Archive for Diverse

„Domnule Eminescu, numirile pe care le fac trebuie să fie ireproşabil de corecte“

marți, martie 18th, 2008

 

n plimb?rile noastre literar-istorice, l-am nso?it pe I. L. Caragiale, am c?utat pa?ii regelui poeziei – Vasile Alecsandri, l-am urm?rit pe Mihai Eminescu mergnd, vis?tor, pe strada Plopilor f?r? so? sau pe o strad? prea ngust? (Sfntul Ilie), unde se afla icoana sufletului s?u – Veronica Micle, am ascultat ecouri junimiste n vechile zidiri din uli?a Golia, dar nu l-am ntlnit pe eruditul profesor Titu Maiorescu, omul care a jalonat nceputurile literaturii moderne romne?ti ?i a contribuit la formarea marilor sale talente.
Fiindc? i s-au nchinat multe pagini, iar pe internet se g?sesc peste 300.000 de referin?e cu numele s?u, s-ar p?rea c? n-ar mai fi nimic nou de spus despre Titu Maiorescu. La prima vedere, dar nu n realitate, c?ci, despre anii tinere?ii ?i locurile n care a tr?it, adesea, zile nefericite, mai sunt multe de aflat.

A?adar, s? oprim din mers neostenitul crug al vremii ?i s?-l ntoarcem n uitatul an 1862. De ce tocmai atunci? Fiindc? la jum?tatea lunii decembrie din acel an, sosea, din Bucure?ti n trgul Ie?ilor, tn?rul jurist ?i filosof Titu Liviu Maiorescu, purtnd n buzunar dou? licen?e, un doctorat ?i decretul de numire ca director al Gimnaziului Central (Academia din uli?a Arcu) ?i profesor la Universitatea ie?ean?, nfiin?at? n locul fostei Academii a lui Mihail Sturdza n octombrie 1860. Plecase din Bucure?ti la 9 decembrie (stil nou), ntr-o tr?sur? cu arcuri, nchis?, tras? de opt cai, nso?it de consoarta sa, tn?ra berlinez? Clara, fiica juristului Kremnitz, cu care se c?s?torise n capitala Prusiei.
Nu-i greu de nchipuit ce ?oc o fi fost n sufletul entuziastului profesor, privind din mersul tr?surii casele scunde, acoperite cu stuf ori ?indril? ale birjarilor scape?i din valea P?curarilor, pe unde drumul Bac?ului ?i al Sucevei intra n capitala Moldovei. Priveli?tea a fost descris? cu sarcasm de Mihail Kog?lniceanu n vestita sa cronic?. Printre micile zidiri din ceamur ?i chirpici, r?s?rea, ici-colo, cl?direa cte unui han cu ograda larg? ct un suhat, vreo dughean? oblonit? ca o cetate ?i abia spre cap?tul de sus al uli?ei, pr?p?stioas?, ap?reau cteva conace boiere?ti ?i c?soaia Creminalului – nchisoarea ora?ului – n jurul c?reia patrulau str?jeri fioro?i cu ?panga la pu?c?.
M?surnd din priviri sinistra zidire, musafirul se gndea, probabil, la p?rerea ce ?i-o f?cea Clara despre viitoarea lor re?edin??, att de diferit? fa?? de marele ei Berlin, cu str?zi luminoase, pavaje de granit ?i nalte palate monumentale.
Emo?iona?i, au cobort la fosta Academie, n fa?a aripii stngi (unde-i acum cl?direa Colegiului Na?ional) unde se afla Internatul ?i locuin?a directorului ?colii cu cele trei od?i la etaj din cap?tul cl?dirii (spre gr?dina hotelului Traian de ast?zi).
 

Ia?ul dup? Unire, un ora? pustiit

Era 1862, dup? ce Ia?ii tr?iser? marele eveniment al Unirii din ianuarie 1859, dorit? cu entuziasm de locuitorii s?i, dar ce a avut nea?teptate consecin?e. Dup? mutarea dreg?toriilor capitalei Moldovei la Bucure?ti, ncepnd cu ianuarie 1862, sumedenie de amploia?i r?m?seser? f?r? atribu?ii ?i mijloace de trai, s?r?cia cuprinznd frumoasa capital? a Moldovei. Casele boiere?ti se pustiiau, dughenile ?i atelierele tr?geau obloanele, mul?i dintre locatarii lor c?utnd salvarea pornind spre noua re?edin?? domneasc?, Titu Maiorescu ?i doamna sa fiind dintre pu?inii musafiri care soseau cu gndul s? stea aici.
Tn?rul profesor se n?scuse la Craiova n 15 februarie 1840, ncepuse ?coala primar? la Bra?ov unde tat?l s?u, Ion Maiorescu, profesor ?i func?ionar public, poposise o vreme, a continuat la Craiova vreo doi ani ?i iar la Bra?ov (1848-1850), unde a frecventat ?i clasa I la gimnaziul din Schei, nfiin?at prin 1850 de unchiul s?u, Ioan Popazu (episcopul Caransebe?ului ?i fratele mamei, Maria Popazu-Maiorescu). P?rintele Ioan Maiorescu, profesor la mai multe ?coli (Cern?u?i, Craiova, Ia?i, Bucure?ti) mutndu-se n 1851 cu serviciul la Viena, n Ministerul Justi?iei, feciorul a continuat studiile la gimnaziul ?i Academia Theresian? (Theresianum) – ?coala naltelor familii austriece, pe care le-a terminat, n 1858, ca ?ef de promo?ie. Muncind srguincios ?i ?innd-o ntr-un iure?, a frecventat cursurile universit??ii berlineze ?i a ob?inut doctoratul n Filozofie cu magna cum laude la Universitatea din Gissen (recunoscndu-i-se drept studii universitare ?i ultimii doi ani ai academiei Theresiene). Continund n acela?i ritm ?i la Paris, lua licen?a n Litere, la Sorbona, ?i alta n Drept.
Astfel narmat ?i animat de dorin?a particip?rii la ridicarea patriei pe f?ga?ul vie?ii europene, tn?rul Maiorescu s-a ntors acas?, de?i cele dou? licen?e ?i doctoratul i ofereau slujbe n ora?ele de studii.
Cu dnsul venea ?i so?ia pe care o cunoscuse n casa Kremnitz, unde fusese preparator pentru limba francez? al celor patru copii ai familiei (Klara, Helene, Herman ?i Wilhelm – viitorul so? al muzei eminesciene Mite Kremnitz).
Sosit la Bucure?ti, fusese numit supleant la Tribunalul de Ilfov ?i apoi procuror (octombrie 1862), dar, atras de cariera de profesor ?i solicitnd un post n nv???mnt, a primit numirea la direc?ia Gimnaziului din Ia?i, pe lng? care a ob?inut ?i postul vacant de profesor la Facultatea de Filosofie (16 noiembrie 1862).

Publicul ?int? al primelor conferin?e: damele

Avea doar 22 de ani, clocotea de energie ?i dorea s? aduc? un suflu nou nv???mntului romnesc. Ambi?ios, doct, spirit ordonat avnd un caracter puternic ?i cinste exemplar?, a nceput s? se afirme n toat? plenitudinea.
n locuin?a Internatului, chibzuia planurile pentru modernizarea gimnaziului r?mas n localul Academiei dup? deschiderea Universit??ii, la 26 octombrie 1860.
Aici a ticluit primul anuar ?colar din Principate: Anuariul Gimnaziului ?i Internatului din Ia?i, pe anul ?colar 1862-1863, ?i a pus la cale conferin?ele publice de filozofie popular? despre educa?ie, prezentate din februarie 1863 n salonul B?ncii de pe uli?a Golia (unde se afl? acum Po?ta) ?i transformate peste un an n Prelec?iunile populare (februarie 1864).
Vestea conferin?elor o d?dea Lumina din Moldova a lui Bogdan Petriceicu Ha?deu. ntr-un scurt articol, autorul scria Prelec?iuni filosofice populare relative la familie ?i educa?iune. Sub acest titlu, se ncepe duminic?, n 10 februarie 1863, la 12 ore, ?i se vor continua n duminicile viitoare de la 12-1 amiaz?, n sala de Ia Banc?, un curs public unde se vor dezvolta n mod popular un ?ir de idei asupra educa?iunii n familie, luminate prin principii filosofice ?i mai ales estetice.
Cu acest prilej, Maiorescu prezenta titlul celor 10 conferin?e ?i trasa drumul pe care trebuia s? mearg?, n viitor, ora?ul Ia?i: Dac? E?ii nu mai sunt acum centrul administra?iunei, trebuie s? devie centru unei alte activit??i, centrul mi?c?rii literare ?i ?tiin?ifice. Se f?cea astfel prima chemare pentru transformarea Ia?ilor n capital? cultural? a ??rii.
Pentru succesul ac?iunii, autorul se adresa p?r?ii feminine a societ??ii: O mic? parte a unei asemene mi?c?ri sunt ?i cursurile publice. ns?, pentru ca ele s? aib? un efect n societate, trebuie sus?inute prin dame, adev?ratul element social n timpul modern. C?tre Dame m? adresez n specie ?i mai ales c?tre mamele de familie, rugndu-le s? asiste la aceast? ncercare. Eu, din parte-mi, m? voi sili ca ora pe s?pt?mn?, n care m? vor ncuraja cu prezen?a lor, s? nu fie o or? pierdut?. Tit. Livie Maiorescu.

Rectorul de 23 de ani

Datorit? bogatei sale preg?tiri, pe lng? cursul universitar de istorie pe care l ?inea cu pasiune, n februarie 1863 a primit ?i func?ia de decan al Facult??ii de Filozofie, la 18 septembrie 1863 fiind ales ?i rector pentru patru ani, pn? n 1867. De asemenea, a fost numit Pre?edintele Comitetul de Inspec?iune al ?colilor din Moldova.
Entuziast ?i doritor s? dea ??rii o ?coal? temeinic? pentru instruirea dasc?lilor claselor primare, din octombrie 1863 accept? numirea la conducerea Institutului Preparandal din m?n?stirea Sf. Trei Ierarhi (pentru preg?tirea nv???torilor ?i institutorilor), pe care avea s?-l transforme n vestita ?coal? Normal? Vasile Lupu . Sprijinit de ministrul Instruc?iunii, Al. Odobescu, pleca pentru dou? luni la documentare n Germania.
ntorcndu-se, la 8 ianuarie, a deschis ?coala n care preda Pedagogia, Gramatica romn?, Psihologia ?i Compunerea (ini?iind, pentru prima oar?, practica pedagogic? a elevilor). Primind ?i locuin?? n ?coal?, la jum?tatea lui ianuarie 1864 s-a mutat n cl?direa lipit? de turnul intr?rii de la strad?. Aici s-a n?scut fiica sa, Livia, ?i l-a avut ca elev pe Ion Creang?, numit apoi institutor la recomandarea sa.
Tot la Sf. Trei Ierarhi, n cabinetul de lucru al directorului Maiorescu dotat cu o mas? lung?, plin? de c?r?i ?i manuscripte, din casa ast?zi d?rmat? de la intrarea bisericii Sf. Trei Ierarhi (potrivit lui lacob Negruzzi), n seara de 10 februarie 1864, P. P. Carp prezenta traducerea magnific? a piesei Macbeth. Cu acest prilej, participan?ii, T. Maiorescu, P. P. Carp, Th. Rosetti ?i Iacob Negruzzi, mpreun? cu Vasile Pogor ?i al?i tineri, hot?rau nfiin?area Societ??ii literare Junimea, care avea s? devin? nsemnat? institu?ie cultural? a ??rii. ntlnirea din ziua de 10/22 februarie 1864 (pomenit? n scrisoarea directorului adresat? profesoarei de francez? Claudine Rickert), a fost socotit? apoi prima ?edin?? a Junimii.
Dorind formarea unei literaturi culte romne?ti, profesorul a nceput ?i activitatea de critic literar, promovnd valorile reale ?i publicnd lucr?ri precum Despre scrierea limbei romne, Despre poezia romn?, Direc?ia nou? (n care era consacrat poetul Mihai Eminescu, tn?r colaborator la Convorbiri literare).

Nevoit s?-?i apere onoarea la tribunal

Profesorul Maiorescu avea convingeri conservatoare, plednd pentru o concep?ie modern? a vie?ii culturale romne?ti, dar sus?innd evolu?ia natural?, declarndu-se mpotriva formelor f?r? fond ?i a imit?rii unor moravuri ?i principii occidentale nepotrivite culturii, credin?ei ?i mentalit??ilor romne?ti
Pe lng? Prelec?iunile adresate publicului larg, n prim?vara anului 1864, tn?rul director al ?colii Normale ini?ia ?i un curs extraordinar de Metodica Gramaticii Romne (Metodic? ra?ional?, aplicat? la gramatica romn?) pentru elevele claselor superioare , viitoare institutrice de la ?coala Central? de Fete (aflat? n localul ocupat ast?zi de Pavilionul ?apte al Spitalului de boli infec?ioase).
Conferin?ele ncuviin?ate de Comitetul de Inspec?iune ncepeau la 2 martie ?i urmau lunea, miercurea ?i vinerea seara, pentru a putea fi audiate ?i de pedagogele ?i institutoarele din ora?, interesate de predarea gramaticii ?i limbii romne n ?colile elementare.
La conferin?ele desf??urate sub privirile directoarei, participa, de obicei, ?i so?ia, Clara, doritoare s? nve?e romne?te. Fiindc? dup? cursuri profesorul r?mnea cte o or? n odaia oficial? a subdirectoarei, unii politicieni universitari, n frunte cu profesorul N. Ionescu, sus?in?torii ai Frac?iunii libere ?i Independente, doritori s? ngenuncheze pe tn?rul lor coleg care avea convingeri conservatoare, rector ?i director al Institutului Normal, au f?cut din aceste ?ederi pricin? de def?imare. Bazndu-se pe ?oaptele r?ut?cioase ale unor eleve la adresa subdirectoarei Emilia Rickert, o biat? fat? gheboas? ?i urt?, ace?tia porneau o campanie de pres? la gazeta Tribuna Romn?, n care ap?reau articole fulminante despre leg?turi imorale ale profesorului cu respectiva. Ca efect, profesorul a fost destituit din toate func?iile, ntre octombrie 1864 ?i februarie 1865, urmnd un proces la Tribunal (cerut de Maiorescu). n ap?rarea sa au s?rit P. P. Carp, V. Pogor, Octav Teodori, N. Mndrea, P. Ghica, I. Negruzzi, nscri?i la bar? din datorie de onoare ?i spulbernd insinu?rile.
Procesul s-a ncheiat cu achitarea acuzatului, declarat nevinovat, ?i a fost nchis definitiv la Curtea de Apel, n 26 aprilie, pentru netemeinicie. Drept r?zbunare, rivalii au trimis la gazeta vienez? Die Presse o coresponden?? din Ia?i, despre un rector magnificus n fa?a tribunalului, ca s? ?tie p?rintele Clarei ce poam? de ginere are la Ia?i.

Tragedia pierderii fiului de 3 ani

Dup? judecat?, profesorul Maiorescu s-a ntors nving?tor la Institutul Normal, la catedr?, la rectorat ?i Comitetul de Instruc?iune, find reintegrat n toate func?iile, cu leafa cuvenit? lunilor de suspendare, dar via?a ?i familia i fuseser? grav afectate. n timpul procesului, tr?ise ?i durerea pierderii p?rintelui, n august 1864, ?i a mamei, n septembrie, pentru nhumarea c?rora a efectuat lungi drumuri la Bucure?ti. Necazurile i-au afectat auzul urechii stngi ?i starea psihic?.
Avea doar 24 de ani ?i-l ndurerase ingratitudinea profesorilor mai vrstnici, uni?i mpotriva unui coleg mai tn?r.
La 16 ianuarie 1868, fiind schimbat din func?ia de director al ?colii Normale Vasile Lupu, prin aprilie 1868, s-a mutat cu chirie n casa negustorului Mandel, ntr-o veche cl?dire boiereasc?, pe locul c?reia acum se afl? ?coala copiilor cu deficien?e de auz ?i vorbire (strada Br?tianu, vizavi de Teatrul Na?ional). Cump?rnd, prin ianuarie 1869, casa Baldovici-Gluck din uli?a T?utu (azi, strada Sulfinei, unde s-a construit, dup? al Doilea r?zboi Mondial blocul de la num?rul 16), profesorul s-a mai mutat odat?. Aici, s-a n?scut b?iatul Liviu (Kiki), smb?t?, 9 august 1869, moa?? fiind madame Rickert, mama vestitelor fete Claudine ?i Emilia, ultima – eroina scandalului de la ?coala Central?. B?trna zidire nu i-a adus noroc c?ci, la 26 noiembrie 1872, tr?ia tragedia pierderii copilului, ucis de angin?. L-a ngropat, cople?it de durere ?i disperare, n cimitirul Bisericii Buna Vestire, nconjurat de studen?i, profesori ?i nenum?ra?i ie?eni nl?crima?i.
Casa mult dorit? din uli?a T?utu devenise casa dezn?dejdilor, fa?? de care nu mai sim?ea nici o dragoste, rvnind iar mutarea.

Trebuie s? te rog iar??i s?-?i dai doctoratul

Prilejul nu ntrzia c?ci, prin ianuarie 1874, s-a eliberat postul de ministru al Cultelor ?i Instruc?iunii ?i a fost propus s?-l ocupe fostul rector de la Ia?i. l recomandau experien?a, cinstea, larga sa preg?tire universitar? ?i dorin?a de a mbun?t??i nv???mntul romnesc.
A p?r?sit Ia?ii, ?i-a nstr?inat locuin?a ?i s-a mutat n capital?. La Universitate, spiritele abia potolite se ncingeau iar??i. Fo?tii rivali, nsp?imnta?i, ?i num?rau zilele a?teptnd, nfrigura?i, destituirile obi?nuite dup? schimb?rile de guvern. N-a fost a?a, fiindc? ministrul Maiorescu dorea s? r?mn? domn ?i n-a pricinuit nici un r?u.
Duminic?, n 7/19 aprilie 1874, a prestat jur?mntul, n urm?toarele zile l-a repus la catedr? pe fostul s?u rival, N. Ionescu, care i cauzase mari suferin?e ?i fusese ndep?rtat de ministrul precedent.
Adresa apoi o scrisoare p?rinteasc? poetului Mihail Eminescu la Berlin, Orangenstrasse, 6, unde studia:
Domnule Eminescu,
n n?elegere cu amicii D-tale de aici, trebuie s? te rog iar??i s?-?i dai doctoratul. Numirile pe care le fac trebuie s? fie irepro?abil de corecte. n ziua n care m? n?tiin?ezi c? ai titlul de doctor, e?ti numit profesor de filozofie suplinitor la Universitatea din Ia?i, pentru un an, dup? trecerea c?ruia trebuie s? te nscrii la concurs. ?i acum de c?i bani ai nevoie? Ca avans, de re?inut, n rate, din viitoarea dumitale leaf? de profesor. Sub aceast? form? chestiunea nu poate avea nimic penibil pentru dumneata. Dar, te rog, nu tic?it, ci indicare exact? a sumei ?i a datei doctoratului… Al dumitale devotat M.

A murit n Bucure?tiul c?zut sub ocupa?ie german?

Peste doi ani, n ianuarie 1876, a demisionat, nemul?umit de neacceptarea legii nv???mntului pe care o propusese, a devenit apoi agent diplomatic la Berlin, iar mai trziu a primit func?iile de ministru al Cultelor, ministru de Externe, ministru al Justi?iei, prim-ministru, a contribuit la nfiin?area Academiei, a preluat conducerea ziarului Timpul, a pledat la tribunale ca avocat ?i n Parlament ca deputat, a predat la Universitate devenind rector, a scris ?i a promovat lucr?ri filosofice ?i de critic? literar? ?i a sus?inut cu ardoare Societatea Junimea.
Locuin?a sa din Bucure?ti, de pe strada Mercur (azi, demolat?), era locul ntlnirii junimi?tilor, iar n salonul primitor ?i prezentau crea?iile Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, I. L. Caragiale, I. Slavici, Duiliu Zamfirescu ?i al?i iubitori ai muzelor, ce-?i ncredin?au crea?iile revistei Convorbiri Literare, mutat? ?i ea la Bucure?ti.
Om de mare delicate?e sufleteasc?, l-a ajutat pe Mihai Eminescu pn? n ultimele sale clipe, trimi?ndu-l pentru tratament la Ober Dobling ?i ngrijindu-se de refacerea sa la Ia?i, unde trimitea bani pentru ntre?inere (1884-1886).
Cople?it de cruzimile primului r?zboi mondial ?i de jefuirea teritoriilor ocupate de Puterile Centrale, la data de 18 iunie 1917 trecea n cealalt? lume. Adept al politicii de neutralitate, r?m?sese n Bucure?tii c?zu?i sub ocupa?ie. A fost nhumat la Bellu, departe de iubitul s?u fiu din cimitirul bisericii Buna Vestire de la Ia?i.

Ioan Mitican

Sfârşitul tragic al mişcării eteriste

miercuri, martie 12th, 2008

 

ncheind povestirea Eteriei, pornit? la Ia?i n 27 februarie 1821 ?i prezentat? n dou? episoade anterioare, ast?zi vom aminti tragicul ei sfr?it, n care au pierit mii de tineri ideali?ti ?i nenum?ra?i locuitori din Moldova ?i Muntenia. Plecnd din Ia?i spre Bucure?ti, Alexandru Ipsilanti, nso?it de vreo 7.000 de lupt?tori, s-a ntlnit cu Tudor Vladimirescu, conduc?torul a vreo 6.000 de panduri , dar nu au c?zut la n?elegere, ?elurile luptei lor p?rnd, n mare m?sur?, deosebite. Tudor i-ar fi zis musafirului s?u: Prin?e, scopul dumneavoastr? este cu totul opus scopului meu. Domnia voastr? a?i ridicat armele pentru eliberarea Greciei, iar eu, pentru a elibera pe compatrio?ii mei de jugul tagmei jefuitorilor. Duce?i-v?, trece?i Dun?rea ?i lupta?i cu turcii… Eu inten?ionez s? lupt cu abuzurile care sf?ie patria mea.

A?teptnd rezultatele tratativelor ruso-turce, Alexandru Ipsilanti s-a retras la Trgovi?te, iar Tudor Vladimirescu a r?mas o vreme la Bucure?ti. Amndoi st?pneau cte parte din ?ara Romneasc? pentru ntre?inerea trupelor, aceea dinspre mun?i revenind-i lui Ipsilanti.
Ambele r?scoale strniser? ecouri n Balcani, n Serbia, Bulgaria, ?i mult? simpatie n Rusia, unde intelectualii progresi?ti f?ceau apeluri pentru ajutorarea miilor de refugia?i greci afla?i pe teritoriul ei.
Tudor a?tepta sprijin din partea marilor mp?r??ii c?rora li se adresase, dar acestea – ntrunite n Sfnta Alian?? de p?zire a ornduielilor imperiilor -, avnd ?i ele de a face cu revolu?iile din Italia ?i Spania, s-au dovedit refractare. Auzind despre revolu?ia lui Tudor, conduc?torii marilor imperii ntruni?i la Laybach (februarie 1821) au dezaprobat-o, silindu-l ?i pe ?arul Rusiei, aflat la ntrunire, s?-i retrag? lui Tudor decora?ia primit? n r?zboiul precedent ?i s? dezavueze Eteria. n schimb, au cerut Turciei s? nu trimit? trupe n Principate, dorind ca Poarta s? duc? tratative cu r?scula?ii.
Cu toate acestea, la 1/13 mai, prin Br?ila au intrat n Moldova 8.000 de osta?i turci, prin Silistra, 7.000 ?i, prin Vidin, al?i vreo 7.500 n Muntenia. Retras de la Cotroceni spre Pite?ti, la Gole?ti, Tudor a c?zut n b?nuiala eteri?tilor de n?elegere cu turcii. Nici el nu avea ncredere n condamna?ii eteri?ti, temndu-se c? voiau s? i atrag? pandurii ca lefegii.

Cele dou? armate nu colaborau

Ap?ruser? nen?elegeri ?i ntre c?peteniile lui Tudor din lipsa banilor pentru plat?. Tudor pedepsea f?r? re?inere pe acei care jefuiau, nedorind ca trupele sale s? devin? bande de ho?i. Executnd pe un c?pitan socotit complotist, a strnit protestele sus?in?torilor acestuia, care l-au acuzat de tr?dare ?i l-au predat lui Iordache Olimpiotul ?i Farmache (Gole?ti, 21 mai). Dus la Trgovi?te, judecat de un Divan format n Cmpulung, a fost apoi executat de Vasile Caravia, c?pitanul nemilos implicat n execu?iile turcilor de la Gala?i.

Studen?ii Academiei din Uli?a Mare, eroii de la Dr?g??ani

Ataca?i de armatele turce, eteri?tii au fost b?tu?i la Nucet, o parte dintre lupt?tori trecnd n Austria , iar al?ii predndu-se. Apoi, la Dr?g??ani, n lupta final?, n 7 iunie, trupele revolu?iei eteriste erau nvinse. R?mas aproape singur n fa?a numeroaselor for?e turce?ti, Batalionul Sacru, deta?amentul de frunte al Eteriei, a luptat plin de abnega?ie pn? ce a fost nimicit. Era format din vreo 600 de tineri infanteri?ti mavrofori sau ierolohi?i (cei cu haine negre ), voluntari ideali?ti, majoritatea tineri cu excep?ionale studii la Academiile din Ia?i, Bucure?ti ?i la vestite ?coli din Europa.
Au fost considera?i vinova?i de aceast? tragedie Vasile Caravia, care nu i-a sprijinit cu artileria, ?i faimo?ii arn?u?i, care nu au intervenit n ajutor. Armata Eteriei s-a descompus repede, lupt?torii ?i mai ales arn?u?ii lefegii fugind n toate p?r?ile, spre grani?e, cei c?l?ri pr?dndu-i pe cei r?ma?i pe jos. Ac?iunea din ?ara Romneasc? avea astfel un sfr?it dureros sau lamentabil (cum avea s? scrie un contemporan).
Lupta cu armia turceasc? fiind pierdut?, comandantul suprem, generalul Alexandru Ipsilanti, ?i cei doi fra?i ai s?i s-au retras la M?n?stirea Cozia ?i apoi au trecut n Austria, pe la Turnu Ro?u. A fost nvinuit ?i dnsul c? a stat departe de b?t?lie, la vreo 3 mile (A. D. Xenopol).
Decep?ionat, a semnat Proclama?ia din 8 iunie, prin care considera pe colaboratorii s?i frico?i ?i bicisnici. S-au desp?r?it spunndu-le ndurerat: La?ilor, frico?ilor, turme de norod… A?i tr?dat ?i pe Dumnezeu ?i Patria, n momentul n care speram sau s? birui sau s? mor glorios mpreun? cu voi… Alerga?i de cump?ra?i sclavia cu via?a voastr?, cu cinstea femeilor ori a copiilor vo?tri.
Voi, umbre ale adev?ra?ilor elini din Batalionul Sacru, fiind tr?da?i, a?i c?zut jerf? pentru fericirea Patriei voastre, primi?i prin mine elogiile celor de neam cu voi.
Dar nu a g?sit iertare nici el, c?ci pe teritoriul austriac a fost nchis la cetatea Muncaci, de unde a fost eliberat abia n anul 1826, dup? interven?ia ?arului. Retras la Viena, a murit n 1828, tr?ind n neajunsuri durerea unui vis n?bu?it n snge ?i a unui crez de libertate strivit de mp?ra?ii Europei.

Lupta nimicitoare de la sculeni

De la Dr?g??ani, o parte dintre lupt?torii eteri?ti au pornit spre Moldova, unii ndreptndu-se c?tre mun?ii Neam?ului, iar al?ii purtnd o lupt? grea la Gala?i cu trupele turce intrate n ?ar?. Desp?r?indu-se ?i acestea, o parte condus? de pa?a Iusul Bercofceali a luat-o spre Ia?i, iar alta cu Cioban Oglu, spre mun?i, trecnd prin foc ?i sabie a?ez?rile din cale – Foc?ani, Bac?u, Roman, Piatra. Erau vreo 3.000 pede?tri, 4.000 c?l?ri, 6 tunuri, urma?i ?i de al?ii.
Retras la Stnca Roznovanu, generalul Cantacuzino, adjunctul lui Ipsilanti, a njghebat cu lupt?torii s?i o nt?ritur? cu ?an?uri pe malul drept al Prutului, a?eznd acolo ?i cteva tunuri.
n ziua de 15 iunie, diminea?a, pe la ora 11, la Stnca Roznovanu a ajuns zvonul c? vin turcii. Potrivit unui martor, prin Ia?i ncepuse jaful refugiului. Unii arn?u?i pr?dau bogata biseric? Sf. Sava, al?ii fugeau spre grani?a Rusiei, pe drumul Sculenilor pentru trecerea peste Prut.
Lng? podul mobil tras cu otgoane peste ru, era o nv?lm??eal? ?i coad? imens?. n noaptea de 14 iunie, o?tirea otoman? ajunsese la Scnteia, avang?rzile de cercetare atingnd Ia?ii, unde au ocupat Palatul domnesc ?i m?n?stirea Sf. Trei Ierarhi (centrul Eteriei).
La 17 iunie, diminea?a, turcii au venit gloat? la Sculeni, au nconjurat nt?ritura ?i a nceput b?t?lia. Erau vreo cteva mii, iar eteri?tii, 400, dar aveau tunuri.
B?t?lia a durat vreo opt ore. Lupt?torii atacatori s-au retras ?i au naintat ?i tot a?a pn? ce le-au sosit tunurile; atunci a nceput un foc puternic, care a ?inut jum?tate de ceas. Dup? aceasta au atacat ?i i-au cople?it pe ap?r?tori. C?iva, ncercnd salvarea, s-au aruncat n ap?, ceilal?i pierind de sabie. Lupta se sfr?ise, cnd a ajuns dinspre Roman, unde fusese trimis voievodul srb Mladen Milovanovici, cu 700 din cei mai buni lupt?tori.

Prutul era plin de oameni neca?i, de cai, de arme ?i de haine

Mai multe am?nunte despre lupta de la Sculeni d? un document intitulat Manuscrisul unui patriot, aflat ntr-un muzeu britanic ?i publicat la Atena n anul 1926. Cei abia 400 de greci, v?znd c? du?manii se apropie, au ie?it din tran?ee ?i i-au atacat ca ni?te lei… R?zboinici de nenvins, tinerii ntre 15 ?i 18 ani i-au respins pe turci cu mari pierderi; chehaia, v?znd vitejia nepilduit? a grecilor ?i pierznd speran?a c? va ob?ine victoria dorit?, se hot?r s? atace pe greci cu artileria.
Au spart nt?riturile ?i au trecut la atac general. Tinerii au luptat cu o deosebit? vitejie ?i lupta va r?mne n analele istoriei fiindc? peste 200 de greci au c?zut victime luptnd cu sabia mpotriva a 8.000 de turci.
La Prut venise de la Stnca Roznovanu ?i c?pitanul Apostoiachi, cu 150 de oameni. Tinerii lupt?tori, v?znd c? nt?ritura de pe malul Prutului era slab?, l-au socotit pe generalul Cantacuzino tr?d?tor ?i i-au spus p?rerea peste ru, el fiind refugiat pe cel?lalt mal. Apoi au jurat s? moar? pentru patrie ?i s-au s?rutat ntre ei.
B?t?lia era urm?rit? de 6-7.000 de refugia?i privitori, afla?i vizavi, n carantinele de pe malul rusesc. Acolo, pe mal, se afla ?i postelnicul poet ?i profesor la Academia Domneasc? Iacovachi Rizos, care a stat mereu lng? sufletul lui Ipsilanti. Sub ochii s?i, tinerii s?i elevi ?i studen?i ai Academiilor din Ia?i ?i Bucure?ti luptau pn? la ultima suflare. C?znd decapita?i de palo?ele neiert?toare, unii murmurau ca pe o rug?ciune cuvintele Marseillezei grece?ti, cntat? de attea ori n clase, n gr?din? ?i la serb?rile sfr?itului de an.
Mul?i dintre tinerii eteri?ti au murit strignd Eleutheria, slobozenie ?i libertate, ngna?i de clopotul din clopotni?a bisericii castelului Stnca, unde se purtau alte lupte. Tr?iasc? Libertatea! erau ultimele lor cuvinte.
La b?t?lie asistau neputincio?i, de pe cel?lalt mal, ca la un spectacol de tragedie, ?i generalii ru?i Insov ?i Kisseleff. Mai nainte le propuseser? tinerilor lupt?tori s? treac? n carantin?, unde se g?seau mii de refugia?i, ncercnd ?i noaptea s?-i salveze cu b?rcile. Aten?ionaser? ?i pe comandan?ii turci s? nu trag? cu tunurile, c?ci dac? vor c?dea proiectilele pe teritoriul rus, ei vor fi nevoi?i s? r?spund?.

Ultimele clipe ale Eteriei din Moldova

n august a fost n?bu?it? ?i rezisten?a pandurilor lui Tudor, retra?i dincolo de Olt, revolu?ionarii din ambele Principate fiind vna?i apoi ca ni?te lupi.
Cealalt? grupare a eteri?tilor cu lordache Olimpiotul ?i Ioan Farmache se afla n mun?ii Neam?ului ?i nu ncetase lupta, cu toate c? noua conducere a Patriarhiei Constantinopolului cerea insistent grecilor aposta?i ?i haini s? se trezeasc?, pentru Dumnezeu, s? renun?e la r?zvr?tire ?i s? dea ascultare naltei Por?i (Documente IV).
Ultimii eteri?ti s-au retras la Secu n iulie. ncepnd lupta cu inamicii care au nconjurat zidurile m?n?stirii, c?lug?ri, c?lug?ri?e ?i mireni cu so?iile lor, to?i n toate p?r?ile ca cei turba?i, alergau ?i se gr?m?diau unii peste al?ii ca s? nu arz? ?i numai prin beciuri sc?pau. A?i?derea ?i caii alergau prin toate p?r?ile necheznd ?i c?utnd loc unde s? scape de foc, c?ci c?deau t?ciunii peste dn?ii ?i-i ardeau.
Dup? mai multe zile de rezisten??, Iordache a murit, aruncndu-se n aer cu pulber?ria de la m?n?stirea Secu, iar Farmache, cu vreo 20 de lupt?tori ?i trei c?lug?ri?e, a fost luat prizonier, legat n lan?uri, dus pe jos la Ia?i ?i apoi trimis la Istanbul (Documente III).

Urgia a durat pn? n toamna lui 1821

Cum se a?teptau moldovenii, osta?ii din trupele otomane au r?spuns silniciilor arn?u?ilor care omorser? negustori turci ?i func?ionari ai Por?ii ?i au lovit f?r? mil?, c?utnd pe cei vinova?i, aprinznd cur?ile boierilor haini?i fa?? de Poart? ?i mpr??tiind spaima n jur, ca la toate r?zboaiele vremii. Dar comportamentul comandantului lor fa?? de localnicii considera?i supu?ii Por?ii a fost blajin, cum scria arhimandritul Isaia, vechilul Mitropoliei din Ia?i c?tre mitropolitul Veniamin Costachi, la 3 iulie 1821.
Dorind s? evite jafurile ienicerilor indisciplina?i – osta?i r?zboinici, sngero?i ca ?i arn?u?ii ?i greu de st?pnit – care socoteau ora?ul prad? apar?innd du?manilor greci, Chihaia Bei a cantonat trupele n corturi pe dealul Copoului. Venind ns? ploi mari ?i inundndu-se corturile, a acceptat propunerea comandan?ilor pentru cantonarea trupelor n casele libere din trg, unde au fost dispersa?i ?i aproape imposibil de urm?rit.
Beciurile Ia?ilor ?i Moldovei fiind pline de butoaie cu licorile vi?ei de vie, solda?ii turci, ca ?i arn?u?ii Eteriei, nu s-au mai trezit din urm?rile abunden?ei vinului (cum constata ofi?erul Liprandi), mul?i ajungnd de nest?pnit: ienicerii nu se supun ?efilor lor. Sunt mai totdeauna be?i ?i fac cele mai mari neornduieli n o?tirile turce?ti din aceast? provincie. Nu exist? nici o disciplin?. Silniciile ?i jafurile, ca ?i altele asem?n?toare, continu? ?i, probabil, n cteva luni Moldova va r?mne cu totul pustie.
Un document din iulie 1821 scria: O?tile vizirului aflate n Ia?i erau alc?tuite din opt mii de oameni. Acum, au venit ?i al?i patru mii de asiatici, care nu au alt? mbr?c?minte dect p?turi de cai. Seraschierul i scrie pa?ei din Ia?i c? trimite de la malurile Dun?rii pe ace?ti nenoroci?i ca s? se foloseasc? de mprejur?ri ?i s? c?tige ceva n Moldova. De aceea, mpr??tiindu-se ei n sate, r?pesc tot ce g?sesc… ?i multe sate s-au pustiit.
Capitala Ia?i ajunsese mai de tot pustie, pu?inii cre?tini care mai r?maser? p?timind cumplit: c?ci pre cte fete ?i b?ie?i ?i muieri tinere au g?sit be?ivii, rar care au sc?pat de spurc?ciune. ?i bisericile ?i m?n?stirile au pr?dat ?i au ars ?i pre oameni i-au muncit ca s? spuie averile cele ngropate. (1821, Documente)
Scriind unui demnitar din preajma ?arului, mitropolitul Veniamin Costachi ar?ta ?i el tragedia Moldovei: foc, sabie, dezbr?care, r?piri, d?rmarea bisericilor, omorrea slujitorilor, silnicia feciorilor, r?pirea femeilor de lng? b?rba?i ?i a fiilor de lng? p?rin?i, prada caselor, ridic?rile vitelor… (Istoria Mitropoliei)
Ora?ul avea s? scape de aceste nenorociri abia dup? instalarea caimacamului ?tefan Vogoride (toamna 1821).

Grecia a reu?it s? devin? autonom? n 1829

n zilele acelea, m?n?stirea Sf. Trei Ierarhi, locul de adunare al Eteriei, ad?postise ntre zidurile sale mul?ime de popor. Baricada?i n biseric?, oamenii nsp?imnta?i de lupte se rugau cerului s?-i salveze de ienicerii ce b?teau la por?i ?i cereau nver?una?i deschiderea lor, c?utnd r?scula?ii.
Trecnd pe lng? m?n?stire, mai trziu, b?trnii ?i aminteau ziua de 27 februarie 1821, cnd treceau miile de cavaleri?ti ?i infanteri?ti greci, defilnd pe Uli?a Mare ?i pe sub zidurile bisericii, cuprin?i de elanul eliber?rii patriei str?mo?e?ti. n frunte p??ea Batalionul Sacru al tinerilor intelectuali, profesori ?i studen?i, pentru care via?a avea doar dou? sensuri: libertate sau moarte. Jertfele lor de la Dr?g??ani ?i de la Sculeni, unde au murit eroic pentru Elada, nu fuseser? n zadar. Scriind despre aceste zile, Iacovachi Rizos, ca ?i fostul general Gh. Cantacuzino, probozind puterile Sfintei alian?e cre?tine, care au l?sat pe fra?ii lor s? fie nimici?i, au cerut dreptate.
Efectul acestor scrieri ?i al altor interven?ii publice nu a fost de neglijat, c?ci s-a creat opinie de sprijin n toat? Europa ?i din cenu?a altarului avea s? se ridice Fenixul libert??ii Greciei. n 1822, s-a proclamat independen?a, acceptat? par?ial abia din 14 aprilie 1827, cnd Ioan (Ioannis) Kapodistrias, fostul ministru de externe la Petrograd ?i adesea musafir al Ia?ilor, a fost chemat de compatrio?i ?i ales de Adunarea Na?ional? primul pre?edinte al Greciei eliberate.
Pentru meritele sale la sus?inerea Eterici, ministru de externe al guvernului grec a fost numit Iacovachi Rizos Nerulos, poetul ?i postelnicul Cur?ii Domne?ti, dnd ie?enilor prilejul s? fie mndri c? un concet??ean de al lor ajuns n cel mai nsemnat post al guvernului de atunci, a contribuit la rena?terea Greciei, ducnd tratative grele cu emisarii puterii ocupante ?i ai ??rilor protectoare ?innd seama ?i de interesele lor, dar mai presus de ale patriei sale.
Prin tratatul de la Adrianopole din 14 septembrie 1829, Greciei i s-a recunoscut autonomia, iar din 3 februarie 1830 independen?a total?, sub protec?ia marilor puteri: Fran?a, Rusia ?i Anglia.
De aceea, vorbind despre virtuosul patriot ?i mitropolit Veniamin Costachi, b?trnii slujitori ai bisericii din Uli?a Mare socoteau c? n-a gre?it sfin?ind steagul tinerilor eteri?ti – cum considerau unii boieri din cauza urgiei ab?tute apoi asupra Moldovei. Mul?i socoteau c?: prin sacrificiul eteri?tilor ?i al pandurilor lui Tudor Vladimirescu – de?i ace?tia nu au luptat al?turi – ?i prin suferin?ele Ia?ilor ?i Bucure?tilor, ale Moldovei ?i Munteniei, s-a ridicat steagul libert??ii deasupra Balcanilor.
S-a curmat ?i st?pnirea domnitorilor trimi?i din Fanar, ace?tia fiind nlocui?i cu domni p?mnteni.

Ioan MITICAN

Întâmplări din Principatele Române frământate de revoluţia eteristă

miercuri, martie 5th, 2008

A?a cum ar?tam n ziarul Lumina din 26 februarie 2008, dup? sosirea generalului Alexandru Ipsilanti la Ia?i, n ziua de 22 februarie 1821, ora?ul s-a umplut de tineri eteri?ti ?i arn?u?i (lupt?tori tocmi?i) veni?i din ??rile vecine ?i din Muntenia pentru a se nscrie n batalioanele de volintiri ce se formau, se preg?teau ?i se narmau la m?n?stirea Galata, unde era Statul Major al Eteriei. Capitala Moldovei devenise centrul principal de conducere al mi?c?rii de eliberare a Greciei de sub ocupa?ia otoman?.

nceperea revolu?iei se proclama la 27 februarie (stil vechi), n fa?a bisericii Sf. Trei Ierarhi , cnd ntreaga armat? eterist? n uniforme str?lucitoare, de fa?? cu mul?ime de privitori, asculta cuvintele generalului Ipsilanti, anun?nd nceperea luptei de eliberare, dup? care mitropolitul Moldovei, Veniamin Costachi, a sfin?it steagurile ?i i-a ncins lui Ipsilanti sabia la bru, de?i la Ia?i erau Mai mul?i arhimandri?i greci, majoritatea marilor m?n?stiri fiind nchinate bisericilor de la muntele Athos sau Sfntului Mormnt.
Gestul lui Veniamin Costachi fusese un act de mare curaj ?i de nentrecut? importan??, c?ci domnitorul Mihai Su?u, trup ?i suflet cu mi?carea, nu participa la sfe?tanie, iar unii dintre marii boieri ai Moldovei nu ncuviin?au fapta mitropolitului. Socoteau c? ntist?t?torul bisericii Moldovei lega astfel soarta ??rii de cea a Eteriei ?i aveau s? urmeze nfrico??toare pedepse ale puterii suzerane. Al?ii erau intriga?i de faptul c? unii dintre musafirii de peste grani??, arn?u?ii n?imi?i ce n?v?liser? narma?i n ?ar? (A. D. Xenopol), nu aveau purt?ri de cre?tini, ucignd turci nevinova?i, s?vr?ind jafuri, lund arme, lucruri ?i cai din ogr?zi ?i din grajdurile boiere?ti. Intervenind la domnitor, boierii au cerut lui Ipsilanti ordine n trupele sale ?i curmarea persecu?iilor ?i omorurilor, ct ?i napoierea lucrurilor ?i cailor sechestra?i sau plata lor. Mul?i dintre cei persecuta?i g?siser? ad?post la marii boieri (ntre care Roznovanu) ?i la consulul austriac.

M? ridic din cenu??

Momentul de la Sf. Trei Ierarhi, al nceperii revolu?iei, l-a descris generalul rus Inzov, scriind c? prin?ul Su?u ar fi cerut mitropolitului, nc? din ziua precedent?, s? oficieze duminic?, 27 februarie, sfin?irea steagurilor ?i a trupelor eteriste. Pentru aceasta, armata a fost adunat? la ora fixat? ?i prin?ul Ipsilanti cu cei doi fra?i ai s?i, precum ?i prin?ul (cneazul) Cantacuzino, colonel n retragere, cu al?ii nal?i dreg?tori au intrat narma?i n biseric?. n timpul liturghiei s-au mp?rt??it cu sfintele taine; steagurile lor sunt de culoare albastr? nchis?, avnd pe o parte o cruce de aur, iar pe cealalt? o flac?r? care se ridic? din cenu?? ?i din care zboar? Fenixul, cu inscrip?ia: m? ridic din cenu??.
Dup? sfin?irea steagurilor, acestea au fost mp?r?ite trupelor ?i, pe Uli?a Mare, n fa?a intr?rii la M?n?stirea Sf. Trei Ierarhi, sub turnul n care clopotele b?teau nencetat, s-a petrecut cea dinti defilarea a trupelor Revolu?iei Eteriei. n frunte se afla Batalionul sacru, format din mavrofori: tinerii greci plini de entuziasm dornici s? se jertfeasc? pe altarul Patriei (A. D. Xenopol). Erau mbr?ca?i ntr-o uniform? special?, neagr?, cu capul de mort la chivere ?i la bra? semn c? se nfr??iser? cu moartea pentru eliberarea patriei ?i nu aveau dect un gnd: Victorie sau moarte (Inzov). Mul?i erau studen?ii Academiei domne?ti din Ia?i ?i Bucure?ti sau intelectuali instrui?i n universit??ile europene, nregimenta?i voluntari sub steagul revolu?iei de eliberare na?ional?.
Urmau exemplul Iphygeniei, fiica lui Agamemnon, c?ruia, naintea luptei cu Troia, i s-a cerut de profetul Chalcus s?-?i sacrifice fata zei?ei Diana, ca jertf? pentru victorie. Ascult?tor, dar zdrobit de durere, a convins-o s? se urce pe rug, unde dnsa a strigat nl?crimat?: Mor pentru fericirea Greciei.
Imnul Revolu?iei al lui Rigas Velestinlis ?i Marseillesa r?sunau din toate piepturile, iar fanfara d?dea elan miilor de participan?i ?i tinerilor ce m?r??luiau pe Uli?a Mare, c?lcnd ap?sat, gata de lupt?, n iure?ul cntecului devenit crez de victorie:
Scula?i, copii ai elenilor!/ Vremea gloriei a venit
(Allons, efants de la Patrie/ Le jour de gloire est arrivee…)
n rnd cu sus?in?torii mi?c?rii, mitropolitul oferea ?i el Eteriei ajutorul s?u: un lupt?tor echipat pe seama sa ?i patru telegari, pentru care generalul Ipsilanti ?i ar?ta recuno?tin?a la 28 februarie, printr-o scrisoare: S?rut cu respect sfnta dreapt? a Sfin?iei Tale.
La 12 martie, a mul?umit ?i conducerea Eforiei amicilor din Ia?i (a societ??ii Eteria), n frunte cu Serafim Treierarhitul (stare?ul M?n?stirii Sf. Trei Ierarhi), pentru ajutorul de 10.000 de duca?i oferit de mitropolit pentru eliberarea Greciei.
Alte informa?ii l?sa posterit??ii colonelul Liprandi, descriind caftanele negre scurte ale mavroforilor, drapelele cu crucea, fenixul ?i inscrip?ia de lupt?. Preo?ii greci se distingeau printr-o nsufle?ire deosebit?: c?l?ri narma?i cu crucea n mn?, ei galopau nencetat n toate p?r?ile ?i, nsufle?i?i de un nem?rginit patriotism, asem?n?tor cu fanatismul, ndemnau poporul la arme.

Cartea de afurisenie ?i blestem, trimis? prin consulul rus

Dup? organizarea trupelor la Galata, n ziua de 1 martie 1821, generalul Ipsilanti ?i adjunctul s?u, colonelul Cantacuzino, mpreun? cu vreo 3.000 de lupt?tori greci, bulgari, srbi, albanezi, porneau prin Trgu Frumos spre Bucure?ti, n vederea unirii for?elor cu trupele lui Tudor Vladimirescu, conduc?torul r?scoalei valahe. Alt corp de armat? mergea prin Brlad. Dup? vreo opt zile, ajungeau la Foc?ani, continund drumul.
n acest entuziasm, al declan??rii revolu?iei n plin? ac?iune, veneau ?i decep?iile. La 28 februarie 1821, se afla n Ia?i c? Sfnta Alian?? a marilor Puteri, nfiin?at? de Austria, Prusia ?i Rusia pentru ap?rarea religioas?, nu sprijinea mi?carea lui Ipsilanti ?i a lui Tudor Vladimirescu ?i ceruse ?arului s? p?streze pacea ncheiat? cu Turcia. Drept consecin??, ?arul ceruse lui Ipsilanti napoierea. Astfel, conducerea Moldovei se vedea l?sat? singur?, de izbeli?te, ?i nvinov??it? de ncurajarea ?i sus?inerea r?zmeri?ei. Ajutorul militar al unei mari puteri str?ine, anun?at de Ipsilanti, nu se confirma, afirma?iile sale r?mnnd f?r? sus?inere.
R?mas descoperit, singur, r?spunz?tor pentru fapta sa, la sfr?itul lui martie, mitropolitul Veniamin Costachi primea, prin consulul rus ?i boierul Roznovanu, Cartea de afurisenie ?i blestem, slobozit? la 11 martie de patriarhul Grigore al Constantinopolului ?i membrii sinodului (vreo 21), mpotriva celor care porniser? r?scoala. Con?inutul c?r?ii era nendur?tor ?i se cerea a fi publicat ?i citit tuturor locuitorilor din Moldova, prin biserici, ceia ce a ?i f?cut mitropolitul Veniamin (C. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei).
Cartea considerat? a fi scris? la porunc? sever? sau ordonat?, numea mi?carea eterist? anticre?tineasc?, fapt pentru care to?i slujitorii bisericilor ortodoxe, inclusiv mitropolitul Veniamin, trebuiau s-o condamne ?i s-o blesteme, pentru a strni dezaprobarea ntregului popor mpotriva r?scula?ilor. Pe cele dou? pagini scrise grece?te Grigore, arhiepiscop al Constantinocet??ii ?i a toat? lumea patriarh, ar?ta c? Eteria ?i domnitorul Mihail Su?u, pe care mp?ratul l-au n?l?at n trepte, l-au mbog??it, l-au ocrotit, mpreun? cu Alexandru Ipsilanti, au f?cut mare r?u cre?tin?t??ii ?i a celor de Dumnezeu rnduite, c?ci ?i biserica ?i neamul i are ur?i ?i arunc? asupra lor cele mai osndite blestemuri. Ca pe ni?te m?dulare putrede i are dezbina?i despre via?a cre?tineasc? curat? ?i s?n?toas?, ca pe ni?te c?lc?tori ai dumnezeie?tilor legi ?i apostolice?tilor ornduiri, afurisi?i sunt ?i blestema?i ?i neierta?i ?i nedezlega?i dup? moarte ?i supu?i ve?niciei anatemei. Pietrele, lemnele ?i fierul fie dezlegate, iar ei nicidecum, desf?cndu-se p?mntul s?-i nghit? Fac?-s? cerul cel deasupra lor de aram? ?i p?mntul cel de sub picioarele lor de fier Caz? peste capetele lor fulgerele urgii… Fac?-se fii lor s?rmani ?i femeile lor v?duve ?tergndu-se numele lor ngerul s?-i goneasc? cu sabie de foc. ?i tot a?a n dou? pagini pline de blesteme nfrico??toare.
Dup? ngrozitoarele blestemuri, cartea se termina cu amenin?area direct?, adresat? mitropolitului, c? dac? nu va face ntocmai, nu ve?i ar?ta cu lucrul, srguin?a ?i silin?a spre ntoarcerea celor r?t?ci?i va fi oprit de la slujba arhiereasc?.
Pe lng? cartea de blestem, primea ?i o scrisoare personal?, n care numai nu-i zicea eterist (C. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei) ?i-i cerea s?-i ntoarc? pe cei trecu?i la Eterie prin jur?mntul satanic, altfel a?teptndu-l caterisirea ?i greaua pedeaps?: dac? nu te vei gr?bi, te vei vedea c?zut din gradul ierahic.

Uciderea patriarhului de la Constantinopol ?i a ntregului sinod

Executndu-se, la 1 aprilie mitropolitul Veniamin Costachi r?spundea Prea naltului ordin, ar?tnd c? blestemul s-a f?cut cunoscut credincio?ilor citindu-se n toate bisericile.
Peste cteva zile, venea vestea c? la Istanbul izbucniser? mari tulbur?ri ntre popula?ia local? majoritar? ?i locuitorii greci, interveniser? solda?ii, vizirul a fost schimbat (10 aprilie), patriarhul ?i arhiereii din sinod spnzura?i, ora?ul devenind un nfrico??tor iad, cum scria un martor la 13 aprilie. Patriarhul Grigore, n?scut la Moreea n 1739 ?i aflat la a treia alegere din 1818, fusese acuzat de sprijinire a r?scula?ilor eteri?ti, ntre care ?i acei din locul na?terii sale, unde izbucnise, de asemenea, mi?carea eterist?.
Uciderea patriarhului fiind considerat? un mare p?cat ?i o grav? ofens? la adresa bisericii ortodoxe, n Odessa a nceput sus?inerea f??i?? a mi?c?rii ?i, drept consecin??, acolo s-au organizat mari funeralii pentru sl?virea osnditului (Lukia Droulia, Philhellenisme, Atena, 1974).

Vremuri grele ?i la Ia?i

Speria?i de consecin?ele ce aveau s? urmeze, boierii ie?eni ?i-au strns n prip? catrafusele ?i au plecat spre Bucovina, n Austria, ?i c?tre zonele de carantin? nfiin?ate la Sculeni, pe malul rusesc al Prutului, pentru ad?postirea refugia?ilor, nainte de a li se acorda intrarea n ?ar?.
n luna aprilie, Ia?ii tr?iau zile grele. nsp?imnta?i de pedepsele grele ce se a?teptau din partea naltei Por?i, care ?i trimisese o?tile peste Dun?re, dreg?torii Cur?ii Domne?ti fugeau c?utnd, dispera?i, ad?post n toate p?r?ile.
La 29 martie, a p?r?sit capitala Ia?ilor ?i domnitorul Mihail Su?u care, la nceputul revoltei, se visase st?pnitor al Moldovei ?i al Munteniei unde colegul s?u, Alexandru Su?u, ?i d?duse duhul muncit de gnduri negre. Plecnd, l?sase ?ara pe seama unei c?im?c?nii formate din c?iva boieri ?i condus? de mitropolitul Veniamin Costachi.
Preocupat de asigurarea hranei locuitorilor Moldovei, dnsul chema s?tenii s? nu piard? vremea cea bun? a lucr?rii p?mntului ?i-i ndemna s? fac? sem?n?turile cuvenite apoi se muta ?i el la o mo?ie a Mitropoliei, peste Prut (Colinc?u?i), de unde ?inea leg?tur? permanent? cu sfetnicii prin intermediul unor emisari. O parte dintre boierii retra?i n Bucovina, n frunte cu vornicul Teodor Bal?, cereau naltei Por?i numirea unui nou domnitor.

Ora?ul era pustiit ?i condus de un eterist

n ora?ul pustiit luase conducerea un emisar al lui Ipsilanti, ?i anume c?pitanul Constantin Pendedeca, n chip de guvernator, cu misiunea s? ?in? ordinea ?i s? formeze un nou corp de lupt?tori, dar dnsul nu se dovedea vrednic. l ajutau arhimandritul grec de la Sf. Trei Ierarhi, un profesor ?tefan, de la ?coala Domneasc?, ?i dasc?lul Hrisochefal, numit aga ora?ului, dar care nu puteau face fa?? jafurilor ?i pr?d?ciunilor ce se s?vr?eau la tot pasul ?i n tot ceasul de feluri?i indivizi prip??i?i prin trg.
Pentru a se ap?ra mpotriva lor, unii dintre boierii r?ma?i au organizat, cu locuitorii mahalalelor, g?rzi de autoap?rare, care patrulau noaptea uli?ele lor ?i purtau lupte sngeroase cu feluri?i indivizi dornici de jaf.
Ajungnd zvonul despre aceste neornduieli la urechile generalului Ipsilanti n tab?ra de la Trgovi?te, unde se retr?sese cu armata sa, acesta a trimis la Ia?i pentru a fi comandant suprem pe cneazul Gheorghe Cantacuzino, ajutat de c?pitanul Athanasie cu o trup? de lupt?tori. Aveau misiunea s? restabileasc? ordinea (6 mai 1821).
Sosind n capital?, generalul i-a cerut lui Pendedeca s? pedepseasc? aspru pe cei vinova?i de jafuri, apoi l-a revocat ?i d?dea o proclama?ie prin care ordona s? nu ndr?zneasc? nimeni a lua cel mai mic lucru de la cineva, din orice clas? social?, Principiul mi?c?rii r?mnea Credin?a ?i Patria. Dac? unii dintre boieri ni se arat? ostili prin ac?iunile lor, sfnta Pronie s?-i pedepseasc?.

Trupele turce se apropiau amenin??tor

Fiindc? trupele turce trimise de nalta Poart? s? n?bu?e r?scoala eteri?tilor se apropiau de Ia?i, la 1 iunie 1821, cneazul Cantacuzino, din tab?ra de la Copou, d?dea alt? proclama?ie c?tre locuitorii Moldovei, prin care i ndemna s? se ridice din robie ?i-i anun?a c? se retrage din ora? pentru a nu periclita a?ezarea ?i nzestr?rile sale dac? r?zboiul s-ar urma mprejurul acestui ora? ?i n l?untru. Nu voia s? aduc? Ia?ilor nfrico?ata pild? a Gala?ilor ?i Foc?anilor, ora?e nimicite ?i incendiate n timpul luptelor dintre trupele turce ?i eteriste.
Mai trziu, unii dintre camarazii s?i de arme ?i idei aveau s?-l considere tr?d?tor al cauzei, socotindu-i retragerea aproape de Prut drept fug? de la datorie. Cneazul a mers n tab?ra elenic? nfiin?at? la castelul familiei Roznovanu, de la Stnca Roznovanu, pe care l-a nt?rit. Totodat?, a construit o nt?ritur? de ap?rare lng? malul Prutului, n a?teptarea armatei inamice care venea pe la Scnteia ?i bordea (Brnova). Avusese nen?elegeri ?i cu generalul Ipsilanti, acuzat de declan?area represiunii asupra grecilor ?i pornirea unei b?t?lii pu?in preg?tit? militarice?te. Fiindc? dup? lupta de la Dr?g??ani unde armata eterist? fusese nvins? generalul se retr?sese decep?ionat n Austria (8 iunie), cneazul a trecut ?i el Prutul ca ?i Pendedeca.
Reac?iunea Sfintei Alian?e, fa?? de mi?carea eterist?, anatema (for?at?) a Patriarhiei din Constantinopol, dezavuarea ei de c?tre mp?ratul Alexandru I au produs n snul lupt?torilor r?sturn?ri psihologice catastrofale. Unitatea de lupt? a popoarelor balcanice pentru eliberarea lor a fost pus? sub semnul ntreb?rii. ncepuse nencrederea n victorie ?i fiecare din conduc?torii mi?c?rii c?uta s? rezolve ntr-un fel avantajos pentru sine problema, ajungndu-se pn? la tr?darea cauzei, n mod deschis. ncepuser? dezordini n Principate ?i dezert?ri (Nicos Gaidagis, Sfr?itul ac?iunii eteriste n Principate).
Despre ceasurile acelea pline de durere ?i snge petrecute n 7 iunie 1821 la Dr?g??ani, Vlcea, ca ?i despre finalul luptei Eteriei ?i p?timirile Moldovei ?i ale ora?ului Ia?i, se cuvine a povesti cu alt prilej. Sunt evenimente de mare nsemn?tate pentru istoria Balcanilor ?i prea pu?in cunoscute de contemporani ?i vizitatorii de pe alte meleaguri, ai ??rii noastre.

Ioan MITICAN

Întâmplări din Principatele Române frământate de revoluţia eteristă

miercuri, martie 5th, 2008

A?a cum ar?tam n ziarul Lumina din 26 februarie 2008, dup? sosirea generalului Alexandru Ipsilanti la Ia?i, n ziua de 22 februarie 1821, ora?ul s-a umplut de tineri eteri?ti ?i arn?u?i (lupt?tori tocmi?i) veni?i din ??rile vecine ?i din Muntenia pentru a se nscrie n batalioanele de volintiri ce se formau, se preg?teau ?i se narmau la m?n?stirea Galata, unde era Statul Major al Eteriei. Capitala Moldovei devenise centrul principal de conducere al mi?c?rii de eliberare a Greciei de sub ocupa?ia otoman?.

nceperea revolu?iei se proclama la 27 februarie (stil vechi), n fa?a bisericii Sf. Trei Ierarhi , cnd ntreaga armat? eterist? n uniforme str?lucitoare, de fa?? cu mul?ime de privitori, asculta cuvintele generalului Ipsilanti, anun?nd nceperea luptei de eliberare, dup? care mitropolitul Moldovei, Veniamin Costachi, a sfin?it steagurile ?i i-a ncins lui Ipsilanti sabia la bru, de?i la Ia?i erau Mai mul?i arhimandri?i greci, majoritatea marilor m?n?stiri fiind nchinate bisericilor de la muntele Athos sau Sfntului Mormnt.
Gestul lui Veniamin Costachi fusese un act de mare curaj ?i de nentrecut? importan??, c?ci domnitorul Mihai Su?u, trup ?i suflet cu mi?carea, nu participa la sfe?tanie, iar unii dintre marii boieri ai Moldovei nu ncuviin?au fapta mitropolitului. Socoteau c? ntist?t?torul bisericii Moldovei lega astfel soarta ??rii de cea a Eteriei ?i aveau s? urmeze nfrico??toare pedepse ale puterii suzerane. Al?ii erau intriga?i de faptul c? unii dintre musafirii de peste grani??, arn?u?ii n?imi?i ce n?v?liser? narma?i n ?ar? (A. D. Xenopol), nu aveau purt?ri de cre?tini, ucignd turci nevinova?i, s?vr?ind jafuri, lund arme, lucruri ?i cai din ogr?zi ?i din grajdurile boiere?ti. Intervenind la domnitor, boierii au cerut lui Ipsilanti ordine n trupele sale ?i curmarea persecu?iilor ?i omorurilor, ct ?i napoierea lucrurilor ?i cailor sechestra?i sau plata lor. Mul?i dintre cei persecuta?i g?siser? ad?post la marii boieri (ntre care Roznovanu) ?i la consulul austriac.

M? ridic din cenu??

Momentul de la Sf. Trei Ierarhi, al nceperii revolu?iei, l-a descris generalul rus Inzov, scriind c? prin?ul Su?u ar fi cerut mitropolitului, nc? din ziua precedent?, s? oficieze duminic?, 27 februarie, sfin?irea steagurilor ?i a trupelor eteriste. Pentru aceasta, armata a fost adunat? la ora fixat? ?i prin?ul Ipsilanti cu cei doi fra?i ai s?i, precum ?i prin?ul (cneazul) Cantacuzino, colonel n retragere, cu al?ii nal?i dreg?tori au intrat narma?i n biseric?. n timpul liturghiei s-au mp?rt??it cu sfintele taine; steagurile lor sunt de culoare albastr? nchis?, avnd pe o parte o cruce de aur, iar pe cealalt? o flac?r? care se ridic? din cenu?? ?i din care zboar? Fenixul, cu inscrip?ia: m? ridic din cenu??.
Dup? sfin?irea steagurilor, acestea au fost mp?r?ite trupelor ?i, pe Uli?a Mare, n fa?a intr?rii la M?n?stirea Sf. Trei Ierarhi, sub turnul n care clopotele b?teau nencetat, s-a petrecut cea dinti defilarea a trupelor Revolu?iei Eteriei. n frunte se afla Batalionul sacru, format din mavrofori: tinerii greci plini de entuziasm dornici s? se jertfeasc? pe altarul Patriei (A. D. Xenopol). Erau mbr?ca?i ntr-o uniform? special?, neagr?, cu capul de mort la chivere ?i la bra? semn c? se nfr??iser? cu moartea pentru eliberarea patriei ?i nu aveau dect un gnd: Victorie sau moarte (Inzov). Mul?i erau studen?ii Academiei domne?ti din Ia?i ?i Bucure?ti sau intelectuali instrui?i n universit??ile europene, nregimenta?i voluntari sub steagul revolu?iei de eliberare na?ional?.
Urmau exemplul Iphygeniei, fiica lui Agamemnon, c?ruia, naintea luptei cu Troia, i s-a cerut de profetul Chalcus s?-?i sacrifice fata zei?ei Diana, ca jertf? pentru victorie. Ascult?tor, dar zdrobit de durere, a convins-o s? se urce pe rug, unde dnsa a strigat nl?crimat?: Mor pentru fericirea Greciei.
Imnul Revolu?iei al lui Rigas Velestinlis ?i Marseillesa r?sunau din toate piepturile, iar fanfara d?dea elan miilor de participan?i ?i tinerilor ce m?r??luiau pe Uli?a Mare, c?lcnd ap?sat, gata de lupt?, n iure?ul cntecului devenit crez de victorie:
Scula?i, copii ai elenilor!/ Vremea gloriei a venit
(Allons, efants de la Patrie/ Le jour de gloire est arrivee…)
n rnd cu sus?in?torii mi?c?rii, mitropolitul oferea ?i el Eteriei ajutorul s?u: un lupt?tor echipat pe seama sa ?i patru telegari, pentru care generalul Ipsilanti ?i ar?ta recuno?tin?a la 28 februarie, printr-o scrisoare: S?rut cu respect sfnta dreapt? a Sfin?iei Tale.
La 12 martie, a mul?umit ?i conducerea Eforiei amicilor din Ia?i (a societ??ii Eteria), n frunte cu Serafim Treierarhitul (stare?ul M?n?stirii Sf. Trei Ierarhi), pentru ajutorul de 10.000 de duca?i oferit de mitropolit pentru eliberarea Greciei.
Alte informa?ii l?sa posterit??ii colonelul Liprandi, descriind caftanele negre scurte ale mavroforilor, drapelele cu crucea, fenixul ?i inscrip?ia de lupt?. Preo?ii greci se distingeau printr-o nsufle?ire deosebit?: c?l?ri narma?i cu crucea n mn?, ei galopau nencetat n toate p?r?ile ?i, nsufle?i?i de un nem?rginit patriotism, asem?n?tor cu fanatismul, ndemnau poporul la arme.

Cartea de afurisenie ?i blestem, trimis? prin consulul rus

Dup? organizarea trupelor la Galata, n ziua de 1 martie 1821, generalul Ipsilanti ?i adjunctul s?u, colonelul Cantacuzino, mpreun? cu vreo 3.000 de lupt?tori greci, bulgari, srbi, albanezi, porneau prin Trgu Frumos spre Bucure?ti, n vederea unirii for?elor cu trupele lui Tudor Vladimirescu, conduc?torul r?scoalei valahe. Alt corp de armat? mergea prin Brlad. Dup? vreo opt zile, ajungeau la Foc?ani, continund drumul.
n acest entuziasm, al declan??rii revolu?iei n plin? ac?iune, veneau ?i decep?iile. La 28 februarie 1821, se afla n Ia?i c? Sfnta Alian?? a marilor Puteri, nfiin?at? de Austria, Prusia ?i Rusia pentru ap?rarea religioas?, nu sprijinea mi?carea lui Ipsilanti ?i a lui Tudor Vladimirescu ?i ceruse ?arului s? p?streze pacea ncheiat? cu Turcia. Drept consecin??, ?arul ceruse lui Ipsilanti napoierea. Astfel, conducerea Moldovei se vedea l?sat? singur?, de izbeli?te, ?i nvinov??it? de ncurajarea ?i sus?inerea r?zmeri?ei. Ajutorul militar al unei mari puteri str?ine, anun?at de Ipsilanti, nu se confirma, afirma?iile sale r?mnnd f?r? sus?inere.
R?mas descoperit, singur, r?spunz?tor pentru fapta sa, la sfr?itul lui martie, mitropolitul Veniamin Costachi primea, prin consulul rus ?i boierul Roznovanu, Cartea de afurisenie ?i blestem, slobozit? la 11 martie de patriarhul Grigore al Constantinopolului ?i membrii sinodului (vreo 21), mpotriva celor care porniser? r?scoala. Con?inutul c?r?ii era nendur?tor ?i se cerea a fi publicat ?i citit tuturor locuitorilor din Moldova, prin biserici, ceia ce a ?i f?cut mitropolitul Veniamin (C. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei).
Cartea considerat? a fi scris? la porunc? sever? sau ordonat?, numea mi?carea eterist? anticre?tineasc?, fapt pentru care to?i slujitorii bisericilor ortodoxe, inclusiv mitropolitul Veniamin, trebuiau s-o condamne ?i s-o blesteme, pentru a strni dezaprobarea ntregului popor mpotriva r?scula?ilor. Pe cele dou? pagini scrise grece?te Grigore, arhiepiscop al Constantinocet??ii ?i a toat? lumea patriarh, ar?ta c? Eteria ?i domnitorul Mihail Su?u, pe care mp?ratul l-au n?l?at n trepte, l-au mbog??it, l-au ocrotit, mpreun? cu Alexandru Ipsilanti, au f?cut mare r?u cre?tin?t??ii ?i a celor de Dumnezeu rnduite, c?ci ?i biserica ?i neamul i are ur?i ?i arunc? asupra lor cele mai osndite blestemuri. Ca pe ni?te m?dulare putrede i are dezbina?i despre via?a cre?tineasc? curat? ?i s?n?toas?, ca pe ni?te c?lc?tori ai dumnezeie?tilor legi ?i apostolice?tilor ornduiri, afurisi?i sunt ?i blestema?i ?i neierta?i ?i nedezlega?i dup? moarte ?i supu?i ve?niciei anatemei. Pietrele, lemnele ?i fierul fie dezlegate, iar ei nicidecum, desf?cndu-se p?mntul s?-i nghit? Fac?-s? cerul cel deasupra lor de aram? ?i p?mntul cel de sub picioarele lor de fier Caz? peste capetele lor fulgerele urgii… Fac?-se fii lor s?rmani ?i femeile lor v?duve ?tergndu-se numele lor ngerul s?-i goneasc? cu sabie de foc. ?i tot a?a n dou? pagini pline de blesteme nfrico??toare.
Dup? ngrozitoarele blestemuri, cartea se termina cu amenin?area direct?, adresat? mitropolitului, c? dac? nu va face ntocmai, nu ve?i ar?ta cu lucrul, srguin?a ?i silin?a spre ntoarcerea celor r?t?ci?i va fi oprit de la slujba arhiereasc?.
Pe lng? cartea de blestem, primea ?i o scrisoare personal?, n care numai nu-i zicea eterist (C. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei) ?i-i cerea s?-i ntoarc? pe cei trecu?i la Eterie prin jur?mntul satanic, altfel a?teptndu-l caterisirea ?i greaua pedeaps?: dac? nu te vei gr?bi, te vei vedea c?zut din gradul ierahic.

Uciderea patriarhului de la Constantinopol ?i a ntregului sinod

Executndu-se, la 1 aprilie mitropolitul Veniamin Costachi r?spundea Prea naltului ordin, ar?tnd c? blestemul s-a f?cut cunoscut credincio?ilor citindu-se n toate bisericile.
Peste cteva zile, venea vestea c? la Istanbul izbucniser? mari tulbur?ri ntre popula?ia local? majoritar? ?i locuitorii greci, interveniser? solda?ii, vizirul a fost schimbat (10 aprilie), patriarhul ?i arhiereii din sinod spnzura?i, ora?ul devenind un nfrico??tor iad, cum scria un martor la 13 aprilie. Patriarhul Grigore, n?scut la Moreea n 1739 ?i aflat la a treia alegere din 1818, fusese acuzat de sprijinire a r?scula?ilor eteri?ti, ntre care ?i acei din locul na?terii sale, unde izbucnise, de asemenea, mi?carea eterist?.
Uciderea patriarhului fiind considerat? un mare p?cat ?i o grav? ofens? la adresa bisericii ortodoxe, n Odessa a nceput sus?inerea f??i?? a mi?c?rii ?i, drept consecin??, acolo s-au organizat mari funeralii pentru sl?virea osnditului (Lukia Droulia, Philhellenisme, Atena, 1974).

Vremuri grele ?i la Ia?i

Speria?i de consecin?ele ce aveau s? urmeze, boierii ie?eni ?i-au strns n prip? catrafusele ?i au plecat spre Bucovina, n Austria, ?i c?tre zonele de carantin? nfiin?ate la Sculeni, pe malul rusesc al Prutului, pentru ad?postirea refugia?ilor, nainte de a li se acorda intrarea n ?ar?.
n luna aprilie, Ia?ii tr?iau zile grele. nsp?imnta?i de pedepsele grele ce se a?teptau din partea naltei Por?i, care ?i trimisese o?tile peste Dun?re, dreg?torii Cur?ii Domne?ti fugeau c?utnd, dispera?i, ad?post n toate p?r?ile.
La 29 martie, a p?r?sit capitala Ia?ilor ?i domnitorul Mihail Su?u care, la nceputul revoltei, se visase st?pnitor al Moldovei ?i al Munteniei unde colegul s?u, Alexandru Su?u, ?i d?duse duhul muncit de gnduri negre. Plecnd, l?sase ?ara pe seama unei c?im?c?nii formate din c?iva boieri ?i condus? de mitropolitul Veniamin Costachi.
Preocupat de asigurarea hranei locuitorilor Moldovei, dnsul chema s?tenii s? nu piard? vremea cea bun? a lucr?rii p?mntului ?i-i ndemna s? fac? sem?n?turile cuvenite apoi se muta ?i el la o mo?ie a Mitropoliei, peste Prut (Colinc?u?i), de unde ?inea leg?tur? permanent? cu sfetnicii prin intermediul unor emisari. O parte dintre boierii retra?i n Bucovina, n frunte cu vornicul Teodor Bal?, cereau naltei Por?i numirea unui nou domnitor.

Ora?ul era pustiit ?i condus de un eterist

n ora?ul pustiit luase conducerea un emisar al lui Ipsilanti, ?i anume c?pitanul Constantin Pendedeca, n chip de guvernator, cu misiunea s? ?in? ordinea ?i s? formeze un nou corp de lupt?tori, dar dnsul nu se dovedea vrednic. l ajutau arhimandritul grec de la Sf. Trei Ierarhi, un profesor ?tefan, de la ?coala Domneasc?, ?i dasc?lul Hrisochefal, numit aga ora?ului, dar care nu puteau face fa?? jafurilor ?i pr?d?ciunilor ce se s?vr?eau la tot pasul ?i n tot ceasul de feluri?i indivizi prip??i?i prin trg.
Pentru a se ap?ra mpotriva lor, unii dintre boierii r?ma?i au organizat, cu locuitorii mahalalelor, g?rzi de autoap?rare, care patrulau noaptea uli?ele lor ?i purtau lupte sngeroase cu feluri?i indivizi dornici de jaf.
Ajungnd zvonul despre aceste neornduieli la urechile generalului Ipsilanti n tab?ra de la Trgovi?te, unde se retr?sese cu armata sa, acesta a trimis la Ia?i pentru a fi comandant suprem pe cneazul Gheorghe Cantacuzino, ajutat de c?pitanul Athanasie cu o trup? de lupt?tori. Aveau misiunea s? restabileasc? ordinea (6 mai 1821).
Sosind n capital?, generalul i-a cerut lui Pendedeca s? pedepseasc? aspru pe cei vinova?i de jafuri, apoi l-a revocat ?i d?dea o proclama?ie prin care ordona s? nu ndr?zneasc? nimeni a lua cel mai mic lucru de la cineva, din orice clas? social?, Principiul mi?c?rii r?mnea Credin?a ?i Patria. Dac? unii dintre boieri ni se arat? ostili prin ac?iunile lor, sfnta Pronie s?-i pedepseasc?.

Trupele turce se apropiau amenin??tor

Fiindc? trupele turce trimise de nalta Poart? s? n?bu?e r?scoala eteri?tilor se apropiau de Ia?i, la 1 iunie 1821, cneazul Cantacuzino, din tab?ra de la Copou, d?dea alt? proclama?ie c?tre locuitorii Moldovei, prin care i ndemna s? se ridice din robie ?i-i anun?a c? se retrage din ora? pentru a nu periclita a?ezarea ?i nzestr?rile sale dac? r?zboiul s-ar urma mprejurul acestui ora? ?i n l?untru. Nu voia s? aduc? Ia?ilor nfrico?ata pild? a Gala?ilor ?i Foc?anilor, ora?e nimicite ?i incendiate n timpul luptelor dintre trupele turce ?i eteriste.
Mai trziu, unii dintre camarazii s?i de arme ?i idei aveau s?-l considere tr?d?tor al cauzei, socotindu-i retragerea aproape de Prut drept fug? de la datorie. Cneazul a mers n tab?ra elenic? nfiin?at? la castelul familiei Roznovanu, de la Stnca Roznovanu, pe care l-a nt?rit. Totodat?, a construit o nt?ritur? de ap?rare lng? malul Prutului, n a?teptarea armatei inamice care venea pe la Scnteia ?i bordea (Brnova). Avusese nen?elegeri ?i cu generalul Ipsilanti, acuzat de declan?area represiunii asupra grecilor ?i pornirea unei b?t?lii pu?in preg?tit? militarice?te. Fiindc? dup? lupta de la Dr?g??ani unde armata eterist? fusese nvins? generalul se retr?sese decep?ionat n Austria (8 iunie), cneazul a trecut ?i el Prutul ca ?i Pendedeca.
Reac?iunea Sfintei Alian?e, fa?? de mi?carea eterist?, anatema (for?at?) a Patriarhiei din Constantinopol, dezavuarea ei de c?tre mp?ratul Alexandru I au produs n snul lupt?torilor r?sturn?ri psihologice catastrofale. Unitatea de lupt? a popoarelor balcanice pentru eliberarea lor a fost pus? sub semnul ntreb?rii. ncepuse nencrederea n victorie ?i fiecare din conduc?torii mi?c?rii c?uta s? rezolve ntr-un fel avantajos pentru sine problema, ajungndu-se pn? la tr?darea cauzei, n mod deschis. ncepuser? dezordini n Principate ?i dezert?ri (Nicos Gaidagis, Sfr?itul ac?iunii eteriste n Principate).
Despre ceasurile acelea pline de durere ?i snge petrecute n 7 iunie 1821 la Dr?g??ani, Vlcea, ca ?i despre finalul luptei Eteriei ?i p?timirile Moldovei ?i ale ora?ului Ia?i, se cuvine a povesti cu alt prilej. Sunt evenimente de mare nsemn?tate pentru istoria Balcanilor ?i prea pu?in cunoscute de contemporani ?i vizitatorii de pe alte meleaguri, ai ??rii noastre.

Ioan MITICAN

Începuturile româneşti ale mişcării pentru eliberarea Greciei

marți, februarie 26th, 2008

Cnd se vorbe?te despre revolu?ia pornit? n anul 1821 pentru eliberarea Greciei, adesea se spune c? evenimentul ce a zdruncinat somnul mp?ra?ilor Europei ?i a schimbat mersul vie?ii feudale a popoarelor din Balcani ?i are nceputul la Ia?i. A?a sus?ine ?i contemporanul ei, Costache Negruzzi, n vestita sa scrisoare a VIl-a (Calipso), publicat? prin 1857, ?i de asemenea dau m?rturie cele dou? pl?ci de marmur? din pere?ii S?lii Gotice de la M?n?stirea Sf. Trei Ierarhi . Fixate n 26 mai 1993 de societatea ACREMIS (constituit? din ini?iativa profesorului Gh. Macarie) cu sprijinul Comunit??ii Elene, acestea gl?suiesc: Aici, la M?n?stirea Sf. Trei Ierarhi, la 27 februarie 1821, n prezen?a eteri?tilor ?i a simpatizan?ilor greci ?i romni, Veniamin Costachi, mitropolit al Moldovei ?i Sucevei, a sfin?it drapelul Eteriei ?i a binecuvntat pe ?eful acesteia, prin?ul Alexandru Ipsilanti, dnd prin aceasta semnalul luptelor pentru cauza sfnt? a libert??ii Greciei, n cadrul mi?c?rilor de eliberare a popoarelor din Balcani.

Fiindc? pu?ini dintre acei care trec prin fa?a pl?cilor ?tiu cu adev?rat ce s-a ntmplat n zilele sfr?itului de februarie ?i nceputului de martie 1821, n pelerinajul nostru prin istoria ??rii romne?ti se cuvine s? facem un popas ?i n fa?a vestitei biserici din Uli?a Mare.
La vremea aceasta, exact acum 187 de ani, clopotele de la M?n?stirea Sf. Trei Ierarhi d?deau ndemn de biruin?? miilor de tineri greci ce se-adunau n batalioane, m?r??luiau cntnd pe Uli?a Mare ?i-?i nchinau via?a marelui dor de eliberare a ??rii lor. Dar peste vreo trei luni, acelea?i clopote se tnguiau nfiorate, c?ci veneau zile de restri?te, despre care acela?i cronicar, C. Negruzzi, scria ndurerat ?i n?eleg?tor n acela?i timp: precum n toate revolu?iile, asemene ?i n aceasta s-au f?cut mai multe eccesuri, c?ci totdeauna printre patrio?i se vr? oameni de acei care caut? a se folosi de orice tulburare. Dup? stricarea (nvingerea) eteri?tilor la Dr?g??ani ?i Sculeni , toate c?peteniile ce erau de omenie, fugind care ncotro, h?itui?i, ??rile noastre r?maser? n prad?, Ia?ul se pustii. Or??enii bejen?nir? n Bucovina ?i Basarabia, unde g?sir? dispera?i azil.
Marele ideal al eliber?rii Eladei, pentru care se jertfiser? mii de suflete idealiste, devenise pentru unii o n?past?, iar pentru al?ii o jalnic? durere, nsngerat? ?i p?tat? de png?riri, a?a cum se ntmpl? adesea la asemenea ac?iuni. A fost o lupt? tragic? n care Ia?ii, ca ?i Bucure?tii, au intrat cu m?rinimie, au suferit crunt, au iertat apoi cele p?c?tuite ?i s-au bucurat cnd Grecia ?i-a dobndit fiin?a str?bun?.

Grecii din Ia?i aveau sprijinul domnitorului Mihail ?u?u

Era pe timpul ultimului domnitor dintre tr?itorii Fanarului trimi?i de nalta Poart? pe scaunul domnesc al Moldovei. Primise firmanul din 12 iunie 1819, se numea Mihail Su?u Vod?, era luminat ?i d?dea toat? silin?a s?-i ajute pe tinerii patrio?i greci – dintre care mul?i academi?ti (studen?i ai Academiei Domne?ti din Uli?a Mare) – care socoteau c? a venit vremea eliber?rii p?mntului str?mo?esc.
Vecinul s?u, Alexandru ?u?u, domnul Munteniei, mai precaut, se ?inuse mai departe ?i, ca s? nu p?c?tuiasc?, plecase pe cealalt? lume, n noaptea de 18/19 ianuarie 1821.
Dup? 1711, domnitorii ??rilor romne?ti erau numi?i de Poart?, prin rotire, dintre membrii familiilor alese: Mavrocordat, Ghica, Calimachi, ?u?u, Moruzi.
Bogatul imperiu bizantin intrnd treptat sub st?pnirea otoman? dup? c?derea Constantinopolului n mai 1453, sumedenie de locuitori greci nsp?imnta?i au umplut cet??ile Europei, a?ezndu-se la Viena, Vene?ia, Buda, Sibiu, Bra?ov, Bucure?ti, Gala?i, Br?ila, Ia?i, nu pu?ini ajungnd ?i pe malul M?rii Negre, la Odessa ?i mai departe. Dintre ace?tia, de-a lungul timpului s-au ridicat nzestra?i negustori, profesori, juri?ti, scriitori. Al?ii, r?ma?i n Constantinopolul ocupat de sultanul Mahomed al II-lea, cu priceperea lor negustoreasc? ?i u?urin?a nv???rii limbilor str?ine, au ajuns slujitori de n?dejde (chiar dragomani – t?lmaci secretari) n cancelariile mp?r?te?ti ?i cu trecere la marele vizir, motiv ca unii s? fie cinsti?i cu dreg?torii nsemnate ?i chiar cu scaunul domnesc din Principatele romne.
La Constantinopol func?iona ?i Patriarhia c?reia puterea mahomedan? i-a l?sat libertatea p?storirii ortodoxiei din ??rile trecute sub suzeranitatea sultanului.

nfl?c?ra?i de o Marseillaise adaptat? de Riga Vele?tinul

ns? mai to?i grecii risipi?i n lume se sim?eau nstr?ina?i ?i purtau n suflet dorul ??rii str?mo?e?ti, tot mai aprins n preajma anilor 1800, ?i, adesea, cei tineri, crescu?i n spiritul progresist al ?colilor europene, fredonau cntece patriotice, ntre care celebra Marseillaise a lui Rouget de Lisle, adaptat? pe versurile cunoscutului poet grec revolu?ionar Rigas Velestinlis (foto), profesor la Academia Domneasc? din Bucure?ti, autorul unui manual de fizic?, ucis la Belgrad, n iunie 1798 (Riga Vele?tinul, considerat romn macedonean, grecizat):
Haide?i, copii ai grecilor/ Hai, copii de greci cu to?ii,/ C?ci ne cheam? scumpa ?ar?./ S? fim vrednici de p?rin?ii,/ Care nceput ne dar?. Se cnta cu acela?i elan ?i patos ca ?i versurile: Allons, enfants de la Patrie.
Cntecul devenise popular ?i pl?cea chiar ?i oficialit??ilor turce?ti, cum nota postelnicul domnitorului ?u?u, faimosul poet ie?ean Iacovachi Rizos Nerulos, sus?in?tor al Eteriei.
Evocnd zilele anilor aceia, el scria c? la Ia?i, prin 1814, se tip?rise o culegere cu cntecele revolu?ionare ale lui Rigas.
Versurile lui Rigas, ca ?i ale lui Athanasios Hristopulos ?i ale lui Nerulos, nsufle?eau cercurile de tineri greci patrio?i ie?eni ?i erau pref?cute n cntece de arhidiaconul Nichifor, din insula Hios, cu studii la ?coala de muzic? a Patriarhiei din Constantinopol, profesor de musichie stabilit la Ia?i, n M?n?stirea Golia (Nikos Gaidagis, Un manuscris ?i o variant? necunoscut? a Marseillaisei grece?ti). Diaconul le adunase, transpunndu-le pe note muzicale folosite n psaltichii (1813).

1814, anul na?terii Eteriei

n anul 1814, mai mul?i intelectuali greci au alc?tuit, la Odessa, Societatea Prietenilor, numit? pe grece?te Philike/Hetairia – Eteria, sus?inut? de intelectuali forma?i n mediul ideilor avansate ale Europei ?i doritori s? se ntoarc? sub cupolele vechilor temple ateniene. Aderarea se f?cea simplu, pe baza unui jur?mnt, subscriind c? ntre noi ?i tiranii patriei noastre singurele mijloace de mp?care sunt focul ?i fierul ?i nimic altceva.
Ideile Eteriei discutate intens prin 1819 ?i sus?inute financiar de marii negustori Nicolae Scufas, Athanasie Tzakalov ?i Emanoil Xanthos s-au mpr??tiat n Rusia, Principate, Grecia, Bulgaria ?i n celelalte ??ri din Balcani, formndu-se pretutindeni filiale numite eforii.
Printre primele au fost cele din Gala?i ?i din Ia?i urmate de altele n Rusia, Grecia, Bulgaria, Academia Domneasc? din Ia?i nfiin?at? prin 1764, ca ?i aceea din Bucure?ti fiind socotite caii troieni din care au ie?it eroii de la Dr?g??ani (Grecii din Romnia).
La Eterie aderaser? ?i romni care considerau c? odat? cu Grecia se vor elibera ?i ??rile lor. Spa?iul Principatelor bucurndu-se de oarecare autonomie ?i mai pu?in? supraveghere din partea puterii suverane, profesorii ?i elevii greci de la Academia Domneasc? din Bucure?ti ?i din Ia?i au format Batalionul Sfnt (Grecii din Romnia).

Conduc?torul mi?c?rii era fiul domnitorului Constantin Ipsilanti

Conduc?tor sau epitrop general (generalisim) al mi?c?rii, ales n 1820, era Alexandru Ipsilanti, fiul lui Constantin Ipsilanti, fost domnitor la Ia?i (1799- 1801) ?i la Bucure?ti (1802- 1806), retras apoi n Rusia. Alexandru Ipsilanti era general n regimentul de gard?, ca ?i fra?ii s?i, Dimitrie, Nicolae ?i Gheorghe. Participase la r?zboiul Rusiei de ap?rare mpotriva lui Napoleon, din anul 1813, pierzndu-?i un bra?. Se bucura de trecere n Basarabia, sora lui fiind c?s?torit? cu guvernatorul civil al Basarabiei. Acolo aveau ?i mo?iile (Gh. Bezviconi, C?l?tori ru?i n Moldova).
Faptul c? domnitorii din Principate proveneau din cartierul grecesc Fanar al Istanbulului a f?cut ca mi?carea s? aib? trecere n Moldova ?i ?ara Romneasc?, intrnd n ea ?i unii dintre grecii dreg?tori munteni ?i moldoveni (Iordache Olimpiotu, Ioan Farmache, c?minarul Sava, Vasile Caravia) ?i chiar dragomanul lui Plzani, consulul rus de la Ia?i (Gheorghe Leventis).
Armatolii, locuitorii romni din mun?i (macedoneni), sprijineau cu nsufle?ire cauza. Riga(s) Vele?tinul, secretarul domnitorului Alexandru Vod? Ipsilanti (1774-1782) din Bucure?ti, d?duse semnalul nc? din 1780, nfiin?nd Societatea Amicilor (A. D. Xenopol). Marseillaisa greceasc?, ca ?i aceea francez?, era pe buzele tuturor tinerilor de la Academia Domneasc?, din uli?a Mare cntndu-se odat? cu aceea francez?:
Scula?i, copii ai elenilor,/ Vremea gloriei a sosit….
Allons, enfants de la Patrie,/ Le jour de gloire est arrive…
Tudor Vladimirescu, n lupt? cu
balaurii care
ne nghit de vii
Activnd intens la Chi?in?u ?i n marele port Odessa cu leg?turile sale interna?ionale – ini?iatorii sperau s? atrag? toat? cre?tin?tatea, mai ales cea ortodox?, ntr-o stra?nic? revolt?, pentru care adunau fonduri, arme, cai ?i lupt?tori. N?zuiau s? nceap? lupta din Peloponez sau din Principate, dar au r?mas la ultima solu?ie, dorind s?-i mi?te ?i pe vecinii bulgari, srbi, muntenegreni, afla?i, de asemenea, sub domnia sultanului.
l aveau de partea lor ?i pe Kara-Gheorghe conduc?torul r?scoalei srbilor din anii 1804-1813, retras n Rusia, ct ?i pe pe Milo? Obrenovici, urm?torul crmaci al r?scula?ilor srbi (Documente IV, nr. 32) ?i doreau s?-l atrag? ?i pe Tudor Vladimirescu, fostul comandant de panduri . Acesta ncepuse o r?scoal? n Oltenia mpotriva ocupa?iei str?ine, dar ?i a opresiunii marilor boieri autohtoni, balaurii care ne nghit de vii, cum se scria n proclama?ia de la Pade?, dat? la 23 ianuarie 1821 (S. Grleanu, R?scoala condus? de Tudor Vladimirescu). Ridicnd n picioare toat? Oltenia, Tudor Vladimirescu i-a alungat pe st?pnitorii hulpavi ai p?mnturilor ?i pe reprezentan?ii domniei n?imite, iar la 21 martie a intrat n Bucure?ti, capitala ??rii Romne?ti.

22 februarie 1821

Zi de seam?. La Ia?i se strnge Eteria, iar la Sf. Trei Ierarhi se ntrune?te statul ei major.
Socotind momentul potrivit ?i preg?tirile terminate n Basarabia, unde sosise de mai mult? vreme, la 21 februarie 1821, Alexandru Ipsilanti anun?a printr-o scrisoare trimis? din Chi?in?u: Eu, mpreun? cu fra?ii ?i rudele mele, pornesc disear? spre Ia?i unde, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom ncepe.
Conformndu-se, n 22 februarie 1921, mpreun? cu fra?ii (Gheorghe ?i Nicolaie), a trecut Prutul pe la vama Sculeni ?i, nconjurat de vreo 200 de arn?u?i ce veniser? s?-l ntmpine, ca pe un crai, a sosit la Ia?i (Documente privind istoria Romniei. R?scoala din 1821).
l nso?ea cneazul Gheorghe Matveevici Cantacuzino-Deleanu (dup? unii, cumnatul s?u), colonel n retragere, care mai avea un frate, Alexandru, ?i era feciorul vestitului boier ie?ean Matveevici Cantacuzino, st?pnul caselor din fa?a Mitropoliei – unde-i acum Prim?ria (Palatul Roznovanu) ?i al domni?ei Ralu Callimachi – fiica domnitorului Grigore Callimachi (1761-1769).
Au tras la casa principesei Cantacuzino, cum raporta superiorilor s?i, la 5 martie, generalul rus Ivan Inzov (Documente). Casa cantacuzineasc? r?mas? mamei cneazului era pe strada Golia, vizavi de palatul lui Dumitrache Sturdza (unde-i acum Po?ta).
Casa, cump?rat? de Camera de Comer? ie?ean?, a fost nlocuit?, prin 1925, de imobilul existent ?i acum (fost sediu BancPost ), pe care s-ar cuveni o plac? de amintire a zilelor anului 1821.
Momentul fiind de mare nsemn?tate, c?ci tulbura ?i schimba mersul lini?tit al ??rii ?i cursul domniei, la gazd? au venit imediat ?i domnitorul Mihail ?u?u, cu postelnicul s?u, Iacovachi Rizos Nerulos (Iakovos Rizos Neroulos, 1778-1849).
A doua zi, generalul l-a chemat pe egumenul grec de la Trei Sfetite ?i i-a dat s? tip?reasc? proclama?iile mi?c?rii, ce vesteau strngerea trupelor de volintiri, din toate straturile sociale, dispu?i s? lupte sub steagul Eteriei, statul major instalndu-se chiar la M?n?stirea Sf. Trei Ierarhi, unde se f?ceau nscrierile ?i se depuneau contribu?iile ?i banii.
O nsemnare pe o carte de atunci ar?ta c? la M?n?stirea Treisfetitelor s? adun? to?i eteri?tii: acolo s? sf?tuesc ?i numesc pe postelnicul Rizu (Iacovachi) ministru a toat? Eteria, iar efori pe vl?dica Irinoplosu de la Golia, pe Tresfeteanu (Trisfetiteanu), stare?ul Serafim de la Sf. Trei Ierarhi, pe Luca Flore?teanu stare?ul de la Flore?ti, pe Deoghenide (un lipscanu negu??toriu) ?i pe Panaitachi Panu.

Vnzoleal? mare la m?n?stirea Sf. Trei Ierarhi

Ac?iunea recrut?rii pornind n iure?, f?r? nici o discre?ie ?i ordine, militarii profesioni?ti ai vremii, arn?u?ii de origine albanez?, greac?, srb?, muntenegrean?, caucazian? ?i alte neamuri iu?i, mnuitori de arme, n?imi?i s? apere scaunul domniilor ?i casele boiere?ti, p?r?seau slujbele, trecndu-se cu plat? pe listele Eteriei. Prin arn?u?i adesea se n?elegea soldat lefegiu, lupt?tor cu brul plin de pistoale, pumnale ?i iatagane, adesea mbr?cat n fustanel?.
Vnzoleala n jurul m?n?stirii fiind mare, ca s? nu tulbure lini?tea capitalei ?i s? existe loc destul pentru ad?postire n chilii ?i corturi, ct ?i teren de instruire ?i antrenament, generalul a mutat statul major al revolu?iei la M?n?stirea Galata – nchinat? Sfntului Mormnt – unde cartiruia ?i dnsul.

Arn?u?ii au b?gat spaima n negustorii turci din Moldova

Pentru nceput, la 23 februarie, a publicat o proclama?ie c?tre norodul ??rii Moldovei, garantnd siguran?a persoanelor ?i a averilor. Unii dintre arn?u?i, c?znd n p?catul tovar??ilor din Gala?i, porniser? prigonirea sngeroas? a negustorilor turci din ora?: La hanuri, n medul nop?ii, acei mai mul?i n?v?lescu,/ Al?ii a lovi Beilicu n ctu potu se srguiescu./ Cine s? se mpotriveasc? c?ci, s?racii, ame?i?i / Fiind to?i n a?ternuturi ?i ntru somn adnci?i/ Stau z?luzi ntr-o uimire./ Amanu cu to?i striga./ Dau averile loru toate ?i ncepu a se ruga.
Faptele fiind condamnate de ie?eni, care nu ncuviin?au asemenea purt?ri ?i osndirea unor nevinova?i, unii boieri au mers iute la domnitor, cerndu-i s? se curme jafurile ?i purt?rile deloc cre?tine?ti, iar al?ii i-au ascuns pe cei n?p?stui?i. Ac?iunea a fost consemnat? de contemporanul vornicul Alecu Beldiman, autorul lucr?rii Jalnica tragedie, ce descrie evenimentele din zilele acelea n vreo 4.000 de versuri.
Lua?i sub ocrotirea Cur?ii domne?ti, turcii au fost aduna?i la Galata: ?i de acolo cu paz?, n carantin? i-au dusu. / Unde au sc?pat din grij?, din osnd? ?i presupusu.

Ordinul de organizare a armatei revolu?iei a fost dat la Galata

Continund organizarea mi?c?rii, peste o zi, pe 24 februarie, generalul Ipsilanti a dat nc? alte trei proclama?ii: C?tre grecii de pretutindeni! (La arme, prieteni! Patria v? cheam?!); C?tre fra?ii din Eterie ?i C?tre grecii din Moldova ?i din ?ara Romneasc?.
Proclama?ia din 24 februarie gl?suia pentru ?tiin?a tuturor: Iat?, dup? attea secole de suferin?e, ?i ntinde iar??i Fenixul Eladei aripile sale cu mndrie ?i cheam? sub umbra sa pe adev?ra?ii ?i ascult?torii ei fii.
Acei ce nu luau armele pentru eliberarea Greciei urmau a fi privi?i ca bastarzi nedemni de numele elen.
F?r? z?bav?, la 25 februarie, n cartierul general de la Galata, Ipsilanti a semnat ?i ordinul de organizare a armatei revolu?iei, cu dou? corpuri: primul sub comanda strategului Gheorghe Ipsilanti, iar al doilea sub mna polemarhului Nicolae Ipsilanti (ambii, fra?ii s?i). Cu acest prilej, spre bucuria unora ?i invidia altora, a f?cut ?i avans?ri n grad, numind comandan?i, tagmatarhi (maiori) ?i hiliarhi (c?pitani), dnd a n?elege ?i c? o mare putere i sus?ine (Rusia). Afirma?ia se considera posibil? deoarece secretarul Ministerului de Externe din cabinetul mp?ratului de la Petesburg era contele Ioan Capodistria (1816-1822), grec de origine, pe ajutorul c?ruia se conta.
Tot de la Sf. Trei Ierarhi se lansau cererile pentru arme, praf de pu?c? ?i gloan?e (de care duceau mare lips?) ?i galbeni pentru plata ?i ntre?inerea armatei, cei boga?i fiind chema?i s? j?rtfeasc? o parte din averea lor.
Unul dintre ace?tia, marele bancher Andreiu Pavli, ncercnd s? se opun? ?i retr?gndu-se ntr-o ba?c? dup? zidurile m?n?stirii Golia, n-a rezistat c?ci, nconjurat de cona?ionalii s?i revolta ?i de avari?ia ?i lipsa lui de patriotism, l-au silit s? deschid? punga ?i s? dea vreo 600.000 de lei, contribuind astfel la fondul de vreo 1.500.000 de lei, ct reu?ise s? adune pn? atunci mi?carea.
n nota de pe carte scria: Eforii dau proclama?ie c? primesc osta?i cu leaf?, care proclama?ie s-au lipit pe toate uli?ele ora?elor. ?i pentru ca s? poat? da arme la cei ce nu aveau, au publicat c? ori?icine ar avea arme, s? le duc? n M?n?stirea Trei Sfetitelor, spre a-?i primi plata pe ele, c?ci la dimpotriv?, urmare s? vor lua cu sila.
Totodat?, eteri?tii au cerut ?i 2.000 de cai din ?ar?, la care boierii s-au mpotrivit. Atunci au nceput arn?u?ii a pr?da hanurile, dughenile ?i casele, f?r? cru?are, sub cuvnt c? se caut? arme ?i cai.
Multe ajutoare au sosit ns? din Chi?in?u, Ismail ?i Odessa, de acolo venind la Ia?i mul?ime de tineri voluntari (volintiri) ?i arn?u?i.
A?a au tr?it Ia?ii zilele marelui entuziasm al tinerilor greci cu s?bii la ?old ?i arheri n frunte, ce m?r??luiau pe Uli?a Mare ?i pe Copou, cntnd mar?uri eroice, gata s?-?i dea via?a pentru Elada.

                                                                                                Iaon MITICAN

Începuturile româneşti ale mişcării pentru eliberarea Greciei

marți, februarie 26th, 2008

Cnd se vorbe?te despre revolu?ia pornit? n anul 1821 pentru eliberarea Greciei, adesea se spune c? evenimentul ce a zdruncinat somnul mp?ra?ilor Europei ?i a schimbat mersul vie?ii feudale a popoarelor din Balcani ?i are nceputul la Ia?i. A?a sus?ine ?i contemporanul ei, Costache Negruzzi, n vestita sa scrisoare a VIl-a (Calipso), publicat? prin 1857, ?i de asemenea dau m?rturie cele dou? pl?ci de marmur? din pere?ii S?lii Gotice de la M?n?stirea Sf. Trei Ierarhi . Fixate n 26 mai 1993 de societatea ACREMIS (constituit? din ini?iativa profesorului Gh. Macarie) cu sprijinul Comunit??ii Elene, acestea gl?suiesc: Aici, la M?n?stirea Sf. Trei Ierarhi, la 27 februarie 1821, n prezen?a eteri?tilor ?i a simpatizan?ilor greci ?i romni, Veniamin Costachi, mitropolit al Moldovei ?i Sucevei, a sfin?it drapelul Eteriei ?i a binecuvntat pe ?eful acesteia, prin?ul Alexandru Ipsilanti, dnd prin aceasta semnalul luptelor pentru cauza sfnt? a libert??ii Greciei, n cadrul mi?c?rilor de eliberare a popoarelor din Balcani.

Fiindc? pu?ini dintre acei care trec prin fa?a pl?cilor ?tiu cu adev?rat ce s-a ntmplat n zilele sfr?itului de februarie ?i nceputului de martie 1821, n pelerinajul nostru prin istoria ??rii romne?ti se cuvine s? facem un popas ?i n fa?a vestitei biserici din Uli?a Mare.
La vremea aceasta, exact acum 187 de ani, clopotele de la M?n?stirea Sf. Trei Ierarhi d?deau ndemn de biruin?? miilor de tineri greci ce se-adunau n batalioane, m?r??luiau cntnd pe Uli?a Mare ?i-?i nchinau via?a marelui dor de eliberare a ??rii lor. Dar peste vreo trei luni, acelea?i clopote se tnguiau nfiorate, c?ci veneau zile de restri?te, despre care acela?i cronicar, C. Negruzzi, scria ndurerat ?i n?eleg?tor n acela?i timp: precum n toate revolu?iile, asemene ?i n aceasta s-au f?cut mai multe eccesuri, c?ci totdeauna printre patrio?i se vr? oameni de acei care caut? a se folosi de orice tulburare. Dup? stricarea (nvingerea) eteri?tilor la Dr?g??ani ?i Sculeni , toate c?peteniile ce erau de omenie, fugind care ncotro, h?itui?i, ??rile noastre r?maser? n prad?, Ia?ul se pustii. Or??enii bejen?nir? n Bucovina ?i Basarabia, unde g?sir? dispera?i azil.
Marele ideal al eliber?rii Eladei, pentru care se jertfiser? mii de suflete idealiste, devenise pentru unii o n?past?, iar pentru al?ii o jalnic? durere, nsngerat? ?i p?tat? de png?riri, a?a cum se ntmpl? adesea la asemenea ac?iuni. A fost o lupt? tragic? n care Ia?ii, ca ?i Bucure?tii, au intrat cu m?rinimie, au suferit crunt, au iertat apoi cele p?c?tuite ?i s-au bucurat cnd Grecia ?i-a dobndit fiin?a str?bun?.

Grecii din Ia?i aveau sprijinul domnitorului Mihail ?u?u

Era pe timpul ultimului domnitor dintre tr?itorii Fanarului trimi?i de nalta Poart? pe scaunul domnesc al Moldovei. Primise firmanul din 12 iunie 1819, se numea Mihail Su?u Vod?, era luminat ?i d?dea toat? silin?a s?-i ajute pe tinerii patrio?i greci – dintre care mul?i academi?ti (studen?i ai Academiei Domne?ti din Uli?a Mare) – care socoteau c? a venit vremea eliber?rii p?mntului str?mo?esc.
Vecinul s?u, Alexandru ?u?u, domnul Munteniei, mai precaut, se ?inuse mai departe ?i, ca s? nu p?c?tuiasc?, plecase pe cealalt? lume, n noaptea de 18/19 ianuarie 1821.
Dup? 1711, domnitorii ??rilor romne?ti erau numi?i de Poart?, prin rotire, dintre membrii familiilor alese: Mavrocordat, Ghica, Calimachi, ?u?u, Moruzi.
Bogatul imperiu bizantin intrnd treptat sub st?pnirea otoman? dup? c?derea Constantinopolului n mai 1453, sumedenie de locuitori greci nsp?imnta?i au umplut cet??ile Europei, a?ezndu-se la Viena, Vene?ia, Buda, Sibiu, Bra?ov, Bucure?ti, Gala?i, Br?ila, Ia?i, nu pu?ini ajungnd ?i pe malul M?rii Negre, la Odessa ?i mai departe. Dintre ace?tia, de-a lungul timpului s-au ridicat nzestra?i negustori, profesori, juri?ti, scriitori. Al?ii, r?ma?i n Constantinopolul ocupat de sultanul Mahomed al II-lea, cu priceperea lor negustoreasc? ?i u?urin?a nv???rii limbilor str?ine, au ajuns slujitori de n?dejde (chiar dragomani – t?lmaci secretari) n cancelariile mp?r?te?ti ?i cu trecere la marele vizir, motiv ca unii s? fie cinsti?i cu dreg?torii nsemnate ?i chiar cu scaunul domnesc din Principatele romne.
La Constantinopol func?iona ?i Patriarhia c?reia puterea mahomedan? i-a l?sat libertatea p?storirii ortodoxiei din ??rile trecute sub suzeranitatea sultanului.

nfl?c?ra?i de o Marseillaise adaptat? de Riga Vele?tinul

ns? mai to?i grecii risipi?i n lume se sim?eau nstr?ina?i ?i purtau n suflet dorul ??rii str?mo?e?ti, tot mai aprins n preajma anilor 1800, ?i, adesea, cei tineri, crescu?i n spiritul progresist al ?colilor europene, fredonau cntece patriotice, ntre care celebra Marseillaise a lui Rouget de Lisle, adaptat? pe versurile cunoscutului poet grec revolu?ionar Rigas Velestinlis (foto), profesor la Academia Domneasc? din Bucure?ti, autorul unui manual de fizic?, ucis la Belgrad, n iunie 1798 (Riga Vele?tinul, considerat romn macedonean, grecizat):
Haide?i, copii ai grecilor/ Hai, copii de greci cu to?ii,/ C?ci ne cheam? scumpa ?ar?./ S? fim vrednici de p?rin?ii,/ Care nceput ne dar?. Se cnta cu acela?i elan ?i patos ca ?i versurile: Allons, enfants de la Patrie.
Cntecul devenise popular ?i pl?cea chiar ?i oficialit??ilor turce?ti, cum nota postelnicul domnitorului ?u?u, faimosul poet ie?ean Iacovachi Rizos Nerulos, sus?in?tor al Eteriei.
Evocnd zilele anilor aceia, el scria c? la Ia?i, prin 1814, se tip?rise o culegere cu cntecele revolu?ionare ale lui Rigas.
Versurile lui Rigas, ca ?i ale lui Athanasios Hristopulos ?i ale lui Nerulos, nsufle?eau cercurile de tineri greci patrio?i ie?eni ?i erau pref?cute n cntece de arhidiaconul Nichifor, din insula Hios, cu studii la ?coala de muzic? a Patriarhiei din Constantinopol, profesor de musichie stabilit la Ia?i, n M?n?stirea Golia (Nikos Gaidagis, Un manuscris ?i o variant? necunoscut? a Marseillaisei grece?ti). Diaconul le adunase, transpunndu-le pe note muzicale folosite n psaltichii (1813).

1814, anul na?terii Eteriei

n anul 1814, mai mul?i intelectuali greci au alc?tuit, la Odessa, Societatea Prietenilor, numit? pe grece?te Philike/Hetairia – Eteria, sus?inut? de intelectuali forma?i n mediul ideilor avansate ale Europei ?i doritori s? se ntoarc? sub cupolele vechilor temple ateniene. Aderarea se f?cea simplu, pe baza unui jur?mnt, subscriind c? ntre noi ?i tiranii patriei noastre singurele mijloace de mp?care sunt focul ?i fierul ?i nimic altceva.
Ideile Eteriei discutate intens prin 1819 ?i sus?inute financiar de marii negustori Nicolae Scufas, Athanasie Tzakalov ?i Emanoil Xanthos s-au mpr??tiat n Rusia, Principate, Grecia, Bulgaria ?i n celelalte ??ri din Balcani, formndu-se pretutindeni filiale numite eforii.
Printre primele au fost cele din Gala?i ?i din Ia?i urmate de altele n Rusia, Grecia, Bulgaria, Academia Domneasc? din Ia?i nfiin?at? prin 1764, ca ?i aceea din Bucure?ti fiind socotite caii troieni din care au ie?it eroii de la Dr?g??ani (Grecii din Romnia).
La Eterie aderaser? ?i romni care considerau c? odat? cu Grecia se vor elibera ?i ??rile lor. Spa?iul Principatelor bucurndu-se de oarecare autonomie ?i mai pu?in? supraveghere din partea puterii suverane, profesorii ?i elevii greci de la Academia Domneasc? din Bucure?ti ?i din Ia?i au format Batalionul Sfnt (Grecii din Romnia).

Conduc?torul mi?c?rii era fiul domnitorului Constantin Ipsilanti

Conduc?tor sau epitrop general (generalisim) al mi?c?rii, ales n 1820, era Alexandru Ipsilanti, fiul lui Constantin Ipsilanti, fost domnitor la Ia?i (1799- 1801) ?i la Bucure?ti (1802- 1806), retras apoi n Rusia. Alexandru Ipsilanti era general n regimentul de gard?, ca ?i fra?ii s?i, Dimitrie, Nicolae ?i Gheorghe. Participase la r?zboiul Rusiei de ap?rare mpotriva lui Napoleon, din anul 1813, pierzndu-?i un bra?. Se bucura de trecere n Basarabia, sora lui fiind c?s?torit? cu guvernatorul civil al Basarabiei. Acolo aveau ?i mo?iile (Gh. Bezviconi, C?l?tori ru?i n Moldova).
Faptul c? domnitorii din Principate proveneau din cartierul grecesc Fanar al Istanbulului a f?cut ca mi?carea s? aib? trecere n Moldova ?i ?ara Romneasc?, intrnd n ea ?i unii dintre grecii dreg?tori munteni ?i moldoveni (Iordache Olimpiotu, Ioan Farmache, c?minarul Sava, Vasile Caravia) ?i chiar dragomanul lui Plzani, consulul rus de la Ia?i (Gheorghe Leventis).
Armatolii, locuitorii romni din mun?i (macedoneni), sprijineau cu nsufle?ire cauza. Riga(s) Vele?tinul, secretarul domnitorului Alexandru Vod? Ipsilanti (1774-1782) din Bucure?ti, d?duse semnalul nc? din 1780, nfiin?nd Societatea Amicilor (A. D. Xenopol). Marseillaisa greceasc?, ca ?i aceea francez?, era pe buzele tuturor tinerilor de la Academia Domneasc?, din uli?a Mare cntndu-se odat? cu aceea francez?:
Scula?i, copii ai elenilor,/ Vremea gloriei a sosit….
Allons, enfants de la Patrie,/ Le jour de gloire est arrive…
Tudor Vladimirescu, n lupt? cu
balaurii care
ne nghit de vii
Activnd intens la Chi?in?u ?i n marele port Odessa cu leg?turile sale interna?ionale – ini?iatorii sperau s? atrag? toat? cre?tin?tatea, mai ales cea ortodox?, ntr-o stra?nic? revolt?, pentru care adunau fonduri, arme, cai ?i lupt?tori. N?zuiau s? nceap? lupta din Peloponez sau din Principate, dar au r?mas la ultima solu?ie, dorind s?-i mi?te ?i pe vecinii bulgari, srbi, muntenegreni, afla?i, de asemenea, sub domnia sultanului.
l aveau de partea lor ?i pe Kara-Gheorghe conduc?torul r?scoalei srbilor din anii 1804-1813, retras n Rusia, ct ?i pe pe Milo? Obrenovici, urm?torul crmaci al r?scula?ilor srbi (Documente IV, nr. 32) ?i doreau s?-l atrag? ?i pe Tudor Vladimirescu, fostul comandant de panduri . Acesta ncepuse o r?scoal? n Oltenia mpotriva ocupa?iei str?ine, dar ?i a opresiunii marilor boieri autohtoni, balaurii care ne nghit de vii, cum se scria n proclama?ia de la Pade?, dat? la 23 ianuarie 1821 (S. Grleanu, R?scoala condus? de Tudor Vladimirescu). Ridicnd n picioare toat? Oltenia, Tudor Vladimirescu i-a alungat pe st?pnitorii hulpavi ai p?mnturilor ?i pe reprezentan?ii domniei n?imite, iar la 21 martie a intrat n Bucure?ti, capitala ??rii Romne?ti.

22 februarie 1821

Zi de seam?. La Ia?i se strnge Eteria, iar la Sf. Trei Ierarhi se ntrune?te statul ei major.
Socotind momentul potrivit ?i preg?tirile terminate n Basarabia, unde sosise de mai mult? vreme, la 21 februarie 1821, Alexandru Ipsilanti anun?a printr-o scrisoare trimis? din Chi?in?u: Eu, mpreun? cu fra?ii ?i rudele mele, pornesc disear? spre Ia?i unde, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom ncepe.
Conformndu-se, n 22 februarie 1921, mpreun? cu fra?ii (Gheorghe ?i Nicolaie), a trecut Prutul pe la vama Sculeni ?i, nconjurat de vreo 200 de arn?u?i ce veniser? s?-l ntmpine, ca pe un crai, a sosit la Ia?i (Documente privind istoria Romniei. R?scoala din 1821).
l nso?ea cneazul Gheorghe Matveevici Cantacuzino-Deleanu (dup? unii, cumnatul s?u), colonel n retragere, care mai avea un frate, Alexandru, ?i era feciorul vestitului boier ie?ean Matveevici Cantacuzino, st?pnul caselor din fa?a Mitropoliei – unde-i acum Prim?ria (Palatul Roznovanu) ?i al domni?ei Ralu Callimachi – fiica domnitorului Grigore Callimachi (1761-1769).
Au tras la casa principesei Cantacuzino, cum raporta superiorilor s?i, la 5 martie, generalul rus Ivan Inzov (Documente). Casa cantacuzineasc? r?mas? mamei cneazului era pe strada Golia, vizavi de palatul lui Dumitrache Sturdza (unde-i acum Po?ta).
Casa, cump?rat? de Camera de Comer? ie?ean?, a fost nlocuit?, prin 1925, de imobilul existent ?i acum (fost sediu BancPost ), pe care s-ar cuveni o plac? de amintire a zilelor anului 1821.
Momentul fiind de mare nsemn?tate, c?ci tulbura ?i schimba mersul lini?tit al ??rii ?i cursul domniei, la gazd? au venit imediat ?i domnitorul Mihail ?u?u, cu postelnicul s?u, Iacovachi Rizos Nerulos (Iakovos Rizos Neroulos, 1778-1849).
A doua zi, generalul l-a chemat pe egumenul grec de la Trei Sfetite ?i i-a dat s? tip?reasc? proclama?iile mi?c?rii, ce vesteau strngerea trupelor de volintiri, din toate straturile sociale, dispu?i s? lupte sub steagul Eteriei, statul major instalndu-se chiar la M?n?stirea Sf. Trei Ierarhi, unde se f?ceau nscrierile ?i se depuneau contribu?iile ?i banii.
O nsemnare pe o carte de atunci ar?ta c? la M?n?stirea Treisfetitelor s? adun? to?i eteri?tii: acolo s? sf?tuesc ?i numesc pe postelnicul Rizu (Iacovachi) ministru a toat? Eteria, iar efori pe vl?dica Irinoplosu de la Golia, pe Tresfeteanu (Trisfetiteanu), stare?ul Serafim de la Sf. Trei Ierarhi, pe Luca Flore?teanu stare?ul de la Flore?ti, pe Deoghenide (un lipscanu negu??toriu) ?i pe Panaitachi Panu.

Vnzoleal? mare la m?n?stirea Sf. Trei Ierarhi

Ac?iunea recrut?rii pornind n iure?, f?r? nici o discre?ie ?i ordine, militarii profesioni?ti ai vremii, arn?u?ii de origine albanez?, greac?, srb?, muntenegrean?, caucazian? ?i alte neamuri iu?i, mnuitori de arme, n?imi?i s? apere scaunul domniilor ?i casele boiere?ti, p?r?seau slujbele, trecndu-se cu plat? pe listele Eteriei. Prin arn?u?i adesea se n?elegea soldat lefegiu, lupt?tor cu brul plin de pistoale, pumnale ?i iatagane, adesea mbr?cat n fustanel?.
Vnzoleala n jurul m?n?stirii fiind mare, ca s? nu tulbure lini?tea capitalei ?i s? existe loc destul pentru ad?postire n chilii ?i corturi, ct ?i teren de instruire ?i antrenament, generalul a mutat statul major al revolu?iei la M?n?stirea Galata – nchinat? Sfntului Mormnt – unde cartiruia ?i dnsul.

Arn?u?ii au b?gat spaima n negustorii turci din Moldova

Pentru nceput, la 23 februarie, a publicat o proclama?ie c?tre norodul ??rii Moldovei, garantnd siguran?a persoanelor ?i a averilor. Unii dintre arn?u?i, c?znd n p?catul tovar??ilor din Gala?i, porniser? prigonirea sngeroas? a negustorilor turci din ora?: La hanuri, n medul nop?ii, acei mai mul?i n?v?lescu,/ Al?ii a lovi Beilicu n ctu potu se srguiescu./ Cine s? se mpotriveasc? c?ci, s?racii, ame?i?i / Fiind to?i n a?ternuturi ?i ntru somn adnci?i/ Stau z?luzi ntr-o uimire./ Amanu cu to?i striga./ Dau averile loru toate ?i ncepu a se ruga.
Faptele fiind condamnate de ie?eni, care nu ncuviin?au asemenea purt?ri ?i osndirea unor nevinova?i, unii boieri au mers iute la domnitor, cerndu-i s? se curme jafurile ?i purt?rile deloc cre?tine?ti, iar al?ii i-au ascuns pe cei n?p?stui?i. Ac?iunea a fost consemnat? de contemporanul vornicul Alecu Beldiman, autorul lucr?rii Jalnica tragedie, ce descrie evenimentele din zilele acelea n vreo 4.000 de versuri.
Lua?i sub ocrotirea Cur?ii domne?ti, turcii au fost aduna?i la Galata: ?i de acolo cu paz?, n carantin? i-au dusu. / Unde au sc?pat din grij?, din osnd? ?i presupusu.

Ordinul de organizare a armatei revolu?iei a fost dat la Galata

Continund organizarea mi?c?rii, peste o zi, pe 24 februarie, generalul Ipsilanti a dat nc? alte trei proclama?ii: C?tre grecii de pretutindeni! (La arme, prieteni! Patria v? cheam?!); C?tre fra?ii din Eterie ?i C?tre grecii din Moldova ?i din ?ara Romneasc?.
Proclama?ia din 24 februarie gl?suia pentru ?tiin?a tuturor: Iat?, dup? attea secole de suferin?e, ?i ntinde iar??i Fenixul Eladei aripile sale cu mndrie ?i cheam? sub umbra sa pe adev?ra?ii ?i ascult?torii ei fii.
Acei ce nu luau armele pentru eliberarea Greciei urmau a fi privi?i ca bastarzi nedemni de numele elen.
F?r? z?bav?, la 25 februarie, n cartierul general de la Galata, Ipsilanti a semnat ?i ordinul de organizare a armatei revolu?iei, cu dou? corpuri: primul sub comanda strategului Gheorghe Ipsilanti, iar al doilea sub mna polemarhului Nicolae Ipsilanti (ambii, fra?ii s?i). Cu acest prilej, spre bucuria unora ?i invidia altora, a f?cut ?i avans?ri n grad, numind comandan?i, tagmatarhi (maiori) ?i hiliarhi (c?pitani), dnd a n?elege ?i c? o mare putere i sus?ine (Rusia). Afirma?ia se considera posibil? deoarece secretarul Ministerului de Externe din cabinetul mp?ratului de la Petesburg era contele Ioan Capodistria (1816-1822), grec de origine, pe ajutorul c?ruia se conta.
Tot de la Sf. Trei Ierarhi se lansau cererile pentru arme, praf de pu?c? ?i gloan?e (de care duceau mare lips?) ?i galbeni pentru plata ?i ntre?inerea armatei, cei boga?i fiind chema?i s? j?rtfeasc? o parte din averea lor.
Unul dintre ace?tia, marele bancher Andreiu Pavli, ncercnd s? se opun? ?i retr?gndu-se ntr-o ba?c? dup? zidurile m?n?stirii Golia, n-a rezistat c?ci, nconjurat de cona?ionalii s?i revolta ?i de avari?ia ?i lipsa lui de patriotism, l-au silit s? deschid? punga ?i s? dea vreo 600.000 de lei, contribuind astfel la fondul de vreo 1.500.000 de lei, ct reu?ise s? adune pn? atunci mi?carea.
n nota de pe carte scria: Eforii dau proclama?ie c? primesc osta?i cu leaf?, care proclama?ie s-au lipit pe toate uli?ele ora?elor. ?i pentru ca s? poat? da arme la cei ce nu aveau, au publicat c? ori?icine ar avea arme, s? le duc? n M?n?stirea Trei Sfetitelor, spre a-?i primi plata pe ele, c?ci la dimpotriv?, urmare s? vor lua cu sila.
Totodat?, eteri?tii au cerut ?i 2.000 de cai din ?ar?, la care boierii s-au mpotrivit. Atunci au nceput arn?u?ii a pr?da hanurile, dughenile ?i casele, f?r? cru?are, sub cuvnt c? se caut? arme ?i cai.
Multe ajutoare au sosit ns? din Chi?in?u, Ismail ?i Odessa, de acolo venind la Ia?i mul?ime de tineri voluntari (volintiri) ?i arn?u?i.
A?a au tr?it Ia?ii zilele marelui entuziasm al tinerilor greci cu s?bii la ?old ?i arheri n frunte, ce m?r??luiau pe Uli?a Mare ?i pe Copou, cntnd mar?uri eroice, gata s?-?i dea via?a pentru Elada.

                                                                                                Iaon MITICAN

Unde şi-a citit piesele „întâi ş-întâi“ junele Caragiale

marți, februarie 19th, 2008

n vara anului 1907, aflndu-m? n str?in?tate ?i avnd n ?ar? daraveri, m-a?ez n trenul Berlin-Bucure?ti, cu gndul s? m-abat o zi dou? pe la Ia?i, unde s? vizitez pe ni?te vechi ?i buni prieteni, familia Ronetti Roman.
A doua zi, m? cobor n gara Pa?cani la 12:30 p.m. Numaidect ntreb cu respect pe un domn impiegat de mi?care foarte tn?r, care poart? o ?apc? prea matur?, odinioar? desigur stacojie, pe ce linie este tras trenul ce trebuie s? plece peste cteva minute spre Ia?i… Domnul impiegat mi r?spunde politicos c?, n leg?tur? cu Berlin-Bucure?ti, pleac? din Pa?cani spre Ia?i numai un tren la 4:10, cu
sosirea la 6:50. Astfel ncepe I. L. Caragiale schi?a Monopol, publicat? mai nti cu titlul Cronic?, la gazeta ie?ean? Opinia din 16 noiembrie 1907. Era inspirat? dup? o vizit? f?cut? pe malul Bahluiului, spre sfr?itul lunii mai 1907.

Dup? o plimbare prin dosul g?rii din Pa?cani urca n personalul de Ia?i. Privind dealurile molcome moldave ?i ascultnd r?suflarea monstrului astmatic numit locomotiv? ?i ??c?nitul din ce n ce mai obosit al roatelor, joi seara, 24 mai, ajungea n gara Ia?i, unde era ntmpinat fr??e?te de amici s?i.
Ar fi dorit s? se duc? la baie (public?), dar nu era deschis?, a?a c? s-a spalat cu ap? de Vichy Celestins. Apa comun? de Ia?i e mult mai gustoas? ?i mai hr?nitoare, dar cost? mai scump – aluzie ironic? la faptul c? nc? nu se realizase conducta Timi?e?tilor ?i mul?i localnici beau apa din fntni, plin? de coda?i ?i felurite gng?nii, cump?rat? cu cofa.
Ora?ul era n tremurul alegerilor generale. Ce febr?! Peste 43 de grade; aproape c? se coaguleaz? albumina.
Ziua de vineri, 25 mai, ?i-a petrecut-o vizitnd redac?ia gazetei Opinia, din strada Prim?riei (nr. 30) unde lucra prietenul s?u, poetul Rodion – doctorul Avram Steuerman (1872- 1918 ).
De cu noaptea a nceput a turna, ?i toarn?… Pie?ele, ogr?zile, locurile virane sunt m?ri ?i lacuri; uli?ele, fluviuri ?i Niagare… Caii noat?; birjele plutesc; tramvaiele par ni?te vapora?e de curse interurbane, ca la Hamburg.
Desp?r?indu-se de gazetarii din redac?ia Opinia, s-a urcat n tr?sura ce sem?na cu o luntre cu un triton care str?nuta ?i tu?ea. R?t?cind contra torentului, navigam ncet-ncet la deal. Unde s? merg? La Smirnov, ori la Ermacov? Sunt amndoi imperfec?i (erau scopi?i); dar la primul merge colegiul I; eu merg la colegiul II, cu intelectualii. Oprim la Ermacov. Debarc. Am c?lcat pe p?mnt ferm. Dugheana e plin? de amici, to?i func?ionari publici ?i profesiuni liberale. A?teapt? aici de mult s? se opreasc? potopul ?i, a?teptnd, s? le par? timpul mai scurt, iau aperitive , ?uic?, mastic?, pelin, mi?ma?, ?i gust? mezeluri, salam, ghiudem, ca?caval, m?sline… Fire?te, mai cu sam? cum sunt vesel c? n-am avut dambla, intru ?i eu n combina?ie… ?i aperitive, ?i mezeluri, ?i vorb? ?i discu?ie asupra situa?iunii dificile n care se g?se?te ?ara n urma tristelor evenimente, ca s? zicem a?a, ?i-n fa?a attor reforme ce aceast? situa?iune le reclam? imperios, dac? ne putem pronun?a astfel, ?i apoi asupra trecutului, prezentului ?i viitorului, ideilor ?i programului fiec?rui ales ?i fiec?rui candidat – ?i dezbateri ?i vorb?, ?i mezeluri, ?i arunc?m smburii – pi gios!
Fiind a?teptat pentru dejun de gazde pe la unu ?i jum?tate, musafirul a p?r?sit ?edin?a. A vrut s? pl?teasc? aperitivul, dar nu l-au l?sat comesenii, spunnd c? era rndul la plat? a unui amic care a reputat, ca orator la o ntrunire electoral?, un fenomenal succes. Au mai luat nc? un rnd de aperitive ?i m?sline, ?i au aruncat smburii pe jos. ?i nc? un rnd, cel din urm?, ?i m?sline.

Trebuie numaidect un monopol al alcoolului

Amicul X… dup? ce pl?te?te galant, se suie n gondol? cu mine; locuie?te n drumul meu, pe un canaletto, s?-l las acas?. Pe drum, acesta i-a spus, cu limba mpleticit?, c? avea o idee de reform?: Nu mai mege mo??r cu ??ranii. Sunt be?ivi. Trebe un moopol al ac.. al accololui! (Era dup? mi?c?rile ??r?ne?ti din prim?vara anului 1907.)
Seara, la ora 8 ?i trei sferturi, Caragiale pleca la gar? cu gazda Ronetti-Roman. Dup? ce i-a mul?umit pentru afectuoasa primire, urcat n vagon, a spus c? pleac? la Bucure?ti cu o idee de reform?: Trebue de nfiin?at numaidect un monopol al accolului… Trenul s-a pus n mi?care… M-aplec pe u?a vagonului: …la sate! …pentru rurali!
Problema monopolului era la ordinea zilei n presa timpului. Ziarul Opinia din 10 noiembrie prezentase ni?te propuneri prin care la ora?e se men?ineau crciumile actuale, urmnd s? dispar? cele de la sate, nfiin?ndu-se n locul lor crciuma oficial?, comunal?, condus? ?i administrat? de un comitet.
Fiindc? fosta capital? a Moldovei i punea la dispozi?ie paginile gazetelor locale, avnd aici ?i mai mul?i amici, autorul Monopolului poposea adesea printre ei, participnd activ la via?a cultural?, fapt reflectat n bogatul ?i elegantul album Caragiale n Ia?ii Junimii, realizat de scriitoarea Olga Rusu ?i colaboratorii Dan Jumar?, ?tefan Oprea, Constantin Ostap, Liviu Papuc, dup? o idee a poetului Lucian Vasiliu, directorul Muzeului Literaturii Romne.

La hanul Binder a citit Caragiale O noapte furtunoas?

Cunoscuse ora?ul cu prilejul turneului trupei lui Mihail Pascaly, din iarna 1870/1871, n care fusese sufleor ?i locuise la familia Albinetz, din strada L??escu.
Revenise apoi, n noiembrie 1878, pentru a prezenta, la bancherul junimi?tilor, din hanul Binder, piesa O noapte furtunoas?. Momentul l-a marcat Titu Maiorescu, notnd n nsemn?rile sale zilnice:
Smb?ta 11/23 noiembrie 1878 plecat cu Eminescu, Caragiali, Slavici, Nica ?i Ol?nescu la Ia?i, la a 15-a aniversare a Junimii (cei dinti trei pe socoteala mea). Duminec? 12/24 s?rb?torit aceast? aniversare (eu cu grozave dureri de gt ?i catar). Slavici citit Gura Satului, Caragiali via lui comedie Noaptea furtunoas? de la no. 9. Tn?rul autor (de 25 ani) avu un succes formidabil citind ?i interpretnd toate rolurile cu un talent deosebit, spre satisfac?ia ascult?torilor care s-au distrat copios sau, cum scria Iacob Negruzzi, s-au t?v?lit cu to?ii de rs.
Subiectul era de mare actualitate pe atunci, parc? luat ?i din via?a Ia?ilor, unde, n cele cteva ceasuri libere de duminic? ?i n zilele de s?rb?toare, cte un Jupn Dumitrachi (Titirc?) ?i un Chiriac tejghetarul ?motruiau la icserci? stirpea b?rb?teasc? din trg (intelectual?) nscris? obligatoriu n companiile legiunii a XIII-a de Gard? Civic?. Garda fusese nfiin?at? prin martie 1866, drept Gard? Or??neasc ?i apoi nt?rit? pe vremea r?zboiului din 1877, ca Gard? Na?ional?, pentru paza ordinii ?i patrularea str?zilor.
Chiar ?i Caragiale fusese somat de cteva ori s? se prezinte la compania ie?ean?, de?i tr?ia la Bucure?ti (scrisoarea din 10/22 octombrie 1877). Doritor s? scape de ?motruial?, autorul comediei s-a l?sat v?muit de Gu?? Cotoi, superiorul gardi?tilor din Mahalaua Armeneasc? a Ploie?tilor – unde locuia, c?ruia i-a pl?tit cte un galben pentru scutire de icserci? (Baioneta inteligent?).

Maiorescu: Foarte vesel. Mare efect lectura lui Carag. Scris. Pierdut?

Nu ?i poate cineva nchipui ce efect a produs aceast? pies? citit? de nsu?i Caragiale n cercul Junimii. Vocea sa cam r?gu?it? ce se potrivea de minune cu personagiile din mahalalele Bucure?tilor; jargonul special al acestora; luarea n rs a frazeologiei politicienilor, garda na?ional? de curnd nfiin?at? – toate acestea, mpreunate cu me?te?ugita alc?tuire a piesei, ncntar? pe membrii societ??ii literare din Ia?i.
ntr-o unire, to?i au spus c? s-a ivit, n sfr?it, n literatura romn?, un autor dramatic original. n timpurile acelea, Caragiale venea adeseori la la?i ?i n casa mea era considerat ca f?cnd parte din familie, ca un copil al casei. Prnzurile le lua toate la mine; serile le petrecea, de asemenea, obicinuit n familia mea, avnd o deosebit? pl?cere s? asculte muzic?; se f?ceau cteodat? lecturi comune, iar cnd oarele treceau cu simpl? conversa?ie, era o adev?rat? pl?cere s? ascul?i pe Caragiale, totdeauna vesel ?i totdeauna dispus s? ia n rs, cu mult spirit, persoanele cu preten?ie de mare cultur? ?i starea noastr? social? ndeob?te, poveste?te, n 1912, Iacob Negruzzi, directorul revistei Convorbiri Literare, acas? la care tn?rul caragiale a citit pentru prima dat? fragmente din piesa care va deveni faimoas?.
Cl?direa numit? Schnurer, din Uli?a Mare nr. 11-13, la etajul c?reia locuia cu chirie, dup? c?s?torie, Iacob Negruzi, exist? ?i acum, pe strada ?tefan cel Mare.
Primit cu dragoste ?i c?ldur?, Caragiale a adus la Junimea ?i urm?toarea sa pies?, Conu Leonida fa?? cu reac?iunea, pe care a citit-o la banchetul din 10 noiembrie 1879, ?inut la hotelul Europa. Aflat de fa??, Ion Creang? avea s? spun? c? juca mai abtir ca un actor (Olga Rusu, Caragiale n Ia?ii Junimii).
Apoi, a adus la Ia?i celebra comedie O scrisoare pierdut?, eveniment marcat de profesorul Titu Maiorescu: Miercuri 24 oct. 84, 11 sara, plecat din Bucure?ti cu T. Rosetti, B. ?tef?nescu (Delavrancea), Chibici ?i Caragiali la Ia?i; la Mirce?ti a venit ?i Alecsandri, la Pa?cani Buiucliu, ?i a?a am ajuns la Ia?i joi, la 1 ora. Hotel Traian (Pastia), nou, mare, serviciu r?u (prea pu?in pentru ntinderea casei). Joi sar?, banchetul. Foarte mul?i, ?i Urechie, un tn?r Cuza, Eminescu, prof. Ralet de la ?coala militar? (ginere Prezid. Cur?ii de apel Filiti de aici) etc. Carp ?i Gane lipseau. Foarte vesel. Mare efect lectura lui Carag. Scris. Pierdut?. Pn? la 1 noaptea.

De ce a vrut Caragiale s? se fac? ie?ean

La Ia?i tr?ind ?i muza lui Mihai Eminescu, Veronica Micle (v?duva profesorului ?tefan Micle), poetul fiind mutat la Bucure?ti, dnsa a intrat n vederile lui Caragiale. Fiind revizor pentru jude?ele Neam? ?i Suceava (octombrie 1881-februarie 1882), venea adesea la amicii din Ia?i la Tipografia Junimii, din strada B?ncii, unde se tip?reau Convorbirile Literare ?i clemp?nea uneori pe la u?a Veronic?i, iscndu-se astfel o ntreag? coresponden?? ntre muz? ?i poet, la urechile c?ruia ajungeau insisten?ele fostului amic. (Caragiale, n?scut la 1 februarie 1852, era mai tn?r dect poetul n?scut la 15 ianuarie 1850, iar Veronica la 22 aprilie 1850).
Dornic s? se fac? ie?ean, dramaturgul s-a n?eles cu direc?iunea Teatrului Na?ional, care l-a angajat, n 22 februarie 1883, ca director de scen? cu salariul de 250 de lei, plus locuin??, iluminat ?i nc?lzire gratuite. Nu profesa la Ia?i, c?ci se mutase la Craiova, unde luase conducerea ziarului Doljul. Acolo a tr?it focul unui amor nv?p?iat pentru o jun? ie?eanc?, Fridolina Reinicke. O cunoscuse la Ia?i, n locuin?a compozitorului Eduard Caudella, din strada Butu nr. 8 (imobil aflat azi n strada N. Gane, mp?r?it ntre num?rul 8 ?i 6), unde Caragiale venea singur sau mpreun? cu Iacob Negruzzi. Acolo venea ?i Fridolina – Leopoldina – Reinicke (Reinecke), o blondin? cu ochi alba?tri ?i p?rul frizat, prieten? cu Ana (Anette), fiica doamnei Clara Caudella din alt? c?s?torie, nici ea indiferent? musafirului. Fetele, inseparabile, mult mai tinere, frumoase ?i pline de via??, l tratau cu indiferen?? ghe?oas?, ?tiindu-i foiala pe la poarta vecinei, Veronica Micle. Compozitorul locuia la c?iva pa?i mai jos de muza poetului Eminescu.
Dac? pn? atunci Caragiale ap?rea rareori la Ia?i, dup? ce a ntlnit-o pe Fridolina, drumurile i s-au ndesit. Cum spunea, mai trziu, Anette: Caragiale, cnd venea de la Bucure?ti, era toat? ziua la noi (la Ed. Cudella). ?tiam pentru cine vine.
Leopoldina era ns? rece, mndr? ?i pe deasupra ndr?gostit? de un maior, cavaler de salon, care o p?r?sise din cauz? c? i lipsea averea pentru dota obligatorie, prescris? militarilor pe atunci.
C?lcnd pe urmele fostului prieten, Mihai Eminescu, care p??ise de multe ori pe la u?a Veronic?i, Caragiale patrula cu frenezie strada Butu, mergnd la Caudella de trei ori pe zi, ?i m?sura strada Copoului, n deal ?i n vale, cercetnd casa arhitectului Reinicke, situat? vizavi de Universitate, unde ar fi locuit tirana inimii sale, care nu se l?sa u?or cucerit?.
Stabilit la Craiova, departe de Ia?i, ndr?gostitul suferea, distrus suflete?te, scriind la to?i amicii din Ia?i (P. Missir, N. Volenti, inginerul N. Gabrielescu, prietenul inginerului Reinicke), cu rug?mintea disper?rii, s?-l ajute ?i s? intervin? pentru el, c?ci altfel ?i f?cea o sam?: m? mpu?c. Venit la Ia?i la finele lunii martie 1883 s?-?i sting? focul, pleca la Bucure?ti plngnd toat? noaptea n vagon, ca un mizerabil, cum i scria lui P. Missir (la 31 martie).
R?spunzndu-i, printr-o scrisoare din 9 aprilie 1883, N. Gabrielescu l ncuraja b?rb?te?te: mi nchipui c? te g?se?ti ntr-o stare de plns prin vechea capital? a Olteniei… Te-am p?r?sit ntr-o stare de plns ?i inima-mi era strns? cnd se dete ultimul semnal de plecare n gara Ia?i. M? gndesc c? n-ai curagiul ?i t?ria ce se cuvine unui om de talia ta.

Legat mult timp de gazetele ie?ene

Trecndu-i amorul, Caragiale nu s-a desp?r?it de Ia?i ?i a colaborat intens la ziarele locale Opinia, Sara ?i Evenimentul, a tip?rit un calendar ilustrat pe anul 1898, la editura Dacia, din uli?a Golia. Prin 1893, a ncheiat o n?elegere cu editorii ?araga pentru tip?rirea pieselor sale, iar n martie 1894, sosea la Ia?i pentru a trata deschiderea unei ber?rii n gr?dina Creditului Urban, din strada L?pu?neanu, asem ?n?toare ber?riei Gambrinus, din Bucure?ti.
Gazeta Sara anun?a, n noiembrie 1896, colaborarea lui Caragiale n fiecare mar?i cu Cronica de joi.
Prin 1907, aflat n coresponden?? cu medicul poet Avram Steurman Rodion, redactor la Opinia, i scria de la Berlin c? acesta era singurul ziar romn care-mi vine aici ?i a c?rui sosire mi face totdeauna bucurie, fiindc?, n afar? de ?tirile politice, mi aduce n toate dimine?ile amintire de fizionomia Ia?ilor. De la gazet? afla vestea dureroas? despre pierderea prietenului Ronetti Roman, la 7 ianuarie 1908.

Lev Tro?ki, corespondent al unei gazete din Kiev, l evoc? pe scriitor

Intrat n politic?, ca membru al partidului Conservator Democrat, la nceputul lui martie 1908, a sosit la Ia?i pentru a sus?ine o ntrunire electoral?. ntrunirea s-a ?inut la 2 martie 1908, n sala de la Sidoli, unde a cuvntat cu verv?, ncntndu-l pe Tache Ionescu, care considera c? piesele sale prezentau adev?rata fa?? politic? a ??rii. Pe aceast? tem?, Lev Tro?ki, pe atunci corespondent de presa n Romnia al unei gazete din Kiev, povestea o discu?ie glumea??, purtat? de noul politician Caragiale cu vechiul conservator P. P. Carp:
Mi-a fost dat, a exclamat Carp, s? tr?iesc s? te v?d pe tine, Caragiale, n rolul lui Ca?avencu!
Ce vorbe?ti, a r?spuns f?r? s? clipeasc? Caragiale. Eu sunt Ca?avencu? Nu, glume?ti! Ca?avencu este respectabilul meu ?ef, Take Ionescu. Eu sunt doar Farfuridi (Romnia ?i r?zboiul balcanic, traducere Radu P?rp?u??).
La 31 martie 1912, redac?ia ziarului Opinia i-a nchinat un num?r festiv, cu prilejul mplinirii a 60 ani de via??, mari personalit??i semnnd evoc?ri ?i amintiri. S?rb?toritul a r?spuns cu telegrama: Tr?iasc? buna ?i fidela mea amic?, Opinia.
Retras la Berlin, departe de vnzolelile politice care l am?rau, duminic?, 29 aprilie 1912, a sosit din nou la Ia?i, venind cu feciorul, Matei I. L. Caragiale, pentru a-l introduce n societatea literar? ie?ean? a revistei Via?a romneasc?, condus? de Garabet Ibr?ileanu.
Mar?i 12 iunie 1912 Opinia, ndoliat?, vestea marea durere a ncet?rii din via?? a iubitului colaborator de la Berlin. Marele scriitor I. L. Caragiale a trecut n cealalt? lume , dar amintirea r?mnea vie n lumea cultural? romneasc?.

Ioan MITICAN

Bunicul din strada Gându al Marthei Bibescu

marți, februarie 12th, 2008

Printre figurile Ia?ilor de pe la 1893-1894, care uneori putea fi v?zut trecnd pe strada Arcu, era un b?trn nalt, elegant, cu barb? ascu?it?, frac, joben ?i lavalier?, nso?ind o feti?? de vreo 7-8 ani ?i ar?tndu-i volubil, n stnga ?i-n dreapta, zidirile din cale. Vorbeau n limba francez?. Mul?i dintre cei care i ntlneau l salutau cu mare respect, iar acelora care se opreau b?trnul le prezenta companioana, spunnd cu gravitate ?i mare bucurie: Nepoata mea, Martha, Fenixul Mavrocorda?ilor. Zmbind, feti?a, mndr? de nso?itor ?i ncntat? de prezentare, se nclina cu ging??ie. Cei doi p??eau apoi mai departe pe str?zile tn?rului ora?, n care tocmai se construia Liceul Na?ional, unde n locul Pie?ei Unirii se afla doar o str?du?? m?rginit? de bol?i scunde ?i unde Hotelul Traian avea n fa?? o gr?dini?? cu br?du?i ?i arbu?ti, la umbra c?rora se tupilau cteva m?su?e.

Cei doi, b?trnul ?i mica lui zn?, ie?eau ?i intrau dintr-o zidire veche, scund? ?i cu fronton moldovenesc (cum nc? se vede ?i acum), situat? n dreapta str?du?ei Gndu – ulicioara ce se strecura odinioar? pe sub zidurile cl?dirii Academiei Mih?ilene. Casa era a ?ambelanului regal Alexandru C. Mavrocordat, n preajma c?ruia mai tr?iau ?i al?i Mavrocorda?i pomeni?i de contemporanul lor, Rudolf Su?u, n volumul Ia?ii de Odinioar?: Pe lng? Alexandru Mavrocordat, fostul mare?al al Palatului, care locuia n casele sale din str. Gndu, al?turi de Cinema Elisabeta de ast?zi, ?i fratele s?u, hatmanul Neculai Mavrocordat, care locuia n strada S?ulescu, tot n aceea?i strad?, pu?in mai la vale, ?edea ?i v?rul lor primar, Dumitrachi Mavrocordat, n frumoasele sale case restaurate ?i avnd o gr?din? din cele mai mari ?i mai bine ngrijite din la?i. A?adar, pe ulicioara Gndu, n ograda cu num?rul 7, locuia, pe la 1900, ?i D. D. Mavrocordat.
Descrierea era veridic?, c?ci, ntr-adev?r, prin 1928, cnd a ap?rut cartea uitatului cronicar R. Su?u, la dreapta, cum se intra n str?du?a Gndu, se putea vedea, aproape lipit? de pomenita zidire boiereasc?, o cl?dire mai nou? ?i mai nc?p?toare, n care func?iona cinematograful Elisabeta, rebotezat apoi Phoenix.

?ambelanul regelui Carol I

B?rbat impozant, educat la Paris ?i adnc p?truns de sim?ul onoarei ?i al drept??ii, ofi?erul Alexandru C. Mavrocordat fusese ales ?ambelan al domnitorului Carol I, motiv ca s? locuiasc? mai mul?i ani n Bucure?ti, pe care a p?r?sit-o odat? cu postul, n urma nen?elegerilor cu Ion Br?tianu, ?eful guvernului, pe seama unei legi pe care Mavrocordat spusese regelui s? n-o promulge.
ntorcndu-se acas?, s-a ocupat intens cu cre?terea cailor de ras? pentru curse, petrecnd mult? vreme n manejul construit n curte, dnsul fiind unul dintre creatorii ?i animatorii Jockey Clubului (1876). Pentru antrenarea cailor a chemat un celebru jocheu, Jean Mulder, poreclit Cheval, fost angajat al unui circ, numit apoi ?ef al grajdurilor domnitorului Mihalache Sturza, ?i r?mas f?r? ocupa?ie dup? plecarea domnitorului. Excelent c?l?re?, acesta antrena caii ?i d?dea lec?ii de echita?ie amatorilor care veneau duminicile ?i s?rb?torile s? nchirieze murgii de la manej, spre a face plimb?ri ?i cavalcade pe Copou, sub privigherea sa.
Manejul se nfiin?ase aici (celebrul manej din uli?a Gndu) ?i fiindc?, pe col?ul str?zilor Gndu ?i Arcu, era locanta lui Gher?in Horn, un fel de club, unde se ntlneau cresc?torii de cai.
Alexandru Mavrocordat era ?i vestit cresc?tor de cini de vn?toare, tovar??ii s?i de n?dejde la escapadele vn?tore?ti – distrac?ii de seam? ale boierilor de pe vremuri, cnd dealurile erau pline de p?duri n care foiau lupi, ur?i, r?i, vulpi ?i alte jivine, ce luau mare tribut gospod?riilor ??r?ne?ti.

Martha, a doua fiic? a singurei lui fiice

C?s?torit cu o domni?oar?, Elisa Millo, de origine francez?, aceasta i-a n?scut cinci b?ie?i ?i o fat?, Smaragda, dezmierdat? Emma, pe care i-a crescut la Paris, l?snd Ursul, cum era poreclit Mavrocordat, s? vie?uiasc? mai mult singur, s?lb?t?cit la mo?ii, preocupat de cultura p?mntului ?i de activit??ile sale cabaline ?i canine.
Atunci cnd l prindea dorul de familie tr?gea cte o rait? la Paris ?i se ntorcea iar la treburile sale din Moldova, cump?rnd mo?ii ?i vnzndu-le, precum n 1891, cnd a avut un proces cu fra?ii Rosetti B?l?nescu, c?rora le-a dat o mo?ie ?i cu care se r?fuia la Tribunal pe seama banilor.
Crescnd fata ?i apropiindu-se vremea m?riti?ului (la vreo 18 ani) ?i auzind c?-i da trcoale un tn?r francez, pentru a o nu nstr?ina, a plecat valvrtej la Paris, de unde a adus-o acas?, provocndu-i mare sup?rare ?i gnduri ntunecate.
Dup? un timp, tat?l i-a spus c? va cunoa?te la manej pe un tn?r bucure?tean, cu care urma a se c?s?tori.
Dar nici nu-l cunosc, ar fi spus fata crescut? n libert??ile societ??ii pariziene ?i decep?ionat? de mentalit??ile Orientului.
l cunosc eu ?i e de ajuns, ar fi r?spuns tat?l.
Pe vremea aceea, sentimentele avnd pu?in? importan??, c?s?toria multor tineri, ?i mai cu seam? a fetelor, f?cndu-se adesea pe baz? de zestre ?i stare material?, la 20 ianuarie 1880, ntr-o zi cu ger de cr?pau pietrele ?i nghe?au nunta?ii n manej, Smaragda, sau Emma, fiica lui Alexandru Mavrocordat, s-a m?ritat cu tn?rul bucure?tean Ioan Lahovari, din familia renumit? ce avea s? d?dea ??rii oameni de cultur? ?i nal?i dreg?tori.
Spre norocul fetei, so?ul ales de p?rinte era manierat ?i instruit la Paris ?i avea s? lucreze mul?i ani n diploma?ie ?i n diferite func?ii ministeriale din capital?.
La Bucure?ti s-a n?scut, n 28 ianuarie 1886, a doua lor fiic?, Martha, dup? Jeanne, n 1882, ?i George, n 1884. La na?terea Marthei, familia locuia n casa Cantacuzino, pe Calea Victoriei.
Familia fiind plecat? adesea n str?in?tate, Martha r?mnea la bunicul sau, la Balote?ti, unde tr?ia un unchi. Acolo ?i-a f?urit o via?? singular? sub aripa bunicului, de care s-a ata?at din primul moment.

Leg?tura special? dintre bunic ?i nepoat?

Mama sa, obi?nuit? cu fra?ii de acas?, dorind s? aib? mai mul?i b?ie?i, mai ales c? unicul fiu, George, se pierdea, mai n?scuse dou? fete ?i se comporta cu Martha mai rece, l?snd-o pe seama tat?lui ?i a bunicului de la Ia?i.
Cel din urm? a fost un zeu pentru nepoata lui care, din clipa cnd a nceput s? n?eleag?, l-a ascultat ca pe un oracol. Prin?ul Alexandru Mavrocordat avusese, de altfel, grij? s? se poarte cu ea de la egal la egal, cel mai bun mijloc de a-i stimula inteligen?a (Chislain de Diesbach, Prin?esa Bibescu – Ultima Orhidee).
El m-a nv??at, scria Martha mai trziu, s? nu accept niciodat? o idee preconceput?, s? cercetez totul de la nceput, ntr-un spirit nou ?i cu ncrederea absolut? c? posed puterea ?i dreptul de a sf?rma o judecat? ca s? caut adev?rul.
?colit? la Paris, Martha nv??ase din copil?rie limbile francez?, german? ?i englez?, un rol de seam? n educa?ia ei avnd bunicul, care se ocupa de preg?tirea multilateral? a nepoatei, supunnd-o la examin?ri regulate ?i verificndu-i caietul de scris s? fie f?r? ?ters?turi, pete, ezit?ri sau gre?eli. El o nv??ase s? citeasc?, observnd c? scria literele, dar nu ?tia s? le foloseasc?. Cum avea s? m?r turiseasc? peste ani Martha, bunicul i-a ar?tat c? istoria scris? mai ales de nving?tori este un machiaj al adev?rului. Gra?ie b?trnului aristocratm adnc ?i pasionat cunosc?tor al culturii grece?ti ?i franceze, Martha ?i-a nsu?it o bogat? cultur?, Fenixul Mavrocorda?ilor – semnul heraldic – devenind semnul existen?ei sale, m?rturisind totdeauna c? de la bunic a luat noble?a istoric? a Mavrocorda?ilor, iar de la p?rintele s?u, Ioan Lahovari, la fel de erudit, sim??mntul patriotic ?i cultura romneasc?.

Neamul Mavrocorda?ilor

Tat?l bunicului fusese Constantin, fiul lui Dimitrie Mavrocordat, unul dintre cei trei feciori ai fostului domnitor Constantin Mavrocordat, care a condus Muntenia de 5 ori ?i Moldova de 4 ori ?i ?i-a manifestat aplecarea pentru cei umili, de credin?? ?i cinsti?i. Se sim?ea jignit de cuvntul fanariot, socotind c? familiile grece?ti culte ?i cunosc?toare de limbi str?ine d?duser? Turciei mari dragomani (?efi ai cancelariei mp?r?te?ti), dragomani ai flotei, capuchehai (reprezentan?i ai Principatelor) ?i logofe?i ai Patriarhiei ?i, prin ?tiin?a lor, au contribuit la dezvoltarea cultural? a ??rilor romne.
Potrivit bunicului, Mavrocorda?ii aveau mndria c? erau cul?i, umani, drep?i cu dorin?a de a face bine, ei ncurajnd nv???mntul scolastic n Principate, des?vr?it prin nfiin?area Academiei grece?ti, pe lng? care, n 1816, s-a deschis cursul de ingineri hotarnici n limba romn? al lui Gh. Asachi, dup? care urma Academia Mih?ilean? (1835).
Datorit? bunicului, Martha c?p?tase intui?ia c? era o mo?tenitoare romnc? a acestora ?i trebuia s? fie demn? de simbolul ei, fenixul, pas?rea fabuloas? care, sim?ind sfr?itul, se arunc? n foc ?i rena?te mereu.

O telegram? aduce vestea mor?ii bunicului

R?mnnd cu mama la Paris ?i atunci cnd p?rintele era la Bucure?ti ca ministru al Agriculturii ?i al Externelor, mergeau la Biarritz – celebra sta?iune din sudul Fran?ei, unde se ntlnea Europa aristocratic?, inclusiv vestite ie?ence ?i bucure?tence. Acolo venea regina Natalia, so?ia lui Milan Obrenovici (regele Serbiei), ?i nepoata cucoanei ie?encei Marghioli?a Roznovanu. Fiind rude, Martha o numea pe Natalia M?tu?a mea, regina… Cu dnsa se afla uneori fiul ei, Alexandru, ales rege al Serbiei, dup? Milan. Natalia l a?tepta f?cnd binefaceri ?i bucurndu-se s? o aib? al?turi pe Martha, ca pe o sor? de la Ia?i. La Biarritz venea ?i m?tu?a Marthei, Eugenia Mavrocordat (fost? Drossu), c?s?torit? mai nti cu Emil Mavrocordat (fratele mamei Emma), ?i apoi cu Jean Bonnardel.
O telegram? a adus, ntr-o zi, vestea c? bunicul de la Ia?i era bolnav ?i apoi alta c? a decedat, eveniment care a cutremurat-o pe Martha, dar nu ?i pe mama ei ?i pe m?tu?a Eugenia, care prinse fiind de moravurile apusene, se gndeau doar ce toalete negre s?-?i fac? pentru doliu. nv??asem s? plng n interiorul meu. De acum ?tiam c? n-am s?-mi mai iubesc mama.
Copila de 9 ani a petrecut cele trei zile n priveghi, cu sufletul la Ia?i, ngenunchind seara la mica icoan? pe care i-o d?duse bunicul ca talisman de ajutor n clipele grele ale vie?ii ?i l-a condus plngnd, strecurndu-se nev?zut? n imensul crd de ie?eni care l-au nso?it pe drumul f?r? ntoarcere spre cimitirul Eternitate. Aveau s? se reg?seasc? peste ani, cnd tn?ra scriitoare Martha Bibescu se oprea, n reculegere, lng? monumentul str?juit de bustul bunicului lng? biseric?, pe care scria: Alexandru C. Mavrocordat 1818/23 decembrie 1895. Era singur, c?ci bunica se pierduse, nstr?inat?, prin 1894.
Venit? n ?ar?, pe la 12 ani a intrat n anturajul cur?ii regale, n preajma reginei Elisabeta, a principesei Maria ?i a principelui Ferdinand. Mai trziu, la un bal n palatul ?tirbei, l-a cunoscut pe prin?ul George Valentin Bibescu, tn?r sportiv automobilist, cu care s-a logodit n octombrie 1901, cnd avea doar vreo 15 ani, peste un an urmnd c?s?toria, la 21 iunie 1902, ntr-o biseric? goal?, familia Bibescu aflndu-se n doliu, dup? decesul p?rintelui so?ului. Mireasa, de o frumuse?e rar?, cu ochi mari, languro?i, i-a uimit pe nunta?i. Tinerii au locuit apoi la Posada, lng? Comarnic , unde familia avea ?i o fabrica de ciment, la 27 august 1903 venind pe lume ?i fiica lor, Valentina.
Fire sensibil?, cu sufletul muncit de r?zvr?tiri, dureri ?i decep?ii, Martha a nceput s? scrie. A publicat astfel, la Paris, n limba francez?, cartea Cele opt raiuri (1908) ?i apoi un lung ?ir de 31 de volume cu numele s?u, plus altele sub pseudonim. ntre ele s-a remarcat Izvor, ?ara s?lciilor (1923), o adev?rat? od? nchinat?, cu pio?enie ?i duio?ie, p?mntului ?i ??ranului romn, prefa?at? cu bucurie de Mihail Sadoveanu. Urma La bal cu Marcel Proust (1928), majoritatea c?r?ilor sale fiind traduse n limbi de larg? circula?ie. Astfel, n marele Paris, ap?rea, nu f?r? r?sunet, trioul feminin de scriitoare romnce, format din contesa Brncoveanu-Bibescu, c?s?torit? cu Mathieu de Noailles ?i devenit? scriitoarea Anna de Noailles, apoi Elena V?c?rescu (fost? lector? a reginei Elisabeta, trimis? departe pentru a-l feri de p?cate pe principele Ferdinand) ?i principesa Martha Bibescu, numit? de admiratori prin?esa Orientului pentru frumuse?ea, cultura, stilul de via?? captivant ?i stimulatoriu.
Prinznd-o nceputul primului r?zboi mondial la Londra, Martha s-a ntors n ?ar? pe un drum lung, neprielnic unei femei, prin Norvegia, Petersburg (16 septenbriue 1916), Moscova, Kiev, Ia?i unde avea prilejul s? revad? ora?ul ?i casa bunicului.

Restaureaz? palatul Mogo?oaia, n 1920

n noiembrie 1916, cnd capitala s-a mutat la Ia?i din cauza aproprierii inamicilor, dnsa a r?mas la Bucure?ti, la conducerea unui spital de r?ni?i grav, pe care i-a salvat de prizonierat, intervenind la conducerea ocupan?ilor germani, fiind cunoscut? la Berlin.
Locuia n palatul de la Mogo?oaia din preajma Bucure?tilor, pe care i-l d?ruise so?ul. Apar?inuse domnitorului erou Constantin Brncoveanu, decapitat pentru credin?a sa mpreun? cu fiii, la Istanbul , ?i fusese construit ntre anii 1698-1702, n stilul clasic brncovenesc, cu bol?i, arcade ?i influen?e vene?iene ?i bizantine. P?r?sit dup? uciderea lui Brncoveanu (1714), transformat n han, rec?p?tat de familia Bibescu, urma?? a Brncovenilor, palatul a fost restaurat prin anii 1920 de Martha, cu ajutorul arhitectului vene?ian Domenico Rupolo ?i al tn?rului arhitect romn G. M. Cantacuzino (fiul Marcelei Bibescu, sora vitreg? a lui George Bibescu, ?i al diplomatului Nicolae (Nino) Cantacuzino din Hoise?ti, Ia?i).
Bogat mobilat, cu saloane dedicate unor epoci istorice ?i nconjurat de verdea??, cu plcuri de iri?i, crini ?i narcise ?i un parc imens, umbrit de arbori b?trni ?i r?corit de lacul plin de nuferi, palatul avea un farmec f?r? seam?n, fiind l?ca?ul de suflet al Marthei, n care putea fi g?sit? scriind, de notabilit??ile ??rii ?i europene.
Prin anii 1930-1944, aici era locul de ntlnire al politicienilor ?i nal?ilor dreg?tori de toate credin?ele politice ?i al emisarilor str?ini, Martha socotind c? e de datoria ei s? noteze totul, s?-?i dea p?rerea ?i s? ajute la mersul cel bun al vie?ii politice (vezi Martha Bibescu, Jurnal politic, 1939-1941). Acolo a tr?it spaima cutremurului din noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1940, apoi durerea nchiderii arhitectului G. M. Cantacuzino, socotit vinovat – ntr-o prim? faz? – pentru pr?bu?irea la cutremur a hotelului Carlton, proiectat de el. n plus, mai venea ?i o perchezi?ie a poli?iei noilor guvernan?i, n toamna anului 1940.

Exilul la Paris

Urnd r?zboiul, care ucidea milioane de suflete nevinovate, r?mas? f?r? George, partenerul de via??, ucis la 2 iulie 1941 de neiert?toarea boal? a secolului, n toamna anului 1943, cnd frontul se apropria nest?vilit de grani?e ?i trimi?ii Bucure?tiului ncercau s? ob?in? pacea tratnd cu alia?ii la Cairo ?i la Moscova, Martha s-a implicat ?i ea. Din proprie ini?iativ? sau ca emisar? discret? a lui Mihai Antonescu, vicepre?edintele guvernului, la 25 septembrie 1943 a plecat la Istanbul ?i la Ankara, lund leg?tura cu emisarii alia?ilor apuseni, dar f?r? succesul dorit, condi?iile propuse fiind grele. Aflnd despre demers sau numai b?nuind, reprezentan?ii germani au protestat pe lng? conduc?torul statului, silindu-l s? comunice c? s-a ordonat prin?esei Martha Bibescu s? se ntoarc? la Bucure?ti (Ultima orhidee).
A venit apoi 23 august 1944 ?i anul 1945, iar prin?esa sim?ea c? nu mai are loc n ?ara ocupat? de sovietici ?i, ob?innd vizele trebuincioase, n septembrie 1945, s-a exilat ndurerat? la Paris. naintea plec?rii, pentru a salva comoara de Mogo?oaia, a d?ruit-o, cu senin?tate, statului, avnd doar rug?mintea s? fie folosit? drept a?ez?mnt cultural. Astfel, n anul 1957, palatul a devenit Muzeul Brncovenesc, cu valoroase expozi?ii de pictur?, sculpturi n lemn ?i piatr?, c?r?i rare ?i manuscrise foarte vechi.
Stabilit? la Paris, a lucrat ?i a scris intens noi volume pn? n ziua de 28 noiembrie 1873 cnd, sim?ind apropierea sfr?itului, i-a spus secretarei s? mearg? la u??, c? sun? careva. Cnd aceasta s-a ntors, Martha Bibescu, febrila scriitoare romnc? de limba francez?, iubita nepoat? a mare?alului Alexandru Mavrocordat din uli?a ie?ean? Gndu, la 87 de ani, plecase departe, departe, la bunicul.

Ioan MITICAN

Bunicul din strada Gându al Marthei Bibescu

marți, februarie 12th, 2008

Printre figurile Ia?ilor de pe la 1893-1894, care uneori putea fi v?zut trecnd pe strada Arcu, era un b?trn nalt, elegant, cu barb? ascu?it?, frac, joben ?i lavalier?, nso?ind o feti?? de vreo 7-8 ani ?i ar?tndu-i volubil, n stnga ?i-n dreapta, zidirile din cale. Vorbeau n limba francez?. Mul?i dintre cei care i ntlneau l salutau cu mare respect, iar acelora care se opreau b?trnul le prezenta companioana, spunnd cu gravitate ?i mare bucurie: Nepoata mea, Martha, Fenixul Mavrocorda?ilor. Zmbind, feti?a, mndr? de nso?itor ?i ncntat? de prezentare, se nclina cu ging??ie. Cei doi p??eau apoi mai departe pe str?zile tn?rului ora?, n care tocmai se construia Liceul Na?ional, unde n locul Pie?ei Unirii se afla doar o str?du?? m?rginit? de bol?i scunde ?i unde Hotelul Traian avea n fa?? o gr?dini?? cu br?du?i ?i arbu?ti, la umbra c?rora se tupilau cteva m?su?e.

Cei doi, b?trnul ?i mica lui zn?, ie?eau ?i intrau dintr-o zidire veche, scund? ?i cu fronton moldovenesc (cum nc? se vede ?i acum), situat? n dreapta str?du?ei Gndu – ulicioara ce se strecura odinioar? pe sub zidurile cl?dirii Academiei Mih?ilene. Casa era a ?ambelanului regal Alexandru C. Mavrocordat, n preajma c?ruia mai tr?iau ?i al?i Mavrocorda?i pomeni?i de contemporanul lor, Rudolf Su?u, n volumul Ia?ii de Odinioar?: Pe lng? Alexandru Mavrocordat, fostul mare?al al Palatului, care locuia n casele sale din str. Gndu, al?turi de Cinema Elisabeta de ast?zi, ?i fratele s?u, hatmanul Neculai Mavrocordat, care locuia n strada S?ulescu, tot n aceea?i strad?, pu?in mai la vale, ?edea ?i v?rul lor primar, Dumitrachi Mavrocordat, n frumoasele sale case restaurate ?i avnd o gr?din? din cele mai mari ?i mai bine ngrijite din la?i. A?adar, pe ulicioara Gndu, n ograda cu num?rul 7, locuia, pe la 1900, ?i D. D. Mavrocordat.
Descrierea era veridic?, c?ci, ntr-adev?r, prin 1928, cnd a ap?rut cartea uitatului cronicar R. Su?u, la dreapta, cum se intra n str?du?a Gndu, se putea vedea, aproape lipit? de pomenita zidire boiereasc?, o cl?dire mai nou? ?i mai nc?p?toare, n care func?iona cinematograful Elisabeta, rebotezat apoi Phoenix.

?ambelanul regelui Carol I

B?rbat impozant, educat la Paris ?i adnc p?truns de sim?ul onoarei ?i al drept??ii, ofi?erul Alexandru C. Mavrocordat fusese ales ?ambelan al domnitorului Carol I, motiv ca s? locuiasc? mai mul?i ani n Bucure?ti, pe care a p?r?sit-o odat? cu postul, n urma nen?elegerilor cu Ion Br?tianu, ?eful guvernului, pe seama unei legi pe care Mavrocordat spusese regelui s? n-o promulge.
ntorcndu-se acas?, s-a ocupat intens cu cre?terea cailor de ras? pentru curse, petrecnd mult? vreme n manejul construit n curte, dnsul fiind unul dintre creatorii ?i animatorii Jockey Clubului (1876). Pentru antrenarea cailor a chemat un celebru jocheu, Jean Mulder, poreclit Cheval, fost angajat al unui circ, numit apoi ?ef al grajdurilor domnitorului Mihalache Sturza, ?i r?mas f?r? ocupa?ie dup? plecarea domnitorului. Excelent c?l?re?, acesta antrena caii ?i d?dea lec?ii de echita?ie amatorilor care veneau duminicile ?i s?rb?torile s? nchirieze murgii de la manej, spre a face plimb?ri ?i cavalcade pe Copou, sub privigherea sa.
Manejul se nfiin?ase aici (celebrul manej din uli?a Gndu) ?i fiindc?, pe col?ul str?zilor Gndu ?i Arcu, era locanta lui Gher?in Horn, un fel de club, unde se ntlneau cresc?torii de cai.
Alexandru Mavrocordat era ?i vestit cresc?tor de cini de vn?toare, tovar??ii s?i de n?dejde la escapadele vn?tore?ti – distrac?ii de seam? ale boierilor de pe vremuri, cnd dealurile erau pline de p?duri n care foiau lupi, ur?i, r?i, vulpi ?i alte jivine, ce luau mare tribut gospod?riilor ??r?ne?ti.

Martha, a doua fiic? a singurei lui fiice

C?s?torit cu o domni?oar?, Elisa Millo, de origine francez?, aceasta i-a n?scut cinci b?ie?i ?i o fat?, Smaragda, dezmierdat? Emma, pe care i-a crescut la Paris, l?snd Ursul, cum era poreclit Mavrocordat, s? vie?uiasc? mai mult singur, s?lb?t?cit la mo?ii, preocupat de cultura p?mntului ?i de activit??ile sale cabaline ?i canine.
Atunci cnd l prindea dorul de familie tr?gea cte o rait? la Paris ?i se ntorcea iar la treburile sale din Moldova, cump?rnd mo?ii ?i vnzndu-le, precum n 1891, cnd a avut un proces cu fra?ii Rosetti B?l?nescu, c?rora le-a dat o mo?ie ?i cu care se r?fuia la Tribunal pe seama banilor.
Crescnd fata ?i apropiindu-se vremea m?riti?ului (la vreo 18 ani) ?i auzind c?-i da trcoale un tn?r francez, pentru a o nu nstr?ina, a plecat valvrtej la Paris, de unde a adus-o acas?, provocndu-i mare sup?rare ?i gnduri ntunecate.
Dup? un timp, tat?l i-a spus c? va cunoa?te la manej pe un tn?r bucure?tean, cu care urma a se c?s?tori.
Dar nici nu-l cunosc, ar fi spus fata crescut? n libert??ile societ??ii pariziene ?i decep?ionat? de mentalit??ile Orientului.
l cunosc eu ?i e de ajuns, ar fi r?spuns tat?l.
Pe vremea aceea, sentimentele avnd pu?in? importan??, c?s?toria multor tineri, ?i mai cu seam? a fetelor, f?cndu-se adesea pe baz? de zestre ?i stare material?, la 20 ianuarie 1880, ntr-o zi cu ger de cr?pau pietrele ?i nghe?au nunta?ii n manej, Smaragda, sau Emma, fiica lui Alexandru Mavrocordat, s-a m?ritat cu tn?rul bucure?tean Ioan Lahovari, din familia renumit? ce avea s? d?dea ??rii oameni de cultur? ?i nal?i dreg?tori.
Spre norocul fetei, so?ul ales de p?rinte era manierat ?i instruit la Paris ?i avea s? lucreze mul?i ani n diploma?ie ?i n diferite func?ii ministeriale din capital?.
La Bucure?ti s-a n?scut, n 28 ianuarie 1886, a doua lor fiic?, Martha, dup? Jeanne, n 1882, ?i George, n 1884. La na?terea Marthei, familia locuia n casa Cantacuzino, pe Calea Victoriei.
Familia fiind plecat? adesea n str?in?tate, Martha r?mnea la bunicul sau, la Balote?ti, unde tr?ia un unchi. Acolo ?i-a f?urit o via?? singular? sub aripa bunicului, de care s-a ata?at din primul moment.

Leg?tura special? dintre bunic ?i nepoat?

Mama sa, obi?nuit? cu fra?ii de acas?, dorind s? aib? mai mul?i b?ie?i, mai ales c? unicul fiu, George, se pierdea, mai n?scuse dou? fete ?i se comporta cu Martha mai rece, l?snd-o pe seama tat?lui ?i a bunicului de la Ia?i.
Cel din urm? a fost un zeu pentru nepoata lui care, din clipa cnd a nceput s? n?eleag?, l-a ascultat ca pe un oracol. Prin?ul Alexandru Mavrocordat avusese, de altfel, grij? s? se poarte cu ea de la egal la egal, cel mai bun mijloc de a-i stimula inteligen?a (Chislain de Diesbach, Prin?esa Bibescu – Ultima Orhidee).
El m-a nv??at, scria Martha mai trziu, s? nu accept niciodat? o idee preconceput?, s? cercetez totul de la nceput, ntr-un spirit nou ?i cu ncrederea absolut? c? posed puterea ?i dreptul de a sf?rma o judecat? ca s? caut adev?rul.
?colit? la Paris, Martha nv??ase din copil?rie limbile francez?, german? ?i englez?, un rol de seam? n educa?ia ei avnd bunicul, care se ocupa de preg?tirea multilateral? a nepoatei, supunnd-o la examin?ri regulate ?i verificndu-i caietul de scris s? fie f?r? ?ters?turi, pete, ezit?ri sau gre?eli. El o nv??ase s? citeasc?, observnd c? scria literele, dar nu ?tia s? le foloseasc?. Cum avea s? m?r turiseasc? peste ani Martha, bunicul i-a ar?tat c? istoria scris? mai ales de nving?tori este un machiaj al adev?rului. Gra?ie b?trnului aristocratm adnc ?i pasionat cunosc?tor al culturii grece?ti ?i franceze, Martha ?i-a nsu?it o bogat? cultur?, Fenixul Mavrocorda?ilor – semnul heraldic – devenind semnul existen?ei sale, m?rturisind totdeauna c? de la bunic a luat noble?a istoric? a Mavrocorda?ilor, iar de la p?rintele s?u, Ioan Lahovari, la fel de erudit, sim??mntul patriotic ?i cultura romneasc?.

Neamul Mavrocorda?ilor

Tat?l bunicului fusese Constantin, fiul lui Dimitrie Mavrocordat, unul dintre cei trei feciori ai fostului domnitor Constantin Mavrocordat, care a condus Muntenia de 5 ori ?i Moldova de 4 ori ?i ?i-a manifestat aplecarea pentru cei umili, de credin?? ?i cinsti?i. Se sim?ea jignit de cuvntul fanariot, socotind c? familiile grece?ti culte ?i cunosc?toare de limbi str?ine d?duser? Turciei mari dragomani (?efi ai cancelariei mp?r?te?ti), dragomani ai flotei, capuchehai (reprezentan?i ai Principatelor) ?i logofe?i ai Patriarhiei ?i, prin ?tiin?a lor, au contribuit la dezvoltarea cultural? a ??rilor romne.
Potrivit bunicului, Mavrocorda?ii aveau mndria c? erau cul?i, umani, drep?i cu dorin?a de a face bine, ei ncurajnd nv???mntul scolastic n Principate, des?vr?it prin nfiin?area Academiei grece?ti, pe lng? care, n 1816, s-a deschis cursul de ingineri hotarnici n limba romn? al lui Gh. Asachi, dup? care urma Academia Mih?ilean? (1835).
Datorit? bunicului, Martha c?p?tase intui?ia c? era o mo?tenitoare romnc? a acestora ?i trebuia s? fie demn? de simbolul ei, fenixul, pas?rea fabuloas? care, sim?ind sfr?itul, se arunc? n foc ?i rena?te mereu.

O telegram? aduce vestea mor?ii bunicului

R?mnnd cu mama la Paris ?i atunci cnd p?rintele era la Bucure?ti ca ministru al Agriculturii ?i al Externelor, mergeau la Biarritz – celebra sta?iune din sudul Fran?ei, unde se ntlnea Europa aristocratic?, inclusiv vestite ie?ence ?i bucure?tence. Acolo venea regina Natalia, so?ia lui Milan Obrenovici (regele Serbiei), ?i nepoata cucoanei ie?encei Marghioli?a Roznovanu. Fiind rude, Martha o numea pe Natalia M?tu?a mea, regina… Cu dnsa se afla uneori fiul ei, Alexandru, ales rege al Serbiei, dup? Milan. Natalia l a?tepta f?cnd binefaceri ?i bucurndu-se s? o aib? al?turi pe Martha, ca pe o sor? de la Ia?i. La Biarritz venea ?i m?tu?a Marthei, Eugenia Mavrocordat (fost? Drossu), c?s?torit? mai nti cu Emil Mavrocordat (fratele mamei Emma), ?i apoi cu Jean Bonnardel.
O telegram? a adus, ntr-o zi, vestea c? bunicul de la Ia?i era bolnav ?i apoi alta c? a decedat, eveniment care a cutremurat-o pe Martha, dar nu ?i pe mama ei ?i pe m?tu?a Eugenia, care prinse fiind de moravurile apusene, se gndeau doar ce toalete negre s?-?i fac? pentru doliu. nv??asem s? plng n interiorul meu. De acum ?tiam c? n-am s?-mi mai iubesc mama.
Copila de 9 ani a petrecut cele trei zile n priveghi, cu sufletul la Ia?i, ngenunchind seara la mica icoan? pe care i-o d?duse bunicul ca talisman de ajutor n clipele grele ale vie?ii ?i l-a condus plngnd, strecurndu-se nev?zut? n imensul crd de ie?eni care l-au nso?it pe drumul f?r? ntoarcere spre cimitirul Eternitate. Aveau s? se reg?seasc? peste ani, cnd tn?ra scriitoare Martha Bibescu se oprea, n reculegere, lng? monumentul str?juit de bustul bunicului lng? biseric?, pe care scria: Alexandru C. Mavrocordat 1818/23 decembrie 1895. Era singur, c?ci bunica se pierduse, nstr?inat?, prin 1894.
Venit? n ?ar?, pe la 12 ani a intrat n anturajul cur?ii regale, n preajma reginei Elisabeta, a principesei Maria ?i a principelui Ferdinand. Mai trziu, la un bal n palatul ?tirbei, l-a cunoscut pe prin?ul George Valentin Bibescu, tn?r sportiv automobilist, cu care s-a logodit n octombrie 1901, cnd avea doar vreo 15 ani, peste un an urmnd c?s?toria, la 21 iunie 1902, ntr-o biseric? goal?, familia Bibescu aflndu-se n doliu, dup? decesul p?rintelui so?ului. Mireasa, de o frumuse?e rar?, cu ochi mari, languro?i, i-a uimit pe nunta?i. Tinerii au locuit apoi la Posada, lng? Comarnic , unde familia avea ?i o fabrica de ciment, la 27 august 1903 venind pe lume ?i fiica lor, Valentina.
Fire sensibil?, cu sufletul muncit de r?zvr?tiri, dureri ?i decep?ii, Martha a nceput s? scrie. A publicat astfel, la Paris, n limba francez?, cartea Cele opt raiuri (1908) ?i apoi un lung ?ir de 31 de volume cu numele s?u, plus altele sub pseudonim. ntre ele s-a remarcat Izvor, ?ara s?lciilor (1923), o adev?rat? od? nchinat?, cu pio?enie ?i duio?ie, p?mntului ?i ??ranului romn, prefa?at? cu bucurie de Mihail Sadoveanu. Urma La bal cu Marcel Proust (1928), majoritatea c?r?ilor sale fiind traduse n limbi de larg? circula?ie. Astfel, n marele Paris, ap?rea, nu f?r? r?sunet, trioul feminin de scriitoare romnce, format din contesa Brncoveanu-Bibescu, c?s?torit? cu Mathieu de Noailles ?i devenit? scriitoarea Anna de Noailles, apoi Elena V?c?rescu (fost? lector? a reginei Elisabeta, trimis? departe pentru a-l feri de p?cate pe principele Ferdinand) ?i principesa Martha Bibescu, numit? de admiratori prin?esa Orientului pentru frumuse?ea, cultura, stilul de via?? captivant ?i stimulatoriu.
Prinznd-o nceputul primului r?zboi mondial la Londra, Martha s-a ntors n ?ar? pe un drum lung, neprielnic unei femei, prin Norvegia, Petersburg (16 septenbriue 1916), Moscova, Kiev, Ia?i unde avea prilejul s? revad? ora?ul ?i casa bunicului.

Restaureaz? palatul Mogo?oaia, n 1920

n noiembrie 1916, cnd capitala s-a mutat la Ia?i din cauza aproprierii inamicilor, dnsa a r?mas la Bucure?ti, la conducerea unui spital de r?ni?i grav, pe care i-a salvat de prizonierat, intervenind la conducerea ocupan?ilor germani, fiind cunoscut? la Berlin.
Locuia n palatul de la Mogo?oaia din preajma Bucure?tilor, pe care i-l d?ruise so?ul. Apar?inuse domnitorului erou Constantin Brncoveanu, decapitat pentru credin?a sa mpreun? cu fiii, la Istanbul , ?i fusese construit ntre anii 1698-1702, n stilul clasic brncovenesc, cu bol?i, arcade ?i influen?e vene?iene ?i bizantine. P?r?sit dup? uciderea lui Brncoveanu (1714), transformat n han, rec?p?tat de familia Bibescu, urma?? a Brncovenilor, palatul a fost restaurat prin anii 1920 de Martha, cu ajutorul arhitectului vene?ian Domenico Rupolo ?i al tn?rului arhitect romn G. M. Cantacuzino (fiul Marcelei Bibescu, sora vitreg? a lui George Bibescu, ?i al diplomatului Nicolae (Nino) Cantacuzino din Hoise?ti, Ia?i).
Bogat mobilat, cu saloane dedicate unor epoci istorice ?i nconjurat de verdea??, cu plcuri de iri?i, crini ?i narcise ?i un parc imens, umbrit de arbori b?trni ?i r?corit de lacul plin de nuferi, palatul avea un farmec f?r? seam?n, fiind l?ca?ul de suflet al Marthei, n care putea fi g?sit? scriind, de notabilit??ile ??rii ?i europene.
Prin anii 1930-1944, aici era locul de ntlnire al politicienilor ?i nal?ilor dreg?tori de toate credin?ele politice ?i al emisarilor str?ini, Martha socotind c? e de datoria ei s? noteze totul, s?-?i dea p?rerea ?i s? ajute la mersul cel bun al vie?ii politice (vezi Martha Bibescu, Jurnal politic, 1939-1941). Acolo a tr?it spaima cutremurului din noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1940, apoi durerea nchiderii arhitectului G. M. Cantacuzino, socotit vinovat – ntr-o prim? faz? – pentru pr?bu?irea la cutremur a hotelului Carlton, proiectat de el. n plus, mai venea ?i o perchezi?ie a poli?iei noilor guvernan?i, n toamna anului 1940.

Exilul la Paris

Urnd r?zboiul, care ucidea milioane de suflete nevinovate, r?mas? f?r? George, partenerul de via??, ucis la 2 iulie 1941 de neiert?toarea boal? a secolului, n toamna anului 1943, cnd frontul se apropria nest?vilit de grani?e ?i trimi?ii Bucure?tiului ncercau s? ob?in? pacea tratnd cu alia?ii la Cairo ?i la Moscova, Martha s-a implicat ?i ea. Din proprie ini?iativ? sau ca emisar? discret? a lui Mihai Antonescu, vicepre?edintele guvernului, la 25 septembrie 1943 a plecat la Istanbul ?i la Ankara, lund leg?tura cu emisarii alia?ilor apuseni, dar f?r? succesul dorit, condi?iile propuse fiind grele. Aflnd despre demers sau numai b?nuind, reprezentan?ii germani au protestat pe lng? conduc?torul statului, silindu-l s? comunice c? s-a ordonat prin?esei Martha Bibescu s? se ntoarc? la Bucure?ti (Ultima orhidee).
A venit apoi 23 august 1944 ?i anul 1945, iar prin?esa sim?ea c? nu mai are loc n ?ara ocupat? de sovietici ?i, ob?innd vizele trebuincioase, n septembrie 1945, s-a exilat ndurerat? la Paris. naintea plec?rii, pentru a salva comoara de Mogo?oaia, a d?ruit-o, cu senin?tate, statului, avnd doar rug?mintea s? fie folosit? drept a?ez?mnt cultural. Astfel, n anul 1957, palatul a devenit Muzeul Brncovenesc, cu valoroase expozi?ii de pictur?, sculpturi n lemn ?i piatr?, c?r?i rare ?i manuscrise foarte vechi.
Stabilit? la Paris, a lucrat ?i a scris intens noi volume pn? n ziua de 28 noiembrie 1873 cnd, sim?ind apropierea sfr?itului, i-a spus secretarei s? mearg? la u??, c? sun? careva. Cnd aceasta s-a ntors, Martha Bibescu, febrila scriitoare romnc? de limba francez?, iubita nepoat? a mare?alului Alexandru Mavrocordat din uli?a ie?ean? Gndu, la 87 de ani, plecase departe, departe, la bunicul.

Ioan MITICAN

Acum 144 de ani s-a născut societatea literară „Junimea“

marți, februarie 5th, 2008

Vorbind despre na?terea societ??ii care a pornit modernizarea limbii romne, a pus bazele literaturii clasice ?i a dat ??rii revista Convorbiri literare, n care ?i-au publicat operele Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creang?, Ion Luca Caragiale ?i al?i scriitori de seam?, ntemeietorii ei aveau obiceiul s? spun? c? se pierde n noaptea timpurilor. A?a zicea chiar secretarul, Iacob Negruzzi. Considernd c? acei care i fixau apari?ia prin anul 1863 gre?eau, Negruzzi i comb?tea m?rturisind c? sosise n la?i abia la 25 octombrie 1863, napoindu-se din Berlin, unde studiase dreptul, iar cu o zi mai nainte pleca ntr-acolo profesorul Titu Maiorescu, pentru documentare n privin?a Institutului Pedagogic pus sub direc?ia sa. Cei doi se ncruci?au la Boto?ani.
Drept consecin??, societatea nu se putea nfiin?a n anul 1863, ei fiind ntemeietorii. Se ntlneau abia la nceputul lui 1864, dup? ntoarcerea lui Maiorescu din Germania, cnd s-au cunoscut ?i s-au mprietenit. ntr-o sear?, Negruzzi a fost invitat la profesor s? participe la o lectur? literar?. Colegul Petre P. Carp, ?i el sosit cu un an mai nainte de la studiile din Germania, s-a oferit s? citeasc? traducerea tragediei Macbeth, realizat? de dnsul. Participan?ii erau to?i tineri: Titu Maiorescu de 24 de ani, P. Carp de 25 de ani ?i Teodor Rosetti de 27 de ani, Negruzzi fiind mezinul, de doar 22 de ani. Lng? ei venise ?i Vasile Pogor, alt amic, de 31 de ani.

Oricum ar fi, n seara aceea se poate zice c? a fost ntia ?edin?? a Junimii, f?r? ca cei prezen?i s? se gndeasc? la nfiin?area unei societ??i literare, scria mal trziu Iacob Negruzzi n bogatele sale Amintiri. Cnd a fost acea sear?, nu se mai ?tia sigur. Chiar autorul amintirilor ncurcase socotelile scriind n Albumul societ??ii Junimea, din aprilie 1878, epoca fond?rii Junimea – octombrie 1863, iar Th. Cerchez, administratorul Tipografiei Junimea, comunica Ministrului Instruc?iei Publice, prin 1868, c? societatea Junimea este fondat? n octombrie 1863. Ca treaba s? fie ?i mai nclcit?, tot secretarul societ??ii, Iacob Negruzzi, prezentnd Prelec?iunile Junimii n primul num?r al revistei Convorbiri Literare (martie 1867), scria c? n intervalul acestor prelec?iuni (ncepute n 9 februarie 1864), s-a constituit ?i societatea, fapt confirmat ?i n Dic?ionarul Junimii, unde pomenea c? botezul s-a petrecut ntr-o duminic? din prim?vara anului 1864. Enigma n-a fost dezlegat? mult timp.

Locul na?terii a fost ?coala M?n?stirii Sfin?ii Trei Ierarhi

Un fapt este sigur: c? ini?iativa se luase la M?n?stirea Sfin?ii Trei Ierarhi, n cabinetul de lucru al profesorului Titu Maiorescu, directorul ?colii, cabinet dotat cu o mas? lung?, plin? de c?r?i ?i manuscripte. Potrivit lui Iacob Neguzzi, profesorul st?tea ntr-un apartament dintr-o cas?, ast?zi d?r?mat?, de la intrarea bisericii Sfin?ii Trei Ierarhi. Este vorba despre cl?dirile cu etaj ce flancau odinioar? turnul de la strad? al M?n?stirii, de o parte ?i de alta, avnd n od?ile de la parter vestitele dugheni de la Trei Ierarhi, iar la etaj, locuin?e.
Momentul precis al nfiin??rii Junimii a fost, totu?i, consemnat de meticulosul profesor Titu Maiorescu n jurnalul ce-l ?inea, dar care s-a pierdut din vedere, acoperit de uitare, pn? la publicarea volumelor sale cu note zilnice. Folosind aceast? surs?, o prim? prezentare a datei cnd a fost lectura comun? a piesei Macbeth a f?cut volumul Cu Mihai Eminescu ?i Ion Creang? prin Trgul Ie?ilor, ap?rut la Editura pentru Turism, Bucure?ti, n anul 1990. Cum mai sunt nc? neclarit??i ?i se mai fac nc? presupuneri, iar volumul s-a epuizat de mult, aflndu-ne la nceput de februarie, ca ?i acum 144 de ani, cnd s-a petrecut evenimentul, propunem o scurt? ntoarcere n timp, pe vremea Junimii.
Renviind Colegiul de la Sfin?ii Trei Ierarhi, numit ?i Academia Vasilian? – vestita ?coal? nfiin?at? de str?lucitul domnitor Vasile Lupu ?i vrednicul mitropolit Varlaam n cuprinsul M?n?stirii Sfin?ii Trei Ierarhi -, la 1 ianuarie 1828 s-a deschis Institutul Vasilian. B?trna ?coal?, sub form? de ghimnazie, a renviat, la ndemnul c?rturarului Gh. Asachi, sub obl?duirea domnitorului Ioni?? Sturdza, din voin?a c?ruia i s-au dat n folosin?? casele domne?ti dinspre miaz?zi, cu sala gotic? ?i alte zidiri, ce-au r?mas mult? vreme dedicate pentru nv???tur?. Cursul gimnazial avea s? ?in? patru ani, nv??ndu-se cu deplin?tate limba latineasc?, maica limbii noastre, religia, filologia, logica, retorica, poezia, istoria, matematica, moralul, iconomia p?mnteasc? ?i politiceasc, toate predndu-se n limba romn?.
n semn de recuno?tin?? pentru ctitorul ?colii ini?iale, pe o plac? la intrarea cl?dirii scria Gimnazia Vasilian? a nv???turilor afierosit? de fericitul domn Vasile Voievod la 1640. Epitropia ?colilor na?ionale la 1828. Institu?ia cuprinznd un ciclu elementar ?i un gimnaziu, pentru acesta s-a construit – tot n curte – o cl?dire la intrarea c?reia s-a pus placa cu titlul Institutul Vasilian h?r?zitu junimei romne (1831).
?coala elementar? utiliza nv???mntul lancastrian (dup? metoda lui Lancaster), folosind faimoasele tablouri cu litere ?i texte, atrnate pe pere?i ?i avnd n fa?? cte un cerc n care intra un ?colar ce ar?ta celorlal?i semnele. Acestea se scriau mai nti pe tabl?, de c?tre nv???-tor, ?i se repetau de elevi scriindu-le n l?zile cu ni-sip, existente n clas? dup? care ?colarul trecea la scrierea pe plac?.
De la 1 ianuarie 1851, n timpul domnitorului Grigore Ghica, ?coala de la Sfin?ii Trei Ierarhi a devenit ?coala Preparandal? sau Institutul Pedagogic de preg?tire a institutorilor ?i nv???torilor.
Reorganizat n 1863 ?i redeschis la 8 ianuarie 1864, Institutul a trecut sub conducerea tn?rului profesor Titu Maiorescu (cu studii de filozofie la Berlin, doctoratul magna cum laude la Giessen, licen?a n litere la Sorbona ?i un an de studii universitare la Paris, cu licen?a n drept), numit director ?i implicit, potrivit uzan?elor vremii, devenind ocupant al locuin?ei ?colii, unde s-a mutat la jum?tatea lui ianuarie 1864 (potrivit scrisorii din 20 ianuarie 1864, trimis? lui Teodor Rosetti). Ini?ial i fusese aprobat? de minister casa Egumeniei din fundul ogr?zii (cum nota la 3/15decembrie 1863), pe care nu a mai ob?inut-o.
ntr-o odaie la Sfin?ii Trei Ierarhi avea sediul ?i Comitetul de Inspec?iune ?colar?, n care directorul ?colii era membru.

Evenimentul nfiin??rii Junimii se petrecea la 10/22 februarie 1864

Odat? instalat, directorul primea vizitele prietenilor, a?a c? n seara zilei de luni 10/22 februarie 1864, i-a invitat la lectura n comun a tragediei Macbeth. Datarea lecturii este men?ionat? n scrisoarea directorului Maiorescu adresat? profesoarei de pedagogie ?i limba francez? Claudine Rickert – c?reia i scria n seara zilei de mar?i 11/23 februarie 1864:
Ieri, ntorcndu-m? acas?, i-am g?sit pe Carp, Negruzzi ?i Rosetti ?i am citit mpreun? traducerea (magnific?) a lui Macbeth. Acest prilej a dat na?tere unei idei, pentru realizarera c?reia a?i fost propus?, ca important?. mi revine sarcina – nu m-am putut ap?ra – s? v? vorbesc n leg?tur? cu aceasta… Program exclusiv de zece minute. Macbeth… V? rog s? primi?i, d-r?. asigurarea distinsei mele considera?iuni. (T. Maiorescu, Jurnal ?i Epistolar, vol. IV).
Claudine era profesoar? la ?coala Central? ?i sora vestitei eroine Emilia Rickert, guvernant? ?i ndrum?toare de lucru manual la aceia?i ?coal? unde ?inea conferin?e ?i Titu Maiorescu. Piesa o tradusese P. P. Carp, profesoara Claudine, cu str?lucite studii la Sorbona, urmnd, probabil, s? fac? ?i ea o citire. ntlnirea ?i lectura comun? se socotea ulterior cea dinti ?edin?? a societ??ii Junimea, potrivit Dic?ionarului literaturii romne de la origini pn? la 1900, ct ?i lui Iacob Negruzzi, care mai preciza c? fusese ntia ?edin?? a Junimii, f?r? ca cei prezen?i s? se fi gndit nc? la nfiin?area unei societ??i literare.

Societatea ncepea activitatea cu grup de prelec?iuni

n februarie 1863, ncepuser? ?i prelegerile junimii, ?inute n sala Universit??ii vechi (unde-i acum Universitatea de Medicin?).
Ideea lor i venise lui Maiorescu nc? din 1862, odat? cu sosirea la Ia?i, iar duminic?, 10 februarie 1863, avusese loc prima sa conferin?? public? vestit? de publica?ia Lumina din Moldova, tomul II a lui Bogdan Petriceicu Ha?deu. Conferin?a avusese loc n sala de ?edin?e a B?ncii Moldova din Uli?a Golia (Cuza Vod?), unde este azi Po?ta Romn?.
Un scurt articol din aceast? publica?ie anun?a: Prelec?iuni filosofice populare relative la familie ?i educa?iune. Sub acest titlu se ncepe duminic?, n 10 februarie 1863, la 12 ore , ?i se va continua n duminicile viitoare, de la 12 la amiaz?, n sala de la Banc?, un curs public unde se vor dezvolta n mod popular un ?ir de idei asupra educa?iunei n familie, luminate prin principii filosofice ?i mai ales estetice.
Se prezentau titlurile a vreo 10 conferin?e despre familie ?i educa?ie, memorie, fantezie, voin??, caracter, talent, geniu, frumos, sublim ?i se propunea calea dezvolt?rii cultural-intelectuale a ora?ului Ia?i, lipsit de atribu?iile de capital?, pe care le cedase ora?ului Bucure?ti, de bun? voie, n vederea s?vr?irii Unirii Principatelor ?i na?terea Romniei.
Dac? E?ii nu mai sunt acum centrul admistra?iunei, trebuie s? devie centrul unei alte activit??i, centrul mi?c?rii literare ?i ?tiin?ifice. O mic? parte a unei asemene mi?c?ri sunt ?i cursurile publice. ns? pentru ca ele s? aib? un efect n societate, trebuie sus?inute prin dame, adev?ratul element social n timpul modern. C?tre dame m? adresez n specie ?i mai ales c?tre mamele de familie, rugndu-le s? asiste la aceast? ncercare. Eu din parte-mi m? voi sili ca ora pe s?pt?mn?, n care m? vor ncuraja cu prezen?a lor, s? nu fie o or? pierdut?. Tit. Lvie Maiorescu.
Sus?innd ini?iativa ntr-o mic? not?, cu data de 6 februarie 1863, redactorul foii scria c? Amicul ?i colegul nostru e unul din acei doi, trei juni romni care n-au adus din str?in?tate numai cte un lustru de studiu, o ?tiin?? jumt??it?. Noi am avut pl?cerea de a asista la cteva din prelegerile d-sale de istorie universal? la facultatea de Litere ?i dac? nu ne-am putut nvoi cu toate ideile tn?rului profesor, am r?mas ncnta?i de elocin?a ?i limpeditatea de expunere, cu ajutorul c?ror d-lui ?tie a se furi?a, a?a zicnd,n inimile ascult?torilor, nzestrat fiind cu unele atari daruri, D. Maiorescu e chiar menit a fi profesorul damelor.
Aluzia un pic r?ut?cioas? avea efect, c?ci peste un an, Fulgeru, Diaru, Literaru, Umotisticu ?i Teatralu, redactat de I. Ademollo, num?rul de luni, 17 februarie1864, scriind despre seria cea nou? a prelec?iunilor, constata c? n duminica trecut? profesorele T. L. Maiorescu ncepu cursulu s?u publicu de Filosofie Popular?, n una din s?lile Museului de Pictur?, n Palatul Universit??ii. Un auditoriu alesu ?i numerosu asista la acea lec?iune popular?. Tocmai din anulu trecutu D. Maiorescu introduse n Ia?i acest nou genu de nv???tur? ?i ob?inu succesul celu mai pl?cutu, fiindc? n fiecare duminic? sala gemea de auditori, ntre care vediam cu mare pl?cere unu num?rul nsemnatu de dame amabile ?i gentile…
Sus?innd intens ideea, peste cteva zile (la 20 martie), i poftea din Sole?ti-Vaslui ?i pe Teodor Rosetti, boier de ?ar?, s? vin? urgent la Ia?i din cauza societ??ii noastre (societatea literar – cultural? Junimea).
Joi, 26 martie 1864, trata cu sora sa, Emilia, din Bucure?ti, s? accepte tip?rirea tragediei Moartea lui Wallenstein de Schiller, tradus? de dnsa, ca Publica?iune a societ??ii (nc? n-am botezat-o). Pentru c? am izbutit, n fine, s? adun n jurul meu, ntr-o unitate, cele mat viabile elemente din Ia?i: Rosetti, Carp, Pogor, acum ?i Negruzzi, n curind Boian ?.a.m.d. Alc?tuim o societate bazat? pe principii de ncet??enit mpreun?. n leg?tur? cu ea, am inten?ii de larg? perspectiv?. Deocamdat?, ?inem conferin?e ?i vrem s? lu?m sub banniere-a noastr? lucr?ri echilibrate. Astfel, Carp a f?cut acum o bun? traducere a lui Macbeth; aceasta apare peste cinci s?pt?mni. O tip?re?te tot pe cheltuiala lui proprie, ca ?i mine, ns? traducerea va ap?rea ca Publica?iune a societ??ii.

Urma apoi tip?rirea unor lucr?ri – ca publica?ii ale societ??ii Junimea

Smb?t?, 29 februarie 1864, societatea nou n?scut?, dar nc? nebotezat?, avea ?i primul leag?n, pe strada Podul Vechi (C. Negri) col? cu uli?a Armean?, la Tipografia lui Adolf Berman. Atunci, directorul ?colii Sfin?ii Trei Ierarhi i comunica tipografului Pilecki trimiterea sumei de 42 de lei pentru imprimarea unui anun? ?i-l informa c? pentru tip?rirea lucr?rii Moartea lui Wallensteln m-am n?eles cu tipografia Berman, care prime?te societatea ce D-vstr? n-a?i vrut s? o primi?i ?i care las? ?i afar? de aceasta coala tip?rit? cu un 1 galben mai eftin dect D-vstr?. Lege veche: cu str?inii te n?elegi mai bine dect cu cunoscu?ii.
Propunerile se materializau ?i, la 11/23 mai, Titu Maiorescu i trimitea Emiliei un exemplar abia terminat din lucrarea Moartea lui Wallenstein, tragedie de Schiler, tradus? de E. M. la?i – 1864, Imprimeria Adolf Berman, Publica?iune a societ??ii Junimea. Astfel ap?rea, pentru ntia oar?, pe o carte, numele Junimea.
Se tip?rea apoi lucrarea Macbeth, Tragedie n cinci acturi, de Shakespeare tradus? din engleze?te de P. P. Carp, la?i, 1864.
Lucrarea o executa modestul tipograf evreu Adolf Berman, la care ini?iatorul g?sise n?elegerea dorit?.
Numele Junimea l d?duse Teodor Rosetti, botezul fiind s?vr?it de acela?i zeflemist Vasile Pogor.
Izbnda se s?rb?torea cu un osp?? dat de profesor, care se va repeta apoi n fiecare an, devenind o tradi?ie. Se petrecea ntre 20 octombrie-20 noiembrie, mai nti n locuin?a lui Maiorescu ?i apoi la restaurante alese. Potrivit aceluia?i martor, Iacob Negru-zzi, primul a fost organizat n anul 1864, spre a cinsti noii profesori universitari (Culianu ?i Negruzzi), iar altul, n 24 octombrie 1868, ?inut n noua locuin?? a profesorului, a?ezat n casele doctorului Mandel, foste Catargiu, aflate cam peste drum de vechea Prim?rie (n strada de azi Gh. l. Br?tianu, cam pe la num?rul de azi 26).
Profesorul se mutase acolo de la Sfntul Gheorghe n 1868 ?i d?duse un bogat banchet. Aniversarea urm?toare, a VI-a, se ?inea la o cafenea.

Se deschidea Tipografia, urmat? de Libr?ria Junimea

Activ?, noua societate nfiin?a o tipografie (1865) n casele B?ncii Moldovei din col?ul str?zii Golia (Cuza Vod?) ?i Sfntul Ilie (Vasile Alecsandri), unde, peste trei ani, la 26 octombrie 1868, anun?a ?i deschiderea unei elegante libr?rii, al?turi de care se organiza ?i un Cabinet de lectur?. Libr?ria oferea cititorilor c?r?i, reviste ?i dic?ionare, unele aduse de la faimoasa libr?rie parizian? Hachette, altele scoase de Tipografia Junimea, nlocuit?, n 1872, cu Tipografia Na?ional?.
Aici avea s? apar? revista Convorbiri literare timp de vreo 18 ani, pn? n 1885. Primul num?r se tip?rise la 1 martie 1867. Fiindc? la Sfin?ii Trei Ierarhi a locuit o vreme ?i Mihai Eminescu, se cuvine a mai da o rait? pe acolo.

Ion MITICAN

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X