi de locuin?a lui Vasile Pogor (Muzeul Literaturii Romne), de unde s-a mutat prin 1925 n cap?tul nordic al str?zii Buzdugan, cump?rnd casa Enea (de la num?rul 10) cu banii mprumuta?i de la Creditul Urban.

 

Cl?direa care sem?na cu doua vagoane din cte patru camere alipite prin intermediul unui culoar ce mergea de la intrarea din fa?a la aceea din spate nchidea cap?tul str?zii ?i o transforma n fundac de unde numele fundacul Buzdugan. Se afla ntr-o pitoreasc? gr?din? bogat? cu lilieci ?i arbori b?trni, la umbra c?rora se ad?postea uneori ?i Ionel Teodoreanu (locatar n curtea al?turat?). Vecin?tatea le prilejuia neuitate ceasuri de taifas pe teme literare ?i de via??, despre care ?tefana Velisar Teodo-reanu scria: ne f?ceam veacul vara la dumnealui n livad?".

Sub un pom, Teodoreanu scria romanul Fata din Zlataust" (1931), vecinii ntlnindu-se adesea n puterea nop?ii. Garabet Ibr?ileanu fiind un nocturn, lumina biroului s?u se stingea abia n zori. Casa era izolat? complet, iar biroul s?u avea ferestrele n livad?.

 

Aici a tr?it ultimii ani munci?i de boala cronic? ?i de lipsuri, cu salariul redus din cauza concediilor medicale, avnd de achitat ?i ratele casei la Creditul Urban. Activitatea sa titanic?", cu multiple activit??i, prefacerea nop?ilor n zi ?i munca f?r? preget i ruinau s?n?tatea. n februarie 1934 a reluat pentru scurt timp cursurile ntrerupte, bucurnd studen?ii – ntre care era ?i profesorul Gavril Istrate, a mers apoi la Bucure?ti pentru o interven?ie chirurgical? ?i, n noaptea de 10 spre 11 martie 1936, s-a stins la sanatoriul Casa Diaconeselor, n urma unei uremii generale.

 

 

A r?mas bustul

 

Sc?pat? de bombele ultimului r?zboi, casa profesorului a fost folosit? de chiria?i pn? prin anii 1957 cnd locatarii au fost muta?i n noul bloc nr. 5 din vecin?tate (cum ?i aminte?te doamna nv???toare Mihail Virginia locatar? n blocul nr.5 ale c?rei m?tu?i au stat n casa profesorului). Din dispozi?ia autorit??ilor vremii, cu tot protestul unor universitari precum profesorul Gavril Istrate ?i rectorul I. Creang?, istorica zidire se demola pentru a se realiza parcul dintre blocurile Penicilina, construite ntre anii 1953 ?i 1958. R?mnea de amintire doar p?rul ce umbrea odinioar? intrarea locuin?ei, dar dup? 1990 uscn-du-se avea s? fie t?iat, tulpina p?strndu-se ctva timp ca o pre?ioas? relicv? la casa Pogor undea a fost dus? cu duio?ie de poetul Lucian Vasiliu. ncheind pasionanta evocare a profesorului Ibr?ileanu, pu?in cunoscut? publicului de ast?zi, discipolul s?u" (cum este socotit de unii contemporani interlocutorul nostru) profesorul Ga-vril Istrate s-a oprit.

 

Despre dumnealui ne-a spus doar c? a terminat facultatea de Litere n 1937, a sus?inut licen?a n februarie 1938 cu celebrii profesori Iorgu Iordan, Octav Botez ?i George C?linescu, a fost profesor la Seminarul Veniamin Costache ?i Liceul Na?ional (1939-1948), a dat concurs la Universitate n 1943 ca bibliotecar ?i n 1945 ca asistent, trecnd prin toat? ierarhia universitar? a facult??ii de Litere. A f?cut cercet?ri de filologie, dialectologie istoria limbii literare ?i istorie literar?, a prestat doctoratul n 1949 slujind ?i decanatul vreo 18 ani. A scris mai multe volume printre care Limba romn? literar?", Originea limbii romne literare", Studii eminesciene", Fonetic? ?i dialectologie" (n colaborare), Transilvania in opera lui Sadoveanu", un serial de Studii ?i portrete" ?i un mare num?r de lucr?ri de filologie, lingvistic? ?i literare (vreo 700), publicate de-a lungul timpului.

 

Fiindc? fiecare minut al gazdei este pre?ios, avnd n preg?tire alt? lucrare , ncheind vizita noastr? i-am m?rturisit c? de fapt venisem s?-i aducem ur?rile de pre?uire cu prilejul celei de a 95-a anivers?ri din ziua de 23 februarie 2009, dorindu-i: Ani mul?i cu zile fericite, s?n?tate ?i bogat? activitate!"
  
Ioan MITICAN articol ap?rut n CURIERUL DE IA?I


Să salvăm casa Teodorenilor !

24 februarie 2009

 

A fost odat? pe malul urt al Bahluiului, ntre dealuri luminoase, avnd n el nume cu r?sunet lung n amintire: Tatara?ul, Bolta Rece, Beilicul, Manta Ro?ie, Doi Peri, Trei Ierarhi, Golia, Cet??uia, Vi?an, Sfntul Sava, Galata , Repedea, Casa Pogor, Casa Pavli, Casa Cocri?? Cazmir, Casa ?endrea, Via ?eptilici, Vila Greierul, Barnovski, Hlincea, Rivallet, Perjoaia. Ct scrum al marii arderi moldovene! C?ci pentru mine la?ul (n care nu mai am dect morminte), nu e un ora? n spa?iu (ca oricare altul al ??rii, pe care s?-l ajung oricnd cu trenul ?i cu pasul), ci un ora? n timp, pe care nu-l mai pot afla dect cu ochii nchi?i ?i mna orbului. la?ul nu mai e acolo, la?ul e atunci. De aceea, de la o vreme nu l-am mai numit la?ul sau b?trnul nostru la?i, cum l revindec? poetic moldovenii, ci dulce Trgul le?ului, cum nu-i spun dect eu…" (Masa Umbrelor").
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost odat? pe malul urt al Bahluiului, ntre dealuri luminoase, avnd n el nume cu r?sunet lung n amintire: Tatara?ul, Bolta Rece, Beilicul, Manta Ro?ie, Doi Peri, Trei Ierarhi, Golia, Cet??uia, Vi?an, Sfntul Sava, Galata, Repedea, Casa Pogor, Casa Pavli, Casa Cocri?? Cazmir, Casa ?endrea, Via ?eptilici, Vila Greierul, Barnovski, Hlincea, Rivallet, Perjoaia. Ct scrum al marii arderi moldovene! C?ci pentru mine la?ul (n care nu mai am dect morminte), nu e un ora? n spa?iu (ca oricare altul al ??rii, pe care s?-l ajung oricnd cu trenul ?i cu pasul), ci un ora? n timp, pe care nu-l mai pot afla dect cu ochii nchi?i ?i mna orbului. la?ul nu mai e acolo, la?ul e atunci. De aceea de la o

vreme nu l-am mai numit la?ul sau b?trnul nostru la?i, cum l revindec? poetic moldovenii, ci dulce Trgul le?ului, cum nu-i spun dect eu…" (Masa Umbrelor").

 

 

 

 

  

 

A?a scria nostalgic prin 1946 Ionel Teodoreanu, exilat n tumultul capitalei. Avea n minte Ia?ul copil?riei, ora?ul c?ruia i ducea dorul ?i-i nchinase un mare num?r de romane ?i volume memorialistice, ncepnd cu Uli?a Copil?riei" dedicat? str?zii Zlataust din preajma Bisericii Sf. Ioan: E o umil? ?i ne?tiut? uli?? de margine de trg. Nu r?sfa?? ochiul cu ml?dieri de ru g?tite n salturi de verdea?? ?i nici nu ispite?te pasul cu caldarm sonor. E firav? ?i goal?: numai p?mnt ?i pietre. Ea e pustnic?. A strns pios t?cerea aruncat? de celelalte uli?i ?i s-a dat la o parte de ele… Odinioar? pe meleagurile acestea st?pnea un sat gospodar."

 

Acolo era casa bunicului Alexandru Teodoreanu, consilier, primar, procuror ?i avocat cunoscut, c?s?torit cu Elencu, fiica juristului Panaite Christea, care i d?duse nevast? gospod?roas? ?i casa de locuin??.

 

Familia avnd trei copii, pe Os-vald, Lauren?iu ?i Alexandru – dintre care ultimii doi se stabileau n Bucure?ti -, la Ia?i r?mnea primul (Osvald), absolvent al facult??ii de Juridic? n 1891, c?s?torit cu Sonia (Sofia), fiica profesorului Gavriil Musicescu. Ap?rnd pe lume ?i doi copii: Alexandru (P?storel) n?scut n 1894 ?i Hipolit (Ionel) adus de barz? la 6 ianuarie 1897, venind apoi ?i Lauren?iu, b?trnii se retr?geau n vechea c?su?? dinspre biseric?, cu horbota de vi?? la ferestrele pline iarna de gutui si mere", l?snd lui Osvald ?i nepo?ilor casa mare. Aceasta cuprindea mai multe od?i, la care se ajungea urcnd cteva trepte. Dintre ele, salonul reprezenta locul n care se aduna ntreaga familie s? fac? lecturi literare, s? primeasc? oaspe?ii ?i s-asculte pe Carusso la gramofonul cu trombon – mare minune a timpului.

 Seara, la pianul din salon se a?eza Sonia, profesoar? la Conservator, care interpreta cu m?iestrie partituri clasice ca ?i surorile sale Valentina (Valen?a) ?i Florica Musicescu, (muziciene celebre ale Ia?ilor) 

 Osvald cu familia s-au mutat apoi pe strada Mihail Kog?lniceanu, dar Ionel st?tea mai mult cu bunicii, nedesp?r?indu-se de strada Zlataust. Sim?ea mereu dorul s-o revad?, s? rentlneasc? maidanul copil?riei, ntiul stadion" din fa?a bisericii Sf. Ioan-Gur? de Aur, maidanul copil?riei mele f?r? nviere, ntr-un Zlataust r?mas ?i totu?i dus ca o co rabie pierdut? pe m?rile timpului." ?i-i nchina pagini duioase n poemul Uli?a Copil?riei", prima sa carte, din anul 1923.

 

Neuitatei str?zi ?i pitorescului cartier, numit Beilic, i dedica ?i paginile romanului Fata din Zlataust", cu nduio??toarea poveste a unei fete orfane, Delia, alungat? pe nedrept din ?coal?. Casa Deliei era gard n gard cu biserica Sf. Ioan Gur? de Aur (ca ?i a bunicilor), n cimitirul c?reia se p?trundea printr-o porti??. Biserica avea o clopotni?? strmb?", unde dasc?lul b?tea toaca. n fa?? era un maidan pe care copiii n?l?au zmeie ?i pe care odinioar? se f?cea scrnciob de Pa?te.

 

 

Casa ascuns? de un plc de vi?ini

 

Dup? mutarea bunicilor pe dealul Eternit??ii, lng? crucea pe care scrie Alexandru Teodoreanu: 19 aprile 1842 – 20 aprile 1919 ?i Elena A. Teodoreanu: 20 iulie 1847 – 15 august 1929, n fosta livad?, printre nuci, zarz?ri ?i cire?i r?mneau cele dou? b?trne zidiri pline de amintiri: cea mare", socotit? a lui Ionel ?i P?storel, iubi?i scriitori ie?eni, ?i cea mic?", dinspre biseric?, a bunicilor, ambele comori neuitate ale Ia?ilor ?i ale Beilicului (numele vechi al cartierului).

 

Prin anii 1980, desp?r?ite prin-tr-un z?plaz, c?su?a bunicilor" cu num?rul 7 ?i beciul cel vechi s?pat de papaea bunicii" odat? cu fntna se aflau sub mna so?ilor A. Lungu, iar casa mare, a Copil?riei sau a Teodorenilor", de la num?rul 7A, la familia C. Suficu. Mai trziu, treceau n alte mini.

 

Modesta ulicioar? Zlataust ?i-a p?strat vechea nf??i?are pn? prin anii 1998-99, fiind mult vizitat? de elevi, studen?i ?i sumedenie de turi?ti, doritori s? vad? casa copil?riei scriitorului care a nchinat adolescen?ei tulbur?toare ?i pre?ioase pagini. Ochii lor mai ntlneau cteva c?su?e tupilate n gr?dini cochete, cu flori din vremea bunicilor, dar rnd pe rnd au nceput a dispare, locul lor lundu-l cl?diri moderne, nalte, cu culori vii ?i acoperi?uri din tabl? ondulat?.

 

P?r?sit?, la num?rul 7A, ascuns? dup? un plc de vi?ini, mai exist? Casa Teodorenilor", uitat? parc? de lume cu treptele h?rt?nite, u?ile deschise n ograda cuprins? de triste?ea singur?t??ii. Oprindu-se n fa?a ei, vizitatorii ce-i caut? amintirea, ca ?i musafirii elegantului hotel de peste drum ori ai Muzeului Otilia Casi-mir", o privesc uimi?i ?i se ntreab? cum este posibil ca locuitorii ora?ului ce se dore?te capitala culturii" s? lase n ruin? casa scriitorului care i-a nchinat sumedenie de pagini, d?ruind literaturii romne peste 20

 

Modesta ulicioar? Zlataust ?i-a p?strat vechea nf??i?are pn? prin anii 1998-99, fiind mult vizitat? de elevi, studen?i ?i sumedenie de turi?ti, doritori s? vad? casa copil?riei scriitorului .

 

 

Disperat?, o cititoare ne-a adresat apelul: S? salv?m casa Teodoreni-lor" (lansat ?i n gazeta Lumina" la 19 iulie 2007), ar?tnd c? prin alte p?r?i autorit??ile culturale ?i gospod?re?ti ocrotesc cu duio?ie asemenea zidiri, cump?rndu-le sau cernd proprietarilor s? le ngrijeasc?, g?sind o institu?ie ori suflete caritabile dispuse s? le salveze. n cl?direa reparat?, se poarte amenaja o gr?dini?? cochet?, un c?min de b?trni, o unitate de cultur?, o bibliotec? ?i orice institu?ie nnobilat? de o plac? istoric?, b?tut? ntr-un perete.

 

Oricum, cineva din partea autorit??ilor culturale ar trebui s? se implice urgent, s? o vad?, s? caute proprietarul ?i s? se g?seasc? o solu?ie potrivit? pentru salvare, nainte ca ruina s-o pr?bu?easc?, c?ci p?catul ar fi de neiertat, ca ?i al d?rm?rii Academiei Mih?ilene. Ca nceput sunt necesare m?suri rapide de protejare mpotriva ploii, asigurarea u?ilor, rnduirea ogr?zii ?i supraveghere mpotriva r?uf?c?torilor.

 

Gestul acesta ar fi ?i un duios omagiu adus scriitorului Ionel Teodoreanu, pierdut la Bucure?ti exact acum 55 de ani, n 3 februarie 1954, cnd a c?zut ca lovit de tr?snet pe drumul ntroienit ?i viscolit al Tribunalului, unde lucra ca avocat oropsit pentru a-?i c?tiga bucata de pine.
MITICAN IOAN articol publicat n CURIERUL DE IA?I

 

Asachi, uitatul „referendar“ al învăţământului românesc

24 septembrie 2008
Asachi, uitatul referendar al nv???mntului romnesc

n 1812 a ob?inut un post de referendar (referent) la departamentul Treburilor de afar? (Externe) ?i a nceput neostenita sa lupt? pentru prop??irea Moldovei prin ?coal?, limb? ?i cultur?

 

 

Undeva, pe strada Codrescu din Ia?i, la num?rul 2, se afl? o cas? b?trneasc? cu etaj, intrare modest? lateral? ?i pere?i dosi?i n umbra unui plc de pomi, tei ?i mesteceni, ce-?i caut? lumina avntndu-se spre n?l?imile cerului. n fa?a ei, ascuns n uitare, se afl? un monument spre care se pleac?, duioase, ramurile unui cire? tn?r ?i plin de via??. Cl?direa ad?poste?te Institutul de Filologie Romn? Al. Philippide ?i Institutul de Cercet?ri Economice ?i Sociale Gh. Zane, filiale ale Academiei Romne, instalate aici din anul 1976. n afar? de locatari ?i c?iva litera?i, filologi ?i economi?ti, pu?ini dintre trec?torii str?zii i mai ?tiu rostul acestei case ?i se mai opresc n fa?a ei. Cndva, b?trna zidire nconjurat? de acareturi gospod?re?ti avea balcon n care era o plac? cu cuvintele: Lucrul ?i al meu repaus, ce reprezenta crezul renumitului inginer, arhitect, profesor, poet, prozator, dramaturg, pictor ?i istoric Gheorghe Asachi, nfocatul c?rturar iluminist dinainte de Unire, iubitor al trecutului str?mo?esc ?i autor de ode, elegii, sonete, fabule, imnuri, medita?ii, satire, balade, legende, nuvele, inspira?ii teatrale ?i duioase tr?iri sentimentale.

 

Fiindc? n lumea anilor no?tri este prea pu?in cunoscut, mai ales de cei mai tineri, se cuvine o scurt? evocare a personalit??ii lui Gheorghe Asachi. S-a n?scut la Her?a-Dorohoi, n 1 martie 1788 (dup? unii, 1787), ca fiu al preotului Laz?r Asachi (c?lug?rit Leon, dup? decesul so?iei, prin 1821). Srguinciosul cleric fiind numit capelan ?i preot al spitalului din Lemberg (azi, Lvov, Ucraina) n 1795, fiul Gheorghe a urmat colegiu de acolo, dup? care a urmat cursurile universitare de Filologie ?i Filosofie, ob?innd titlul de doctor n Filosofie ?i diploma de inginer n Construc?ii (1804), la doar 17-18 ani.

Tat?l s?u, datorit? preg?tirii sale spirituale multilaterale, fusese numit protopresbiter n Moldova, n 1803, de c?tre luminatul mitropolit Veniamin Costachi, al?turi de care avea s? slujeasc? la ridicarea ??rii ngenunchiate de st?pnirea str?in?. Ambii erau vajnici sus?in?tori ai limbii romne ndep?rtat? din via?a public? sub domnia beilor trimi?i de nalta Poart? (1711-1822). Mitropolitul i d?duse ?i locuin?? n ograda Bisericii Sfntul Neculai, unde vie?uia cu so?ia Elena ?i copiii.

n virtutea acestei preg?tiri, venind la Ia?i (prin 1805, unde se mutaser? p?rin?ii), a nceput prin a proiecta casa monumental? a cucoanei Elencu Sturza P?stravanu, cunoscut apoi ca Jochei-Club, din uli?a L?pu?neanu (cl?dire demolat? apoi de uraganul anilor 1960), cum singur m?rturise?te.

 

?tia 6 limbi str?ine

 

Dup? o vacan?? ie?ean? binemeritat?, fiul Gheorghe, mpreun? cu fratele s?u Daniel, prin iulie 1805, au ajuns la Viena dup? vreo 20 de zile cu po?talioanele ?i harabalele. Au r?mas acolo vreo doi ani, efectund studii de astronomie, matematic? ?i arta picturii. Au continuat la Roma, cu arheologie ?i limba italian? (1808-1812), vizitnd vestigiile culturii romane ?i legendarele a?ez?ri Vene?ia, Padova, Floren?a, Bologna ?i ncepnd a scrie versuri, fapt pentru care Societatea literar? din Roma l-a primit pe Gheorghe ca membru.

Cunosc?tor al ctorva limbi (romn?, francez?, german?, polon?, rus?, italian?, greac?, latin? ?i englez?), nzestrat cu vaste cuno?tin?e enciclopedice ?i o preg?tire cultural-?tiin?ific? excep?ional?, ca nimeni altul din vremea sa, potrivit unui contemporan, de?i ar fi putut r?mne n Italia, unde avea ?i o prieten? de suflet (tn?ra milanez? Bianca Milesi), tn?rul Asachi s-a ntors n Moldova, la 30 august 1812, trezindu-se la Ia?i str?in ?i f?r? vaz? n propria sa ?ar?, cum avea s? remarce cu triste?e, dar f?r? s? r?mn? n expectativ?.

A ob?inut un post de referendar (referent) la departamentul Treburilor de afar? (Externe) ?i a nceput neostenita sa lupt? pentru prop??irea Moldovei prin ?coal?, limb? ?i cultur?. Pe atunci, limba romn? era vorbit? mai mult de prostime (s?teni), nal?ii dreg?tori din preajma crmuirii, socotind-o limb? proast? ?i folosind-o pe cea greac? din sfera Cur?ii domne?ti.

 

Prima clas? de inginerie ?i primul spectacol de teatru n limba romn?

 

La st?ruin?a lui Asachi ?i cu sprijinul virtuosului mitropolit Veniamin Costache, domnitorul Scarlat Callimachi semna anaforaua din 15 noiembrie 1813, pentru deschiderea unei clase de inginerie ?i hot?rnicie n limba romn?, pe lng? Academia Domneasc? cu limba de predare greac?, nfiin?at? n anul 1764 de domnitorul Grigore Ghica al III-lea, n ograda Mitropoliei.

Cum ?coala a nceput n ianuarie 1814 ?i lipsind cursurile romne?ti, tn?rul profesor de doar de 25 ani Gheorghe Asachi le scria singur, prednd algebra, geometria, trigonometria, geodezia, arhitectura, istoria artelor, mnuirea aparatelor aduse de la Paris ?i alte obiecte ale ndeletnicirii de inginer hotarnic, cu mare c?utare, pe atunci, pentru hot?rnicia mo?iilor boiere?ti n ve?nic? mi?care de la un st?pn la altul.

De?i a intrat n conflict cu directorul Academiei, care nu vedea cu ochi buni activitatea clasei romne?ti, socotind cei vreo 30 de cursan?i str?ini de canoanele ?colii, ?i l-a reclamat pe Asachi la Postelnicie, ajutat de mitropolit ?i de tn?rul boier cu educa?ie ra?ionalist? Mihalache Sturza (fiul marelui vistier Alecu Sturza), membru n Epitropia ?colilor, nfocatul profesor reu?ea s? duc? pn? la cap?t misiunea asumat?, n iunie 1818 ncheindu-se cursurile cu o festivitate la care participa chiar naltul chiriarh.

n aceea?i preocupare, pentru ridicarea limbii na?ionale, n a treia zi de Cr?ciun, la 27 decembrie 1816, organiza un prim spectacol de teatru n limba romn? n salonul hatmanului Costache Ghica, jucndu-se pastorala Mirtil ?i Hloe adaptat? dup? Florian ?i Ghessner. Actorii erau tineri, din elita vremii, Elena ?i Grigore Ghica (viitorul domnitor), nepo?ii gazdei, boieri din protipendada vremii ce vorbeau doar grece?te ori fran?uze?te. Cortina pictat? de Asachi reprezenta zeul Apolo ntinznd mna Moldovei spre a o ridica. La spectacol participa, emo?ionat, ?i mitropolitul, dnd mare nsemn?tate evenimentului.

Numit referendar al ?colilor ?i ns?rcinat n anul 1820 cu reorganizarea Seminarului din Socola, Gheorghe Asachi a plecat n Transilvania, la Bra?ov, Cluj, Blaj, de unde ntr-o ?edere de vreo ?ase luni a luat cuno?tin?? de nv???mntul fra?ilor ardeleni ?i i-a adus la Ia?i pe profesorii Vasile Pop, Vasile Fabian, Ion Costea ?i al?ii.

 

Vremuri grele n timpul eteriei ncepute la Ia?i

 

Venind eteria, revolu?ia tinerilor greci pentru eliberarea Eladei de sub st?pnirea otoman?, sprijinit? de mitropolitul Veniamin, care a nceput la Ia?i n februarie 1821, Moldova a trecut prin ascu?i?ul s?biilor ienicerilor (iunie 1821-iunie1822), activit??ile ?colare ncetnd, ?i mul?i ie?eni refugiindu-se peste Prut, n Basarabia.

Ie?enii s-au ntors acas? prin octombrie1822, cnd nalta Poart? accepta numirea domnilor p?mnteni n locul celor din Fanar, pe tronul Moldovei fiind numit Ioan (Ioni??) Sandu Sturza (iulie 1822-1828), iar pe cel al ??rii Romne?ti, Grigore Ghica.

De bucurie, tn?rul poet Asachi scria poezia La restatornicirea domniilor p?mntene ?i accepta numirea ca agent diplomatic la Viena (noiembrie 1822), unde r?mnea 5 ani st?ruind pentru libertatea Moldovei.

Se c?s?torea prin 1826 cu Eleonora Teyber, numit? apoi Elena, fiica compozitorului vienez Franz Teyber, cu profund? educa?ie muzical? ?i care mai fusese c?s?torit? cu un principe Moruzi cu care avea trei copii. Om de mare bun?tate, Asachi a nfiat copiii Elenei, ntre ei fiind ?i Ermiona (1821-1900), viitoarea scriitoare Hermiona Asachi ?i so?ie a poetului francez Edgar Quinet.

ntors la Ia?i, Asachi a locuit la ?coala Domneasc? de la Trei Ierarhi unde, incendiul din 19 iulie 1827 i-a decimat bog??ia: biblioteca ?i manuscrisele. I-a adus o oarecare consolare domnitorul Ioni?? Sturza, prin septembrie 1827, ridicndu-l, din comis, vel ag?. La propunerea sa, domnitorul aproba redeschiderea ?colii normale ?i gimnaziale n limba romn?, la Trei Ierahi, de care se ocupa nsu?i Asachi, nchinnd evenimentului versurile La restaurarea ?coalelor na?ionale n Moldova, la 1828.

Dorind dezvoltarea spiritului civic ?i formarea unei opinii publice n Moldova, n februarie 1829, Asachi s-a adresat consulului L. I. Minciaki, generalul trupelor ruse intrate n principate (din aprile 1828, ca urmare r?zboiului ruso-turc), cernd aprobarea edit?rii gazetei Albina romneasc?. Primind-o, n 7 aprilie 1829, odat? cu sfaturile ca publica?ia s? aib? respect pentru religie, legi, guvern, moral? ?i decen??, dup? cteva numere de prob?, la 1 iunie 1829 ap?rea primul ziar din Moldova. La fel procedase ?i mai tn?rul s?u contemporan din Bucure?ti, Ion Heliade R?dulescu (1802-1872), care edita Curierul romnesc nc? din 8 aprilie 1829.

 

A participat la redactarea Regulamentului Organic comun al celor dou? principate

Numit secretar al comisiei moldovene (1829) pentru redactarea Regulamentului Organic – prima legiuire comun? a celor dou? Principate – Asachi plec? la Bucure?ti, mpreun? cu vornicul Mihalache Sturza, vornicul Costache Conachi, vistierul G. Catargi ?i vornicul Iordache Cantacuzino Pa?canu. Acolo aveau s? lucreze cu delega?ii Munteniei: vornicii ?tefan B?l?ceanu, Grigore B?leanu, George Filipescu, Alexandru Vilara, secretarul ?tirbei, pre?edintele comisiei comune fiind consulul Minciaki, iar comandantul armatei, generalul Kiseleff ( Eugen Lovinescu : Gh. Asachi).

n mai 1830, Gheorghe Asachi, Mihalache Sturza ?i Alexandru Vilara (din partea Munteniei) mergeau la Petersburg pentru a primi aprobarea ?arului pentru Regulamentul ce avea s? intre n func?ie de la 1 ianuarie 1832.

n anul 1834 tr?ia numirea vistierului Mihalache Sturza (1794-1884) ca domn al Moldovei (1834-1849), pe care l saluta la sosire ?i-i r?mnea sfetnic credincios, organiznd ?coli n toate ?inuturile ??rii, ntocmind manuale ?i preg?tind profesori. La propunerea sa, se organiza ?i deschidea Academia Mih?ilean? (institu?ie de nv???mnt superior cu caracter universitar) la 16 iunie 1835, apoi ?coala de Arte si Meserii (prima din ??rile romne?ti) pentru preg?tirea industrioas? a tineretului, cum avea s? spun? n cuvntul de deschidere, din 20 iulie 1841, apoi ?coala Central? pentru preg?tirea fetelor s?rmane. Pe acela?i drum mergea ?i Gheorghe Laz?r la Bucure?ti.

Cu sprijinul s?u, lua fiin?? Conservatorul ?i Teatrul deschis de fra?ii Fouraux la 4 decembrie 1832, n casele Talpan din uli?a Golia, mutat la 22 decembrie 1846 pe Copou, n elegantul sediu al palatului fostului domnitor Ioni?? Sturza, mo?tenit de urma?ul Mihalache Sturza.

Dorind promovarea industriei pe meleagurile Moldovei, n prim?vara anului 1841, punea n lucru fabrica de hrtie de la Petrodava, lng? Piatra Neam?, care producea hrtie pentru mpachetat ?i pentru scris. Alt fabricant pornea n P?curari produc?ia de unelte.

Ap?r?tor al lui Mihalache Sturza n fa?a pa?opti?tilor

 

Venind anul 1848 cu mi?carea revolu?ionar? ?i vnturile de nnoire, libertate ?i egalitate ce cutreierau Europa, de?i c?rturarul Gheorghe Asachi le crease condi?ii de ndeplinire, prin publica?iile tip?rite de Institutul Albinei, dnsul r?mnea deoparte. Mi?carea pornise mpotriva ornduielilor domnitorului Mihalache Sturza, socotit de tinerii revolu?ionari (unii cu studii pariziene) autocrat, dictator, tiran, avar, hr?p?re?, dornic de navu?ire ?i du?man al nnoirii ??rii, afirma?ii cu care Asachi nu era de acord. A?a cum m?rturisea, dnsul nu putea du?m?ni ?i jigni omul care, de?i avea ?i p?cate, sus?inuse ?coala de inginerie n limba romn?, rena?terea ?colilor na?ionale, nfiin?area altora noi, ct ?i a Academiei, ca ?i nfiin?area Teatrului, a Conservatorului ?i br?zdase ?ara cu vestitele ?osele pietruite ?i umbrite de stejari (vreo 250 km).

Tot el eliberase din robie ?iganii statului ?i m?n?stire?ti ?i pornise modernizarea Ia?ilorm, impunnd zidirea cl?dirilor, mai ales a celor negustore?ti, cu bol?i din piatr?, n locul tavanelor din lemn ce se aprindeau u?or provocnd pojaruri, pe unele din Uli?a Mare demolndu-le ntr-o zi cu podarii ?i armata.

Ct despre dorin?a pentru bani, i-au trebuit, mul?i, mul?i, pentru a pl?ti haraciul naltei Por?i ?i fel de fel de pe?che?uri ?i daruri spre a aduce ??rii pace vreo 15 ani – ca nici un alt domnitor din vremea lui – ?i a ?ine departe de grani?e cele trei imperii ce se nfruntau pe p?mntul Moldovei, rvnindu-i bog??iile.

Despre restul acuza?iilor, socotea c? omul e supus gre?elilor, iar dez??rarea tinerilor butu?nici, de?i dureroas?, fusese fortuit? pentru a sc?pa ?ara de n?vala o?tilor vecinilor gata s? potoleasc? r?zmeri?a. Cum avea s? se ?i ntmple mai trziu, maurul ?i f?cuse datoria ?i trebuia s? plece. A?a cereau vremurile.

n?elegnd dorin?ele tineretului ?i noile idealuri, la 20 august 1849, venerabilul profesor depunea demisia din func?ia de referendar sau epitrop al ?colilor din Moldova pe care domnitorul Grigore Alexandru Ghica o aproba, recunoscnd vajnicile sale slujbe f?cute statului ?i h?r?zindu-i o pensie, de la 1 ianuarie 1850. Modest, b?trnul p?r?sea toate atribu?iile publice, dedicndu-se literaturii, tipografiei ?i trecutului str?mo?esc renviat prin slove, litografii ?i tablouri.

 

Asachi odihne?te n cripta statuii sale, n centrul Ia?ului

 

Pentru a fi n pas cu primenelile vremii, de la 9 ianuarie 1850, gazeta Albina romneasca lua numele Gazeta de Moldavia ?i apoi Patria. Atunci cnd era chemat, r?spundea cu bun?voin??, participnd la diferire comisii culturale sau ?colare. Recunoscndu-i-se meritele excep?ionale, n septembrie 1868 i se vota o recompens? na?ional? de care avea s? beneficieze pu?in? vreme c?ci, la 12 noiembrie 1869, octogenarul Gheorghe Asachi trecea n lumea umbrelor. A fost urmat n 1877 de so?ia Elena Asachi, valoroas? muzician?, pianist? ?i compozitoare.

Peste vreo zece ani locuitorii ora?ului c?ruia i inchinase via?a ini?iau statuia din marmur? realizat? de sculptorul Ion Georgescu ?i dezvelit? la 14 octombrie 1890, n cripta c?ruia se aduceau ?i osemintele c?rturarului de la Biserica 40 de sfin?i, unde fusese nhumat, ct ?i ale so?iei de la Eternitate. O scurt? inscrip?ie gl?suia pentru ve?nicie: Primului nv???tor, Gheorghe Asachi, ?coalele romne?ti recunosc?toare. Statuia se afl? acum n fa?a ?colii Gheorghe Asachi de lng? M?n?stirea Trei Ierarhi.

 

Povestea casei lui Asachi din Dealul Copoului

 

R?mas f?r? locuin?? la incendiul din iulie 1827, ca mul?i al?i locuitori din dricul (centrul) trgului de odinioar?, ce se retr?geau la cramele de pe dealul Copoului, Gh Asachi ?i c?uta ?i el un ad?post cump?rnd prin 1833 vreun hectar de p?mnt, pe atunci n plin cmp, de la boierul Lupu Bal?. Acolo a construit casa nc?p?toare pentru familie ?i tipografia Albinei Romne?ti adus? din ora? (1834) n marea odaie de jos. Casa era acoperit? cu ?indril? ?i avea pivni??, ?apte od?i la etaj ?i cinci jos, un gherghir, buc?t?rie, o scar? lung? de urcare la etaj din hol, iar n curte felurite acareturi, grajd, ?ur?, pivni?? ?i fntn?. Aici urmau a se tip?ri istoricile publica?ii Albina romneasc?, Al?uta romneasc?, Gazeta de Moldavia, Foaia s?teasc?, Icoana lumii, Calendarul pentru romni, Almanah pentru nv???tur? ?i sumedenie de c?r?i ce purtau emblema Institutul Albinei ?i slujeau cultura na?ional?. Tipografia func?ionase la Trei Ierahi ?i n casele lui Iordache Dr?ghici ce se aflau n perimetrul de azi al Cercului Militar , cum spune cercet?torul Mircea Ciubotaru n bogatul articol Asachi necunoscut din Convorbiri literare virtuale.

Casa ?coalelor – cum i spuneau adesea b?trnii romantici – era construit? n stilul clasic al vremii (1834), ca ?i palatul lui Iordache Roznovanu (1832) folosit n zilele noastre de Prim?rie ?i al domnitorului Mihalache Sturza (1835) din Strada Lozonschi, unde-i acum Facultatea de Teologie.

Mereu n lips? de bani pentru ntre?inerea familiei, instruirea copiilor ?i ndeletnicirile sale culturale p?guboase, uneori, ?i vedea casa scoas? la mezat, ca n 1862, pentru a se pl?ti datoria angajat? la c?s?toria Hermionei cu Edgar Quinet. Dup? decesul s?u, cl?direa o mo?tenea feciorul, locotenent-colonelul Alexandru (Alecu) Asachi, care, prin 1875, o l?sa fiului s?u Gh. Asachi, profesor la facultatea de Medicin? din Bucure?ti, de la care ajungea, prin 1880, la creditoarea Malvina Czapkay pentru o datorie din 1868.

Lipsind locatarii din familie, ntre octombrie 1877 ?i aprilie 1878, casa a fost nchiriat? unui spital rusesc, apoi pensionului Eugniei Fajard (1879), iar prin 1890 pensionului Anna Grandjean. Din anul 1893 trecea la Principesa Maria care o cump?rase de la Malvina Czapkai cu vreo 52.000 lei din banii primi?i cadou de la un comitet de ie?ence (n frunte cu Eufrosina Lasc?r Catargi), la c?s?toria cu principele Ferdinand. Noua proprietar? o destina ?colii de gospod?rie casnic? pentru fete Principesa Maria, n timpul primului r?zboi ad?postind orfelinatul Regina Maria aflat n atribu?iile Societ??ii Ocrotirea orfanilor de r?zboi, condus? de Olga Sturza. O administra apoi ?coala Reuniunea Femeilor Romne pn? n anul 1937 cnd se preda Institutului de Asisten?? Social? Regina Maria de pe lng? Epitropia Spitalului Sf. Spiridon.

Cu acest prilej, cl?direa a fost reparat? desfiin?ndu-se balconul de la strada Codrescu ?i zidindu-se intrarea principal? de sub el.

n anii ultimului r?zboi aici ?i-a g?sit ad?post Spitalul militar al aviatorilor, dup? 1948, Corpul 4 de armat?, iar din anul 1976 institutele Academiei, acum, istorica zidire aflndu-se n eviden?a Casei Regale.

 


Cum a apărut „soarele electric“ în România

21 august 2008
Cum a ap?rut soarele electric n Romnia

 

 

 

Pentru c?, zilele acestea, se mplinesc 140 de ani de la aprinderea primei l?mpi electrice (soarele electric) n Romnia, ne-am gndit c? n-ar fi r?u s? v? prezent?m cum a nceput aceast? poveste. Experimentul s-a petrecut n zilele de 11 ?i 14 iulie 1868, n spa?iul caselor de pe Copou ale boierului ie?ean Costache Sturza, ?i a avut loc simultan cu lucr?rile de conectare a ora?ului Ia?i la drumul de fier european.

Preocuparea pentru introducerea c?ilor ferate n Principate fiind la ordinea zilei nc? de pe vremea domnitorul Alexandru Ioan Cuza, la 21 septembrie 1868 (stil vechi), prin Decretul nr. 1516 al principelui Carol I, s-a promulgat Actul de concesiune pentru construirea ?i exploatarea c?ei ferate de la Suceava la Ia?i, Boto?ani pn? la Roman. Actul fusese ncheiat de guvernul romn cu Societatea austro-englez? Lemberg – Czernowitz- – Eisenbahn – Gessellschaft (L.C. E.G.), cu sediul la Viena, care ?i-a ad?ugat la firm? termenul Iassy ?i se numea n limba romn? Lemberg Cern?u?i Ia?i, afi?nd pe vagoane titulatura L. C. I. E.

De la Roman, alt? societate, prusac?, sub conducerea celebrului om de afaceri Strussberg, urma s? execute linia spre Bucure?ti – Vrciorova, vnznd ac?iuni, prin marile b?nci, dup? cum anun?a gazeta ie?ean? Dreptatea. Drept consecin??, drumul de fier romnesc era pe buzele multor europeni ?i romni. Ca efect, n acela?i an, au nceput lucr?rile preg?titoare, urmnd ca, pn? la finele lui 1869, ambele linii s? fie gata pentru darea n exploatare .

Astfel, n vara anului 1868, constructorii companiei vieneze au poposit pe valea Bahluiului pentru a stabili locul cl?dirii sta?iei de cale ferat? de la cap?tul liniei, pornit? din capitala Austriei. Ace?tia au observat interesul localnicilor pentru nout??i aflate din presa vienez? ?i dorin?a de a avea n ora?ul lor nzestr?ri deosebite, printre altele ca palatul g?rii s? semene cu al Dogilor din Vene?ia. Inginerii firmei, condu?i de directorul Iulian Zaharievici, au c?l?torit n Moldova pentru nceperea lucr?rilor, fiind nso?i?i ?i de un domn Luchterhandt, probabil din cadrul societ??ii. Acesta urma s? dea un spectacol inedit, cu marea inven?ie tehnic? prezentat? la Expozi?ia Universal? din Paris din vara anului precedent (1867), aprinznd la Ia?i un soare electric. Societatea avea asemenea speciali?ti, c?ci, odat? cu linia ferat?, avea s? instaleze ?i o linie telegrafic?, ale c?rei aparate se alimentau printr-o sumedenie de pile electrice, (piese care transform? energia chimic? n energie electric?), care se preg?teau ?i reparau n cadrul Atelierelor Pa?cani, dat n exploatare la finele anului 1869.

Mai trziu, n 1879, speciali?tii firmei aveau s? aduc? la Ia?i ?i primele telefoane alimentate cu pile, experimentndu-le cu succes n gar?.

 

Primele experimente de electricitate

 

Anun?urile experimentelor, c?ci au fost dou?, s-au g?sit n Dosarul C?ii ferate Lemberg-Cern?u?i-Ia?i, (dat? n exploatare la 1 iunie 1870) ?i au fost aduse la cuno?tin?a publicului, n premier?, n volumul Urcnd Copoul cu gndul la Podul Verde, al autorului, ap?rut n anul 2006, unde s-a publicat o copie ?i s-a reu?it localizarea gr?dinii care a g?zduit evenimentul.

Potrivit documentelor, cel dinti experiment pentru producerea curentului electric din Principatele Unite a avut loc la Ia?i, n ziua de joi, 11 iulie 1868 (stil vechi). Atunci, s-a aprins un soare electric, adic? o lamp? electric? cu arc, n gr?dina casei logof?tului Costache Sturza, din Copou. Aceasta se afla pe locul ocupat n prezent de Spitalul Militar . Gr?dina era cuprinz?toare, plantat? cu mul?i arbori ?i deschis? publicului pentru vizitare, casa aflndu-se mult retras? de la strad?, n spatele a?ez?mntului medical de ast?zi. B?trna zidire ad?postea adesea, concerte, sindrofii, evenimente culturale ?i g?zduia personalit??i str?ine aflate la Ia?i

Primul anun? cuprindea urm?toarele informa?ii: Joi, n 11 iulie 1868, va fi cea ?nteia representa?ie, n gr?dina din casele Sturza, la Copou, cu Fontana Artificioas? (Kalospinthechromokrene) mpreun? cu Joculu coloriloru ?i a luminei. Programul va fi din mai multe p?r?i ?i Reprezenta?ia se va sfr?i cu SOARELE ELECTRIKCU, care la Esposi?iunea cea mare n Paris s-au ar?tatu pentru ?nteia?i dat? ?i care ntrece totu ce s-au ar?tat pn? acuma n felul acesta.

Representa?iunile cu Kalospinthechromokrene, care nu s-au v?zutu ?nc? aice, au produsu, n toate ora?ele cele mari din Europa, unde s-au esecutatu, precum n Paris, Londra, Berlin, Viena, cea mai mare mirar?, ?i suntem convin?i c? onor Publicu din Iassi va fi mul?umitu chiaru dup? Reprezenta?ia cea ?nteiu. Luchterhandt.

 

Fntna luminoas? ?i Lampa soare

 

Kalospinthechromokrene (the wonderful magic crystal fountain) sau fntna luminoas?, utilizat? pentru ornamente ?i n zilele noastre, consta dintr-un vas din care ie?eau raze luminoase colorate ?i fusese prezentat? la expozi?ie de profesorul Messter Berlin.

Lampa cu arc electric s-a alimentat din pile electrice, generatorul de curent electric, dinamul, pentru alimentarea l?mpilor cu arc, fiind realizat prin 1870, de c?tre inventatorul E. T. Gramme. Se cuno?teau pe atunci diferite pile, care d?deau curent suficient, legndu-se ntre ele mai multe elemente de format mare, care fuseser? utilizate n unele ora?e europene.

Prima demonstra?ie de amploare, cu asemenea instala?ii, s-a efectuat la Expozi?ia Universal? din Paris (1 aprile 1867-3 noiembrie 1867), unde s-au prezentat diferite nout??i electrice, precum Fntna luminoas? cu raze colorate n mi?care, Lampe-soleil (Lampa-soare), iuminndu-se ?i parcul din Champ-de-Mars prin l?mpi cu arc electric, fixate pe stlpi nal?i. Expozi?ia s-a organizat din ndemnul mp?ratului Napoleon al III-lea ?i au participat 41 de ??ri. Fiindc? aducea str?lucite realiz?ri tehnice, a fost onorat? de mari personalit??i europene, precum regina Portugaliei, Maria Pia de Savoie, principele Oscar al Suediei, regele Lopold al II-lea al Belgiei ?i regina sa, Marie-Henriette, ?arul Alexandru al II-lea, sultanul Abdulaziz, regele Louis al II-lea de Bavi?re, emirul Abd-el-Kader ?i al?ii.

Principiul l?mpii cu arc fusese descoperit de Sir Humphry Davy (1778-1829), care conectase, prin 1813, doi electrozi de c?rbune la o pil? puternic?, ob?innd o scnteie electric?. Ulterior, a folosit un flacon de cristal vidat. Prin 1844, Lon Foucault a nlocuit vidul din cristal cu un gaz conduc?tor de curent (informa?ii ob?inute cu ajutorului inginerului Grigore Covic – Paris). Dup? 1879, lampa cu arc a fost nlocuit? de becul cu filament, inventat de Thomas Edison .

Al doilea spectacol cu soarele electric avea s? aib? loc duminic?, 14 iulie, reprezenta?ia urmnd s? nceap? cu un concert al fanfarei militare.

 

Experimentul de la Ia?i, o premier? n istoria tehnicii romne?ti

 

Astfel, prima lamp? cu arc electric s-a aprins n fosta capital? a Moldovei, pe Copou, n 11 iulie 1868, naintea altora din ??rile vecine ?i cu cinci ani naintea celei aprinse tot la Ia?i, n 28 ianuarie 1873 ?i anun?at? prin Curierul de Iassi, de la 26 ianuarie 1873. Evenimentul fiind deosebit de important pentru istoria tehnicii romne?ti, a?a cum ar?ta profesorul Alexandru S?lceanu, decanul Facult??ii de Electrotehnic?, a 140-a aniversare a fost marcat? printr-o serie de manifest?ri, printre care un simpozion cu tema Vechimea soarelui electric la Ia?i, n ziua de 28 mai 2008, n Aula Universit??ii Tehnice Gh. Asachi, la care au participat oameni de ?tiin?? din Romnia, dar ?i din Italia, Olanda ?i Republica Moldova. Cu acest prilej, s-a subliniat interesul romnilor, cu 140 de ani n urm?, pentru noua descoperire epocal? a electricit??ii. Putem afirma, din punctul de vedere al utiliz?rii energiei electrice, cu rigoarea bazat? pe document, c? acest prim experiment, ncununat de succes, r?mne n istorie drept o prioritate a Ia?ului n Romnia ?i n Europa de Est (Al. S?lceanu, Forum, Ia?ii c?tig?)

 

 


Braşov, parfum de oraş medieval

1 aprilie 2008

Bra?ov, parfum de ora? medieval

Interesul pentru dezvoltarea turismului n ?ara noastr? ?i sugestia unor cititori de a cunoa?te locurile cu performan?e n acest domeniu ne-au ndemnat ca, pe lng? evoc?rile istorice, s? abord?m ?i asemenea subiecte. A?a c?, n prim?vara aceasta, mi-am propus s? fac scurte incursiuni turistice prin mai multe localit??i din ?ar? cu performan?e administrativ-edilitare. Poate, lund exemplul celor mai buni edili, vom ie?i din blazarea, indiferen?a ori resemnarea provocate de iure?ul de zi cu zi, ?i ne vom reg?si elanul pierdut ?i dorin?a promov?rii mai cu srg a bog??iilor naturale, a monumentelor ?i a zestrei str?mo?e?ti, adesea l?sate n uitare. Mi-am nceput periplul cu Bra?ov, ora?ul dintre mun?ii ??rii Brsei, municipiu din 1968. Am plecat acolo din Ia?i cu acceleratul de noapte. Str?pungnd bezna, ca o s?geat?, trenul alerga neostenit spre Bucure?ti, unde urma s? ajung pe la ora 6, iar la ora 6:30 s? m? mut n rapidul de Praga, care trece prin Bra?ov.

A?ezat la fereastr?, priveam cu interes defilarea rapid? a g?rilor, ?i am r?mas ncntat observnd la peronul din Sinaia ?i Predeal cte o b?trn? locomotiv? cu aburi, Pacific, sclivisit? ?i expus? ca ntr-un muzeu. Spre bucuria turi?tilor str?ini care o fotografiau, conductorii trenului spuneau, n fran?uze?te ?i nem?e?te, c? pe vremuri acestea au fost vedetele CFR-ului, iar linia ferat? a Bra?ovului dateaz? din anul 1879.
Sta?ia Sinaia, pustie la ora aceea matinal?, ?i a?tepta, cochet?, musafirii, unii veni?i probabil la schi, c?ci Bucegii mai purtau cu m?re?ie mantia alb? de z?pad?. Pe la ora 9:20 am poposit n gara Bra?ov, cu holul mpodobit de pancarte, panouri ?i tabele informative despre plec?rile ?i sosirile trenurilor. n spatele g?rii, taximetri?tii activi invitau clien?ii n ora? ori la Poiana Bra?ov, unii oferind ?i camere la hoteluri, pensiuni, vile ?i f?cnd, chiar pe loc, rezerv?ri prin telefonul mobil, astfel nct musafirii, la terminarea treburilor prin ora?, s? aib? cazarea asigurat?. Al?ii propuneau tururi turistice ?i restaurante populare cu pre?uri modice. Mai v?zusem a?a ceva n g?rile Parisului ?i Istanbulului.
Refuznd ofertele lor tentante, am pornit spre centru, pe jos, ca s? m? familiarizez cu str?zile, cu via?a citadin? ?i s? observ mentalit??ile bra?ovenilor. ntrebnd pe cte un trec?tor despre adresa unui monument, acesta se oprea amabil ?i-mi d?dea informa?ii docte ?i sfatul binevoitor s? iau autobuzul, distan?a pn? n centrul istoric fiind mare. Astfel am trecut pe lng? lungul ?ir de blocuri de pe strada G?rii, ?i am ajuns n strada Iuliu Maniu, unde am v?zut primele vechi zidiri ale Kronstadtului (numele vechi al Bra?ovului), unele scunde, altele numai cu un etaj, multe cu vechile ziduri, bol?i rotunde ?i por?i s?se?ti, toate dichisite. Din mers, am privit vechiul cimitir ap?rat de ziduri ca o cetate.

n fa?a cl?dirii Prim?riei st? o copie a statuii lupoaicei de la Roma

Fiindc? doream s? v?d mai nti celebra Biseric? Neagr?, vedeta cet??ii bra?ovene, am mers ntr-acolo. Ajungnd n Bulevardul Eroilor, nu am putut trece f?r? s? m? opresc, s? admir ?i s? fotografiez eleganta cl?dire a Prim?riei, n fa?a c?reia se afl? simbolul latinit??ii poporului romn: celebra lupoaic?, o copie a Statuii Lupoaicei (Lupa Capitolina) din Museo dei Conservatori de la Roma. n anii 1905-1906, statul italian a donat Romniei cinci copii ale lupoaicei, altele fiind confec?ionate de autorit??ile locale din Bra?ov, Alba Iulia, Turda, Blaj, Trn?veni, Ludu?, Brad, Dej, N?s?ud, Sighi?oara, Constan?a, Gala?i.
Edificiului i ?ine companie, de al?turi, frumoasa zidire a Po?tei, din partea lateral? o prive?te Palatul Prefecturii ?i al Consiliului Jude?ean, iar de vizavi Muzeul de Art?, toate n haine specifice de epoc?. Nu departe de ele, se nsore?te ntinsul Parc Nicolae Titulescu, plin de flori ?i verdea??, de parc? ar fi var?.

Cl?dirile vechi amintesc de breslele Bra?ovului de dinainte de 1800

Intrnd n strada Republicii, dorin?a de fotografiere m? oprea la fiecare pas. Pentru a p?stra aerul de ora? str?vechi, atestat documentar din secolul al XIII-lea, n locul asfaltului peticit care a n?p?dit a?ez?rile citadine, strada pietonal? este pavat? cu granit. Nu are trotuare, ci doar o lung? rigol? lateral? pentru ca, la vreme de ploaie, apa s?-?i g?seasc? drum de scurgere rapid. Cl?dirile, care mai de care mai ochioase, unele marcate cu anii de construc?ie, sunt pitoresc colorate, iar arhaicele fanare fixate n pere?i amintesc iluminatul public cu ulei, introdus n anul 1804 ?i dau c?ii nf??i?are de mare vechime sau chiar iz medieval. Reflectnd stilul Rena?terii sau Barocului, multe dintre vechile zidiri ale centrului istoric au spa?iu stradal ngust ?i mare lungime n curte, iar fa?adele poart? colonade, arcade, stucaturi ?i felurite profiluri ornamentale, artistic puse n vedere prin coloritul divers ?i atr?g?tor ce vrea s? nvie zugr?veala n culorile camelonului a vechilor zidiri medievale.
La aceasta contribuie ?i tradi?ionale intrnduri, cu bol?i rotunde spre cur?i ordonate, unde ?i ndeplinesc menirea cochete locante – cu cteva mese intime, anticariate, magazine de amintiri ?i brelocuri ?i mici ateliere de bijuterii, art?, rame pentru tablouri.
Cl?dirile vechi duc peste veacuri amintirea anilor 1780, cnd Bra?ovul avea vreo 1.200 de ateliere me?te?ug?re?ti slujite de aurari, ?es?tori, armurieri, post?vari cositorari ?i al?i me?teri din ale c?ror mini ie?eau obiecte c?utate ?i n ??rile romne?ti de peste mun?i. Pretutindeni cur??enie, mult bun gust, firme discrete cu nscrisuri str?vechi ?i spirit istoric romantic.
De?i de-a lungul timpului majoritatea str?vechilor cl?diri ale fostei cet??i s-au pierdut datorit? incendiilor, alura istoric? ?i chiar medieval? renviat? cu minu?iozitate de arhitec?ii Prim?riei ?i mult c?utat? de turi?ti este prezent? n toat? splendoarea ei, fapt pentru care pe strad? se plimbau nenum?ra?i vizitatori europeni, cu aparatele foto si camerele de luat vederi n plin? ac?iune.

To?i bra?ovenii particip? la Luna cur??eniei

Pentru informare, n cap?tul str?zii Republicii am dat de cteva panouri care prezentau ofertele zilei la Teatrul dramatic, Oper?, Filarmonic?, Teatrul pentru copii, la muzee ?i la alte institu?ii culturale. Altele, turistice, spun celor curio?i c? ora?ul are 46 de gr?dini?e, 28 de ?coli generale, 7 colegii na?ionale, 7 licee, un seminar teologic, 11 grupuri ?colare, o Universitate de stat-Transilvania, din 1971, cu vreo 14 facult??i, o Academie de Avia?ie ?i 6 universit??i private.
n municipiu func?ioneaz? Muzeul de Istorie Bra?ov, aflat n Casa Sfatului; Casa Mure?enilor; Muzeul de Art?; Muzeul de Etnografie; Muzeul primei ?coli romne?ti, din ?chei; Muzeul Fortifica?iilor din ?ara Brsei, amenajat n Bastionul ?es?torilor; Muzeul-Cet??uia ?i puncte muzeistice n Turnul Negru, Turnul Alb. Al?turi de ele se afl? loca?urile istorice: Biserica Neagr? – construit? pe locul unei basilici romane, Biserica Sf. Nicolae (din secolul XIV), Biserica Sf. Bartolomeu (din secolul XIII), Biserica Sf. Martin de pe Straj?, Biserica Sf. Gheorghe ?i multe alte ctitorii religioase noi.
Ca spa?iu verde, ora?ul are Parcul Nicolae Titulescu, Parcul Consiliul Europei, Parcul Trandafirilor, Parcul Tractorul, Scuarul Berzei, Scuarul Mihai Eminescu ?i alei nverzite, ntre blocuri.
Observnd prin ogr?zi, str?zi ?i parcuri sumedenie de vrstnici ?i tineri treb?luind cu greble, m?turi, hrle?e ?i bidinele n mn?, ?i ntrebnd o doamn? vrstnic?, trec?toare, ce vizit? pompoas? se a?teapt?, dumneaei m-a l?murit, mndr? ?i intrigat? de ntrebare, c? este Luna cur??eniei (martie-aprilie) decretat? de edilitate. La ea particip? bra?ovenii cu nsufle?ire, cur??ind, reparnd ?i zugr?vind pere?i, vopsind por?i, garduri, f?cnd ordine n cur?i ?i gr?dini. Se acoper? g?urile asfaltului, se schimb? bordurile ciobite ale trotuarelor, se sap? peluzele florale ?i rondourile arborilor, se v?ruiesc tulpinile ?i se vneaz? petele ap?rute n timpul iernii pe obrazul localit??ii.
Interesndu-se de unde vin ?i aflnd c? din Moldova, doamna a nceput s?-mi prezinte cl?dirile str?zii ?i obiectivele istorice, ca un adev?rat ghid, cu ndemnul s? le v?d numaidect. M-a l?murit c? n ora?ul dumneaei, multina?ional din vechime, tr?iesc vreo 284.000 de locuitori, dintre care romni vreo 250.000, maghiari ?i secui vreo 23.000, iar germani (sa?i) vreo 1.700.
ntrebnd-o ?i eu, curios, de unde attea cuno?tin?e, m-a l?murit c? este meritul publica?iilor locale (vreo 10), al posturilor de radio (vreo 12) ?i al studiourilor de televiziune locale (vreo 6), care au prezentat ?i prezint? necontenit ora?ul n lung ?i n lat, institu?iile ?i asocia?iile culturale ?i portalul Iubesc Bra?ovul – sfetnicul edililor, care depisteaz? monumente necunoscute, organizeaz? conferin?e, prelegeri ?i inform?ri publice, astfel nct fiecare locuitor s?-?i cunoasc? s?-?i iubeasc? a?ezarea.

Fecioara Maria este patroana ora?ului

Doamna se declara ncntat? de ideea edililor de a plasa, pe strad? ?i-n pie?e, b?nci cu nf??i?are veche, pe care vizitatorii s? se poat? odihni sau s? foileteze un ghid. Cump?rnd ?i eu unul, mpreun? cu un teanc de ilustrate, am aflat c? ora?ul are aproape vreo 800 de ani vechime, fiind atestat documentar n anul 1234 (1235), cu numele Corona (n latin?), pe parcurs numindu-se Kronstadt (german?), Barassu sau Brasso (maghiar?) ?i Braszow (polonez?), n secolul al XIV-lea ajungnd centrul administrativ al ??rii Brsei.
Burgul de odinioar? se ntindea n jurul Bisericii Sfnta Maria, numit? ?i Biserica Neagr?, Fecioara Maria fiind patroana ora?ului. Avea opt bastioane, patru sau cinci por?i fortificate ?i mai multe turnuri de ap?rare. La fel ca alte cet??i medievale, era ap?rat de dou? sau chiar trei rnduri de ziduri, nconjurate de un ?an? de ap?rare plin cu ap?. Extinzndu-se ?i nt?rindu-?i fortifica?iile de ap?rare, ce au rezistat ?i unui asediu turcesc, peste vreo sut? de ani, cetatea a devenit cunoscut? ?i ca centru al ?tiin?elor, avnd celebra ?coal? gimnaziu ?i bibliotec? Studium Coronense nfiin?at? prin 1541-1544 de marele nv??at umanist ?i reformator sas, Johannes Honterus.
La ?coala Bra?ovului veneau pentru nv???tur? tineri nu numai din Transilvania, dar ?i din Europa central? (Germania, Ungaria, Olanda), Honterus organiznd ?i o tipografie, pentru care, n 1546, se nfiin?a ?i prima moar? de hrtie din sud-estul european.
n 1550, diaconul Coresi tip?rea aici prima carte n limba romn?, ntrebare cre?tineasc?, iar n anul 1838, ap?rea primul ziar din Transilvania Gazeta de Transilvania, n redac?ia lui George Bari?iu, tot aici tip?rindu-se ?i Foaie pentru minte, inim? ?i literatur?.
Refugia?i la Bra?ov, tinerii intelectuali moldoveni (Alexandru Ioan Cuza, Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Costache Negri, Gheorghe Sion, Ion Ionescu de la Brad) proscri?i pentru participarea la mi?carea revolu?ionar? din martie 1848, au redactat documentul intitulat Prin?ipurile noastre pentru reformarea patriei, n care, printre altele, se cerea Unirea tuturor romnilor ntr-un singur stat, Romnia.

Biserica Neagr?, o umbr? uria?? din lumea medieval?

Desp?r?indu-m? cu greu de strada Republicii, am purces spre Biserica Neagr?, vestita ctitorie evanghelic?-luteran? n stil gotic, care a fost nceput? n anii 1377-1383 ?i terminat? dup? vreo sut? de ani, n 1477.
A fost numit? Biserica Neagr? dup? un nimicitor incendiu din 1689, la care a rezistat n fl?c?rile ce au distrus ntreg ora?ul, r?mnnd peste veacuri ca o umbr? uria?? din lumea medieval?.
Are n?l?imea de 69 de metri ?i lungimea de 89 de metri, fiind cea mai mare biseric? din spa?iul sud-european. A fost conceput? cu dou? turnuri, dintre care
s-a realizat numai unul. Suferind ?i unele daune n timpul incendiului din 1689, repara?iile au durat tot aproape o sut? de ani, pierzndu-se unele caracteristici ini?iale, bol?ile gotice fiind nlocuite cu o bolt? cilindric? baroc?.
Mereu afectat? de cutremure ?i trecerea vremii ndelungate, s-a tot reparat, ultimele lucr?ri efectundu-se ntre 1970-1984, fiind resfin?it? n anul 1984.
Statuile exterioare, afumate de incendiu, au fost a?ezate n interior, iar ferestrele au fost nzestrate cu geamuri filtrante a razelor ultraviolete d?un?toare obiectelor de art? ?i bogatei colec?ii de covoare anatolice din veacurile XVII-XVIII-lea (raritate n Europa), ce dau str?lucire l?ca?ului.
Orga, construit? ntre anii 1836-1839 de c?tre fabricantul de orgi Buchholz, din Berlin, ?i cunoscut? ca fiind cea mai mare din sud-estul continentului, are 400 de tuburi. Este renumit? pentru sonoritatea sa, fiind ascultat? cu pio?enie la concertele s?pt?mnale ?i mai ales la slujba de Cr?ciun.
Condus de un nso?itor dornic s?-mi arate cu de-am?nuntul frumosul l?ca?, am p??it emo?ionat prin aleea coloanelor ?i pe sub bol?ile adnci, naintnd de la ntuneric spre lumina altarului, anume amenajat cu semnifica?ia vie?ii viitoare ?i a ilumin?rii ce o aduce credin?a.
Ascultnd bogata istorie a monumentului, m-am a?ezat pe una dintre cele vreo 70 de b?nci lungi, pe care, odinioar?, ?edeau sute de credincio?i pio?i, dar care, n zilele noastre, adun? doar vreo cteva zeci, mai ales turi?ti ?i vizitatori, cople?i?i de m?re?ia l?ca?ului.

Un popas n ?chei

Ie?ind, am parcurs fosta Pia?? a Sfatului, pavat? cu piatr? din anul 1737, unde se desf??oar? ?i spectacole ale festivalul interna?ional Cerbul de Aur (din 1968). Aici, n pia?a central? a fostei cet??i, breasla bl?narilor ridica, ntre anii 1425-1428, Casa Sfatului, ini?ial Turn de observare al Trompe?ilor ?i devenit? apoi Prim?ria ora?ului, numit? Rathaus. Are parterul cu elemente gotice, iar etajul ?i turnul n stilul Rena?terii ?i al Barocului. Aici, Mihai Viteazul a ?inut Dieta din 1599 dup? cucerirea Transilvaniei, primind cheia ora?ului. Consolidat? de mai multe ori ?i dup? mutarea prim?riei din 1876 n alt local, b?trna zidire reamenajat? a devenit, n 1950, sediul bogatului Muzeu de Istorie, vizavi organizndu-se Muzeul Mure?enilor, al?turi fiind vechea Cas? a Negustorilor, n stil renascentist, din anii 1539-1545, iar n apropiere Catedrala ortodox? Adormirea Maicii Domnului.
Datorit? extinderii ora?ului dup? 1860, unele fortifica?ii cu turnuri ?i por?i solide, ntre care s-au ad?postit ?i fugari nsemna?i din ?ara Romneasc? ?i a Moldovei, au fost demolate.
Cum n partea sudic? a ora?ului se g?se?te vechiul centru al spiritualit??ii romne?ti: ?cheii Bra?ovului, unde este biserica Sfntul Nicolae, catedral? a ortodoxiei, ?i gimnaziul romnesc nfiin?at pe la 1850 de protopopul Ioan Popazu, mpreun? cu c?rturarul G. Bari?iu, am f?cut un popas ?i acolo. M? atr?gea faptul c?, la aceast? ?coal?, ncepuse nv???tura gimnazial? Titu Liviu Maiorescu, avnd printre profesori ?i pe ?tefan Emilian, viitorul coleg la universitatea ie?ean? ?i arhitectul cl?dirii Institutului de Anatomie, iar n sala de festivit??i a avut loc premiera operetei na?ionale Crai Nou (1882), compus? de Ciprian Porumbescu, tn?rul profesor de muzic? al gimnaziului. Tradi?ia a fost dus? mai departe de Colegiul Na?ional Andrei ?aguna, ce poart? blazonul instruirii a vreo 47 de academicieni.
Aici, n Duminica Tomei, de dup? Pa?ti, se desf??oar? festivalul tradi?ional cu defilarea junilor Bra?ovului, care aduc, de peste veacuri uitate, obiceiuri ?i costume mult admirate de turi?ti. Aici au tr?it vesti?ii negustori romni care purtau m?rfurile cet??ii n ??rile romne?ti de dincolo de mun?i.

Dator cu nc? o vizit?

Fiindc? se apropia seara, propunndu-mi ?i alt? ntlnire cu ora?ul de la poalele Tmpei, ca s? v?d ?i alte locuri legendare precum Pietrele lui Solomon, Statuia Zidarului, strada Sforii , Lacul Vr?jitoarelor, Lacul de sub Tmpa, Turnul Alb, Turnul Negru, Bastionul Fierarilor ?i al ?es?torilor, cu Muzeul Cet??ii Bra?ov, am luat un taxi care m-a repezit n gar? unde o casieri??, dup? ce a cercetat calculatorul, m-a sf?tuit ce tren s? iau ca s? ajung la Ia?i. Desp?r?indu-m? cu regret de pitorescul ?i modernul Bra?ov, n care vestigiile istorice sunt la mare rang, am urcat n acceleratul de Bucure?ti, pe care l-am p?r?sit n gara Ploie?ti-Vest, de unde alt taxi, t?ind ora?ul de-a curmezi?ul, m-a dus iute n gara Ploie?ti-Sud, ca s? prind acceleratul Bucure?ti-Ia?i. Recapitulnd cele v?zute ?i r?sfoind bogatul ghid, n tren m? gndeam c? multe dintre l?udabilele ini?iative ale bra?ovenilor n-ar strica s? fie adoptate numaidect – vorba doamnei – ?i n alte localit??i din ?ar?, mai pu?in organizate din punct de vedere turistic. 

                                                                                            Ioan Mitican


Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X