Archive for Diverse

Acum 144 de ani s-a născut societatea literară „Junimea“

marți, februarie 5th, 2008

Vorbind despre na?terea societ??ii care a pornit modernizarea limbii romne, a pus bazele literaturii clasice ?i a dat ??rii revista Convorbiri literare, n care ?i-au publicat operele Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creang?, Ion Luca Caragiale ?i al?i scriitori de seam?, ntemeietorii ei aveau obiceiul s? spun? c? se pierde n noaptea timpurilor. A?a zicea chiar secretarul, Iacob Negruzzi. Considernd c? acei care i fixau apari?ia prin anul 1863 gre?eau, Negruzzi i comb?tea m?rturisind c? sosise n la?i abia la 25 octombrie 1863, napoindu-se din Berlin, unde studiase dreptul, iar cu o zi mai nainte pleca ntr-acolo profesorul Titu Maiorescu, pentru documentare n privin?a Institutului Pedagogic pus sub direc?ia sa. Cei doi se ncruci?au la Boto?ani.
Drept consecin??, societatea nu se putea nfiin?a n anul 1863, ei fiind ntemeietorii. Se ntlneau abia la nceputul lui 1864, dup? ntoarcerea lui Maiorescu din Germania, cnd s-au cunoscut ?i s-au mprietenit. ntr-o sear?, Negruzzi a fost invitat la profesor s? participe la o lectur? literar?. Colegul Petre P. Carp, ?i el sosit cu un an mai nainte de la studiile din Germania, s-a oferit s? citeasc? traducerea tragediei Macbeth, realizat? de dnsul. Participan?ii erau to?i tineri: Titu Maiorescu de 24 de ani, P. Carp de 25 de ani ?i Teodor Rosetti de 27 de ani, Negruzzi fiind mezinul, de doar 22 de ani. Lng? ei venise ?i Vasile Pogor, alt amic, de 31 de ani.

Oricum ar fi, n seara aceea se poate zice c? a fost ntia ?edin?? a Junimii, f?r? ca cei prezen?i s? se gndeasc? la nfiin?area unei societ??i literare, scria mal trziu Iacob Negruzzi n bogatele sale Amintiri. Cnd a fost acea sear?, nu se mai ?tia sigur. Chiar autorul amintirilor ncurcase socotelile scriind n Albumul societ??ii Junimea, din aprilie 1878, epoca fond?rii Junimea – octombrie 1863, iar Th. Cerchez, administratorul Tipografiei Junimea, comunica Ministrului Instruc?iei Publice, prin 1868, c? societatea Junimea este fondat? n octombrie 1863. Ca treaba s? fie ?i mai nclcit?, tot secretarul societ??ii, Iacob Negruzzi, prezentnd Prelec?iunile Junimii n primul num?r al revistei Convorbiri Literare (martie 1867), scria c? n intervalul acestor prelec?iuni (ncepute n 9 februarie 1864), s-a constituit ?i societatea, fapt confirmat ?i n Dic?ionarul Junimii, unde pomenea c? botezul s-a petrecut ntr-o duminic? din prim?vara anului 1864. Enigma n-a fost dezlegat? mult timp.

Locul na?terii a fost ?coala M?n?stirii Sfin?ii Trei Ierarhi

Un fapt este sigur: c? ini?iativa se luase la M?n?stirea Sfin?ii Trei Ierarhi, n cabinetul de lucru al profesorului Titu Maiorescu, directorul ?colii, cabinet dotat cu o mas? lung?, plin? de c?r?i ?i manuscripte. Potrivit lui Iacob Neguzzi, profesorul st?tea ntr-un apartament dintr-o cas?, ast?zi d?r?mat?, de la intrarea bisericii Sfin?ii Trei Ierarhi. Este vorba despre cl?dirile cu etaj ce flancau odinioar? turnul de la strad? al M?n?stirii, de o parte ?i de alta, avnd n od?ile de la parter vestitele dugheni de la Trei Ierarhi, iar la etaj, locuin?e.
Momentul precis al nfiin??rii Junimii a fost, totu?i, consemnat de meticulosul profesor Titu Maiorescu n jurnalul ce-l ?inea, dar care s-a pierdut din vedere, acoperit de uitare, pn? la publicarea volumelor sale cu note zilnice. Folosind aceast? surs?, o prim? prezentare a datei cnd a fost lectura comun? a piesei Macbeth a f?cut volumul Cu Mihai Eminescu ?i Ion Creang? prin Trgul Ie?ilor, ap?rut la Editura pentru Turism, Bucure?ti, n anul 1990. Cum mai sunt nc? neclarit??i ?i se mai fac nc? presupuneri, iar volumul s-a epuizat de mult, aflndu-ne la nceput de februarie, ca ?i acum 144 de ani, cnd s-a petrecut evenimentul, propunem o scurt? ntoarcere n timp, pe vremea Junimii.
Renviind Colegiul de la Sfin?ii Trei Ierarhi, numit ?i Academia Vasilian? – vestita ?coal? nfiin?at? de str?lucitul domnitor Vasile Lupu ?i vrednicul mitropolit Varlaam n cuprinsul M?n?stirii Sfin?ii Trei Ierarhi -, la 1 ianuarie 1828 s-a deschis Institutul Vasilian. B?trna ?coal?, sub form? de ghimnazie, a renviat, la ndemnul c?rturarului Gh. Asachi, sub obl?duirea domnitorului Ioni?? Sturdza, din voin?a c?ruia i s-au dat n folosin?? casele domne?ti dinspre miaz?zi, cu sala gotic? ?i alte zidiri, ce-au r?mas mult? vreme dedicate pentru nv???tur?. Cursul gimnazial avea s? ?in? patru ani, nv??ndu-se cu deplin?tate limba latineasc?, maica limbii noastre, religia, filologia, logica, retorica, poezia, istoria, matematica, moralul, iconomia p?mnteasc? ?i politiceasc, toate predndu-se n limba romn?.
n semn de recuno?tin?? pentru ctitorul ?colii ini?iale, pe o plac? la intrarea cl?dirii scria Gimnazia Vasilian? a nv???turilor afierosit? de fericitul domn Vasile Voievod la 1640. Epitropia ?colilor na?ionale la 1828. Institu?ia cuprinznd un ciclu elementar ?i un gimnaziu, pentru acesta s-a construit – tot n curte – o cl?dire la intrarea c?reia s-a pus placa cu titlul Institutul Vasilian h?r?zitu junimei romne (1831).
?coala elementar? utiliza nv???mntul lancastrian (dup? metoda lui Lancaster), folosind faimoasele tablouri cu litere ?i texte, atrnate pe pere?i ?i avnd n fa?? cte un cerc n care intra un ?colar ce ar?ta celorlal?i semnele. Acestea se scriau mai nti pe tabl?, de c?tre nv???-tor, ?i se repetau de elevi scriindu-le n l?zile cu ni-sip, existente n clas? dup? care ?colarul trecea la scrierea pe plac?.
De la 1 ianuarie 1851, n timpul domnitorului Grigore Ghica, ?coala de la Sfin?ii Trei Ierarhi a devenit ?coala Preparandal? sau Institutul Pedagogic de preg?tire a institutorilor ?i nv???torilor.
Reorganizat n 1863 ?i redeschis la 8 ianuarie 1864, Institutul a trecut sub conducerea tn?rului profesor Titu Maiorescu (cu studii de filozofie la Berlin, doctoratul magna cum laude la Giessen, licen?a n litere la Sorbona ?i un an de studii universitare la Paris, cu licen?a n drept), numit director ?i implicit, potrivit uzan?elor vremii, devenind ocupant al locuin?ei ?colii, unde s-a mutat la jum?tatea lui ianuarie 1864 (potrivit scrisorii din 20 ianuarie 1864, trimis? lui Teodor Rosetti). Ini?ial i fusese aprobat? de minister casa Egumeniei din fundul ogr?zii (cum nota la 3/15decembrie 1863), pe care nu a mai ob?inut-o.
ntr-o odaie la Sfin?ii Trei Ierarhi avea sediul ?i Comitetul de Inspec?iune ?colar?, n care directorul ?colii era membru.

Evenimentul nfiin??rii Junimii se petrecea la 10/22 februarie 1864

Odat? instalat, directorul primea vizitele prietenilor, a?a c? n seara zilei de luni 10/22 februarie 1864, i-a invitat la lectura n comun a tragediei Macbeth. Datarea lecturii este men?ionat? n scrisoarea directorului Maiorescu adresat? profesoarei de pedagogie ?i limba francez? Claudine Rickert – c?reia i scria n seara zilei de mar?i 11/23 februarie 1864:
Ieri, ntorcndu-m? acas?, i-am g?sit pe Carp, Negruzzi ?i Rosetti ?i am citit mpreun? traducerea (magnific?) a lui Macbeth. Acest prilej a dat na?tere unei idei, pentru realizarera c?reia a?i fost propus?, ca important?. mi revine sarcina – nu m-am putut ap?ra – s? v? vorbesc n leg?tur? cu aceasta… Program exclusiv de zece minute. Macbeth… V? rog s? primi?i, d-r?. asigurarea distinsei mele considera?iuni. (T. Maiorescu, Jurnal ?i Epistolar, vol. IV).
Claudine era profesoar? la ?coala Central? ?i sora vestitei eroine Emilia Rickert, guvernant? ?i ndrum?toare de lucru manual la aceia?i ?coal? unde ?inea conferin?e ?i Titu Maiorescu. Piesa o tradusese P. P. Carp, profesoara Claudine, cu str?lucite studii la Sorbona, urmnd, probabil, s? fac? ?i ea o citire. ntlnirea ?i lectura comun? se socotea ulterior cea dinti ?edin?? a societ??ii Junimea, potrivit Dic?ionarului literaturii romne de la origini pn? la 1900, ct ?i lui Iacob Negruzzi, care mai preciza c? fusese ntia ?edin?? a Junimii, f?r? ca cei prezen?i s? se fi gndit nc? la nfiin?area unei societ??i literare.

Societatea ncepea activitatea cu grup de prelec?iuni

n februarie 1863, ncepuser? ?i prelegerile junimii, ?inute n sala Universit??ii vechi (unde-i acum Universitatea de Medicin?).
Ideea lor i venise lui Maiorescu nc? din 1862, odat? cu sosirea la Ia?i, iar duminic?, 10 februarie 1863, avusese loc prima sa conferin?? public? vestit? de publica?ia Lumina din Moldova, tomul II a lui Bogdan Petriceicu Ha?deu. Conferin?a avusese loc n sala de ?edin?e a B?ncii Moldova din Uli?a Golia (Cuza Vod?), unde este azi Po?ta Romn?.
Un scurt articol din aceast? publica?ie anun?a: Prelec?iuni filosofice populare relative la familie ?i educa?iune. Sub acest titlu se ncepe duminic?, n 10 februarie 1863, la 12 ore , ?i se va continua n duminicile viitoare, de la 12 la amiaz?, n sala de la Banc?, un curs public unde se vor dezvolta n mod popular un ?ir de idei asupra educa?iunei n familie, luminate prin principii filosofice ?i mai ales estetice.
Se prezentau titlurile a vreo 10 conferin?e despre familie ?i educa?ie, memorie, fantezie, voin??, caracter, talent, geniu, frumos, sublim ?i se propunea calea dezvolt?rii cultural-intelectuale a ora?ului Ia?i, lipsit de atribu?iile de capital?, pe care le cedase ora?ului Bucure?ti, de bun? voie, n vederea s?vr?irii Unirii Principatelor ?i na?terea Romniei.
Dac? E?ii nu mai sunt acum centrul admistra?iunei, trebuie s? devie centrul unei alte activit??i, centrul mi?c?rii literare ?i ?tiin?ifice. O mic? parte a unei asemene mi?c?ri sunt ?i cursurile publice. ns? pentru ca ele s? aib? un efect n societate, trebuie sus?inute prin dame, adev?ratul element social n timpul modern. C?tre dame m? adresez n specie ?i mai ales c?tre mamele de familie, rugndu-le s? asiste la aceast? ncercare. Eu din parte-mi m? voi sili ca ora pe s?pt?mn?, n care m? vor ncuraja cu prezen?a lor, s? nu fie o or? pierdut?. Tit. Lvie Maiorescu.
Sus?innd ini?iativa ntr-o mic? not?, cu data de 6 februarie 1863, redactorul foii scria c? Amicul ?i colegul nostru e unul din acei doi, trei juni romni care n-au adus din str?in?tate numai cte un lustru de studiu, o ?tiin?? jumt??it?. Noi am avut pl?cerea de a asista la cteva din prelegerile d-sale de istorie universal? la facultatea de Litere ?i dac? nu ne-am putut nvoi cu toate ideile tn?rului profesor, am r?mas ncnta?i de elocin?a ?i limpeditatea de expunere, cu ajutorul c?ror d-lui ?tie a se furi?a, a?a zicnd,n inimile ascult?torilor, nzestrat fiind cu unele atari daruri, D. Maiorescu e chiar menit a fi profesorul damelor.
Aluzia un pic r?ut?cioas? avea efect, c?ci peste un an, Fulgeru, Diaru, Literaru, Umotisticu ?i Teatralu, redactat de I. Ademollo, num?rul de luni, 17 februarie1864, scriind despre seria cea nou? a prelec?iunilor, constata c? n duminica trecut? profesorele T. L. Maiorescu ncepu cursulu s?u publicu de Filosofie Popular?, n una din s?lile Museului de Pictur?, n Palatul Universit??ii. Un auditoriu alesu ?i numerosu asista la acea lec?iune popular?. Tocmai din anulu trecutu D. Maiorescu introduse n Ia?i acest nou genu de nv???tur? ?i ob?inu succesul celu mai pl?cutu, fiindc? n fiecare duminic? sala gemea de auditori, ntre care vediam cu mare pl?cere unu num?rul nsemnatu de dame amabile ?i gentile…
Sus?innd intens ideea, peste cteva zile (la 20 martie), i poftea din Sole?ti-Vaslui ?i pe Teodor Rosetti, boier de ?ar?, s? vin? urgent la Ia?i din cauza societ??ii noastre (societatea literar – cultural? Junimea).
Joi, 26 martie 1864, trata cu sora sa, Emilia, din Bucure?ti, s? accepte tip?rirea tragediei Moartea lui Wallenstein de Schiller, tradus? de dnsa, ca Publica?iune a societ??ii (nc? n-am botezat-o). Pentru c? am izbutit, n fine, s? adun n jurul meu, ntr-o unitate, cele mat viabile elemente din Ia?i: Rosetti, Carp, Pogor, acum ?i Negruzzi, n curind Boian ?.a.m.d. Alc?tuim o societate bazat? pe principii de ncet??enit mpreun?. n leg?tur? cu ea, am inten?ii de larg? perspectiv?. Deocamdat?, ?inem conferin?e ?i vrem s? lu?m sub banniere-a noastr? lucr?ri echilibrate. Astfel, Carp a f?cut acum o bun? traducere a lui Macbeth; aceasta apare peste cinci s?pt?mni. O tip?re?te tot pe cheltuiala lui proprie, ca ?i mine, ns? traducerea va ap?rea ca Publica?iune a societ??ii.

Urma apoi tip?rirea unor lucr?ri – ca publica?ii ale societ??ii Junimea

Smb?t?, 29 februarie 1864, societatea nou n?scut?, dar nc? nebotezat?, avea ?i primul leag?n, pe strada Podul Vechi (C. Negri) col? cu uli?a Armean?, la Tipografia lui Adolf Berman. Atunci, directorul ?colii Sfin?ii Trei Ierarhi i comunica tipografului Pilecki trimiterea sumei de 42 de lei pentru imprimarea unui anun? ?i-l informa c? pentru tip?rirea lucr?rii Moartea lui Wallensteln m-am n?eles cu tipografia Berman, care prime?te societatea ce D-vstr? n-a?i vrut s? o primi?i ?i care las? ?i afar? de aceasta coala tip?rit? cu un 1 galben mai eftin dect D-vstr?. Lege veche: cu str?inii te n?elegi mai bine dect cu cunoscu?ii.
Propunerile se materializau ?i, la 11/23 mai, Titu Maiorescu i trimitea Emiliei un exemplar abia terminat din lucrarea Moartea lui Wallenstein, tragedie de Schiler, tradus? de E. M. la?i – 1864, Imprimeria Adolf Berman, Publica?iune a societ??ii Junimea. Astfel ap?rea, pentru ntia oar?, pe o carte, numele Junimea.
Se tip?rea apoi lucrarea Macbeth, Tragedie n cinci acturi, de Shakespeare tradus? din engleze?te de P. P. Carp, la?i, 1864.
Lucrarea o executa modestul tipograf evreu Adolf Berman, la care ini?iatorul g?sise n?elegerea dorit?.
Numele Junimea l d?duse Teodor Rosetti, botezul fiind s?vr?it de acela?i zeflemist Vasile Pogor.
Izbnda se s?rb?torea cu un osp?? dat de profesor, care se va repeta apoi n fiecare an, devenind o tradi?ie. Se petrecea ntre 20 octombrie-20 noiembrie, mai nti n locuin?a lui Maiorescu ?i apoi la restaurante alese. Potrivit aceluia?i martor, Iacob Negru-zzi, primul a fost organizat n anul 1864, spre a cinsti noii profesori universitari (Culianu ?i Negruzzi), iar altul, n 24 octombrie 1868, ?inut n noua locuin?? a profesorului, a?ezat n casele doctorului Mandel, foste Catargiu, aflate cam peste drum de vechea Prim?rie (n strada de azi Gh. l. Br?tianu, cam pe la num?rul de azi 26).
Profesorul se mutase acolo de la Sfntul Gheorghe n 1868 ?i d?duse un bogat banchet. Aniversarea urm?toare, a VI-a, se ?inea la o cafenea.

Se deschidea Tipografia, urmat? de Libr?ria Junimea

Activ?, noua societate nfiin?a o tipografie (1865) n casele B?ncii Moldovei din col?ul str?zii Golia (Cuza Vod?) ?i Sfntul Ilie (Vasile Alecsandri), unde, peste trei ani, la 26 octombrie 1868, anun?a ?i deschiderea unei elegante libr?rii, al?turi de care se organiza ?i un Cabinet de lectur?. Libr?ria oferea cititorilor c?r?i, reviste ?i dic?ionare, unele aduse de la faimoasa libr?rie parizian? Hachette, altele scoase de Tipografia Junimea, nlocuit?, n 1872, cu Tipografia Na?ional?.
Aici avea s? apar? revista Convorbiri literare timp de vreo 18 ani, pn? n 1885. Primul num?r se tip?rise la 1 martie 1867. Fiindc? la Sfin?ii Trei Ierarhi a locuit o vreme ?i Mihai Eminescu, se cuvine a mai da o rait? pe acolo.

Ion MITICAN

Multîncercata primă doamnă a Principatelor Române ELENA CUZA şi Maria Obrenovici

joi, ianuarie 31st, 2008

 

Suntem n ajunul datei de 24 ianuarie, aniversarea Unirii din fericitul an 1859, ziua despre care s-au scris nenum?rate pagini ?i se vor mai scrie noiane altele. Multe binemeritate scrieri s-au nchinat f?uritorilor actului Unirii, vrednicilor oameni politici Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kog?lniceanu, Vasile Alecsandri, Costache Negri, Ion. C. Br?tianu, C. A. Rosetti, Cezar Boliac, Dimitrie Bolintineanu ?i celorlal?i p?rta?i la truda lor. Mai pu?ine s-au scris ns? despre doamna Elena Cuza, stlpul de n?dejde al vie?ii domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Despre aceast? doamn?, implicit legat? de istoria ??rii, ne propunem s? povestim n aceste pagini, aducnd la lumin? multe date aproape deloc cunoscute.
Doamna Elena Cuza s-a n?scut la Ia?i la 17 iunie 1825, ca fiic? a postelnicului Iordache Rosetti ?i a so?iei sale, Ecaterina (Catinca), care era fata logof?tului Dumitrache Sturdza din Micl?u?eni ?i sora boierilor c?rturari Cost?chel Sturdza ?i Alexandru Sturdza Micl?u?eanu. Crescnd n familia Sturdza, cu educa?ie sever? ?i deprinderi gospod?roase, Catinca era o femeie aprig?, ce ?inea din scurt treburile casei ?i drumurile celor trei b?ie?i, Constantin, Dumitru (Mitic?) ?i Teodor, ?i ale fetelor, Elena ?i Zoe.
Elena, cea mai mare, ncepuse nv???tura la ?coala din ?cheia, nfiin?at? de unchiul Cost?chel Sturdza, continund apoi cu guvernante str?ine ?i ntr-un pension unde, dup? obiceiul vremii, a nv??at limba francez? ?i german?.
Participnd cu m?mu?a la balurile vremii, n casa Didi?ei Mavrocordat, l-a cunoscut pe tn?rul Alexandru Ioan Cuza, n?scut la 20 martie 1820 ?i instruit la Paris, cu care s-a c?s?torit n aprilie 1844, urmndu-l apoi la Gala?i unde lucra la judec?torie.
Era o fire retras?, devotat? so?ului, dar ?i mamei sale, cu care a r?mas toat? via?a n strns? leg?tur?, scriindu-i mereu ?i m?rturisindu-i dragostea nestins?. Tat?l a murit n 1846.
So?ul, Cuza, trecnd prin mai multe func?ii ?i ajungnd colonel destoinic ?i progresist, avea s? fie ales domnitor al Moldovei la 5 ianuarie ?i al Munteniei la 24 ianuarie.
Pentru Elena Cuza au nceput zilele tulbur?toare ale vie?ii de nalt? doamn?, despre care scria ngrijorat? mamei c? nu era preg?tit?: Mne dau o serat? ?i-?i m?rturisesc c? nu-mi mai v?d capul. Am tr?it mai totdeauna departe de societate ?i nu ?tiu nici eticheta, nici ndatoririle pe care pe care trebuie s? le am, acum. Sper totu?i c? vor fi generoase cu mine compatrioatele ?i-mi vor ierta naivitatea ?i simplitatea. Se s?rb?torea sosirea delega?ie muntene (29 ianuarie), condus? de C. A. Rosetti, ce aducea actul alegerii de la Bucure?ti.
Cum alesul celor dou? principate avea nevoie de o locuin?? potrivit? la Ia?i, a fost nchiriat? casa sp?tarului unionist Mihalache Cantacuzino din Uli?a Mare (azi, L?pu?neanu) care, n zilele noastre, ad?poste?te Muzeul Unirii.

Ianuarie 1861: Alesul vostru v? d? ast?zi o singur? Romnie

De aici, Cuza a plecat, pe 3 februarie 1859, la Bucure?ti, unde a ajuns pe 8 februarie, efectund apoi, timp de trei ani, obositoarea navet? ntre cele dou? capitale cu po?talionul sau cu sania, parcurgnd lungul drum n trei-patru zile.
Pentru c? marile puteri nc? nu ncuviin?aser? Unirea Principatelor, la Bucure?ti ?i la Ia?i exista cte un guvern separat, cu care domnitorul lucra, adesea decep?ionat, din cauza deselor schimb?ri – vreo 11, n Muntenia, ?i alte vreo 9, n Moldova.
Leg?tura se ?inea prin instala?ia de telegraf – teribila inven?ie a vremii, cum este acum televiziunea – ce se prelungise de la Viena nc? din timpul domniei lui Grigore Ghica (februarie 1855), se extinsese la Gala?i, Foc?ani, ?i se unise la Br?ila cu aceea muntean?. Fiind un mijloc de comunicare rapid, spre deosebire de curieri, care duceau nscrisurile, un post de telegraf a fost instalat la palatul domnesc din strada L?pu?neanu. Pe lng? telegraf, Cuza petrecea ceasuri ?i nop?i de-a rndul primind ?i transmi?nd ofisuri ?i instruc?iuni codificate ?i oftnd cnd afla ve?ti despre nen?elegerile ce primejduiau marea nf?ptuire: Unirea ??rilor romne.
Dup? trei ani de trud?, cu lupte ?i nenum?rate interven?ii diplomatice, a venit ziua de 11/23 ianuarie 1862 cnd, prin Proclama?ia adresat? ??rii, Cuza a putut vesti c? Unirea era recunoscut? de marile puteri ale Europei, spunnd emo?ionat: alesul vostru v? d? ast?zi o singur? Romnie.
Drept consecin??, la 22 ianuarie/3 februarie 1862 s-a format, la Bucure?ti, primul guvern unitar condus de Barbu Catargi, iar la 24 ianuarie, n fa?a camerelor unite, domnitorul proclama Unirea definitiv? ?i ora?ul Bucure?ti capital? a ??rii, unde se mutau, nu prea ferici?i, ?i o parte dintre dreg?torii ie?eni. Domnul se a?eza ?i el n vechiul Palat al domnitorilor Valahiei.

Maria Obrenovici, doamn? de onoare la palatul domnesc

Lini?tea casei domne?ti a nceput s? fie tulburat? ns? de frumoasa principes? Maria Obrenovici, fiica logof?tului antiunionist Costin catargi din Copou, veche cuno?tin?? a colonelului Cuza, numit? doamn? de onoare la palatul ie?ean, unde ?i fratele ei, Gh. Catargi, era adjutant. Se considera reprezentant? a casei princiare din Belgrad, ca so?ie a principelui Milo? Obrenovici, fiul lui Efrem Obrenovici, fratele cneazului Milo? Obrenovici (1780-1860), conduc?torul r?scoalei antiotomane dintre anii 1813-1815, n urma c?reia Serbia a ob?inut autonomia, iar eroul a condus-o peste 20 de ani. For?at de anumite evenimente, l?snd tronul fiului Mihail, acesta a reu?it s?-l men?in? pn? cnd a fost nlocuit de principele Karagheorghevici.
Exila?i, cei doi fo?ti domnitori, cneazul Milo? ?i fiul Mihail, s-au stabilit cu familiile n Valahia unde aveau mai multe propriet??i, ntre care un palat la Here?ti, comuna Hotarele, ?i o cas? la Poiana Mare. Rechemat la domnie, cneazul Milo? Obrenicvici a condus iar Serbia din 1858 pn? n 1860 cnd, decednd, a l?sat tronul din nou fiului Mihail.
Vegherea mo?iilor din Valahia o f?cea Efrem, fratele mai tn?r al cneazului, care cump?rase, prin 1835, propriet??ile din jude?ul Ialomi?a ale fostului domnitor Alexandru Ipsilante ?i se nstalase lng? Urziceni, la Manasia, unde a zidit ?i biserica n?l?area Domnului. Efrem cu so?ia, Tomania, aveau o fiic?, Anca, ?i b?iatul, Milo?, n?scut n 1829 ?i c?s?torit, prin 1852, cu Maria, fiica lui Costin Catargiu din Ia?i, cnd dnsa mplinise doar vreo 20 de ani. Ca ofi?er, so?ul Mariei activa n serviciul militar bucure?tean. Astfel, frumoasa principes? Maria Obrenovici era prezent? la sindrofiile cur?ilor domne?ti din Bucure?ti, Ia?i ?i Belgrad, cunoscnd nalte personalit??i europene (un desen de epoc? nf??i?nd-o n costum na?ional srbesc). N?scndu-se fiul Milan, la 10/22 august 1854 (n Ia?i sau M?r??e?ti), acesta a crescut la bunicul Efrem, cnd tat?l era la Belgrad, ?i pe lng? mam?, un contemporan povestind c? l-ar fi v?zut ?i n palatul domnesc din strada L?pu?neanu. Prin noiembrie 1861, pierzndu-se Milo? (p?rintele copilului), v?rul s?u, principele Mihail, de pe tronul Serbiei, c?s?torit cu contesa maghiar? Iulia Huniady ?i neavnd un urma?, l-a nfiat pe micul Milan, l-a adus la curtea sa de pe la ?ase ani ?i l-a trimis la liceul Louis le Grand din Paris (1864). Peste patru ani, n iunie 1868, cnd principele Mihail a c?zut ucis de gloan?ele unor atentatori, junele Milan, de doar de 14 ani, era declarat mo?tenitor al tronului din Belgrad (iulie 1868) domnind sub regen?? pn? n august 1872, cnd a ajuns la majorat, iar n 1875, s-a nsurat cu moldoveanca Natalia Che?cu.

Familia Elenei a sf?tuit-o de nenum?rate ori s? divor?eze

Am istorisit aceast? poveste, n mare parte inedit?, pentru a se ?ti cu cine a fost c?s?torit? Maria presupus? gre?it, de unii autori, drept so?ia lui Efrem sau chiar a lui Milo? cneazul. Maria, legat? prin fiu de curtea belgr?dean?, era b?nuit? c? ar fi avut anumite sarcini de spionare pe lng? curtea romneasc?.
Serbia cump?ra mari cantit??i de sare ?i f?cuse o tranzac?ie de aprovizionare cu vreo 65.000 de arme, muni?ii ?i s?bii de la Tula, transportate ntr-un uria? convoi care trecuser? grani?a pe la Bolgrad, traversar? Principatele ?i se ndreptau c?tre Belgrad. Sesiza?i, emisarii naltei Por?i, deloc poftitori ca Serbia, aflat? sub suzeranitatea sultanului, s? se narmeze, au intervenit la domnitorul Cuza, mpreun? cu ambasadorii Angliei ?i Austriei, apoi ?i cu trimi?ii Prusiei ?i Fran?ei, cernd ultimativ oprirea convoiului ?i confiscarea armelor (C. Giur?scu, Via?a ?i opera lui Cuza Vod?). Promi?nd cercet?ri ?i m?surile adecvate, acestea s-au lungit pn? ce transportul a ajuns la destina?ie.
n zilele acelea de mare tensiune (noiembrie-decembrie 1862), cu multe note amenin??toare, Maria s-ar fi aflat n preajma domnitorului, sus?innd curajul nfrunt?rii marilor imperii. Drept mul?umit? pentru imensul ajutor fr??esc acordat de Principate ??rii sale, principele Mihail al Serbiei i-a trimis lui Cuza, ca dar simbolic, celebra sabie cu inscrip?ia pe lam?: Amico certo n re incerto (Prietenului sigur n vremuri nesigure).
So?ie ?i apoi v?duv? a unui personaj dup? care i-a r?mas numele de principes? Obrenovici, mai tn?r? cu vreo 7 ani dect doamna Elena, cochet?, inteligent? ?i figur? ncnt?toare cu ochi fascinan?i, Maria f?cea furori prin saloanele vremii. Avnd cuno?tin?e politice ?i de limbi str?ine, datorit? traiului n lumea cur?ii srbe?ti refugiat? n Valahia, l-a fermecat cu u?urin?? pe chipe?ul colonel Cuza Vod?.
Prezent? pe lng? domnitor atunci cnd nu mergea la feciorul din Belgrad (a fost acceptat? pn? la majoratul lui Milan), Maria avea s?-i am?rasc? sufletul doamnei Elena pe care familia din Sole?ti o sf?tuia s? divor?eze. Iubind cu resemnare pe blajinul ei Alecu Cuza, Elena a?tepta r?bd?toare poc?in?a adus? de ani, cum f?ceau ?i alte, multe surate, cu so?ii lor prin?i de p?cate ?i mai prdalnice precum jocuri de c?r?i, cu chefuri ?i femei, ce duceau la pierderea averii.

Autoexilarea de trei ani la Paris

Retras? la Paris vreo trei ani la ndemnul so?ului, pentru a nu se expune intrigilor, Elena a c?l?torit n Italia, a citit mult, a purtat coresponden?? cu Hermiona Asachi – c?s?torita cu Edgard Quinet ?i exilat? cu so?ul n Elve?ia -, a frecventat spectacole, expozi?ii ?i saloane culturale, fiind primit? ?i de mp?ratul Napoleon.
Astfel, sfioasa doamn? Elena s-a schimbat radical, nct, la ntoarcerea acas? (1862), p?rea o alt? femeie uimindu-l pe so? ?i uluindu-?i rivala care s-a retras smerit? ntr-o casa mic? din mahalaua Amzei lng? Podul Mogo?oaiei (azi Calea Victoriei).
Doamna Elena a luat comanda palatului domnesc. Organiza primiri, se ocupa de educa?ia femeilor, lua n grij? b?trnii, ini?ia ac?iuni sociale ca o politician? de culoare ro?ie – cum spunea so?ul lui C. A. Rosetti -, nfiin?a Azilul pentru copii, vizita ora?e, spitalele ?i ?colile ajutndu-le prin competen?a instruirii parisiene.
Fiindc? Cuza cump?rase Palatul de la Ruginoasa (1862), doamna Elena s-a ocupat de nzestrare ?i mobilare. Ruginoasa era locul ei de refugiu, numai cu so?ul, unde rivala nu avea acces.
Maria n?scnd un b?iat, cu gndul de a deveni doamn? oficial? cum se spunea, n familie ap?rea alt? problem?. ntr-o zi, Alecu i-a propus s?-l nfieze, drept copil orfan g?sit, dar doamna Elena a refuzat sim?indu-se jignit?. Asistnd ns? din balcon la o ntlnire a lui Cuza cu ??ranii veni?i la Ruginoasa (septembrie 1864) s?-i mul?umeasc? pentru legea rural? ce transformase trei milioane de cl?ca?i n trei milioane de proprietari, i-a considerat p?catul minor, pe lng? marele acte patriotice. Astfel, generoas?, i-a ndeplinit dorin?a spunndu-i c? nfiaz? copilul din datorie de suflet cum tu ?i faci o datorie de snge.

Mam? iubitoare pentru fiii nelegitimi ai lui Cuza

?i-a cunoscut fiul la Bucure?ti, unde, ntr-o zi, pe u?a camerei sale a intrat mpins de careva un prichindel speriat cu un buchet mare de flori n mn?. Fiindc? se preg?tea de plns, doamna Elena a ngenuncheat lng? el pe covor ?i l-a mngiat pe p?rul b?lai, i-a dat bomboane ?i micul Alexandru, de vreo doi ani, dezmierdat cu numele srbesc Sa?a, devenea dragul ei fecior, urmat apoi ?i de al doilea, Dimitrie. I-a nfiat n aprilie ?i noiembrie 1865.
Gestul nt?rea c?snicia, Cuza ?tiindu-?i so?ia o mam? des?vr?it?, mai bun? dect Maria. Via?a continua, doamna Elena ocupndu-se de copiii pe care mama lor avea motiv s?-i viziteze adesea la palat. Acolo o g?seau ofi?erii comploti?ti intra?i cu pistoalele n dormitorul domnitorului pe la cinci diminea?a, n 11 februarie 1866, cerndu-i s? semneze abdicarea.
Arestat, dup? semnare, a fost dus n casa unui conspirator, apoi la Cotroceni, unde, cu ajutorul consulului francez Tillot, l-a putut vedea ?i Elena, n?elegndu-se ca dnsa s? mai r?mn? cteva zile (pn? n 17 februarie) pentru a preg?ti copiii de drum ?i a rezolva inerentele probleme de familie ?i gospod?rie.

Exilul ?i moartea lui Cuza

Urcat ntr-o tr?sur? special?, n seara de 13 februarie 1866, ex-domnitorul p?zit de trei militari era condus la Predeal ?i exilat peste grani??. Spre surprinderea tuturor, pe drum i s-a al?turat ?i Maria care a plecat de bun?voie cu omul proscris, care nu mai reprezenta nimic pentru o femeie interesat? de m?rire sau materialist?, cum o categoriseau contemporanii. De?i era b?nuit? c? ar fi fost unealt? a comploti?tilor, nu a dat nici o l?murire. A p?strat legea t?cerii.
Fiindc? omul care crease Romnia, scosese din robie ??r?nimea ?i bisericile, ctitorise universit??i la Ia?i ?i Bucure?ti ?i introdusese marile reforme europene, pleca din ?ar? hulit ?i p?zit ca un tlhar, l-a nso?it pn? la Viena. Acolo, trecnd peste unele nen?elegeri, a ajuns ?i doamna Elena cu copiii ?i fratele Constantin, nnegura?i de ntmplare ?i sup?ra?i de prezen?a ei.
Dup? aceea, familia ntregit? s-a instalat apoi la Ober Dobling, la Floren?a, la Heidelberg, c?utnd un loc prielnic pentru Cuza, care suferea de astm. n preajma lor ap?rea uneori ?i Maria, dar asta nu o mai sup?ra pe buna doamn? Elena, intrat? definitiv n drepturile sale matrimoniale ?i ngrijindu-?i cu d?ruire so?ul, care i aprecia bun?tatea ?i n?elepciunea. Doamna Elena o primea pe Maria cu mil? ?i n?elegere s?-?i vad? copiii, considernd-o o biat? r?t?cit? n drumurile ei. Nu cobora la nici o intimitate cu ea, dar era mai ng?duitoare, era doar mama copiilor care i aduceau bucurie prin dr?g?l??enia lor ?i rost vie?ii (Lucia Bor?, Doamna Elena Cuza). Fra?ii erau revolta?i de aceast? via?a n comun ?i-i cereau s? divor?eze.
Iert?toare, ca o sfnt?, avea s? spun? mai trziu c?, pe lng? p?catul iubirii ei mistuitoare, Maria f?cuse mari ?i nen?elese sacrificii, n?scnd pe ascuns cei doi prunci d?rui?i ei ?i lui Alecu f?r? nici o preten?ie.
Clevetitorii n-aveau dect s? trmbi?eze c? tolera un trai comun. Erau ca o familie aruncat? de valurile vie?ii pe meleaguri str?ine ce se bucura de ntlnirea cu cei cunoscu?i.
Cnd se aflau la Ober Dobling, a venit de la Ia?i ?i mama Mariei, b?trna Smaranda Catargi, care aducea un mesaj de la Iordache Lambrino, so?ul surorii doamnei Elena. n scrisoarea din 2/14 aprilie 1869 a lui Cuza c?tre cumnat scria: Doamna Smaranda Catargi a fost s? petreac? cteva zile la Dobling la fiica sa, ea a plecat chiar ast?zi spre Belgrad, i-a spus ceia ce i-ai confesat n privin?a p?durii mele de la Ruginoasa (Muzeul Unirii, Al. I. Cuza – Scrisori din exil, edi?ie de Virginia Isac).
Recunosc?tor pentru devotamentul so?iei, Alecu nu uita s? o pomeneasc? n mai toate scrisorile adresate amicilor, c?rora le trimitea ?i ur?rile principesei Elena. Veni ns? noaptea n?praznic? din 3/15 mai 1873 cnd inima f?uritorului Unirii a ncetat s? mai bat?. Era la Heidelberg, unde sosise cu copiii pentru a?ezare la studii. Adus la Ruginoasa, a fost ngropat cu onoruri na?ionale (29 mai 1873), ce veneau prea trziu pentru marele om distrus suflete?te.

Maria, ncercnd s?-?i ajute fiul aflat pe tronul din Belgrad

Maria Obrenovici nu era de fa??, fiind n zilele acelea la deschiderea Expozi?iei Universale din Viena ?i la un bal, ca doamn? de onoare n suita mp?r?tesei Augusta, so?ia mp?ratului Wilhelm I.
Datorit? situa?iei interna?ionale tot mai precare ?i preg?tirilor de r?zboi, cnd micile ??ri din Balcani ?i c?utau nfrigurate calea, cel?lalt fecior al Mariei, Milan, june doar de vreo 20 de ani aflat pe tronul din Belgrad, trecea prin clipe grele pendulnd timorat ntre Viena ?i Petersburg, c?utnd salvarea ??rii, pe care unii politicieni voiau s-o vre n r?zboi. ?eful unui partid srb spunea chiar c? Milan trebuie alungat dac? nu va declara r?zboi turcilor, ad?ugnd: Milan nici nu-i din sngele Obrenovice?tilor. Privi?i la capul lui ?i vede?i c? fizionomia sa este o fizionomie curat romneasc? (Miletici asupra prin?ului Milan, Curierul de Yassi, 4 iunie 1876).
Lng? dnsul aveau s? vin? n ajutor toat? familia de la Ia?i: unchiul Gh. Catargi, fratele Mariei, locotenent colonel n armata romn?, fost adjutant al lui Cuza, unchii Lasc?r Catargi ?i Alexandru Catargi, fra?ii mamei, m?tu?a Olga, sora Mariei, c?s?torit? cu marele finan?ist Petru Mavrogheni numit de Milan papa. Nu lipsea nici bunica Gama, Smaranda Catargi, care fusese ?i la Ober Dobling. Singura care lipsea era mama, Maria Obrenovici.
Maria l p?r?sise pe Cuza la Floren?a (1870) ?i se aciuase pe lng? marea curte mp?r?teasc? german? (cu puternicul cancelar al Europei Otto von Bismark), unde socotea c? putea ob?ine un ajutor pentru feciorul aflat n mare cump?n? n zilele cnd r?zboiul ruso-turc se apropia de Balcani. Soarta nu-i d?du prea multe ?anse c?ci nemiloasa boal? a secolului (cancerul), ce-i chinuia trupul de mai mult? vreme,
i-a curmat zilele la Dresda sau Vittburg (cum scrie colegul C. Ostap n articolul Maria Catargi Obrenovici, Magazin Istoric, noiembrie 1995). mplinise doar 44 de ani. Puternic mb?ls?mat?, s-a ntors acas? ntr-un sicriu dublu. Era 16 iulie 1876, pe o vreme torid? de var?. La 18 iulie a fost nhumat? n cimitirul Bisericii Sf. Spiridon, mormntul fiind marcat cu inscrip?ia simpl?: Maria Obrenovici, 3 august 1832 – 4 iulie 1876.
A r?mas s? duc? mai departe calvarul unei vie?i de mucenic? doamna Elena Cuza, care a mai tr?it pn? n 1909 ?i cu care ne vom mai ntlni n alte pagini.

Ioan Mitican

Multîncercata primă doamnă a Principatelor Române ELENA CUZA şi Maria Obrenovici

joi, ianuarie 31st, 2008

 

Suntem n ajunul datei de 24 ianuarie, aniversarea Unirii din fericitul an 1859, ziua despre care s-au scris nenum?rate pagini ?i se vor mai scrie noiane altele. Multe binemeritate scrieri s-au nchinat f?uritorilor actului Unirii, vrednicilor oameni politici Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kog?lniceanu, Vasile Alecsandri, Costache Negri, Ion. C. Br?tianu, C. A. Rosetti, Cezar Boliac, Dimitrie Bolintineanu ?i celorlal?i p?rta?i la truda lor. Mai pu?ine s-au scris ns? despre doamna Elena Cuza, stlpul de n?dejde al vie?ii domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Despre aceast? doamn?, implicit legat? de istoria ??rii, ne propunem s? povestim n aceste pagini, aducnd la lumin? multe date aproape deloc cunoscute.
Doamna Elena Cuza s-a n?scut la Ia?i la 17 iunie 1825, ca fiic? a postelnicului Iordache Rosetti ?i a so?iei sale, Ecaterina (Catinca), care era fata logof?tului Dumitrache Sturdza din Micl?u?eni ?i sora boierilor c?rturari Cost?chel Sturdza ?i Alexandru Sturdza Micl?u?eanu. Crescnd n familia Sturdza, cu educa?ie sever? ?i deprinderi gospod?roase, Catinca era o femeie aprig?, ce ?inea din scurt treburile casei ?i drumurile celor trei b?ie?i, Constantin, Dumitru (Mitic?) ?i Teodor, ?i ale fetelor, Elena ?i Zoe.
Elena, cea mai mare, ncepuse nv???tura la ?coala din ?cheia, nfiin?at? de unchiul Cost?chel Sturdza, continund apoi cu guvernante str?ine ?i ntr-un pension unde, dup? obiceiul vremii, a nv??at limba francez? ?i german?.
Participnd cu m?mu?a la balurile vremii, n casa Didi?ei Mavrocordat, l-a cunoscut pe tn?rul Alexandru Ioan Cuza, n?scut la 20 martie 1820 ?i instruit la Paris, cu care s-a c?s?torit n aprilie 1844, urmndu-l apoi la Gala?i unde lucra la judec?torie.
Era o fire retras?, devotat? so?ului, dar ?i mamei sale, cu care a r?mas toat? via?a n strns? leg?tur?, scriindu-i mereu ?i m?rturisindu-i dragostea nestins?. Tat?l a murit n 1846.
So?ul, Cuza, trecnd prin mai multe func?ii ?i ajungnd colonel destoinic ?i progresist, avea s? fie ales domnitor al Moldovei la 5 ianuarie ?i al Munteniei la 24 ianuarie.
Pentru Elena Cuza au nceput zilele tulbur?toare ale vie?ii de nalt? doamn?, despre care scria ngrijorat? mamei c? nu era preg?tit?: Mne dau o serat? ?i-?i m?rturisesc c? nu-mi mai v?d capul. Am tr?it mai totdeauna departe de societate ?i nu ?tiu nici eticheta, nici ndatoririle pe care pe care trebuie s? le am, acum. Sper totu?i c? vor fi generoase cu mine compatrioatele ?i-mi vor ierta naivitatea ?i simplitatea. Se s?rb?torea sosirea delega?ie muntene (29 ianuarie), condus? de C. A. Rosetti, ce aducea actul alegerii de la Bucure?ti.
Cum alesul celor dou? principate avea nevoie de o locuin?? potrivit? la Ia?i, a fost nchiriat? casa sp?tarului unionist Mihalache Cantacuzino din Uli?a Mare (azi, L?pu?neanu) care, n zilele noastre, ad?poste?te Muzeul Unirii.

Ianuarie 1861: Alesul vostru v? d? ast?zi o singur? Romnie

De aici, Cuza a plecat, pe 3 februarie 1859, la Bucure?ti, unde a ajuns pe 8 februarie, efectund apoi, timp de trei ani, obositoarea navet? ntre cele dou? capitale cu po?talionul sau cu sania, parcurgnd lungul drum n trei-patru zile.
Pentru c? marile puteri nc? nu ncuviin?aser? Unirea Principatelor, la Bucure?ti ?i la Ia?i exista cte un guvern separat, cu care domnitorul lucra, adesea decep?ionat, din cauza deselor schimb?ri – vreo 11, n Muntenia, ?i alte vreo 9, n Moldova.
Leg?tura se ?inea prin instala?ia de telegraf – teribila inven?ie a vremii, cum este acum televiziunea – ce se prelungise de la Viena nc? din timpul domniei lui Grigore Ghica (februarie 1855), se extinsese la Gala?i, Foc?ani, ?i se unise la Br?ila cu aceea muntean?. Fiind un mijloc de comunicare rapid, spre deosebire de curieri, care duceau nscrisurile, un post de telegraf a fost instalat la palatul domnesc din strada L?pu?neanu. Pe lng? telegraf, Cuza petrecea ceasuri ?i nop?i de-a rndul primind ?i transmi?nd ofisuri ?i instruc?iuni codificate ?i oftnd cnd afla ve?ti despre nen?elegerile ce primejduiau marea nf?ptuire: Unirea ??rilor romne.
Dup? trei ani de trud?, cu lupte ?i nenum?rate interven?ii diplomatice, a venit ziua de 11/23 ianuarie 1862 cnd, prin Proclama?ia adresat? ??rii, Cuza a putut vesti c? Unirea era recunoscut? de marile puteri ale Europei, spunnd emo?ionat: alesul vostru v? d? ast?zi o singur? Romnie.
Drept consecin??, la 22 ianuarie/3 februarie 1862 s-a format, la Bucure?ti, primul guvern unitar condus de Barbu Catargi, iar la 24 ianuarie, n fa?a camerelor unite, domnitorul proclama Unirea definitiv? ?i ora?ul Bucure?ti capital? a ??rii, unde se mutau, nu prea ferici?i, ?i o parte dintre dreg?torii ie?eni. Domnul se a?eza ?i el n vechiul Palat al domnitorilor Valahiei.

Maria Obrenovici, doamn? de onoare la palatul domnesc

Lini?tea casei domne?ti a nceput s? fie tulburat? ns? de frumoasa principes? Maria Obrenovici, fiica logof?tului antiunionist Costin catargi din Copou, veche cuno?tin?? a colonelului Cuza, numit? doamn? de onoare la palatul ie?ean, unde ?i fratele ei, Gh. Catargi, era adjutant. Se considera reprezentant? a casei princiare din Belgrad, ca so?ie a principelui Milo? Obrenovici, fiul lui Efrem Obrenovici, fratele cneazului Milo? Obrenovici (1780-1860), conduc?torul r?scoalei antiotomane dintre anii 1813-1815, n urma c?reia Serbia a ob?inut autonomia, iar eroul a condus-o peste 20 de ani. For?at de anumite evenimente, l?snd tronul fiului Mihail, acesta a reu?it s?-l men?in? pn? cnd a fost nlocuit de principele Karagheorghevici.
Exila?i, cei doi fo?ti domnitori, cneazul Milo? ?i fiul Mihail, s-au stabilit cu familiile n Valahia unde aveau mai multe propriet??i, ntre care un palat la Here?ti, comuna Hotarele, ?i o cas? la Poiana Mare. Rechemat la domnie, cneazul Milo? Obrenicvici a condus iar Serbia din 1858 pn? n 1860 cnd, decednd, a l?sat tronul din nou fiului Mihail.
Vegherea mo?iilor din Valahia o f?cea Efrem, fratele mai tn?r al cneazului, care cump?rase, prin 1835, propriet??ile din jude?ul Ialomi?a ale fostului domnitor Alexandru Ipsilante ?i se nstalase lng? Urziceni, la Manasia, unde a zidit ?i biserica n?l?area Domnului. Efrem cu so?ia, Tomania, aveau o fiic?, Anca, ?i b?iatul, Milo?, n?scut n 1829 ?i c?s?torit, prin 1852, cu Maria, fiica lui Costin Catargiu din Ia?i, cnd dnsa mplinise doar vreo 20 de ani. Ca ofi?er, so?ul Mariei activa n serviciul militar bucure?tean. Astfel, frumoasa principes? Maria Obrenovici era prezent? la sindrofiile cur?ilor domne?ti din Bucure?ti, Ia?i ?i Belgrad, cunoscnd nalte personalit??i europene (un desen de epoc? nf??i?nd-o n costum na?ional srbesc). N?scndu-se fiul Milan, la 10/22 august 1854 (n Ia?i sau M?r??e?ti), acesta a crescut la bunicul Efrem, cnd tat?l era la Belgrad, ?i pe lng? mam?, un contemporan povestind c? l-ar fi v?zut ?i n palatul domnesc din strada L?pu?neanu. Prin noiembrie 1861, pierzndu-se Milo? (p?rintele copilului), v?rul s?u, principele Mihail, de pe tronul Serbiei, c?s?torit cu contesa maghiar? Iulia Huniady ?i neavnd un urma?, l-a nfiat pe micul Milan, l-a adus la curtea sa de pe la ?ase ani ?i l-a trimis la liceul Louis le Grand din Paris (1864). Peste patru ani, n iunie 1868, cnd principele Mihail a c?zut ucis de gloan?ele unor atentatori, junele Milan, de doar de 14 ani, era declarat mo?tenitor al tronului din Belgrad (iulie 1868) domnind sub regen?? pn? n august 1872, cnd a ajuns la majorat, iar n 1875, s-a nsurat cu moldoveanca Natalia Che?cu.

Familia Elenei a sf?tuit-o de nenum?rate ori s? divor?eze

Am istorisit aceast? poveste, n mare parte inedit?, pentru a se ?ti cu cine a fost c?s?torit? Maria presupus? gre?it, de unii autori, drept so?ia lui Efrem sau chiar a lui Milo? cneazul. Maria, legat? prin fiu de curtea belgr?dean?, era b?nuit? c? ar fi avut anumite sarcini de spionare pe lng? curtea romneasc?.
Serbia cump?ra mari cantit??i de sare ?i f?cuse o tranzac?ie de aprovizionare cu vreo 65.000 de arme, muni?ii ?i s?bii de la Tula, transportate ntr-un uria? convoi care trecuser? grani?a pe la Bolgrad, traversar? Principatele ?i se ndreptau c?tre Belgrad. Sesiza?i, emisarii naltei Por?i, deloc poftitori ca Serbia, aflat? sub suzeranitatea sultanului, s? se narmeze, au intervenit la domnitorul Cuza, mpreun? cu ambasadorii Angliei ?i Austriei, apoi ?i cu trimi?ii Prusiei ?i Fran?ei, cernd ultimativ oprirea convoiului ?i confiscarea armelor (C. Giur?scu, Via?a ?i opera lui Cuza Vod?). Promi?nd cercet?ri ?i m?surile adecvate, acestea s-au lungit pn? ce transportul a ajuns la destina?ie.
n zilele acelea de mare tensiune (noiembrie-decembrie 1862), cu multe note amenin??toare, Maria s-ar fi aflat n preajma domnitorului, sus?innd curajul nfrunt?rii marilor imperii. Drept mul?umit? pentru imensul ajutor fr??esc acordat de Principate ??rii sale, principele Mihail al Serbiei i-a trimis lui Cuza, ca dar simbolic, celebra sabie cu inscrip?ia pe lam?: Amico certo n re incerto (Prietenului sigur n vremuri nesigure).
So?ie ?i apoi v?duv? a unui personaj dup? care i-a r?mas numele de principes? Obrenovici, mai tn?r? cu vreo 7 ani dect doamna Elena, cochet?, inteligent? ?i figur? ncnt?toare cu ochi fascinan?i, Maria f?cea furori prin saloanele vremii. Avnd cuno?tin?e politice ?i de limbi str?ine, datorit? traiului n lumea cur?ii srbe?ti refugiat? n Valahia, l-a fermecat cu u?urin?? pe chipe?ul colonel Cuza Vod?.
Prezent? pe lng? domnitor atunci cnd nu mergea la feciorul din Belgrad (a fost acceptat? pn? la majoratul lui Milan), Maria avea s?-i am?rasc? sufletul doamnei Elena pe care familia din Sole?ti o sf?tuia s? divor?eze. Iubind cu resemnare pe blajinul ei Alecu Cuza, Elena a?tepta r?bd?toare poc?in?a adus? de ani, cum f?ceau ?i alte, multe surate, cu so?ii lor prin?i de p?cate ?i mai prdalnice precum jocuri de c?r?i, cu chefuri ?i femei, ce duceau la pierderea averii.

Autoexilarea de trei ani la Paris

Retras? la Paris vreo trei ani la ndemnul so?ului, pentru a nu se expune intrigilor, Elena a c?l?torit n Italia, a citit mult, a purtat coresponden?? cu Hermiona Asachi – c?s?torita cu Edgard Quinet ?i exilat? cu so?ul n Elve?ia -, a frecventat spectacole, expozi?ii ?i saloane culturale, fiind primit? ?i de mp?ratul Napoleon.
Astfel, sfioasa doamn? Elena s-a schimbat radical, nct, la ntoarcerea acas? (1862), p?rea o alt? femeie uimindu-l pe so? ?i uluindu-?i rivala care s-a retras smerit? ntr-o casa mic? din mahalaua Amzei lng? Podul Mogo?oaiei (azi Calea Victoriei).
Doamna Elena a luat comanda palatului domnesc. Organiza primiri, se ocupa de educa?ia femeilor, lua n grij? b?trnii, ini?ia ac?iuni sociale ca o politician? de culoare ro?ie – cum spunea so?ul lui C. A. Rosetti -, nfiin?a Azilul pentru copii, vizita ora?e, spitalele ?i ?colile ajutndu-le prin competen?a instruirii parisiene.
Fiindc? Cuza cump?rase Palatul de la Ruginoasa (1862), doamna Elena s-a ocupat de nzestrare ?i mobilare. Ruginoasa era locul ei de refugiu, numai cu so?ul, unde rivala nu avea acces.
Maria n?scnd un b?iat, cu gndul de a deveni doamn? oficial? cum se spunea, n familie ap?rea alt? problem?. ntr-o zi, Alecu i-a propus s?-l nfieze, drept copil orfan g?sit, dar doamna Elena a refuzat sim?indu-se jignit?. Asistnd ns? din balcon la o ntlnire a lui Cuza cu ??ranii veni?i la Ruginoasa (septembrie 1864) s?-i mul?umeasc? pentru legea rural? ce transformase trei milioane de cl?ca?i n trei milioane de proprietari, i-a considerat p?catul minor, pe lng? marele acte patriotice. Astfel, generoas?, i-a ndeplinit dorin?a spunndu-i c? nfiaz? copilul din datorie de suflet cum tu ?i faci o datorie de snge.

Mam? iubitoare pentru fiii nelegitimi ai lui Cuza

?i-a cunoscut fiul la Bucure?ti, unde, ntr-o zi, pe u?a camerei sale a intrat mpins de careva un prichindel speriat cu un buchet mare de flori n mn?. Fiindc? se preg?tea de plns, doamna Elena a ngenuncheat lng? el pe covor ?i l-a mngiat pe p?rul b?lai, i-a dat bomboane ?i micul Alexandru, de vreo doi ani, dezmierdat cu numele srbesc Sa?a, devenea dragul ei fecior, urmat apoi ?i de al doilea, Dimitrie. I-a nfiat n aprilie ?i noiembrie 1865.
Gestul nt?rea c?snicia, Cuza ?tiindu-?i so?ia o mam? des?vr?it?, mai bun? dect Maria. Via?a continua, doamna Elena ocupndu-se de copiii pe care mama lor avea motiv s?-i viziteze adesea la palat. Acolo o g?seau ofi?erii comploti?ti intra?i cu pistoalele n dormitorul domnitorului pe la cinci diminea?a, n 11 februarie 1866, cerndu-i s? semneze abdicarea.
Arestat, dup? semnare, a fost dus n casa unui conspirator, apoi la Cotroceni, unde, cu ajutorul consulului francez Tillot, l-a putut vedea ?i Elena, n?elegndu-se ca dnsa s? mai r?mn? cteva zile (pn? n 17 februarie) pentru a preg?ti copiii de drum ?i a rezolva inerentele probleme de familie ?i gospod?rie.

Exilul ?i moartea lui Cuza

Urcat ntr-o tr?sur? special?, n seara de 13 februarie 1866, ex-domnitorul p?zit de trei militari era condus la Predeal ?i exilat peste grani??. Spre surprinderea tuturor, pe drum i s-a al?turat ?i Maria care a plecat de bun?voie cu omul proscris, care nu mai reprezenta nimic pentru o femeie interesat? de m?rire sau materialist?, cum o categoriseau contemporanii. De?i era b?nuit? c? ar fi fost unealt? a comploti?tilor, nu a dat nici o l?murire. A p?strat legea t?cerii.
Fiindc? omul care crease Romnia, scosese din robie ??r?nimea ?i bisericile, ctitorise universit??i la Ia?i ?i Bucure?ti ?i introdusese marile reforme europene, pleca din ?ar? hulit ?i p?zit ca un tlhar, l-a nso?it pn? la Viena. Acolo, trecnd peste unele nen?elegeri, a ajuns ?i doamna Elena cu copiii ?i fratele Constantin, nnegura?i de ntmplare ?i sup?ra?i de prezen?a ei.
Dup? aceea, familia ntregit? s-a instalat apoi la Ober Dobling, la Floren?a, la Heidelberg, c?utnd un loc prielnic pentru Cuza, care suferea de astm. n preajma lor ap?rea uneori ?i Maria, dar asta nu o mai sup?ra pe buna doamn? Elena, intrat? definitiv n drepturile sale matrimoniale ?i ngrijindu-?i cu d?ruire so?ul, care i aprecia bun?tatea ?i n?elepciunea. Doamna Elena o primea pe Maria cu mil? ?i n?elegere s?-?i vad? copiii, considernd-o o biat? r?t?cit? n drumurile ei. Nu cobora la nici o intimitate cu ea, dar era mai ng?duitoare, era doar mama copiilor care i aduceau bucurie prin dr?g?l??enia lor ?i rost vie?ii (Lucia Bor?, Doamna Elena Cuza). Fra?ii erau revolta?i de aceast? via?a n comun ?i-i cereau s? divor?eze.
Iert?toare, ca o sfnt?, avea s? spun? mai trziu c?, pe lng? p?catul iubirii ei mistuitoare, Maria f?cuse mari ?i nen?elese sacrificii, n?scnd pe ascuns cei doi prunci d?rui?i ei ?i lui Alecu f?r? nici o preten?ie.
Clevetitorii n-aveau dect s? trmbi?eze c? tolera un trai comun. Erau ca o familie aruncat? de valurile vie?ii pe meleaguri str?ine ce se bucura de ntlnirea cu cei cunoscu?i.
Cnd se aflau la Ober Dobling, a venit de la Ia?i ?i mama Mariei, b?trna Smaranda Catargi, care aducea un mesaj de la Iordache Lambrino, so?ul surorii doamnei Elena. n scrisoarea din 2/14 aprilie 1869 a lui Cuza c?tre cumnat scria: Doamna Smaranda Catargi a fost s? petreac? cteva zile la Dobling la fiica sa, ea a plecat chiar ast?zi spre Belgrad, i-a spus ceia ce i-ai confesat n privin?a p?durii mele de la Ruginoasa (Muzeul Unirii, Al. I. Cuza – Scrisori din exil, edi?ie de Virginia Isac).
Recunosc?tor pentru devotamentul so?iei, Alecu nu uita s? o pomeneasc? n mai toate scrisorile adresate amicilor, c?rora le trimitea ?i ur?rile principesei Elena. Veni ns? noaptea n?praznic? din 3/15 mai 1873 cnd inima f?uritorului Unirii a ncetat s? mai bat?. Era la Heidelberg, unde sosise cu copiii pentru a?ezare la studii. Adus la Ruginoasa, a fost ngropat cu onoruri na?ionale (29 mai 1873), ce veneau prea trziu pentru marele om distrus suflete?te.

Maria, ncercnd s?-?i ajute fiul aflat pe tronul din Belgrad

Maria Obrenovici nu era de fa??, fiind n zilele acelea la deschiderea Expozi?iei Universale din Viena ?i la un bal, ca doamn? de onoare n suita mp?r?tesei Augusta, so?ia mp?ratului Wilhelm I.
Datorit? situa?iei interna?ionale tot mai precare ?i preg?tirilor de r?zboi, cnd micile ??ri din Balcani ?i c?utau nfrigurate calea, cel?lalt fecior al Mariei, Milan, june doar de vreo 20 de ani aflat pe tronul din Belgrad, trecea prin clipe grele pendulnd timorat ntre Viena ?i Petersburg, c?utnd salvarea ??rii, pe care unii politicieni voiau s-o vre n r?zboi. ?eful unui partid srb spunea chiar c? Milan trebuie alungat dac? nu va declara r?zboi turcilor, ad?ugnd: Milan nici nu-i din sngele Obrenovice?tilor. Privi?i la capul lui ?i vede?i c? fizionomia sa este o fizionomie curat romneasc? (Miletici asupra prin?ului Milan, Curierul de Yassi, 4 iunie 1876).
Lng? dnsul aveau s? vin? n ajutor toat? familia de la Ia?i: unchiul Gh. Catargi, fratele Mariei, locotenent colonel n armata romn?, fost adjutant al lui Cuza, unchii Lasc?r Catargi ?i Alexandru Catargi, fra?ii mamei, m?tu?a Olga, sora Mariei, c?s?torit? cu marele finan?ist Petru Mavrogheni numit de Milan papa. Nu lipsea nici bunica Gama, Smaranda Catargi, care fusese ?i la Ober Dobling. Singura care lipsea era mama, Maria Obrenovici.
Maria l p?r?sise pe Cuza la Floren?a (1870) ?i se aciuase pe lng? marea curte mp?r?teasc? german? (cu puternicul cancelar al Europei Otto von Bismark), unde socotea c? putea ob?ine un ajutor pentru feciorul aflat n mare cump?n? n zilele cnd r?zboiul ruso-turc se apropia de Balcani. Soarta nu-i d?du prea multe ?anse c?ci nemiloasa boal? a secolului (cancerul), ce-i chinuia trupul de mai mult? vreme,
i-a curmat zilele la Dresda sau Vittburg (cum scrie colegul C. Ostap n articolul Maria Catargi Obrenovici, Magazin Istoric, noiembrie 1995). mplinise doar 44 de ani. Puternic mb?ls?mat?, s-a ntors acas? ntr-un sicriu dublu. Era 16 iulie 1876, pe o vreme torid? de var?. La 18 iulie a fost nhumat? n cimitirul Bisericii Sf. Spiridon, mormntul fiind marcat cu inscrip?ia simpl?: Maria Obrenovici, 3 august 1832 – 4 iulie 1876.
A r?mas s? duc? mai departe calvarul unei vie?i de mucenic? doamna Elena Cuza, care a mai tr?it pn? n 1909 ?i cu care ne vom mai ntlni n alte pagini.

Ioan Mitican

Principatele Române, în paşi de vals

luni, ianuarie 14th, 2008

 

Iarna str?mo?ilor era, de obicei, sezonul veseliei, al petrecerilor, al bunei dispozi?ii. Dup? Sfntul Nicolae, Cr?ciun ?i Boboteaz?, venea patronul Ionilor ?i ncepea cu srg carnavalul, n veselia spectacolelor teatrale, a soarelelor (seratelor dansante), a balurilor ?i a concertelor. ncepute adesea la Cr?ciun, petrecerile bucurau suflarea marilor ora?e tot timpul c?legilor (perioada dintre dou? posturi, cnd se mnca de frupt), pn? la L?satul secului de carne, n ajunul Postului Mare (anul acesta la 2 martie).
Se serba cu mult? veselie n toat? Europa, mare amploare avnd Carnavalul de la Vene?ia, unde avea loc, ca ?i acum, un adev?rat festival al veseliei, cu parade ale costumelor, piese de teatru, gondole ?i muzic? la tot pasul. nceputurile acestuia se socotesc a fi prin anii 1100, fiind considerat un ecou al saturnaliilor latine ?i serb?rilor dionisiace, care aveau loc cu prilejul trecerii de la iarn? la prim?var?. Exista ?i zicala Semel in anno licet insanire (o dat? pe an este permis s? nnebune?ti), ceea ce d?dea motiva?ie adep?ilor s?i ca, o dat? pe an, s? tr?iasc? altfel dect n restul zilelor.

Pl?cerile modului de trai occidental p?trunznd ?i n Principate la nceputul secolului al XlX-lea, balurile ?i soarelele luau locul jocurilor ?i horelor din c?legile str?mo?e?ti, intrnd vertiginos n via?a capitalelor Bucure?ti ?i Ia?i ?i ntrecndu-se n bog??ie ?i str?lucire. G?zduite la nceput de marile saloane boiere?ti, soarelele ?i balurile erau a?teptate cu ner?bdare de tineri ca ?i de vrstnici, primii dorind s? danseze ?i s? se cunoasc?, iar p?rin?ii s? pun? la cale ncuscriri ?i c?s?toria odraslelor.
Fiind evenimente de seam? n via?a ora?elor lipsite de alte distrac?ii, erau preg?tite cu mare dichis, duducile ?i duducu?ele procurndu-?i ?inute speciale ?i giuvaiere scumpe.
Cu timpul, balurile simple au devenit o tradi?ie n virtutea c?reia fiecare salon boieresc respectabil trebuia s? fie, m?car o dat? pe an, gazda unei asemenea sindrofii. Preluate ?i de marile hanuri sau hoteluri, balurile au ajuns s? fie petreceri populare, la ele avnd acces orice muritor care pl?tea intrarea.

La palatul ?u?u venea ?i familia regal?

La Bucure?ti, baluri str?lucitoare organizau marile familii ?u?u, Bibescu, ?tirbei. Balul familiei ?u?u, fiind mai select ?i mai bogat dect altele, era onorat ?i de familia regal?, nelipsit? la petrecerea din 30 ianuarie, prilejuit? de aniversarea lui Grigore ?u?u. Mari baluri se d?deau ?i la Palatul regal, cu sumedenie de invita?i, ntre care ?i tineri ofi?eri, anume pofti?i pentru a dansa doamnele, n timp ce so?ii jucau c?r?i, t?if?suiau sau puneau ?ara la cale.
La Ia?i organizau asemenea petreceri familiie Rosetti, Roznovanu, Cantacuzino, Mavrocordat, Catargiu. Se dansa lini?titul menuet plin de gra?ie, cadrilul cu tempo lent, dup? care, pe la mijlocul nop?ii, urma un supeu ?i cotillionul, cu ritm de mar?, deschis de un grup de talenta?i dansatori. Femeile purtau rochii lungi ?i bogate, cu m?nu?i de sear? ?i p?l?rii ct roata carului, iar b?rba?ii frac sau redingot?, cu cilindru ?i perle la cravat?. Ner?bd?tori, tinerii a?teptau comanda marjodomului balului – To?i la vals! – pentru a porni cu partenerele emo?ionate ntr-un sublim zbor sideral.
Se dansau cu nespus? ncntare valsurile renumi?ilor compozitori Johann Strauss-tat?l (1804-1849) ?i fiul (1825-1899). Primul, mpreun? cu prietenul s?u, Joseph Lanner (1801-1843), a fost cel care a naripat vechiul dans popular german, cunoscut pe la 1787 (cnd a ap?rut pe scena Operei vieneze). Antrenant, vioi ?i cuceritor, valsul lor, cu piruete largi ?i unduioase, transforma perechile mbr??i?ate ntr-un tot unitar, cu acela?i suflu, pa?i, ritm ?i gndire. Cu toat? opunerea unor institu?ii ?i condamnarea unor so?i, care l socoteau indecent, valsul a devenit cel mai popular dans al tinerilor din toate straturile sociale. S-au nfiin?at s?li populare de dans, p?trunznd n cele mai elegante saloane ?i devenind pl?cerea regilor, a reginelor ?i a tinerelor mirese.

Regele valsului vienez

Dup? moartea lui Lanner, n 1843, Johann Strauss a r?mas regele valsului vienez, dar nu pentru mult? vreme, c?ci avea s?-i ia locul talentatul s?u fiu mai mare, Johann Strauss junior, care ?i-a ar?tat talentul nc? de la 16 ani, ?i care, la 19 ani, avea orchestr? proprie, adulat? de vienezi, dar neagreat? de p?rintele care-?i sim?ea primejduit succesul.
Din acest motiv, n vremea revolu?iei vieneze de la 1846, tat?l se g?sea n tab?ra, hulit?, imperial?, iar feciorul n aceea revolu?ionar?, cntnd celor de pe baricade. Dup? nfrngerea tinerilor revolu?ionari, p?rintele compunea celebrul Mar? al lui Radetzsky. Nenvins n arta sa, feciorul scria Mar?ul Revolu?iei ?i alte vreo 150 de piese, dintre care unele capodopere muzicale: Dun?rea albastr? (1867), Snge vienez, Via?? de artist, Vals imperial, Povestiri din p?durea vienez?. La ele ad?uga un grup de vreo 16 operete, ca Liliacul, O noapte n Vene?ia, Voievodul ?iganilor, Snge vienez ?i altele, prezente pe toate scenele lumii ?i la cur?ile imperiale sau regale.
Iubindu-?i p?rintele ?i nstr?inat de familie, Strauss-fiul obi?nuia s?-?i nceap? concertele cu tulbur?toarea invita?ie la vals Loreley, compus? de acesta n anii tinere?ii.
Bolnav, p?rintele avea s? se piard? la doar 45 de ani, admirnd n t?cere crea?iile feciorului c?ruia i-a revenit pe drept titlul de rege al valsurilor vieneze.
mpreun?, tat?l ?i fiul au l?sat posterit??ii peste 300 de valsuri, plus o sumedenie polci, galopuri ?i mar?uri, completate cu lucr?rile fra?ilor mai mici, Eduard ?i Ioseph.

Balurile m?scuite

Ap?rnd teatrele n Ia?i ?i Bucure?ti, n perioada anilor 1830, balurile au devenit mai populare ?i au nceput s? fie organizate n marile s?li de spectacole, anun?ate de gazetele vremii Curierul romnesc (1829-1848) al lui I. H. R?dulescu, la Bucure?ti, ?i Albina romneasc? (1829-1849) a lui Gh. Asachi, la Ia?i.
Cum ncepuser? a avea c?utare ?i balurile mascate, ca la Viena ?i Paris, trupele teatrelor organizau cu succes ?i asemene sindrofii, c?ci, pe lng? sal? ?i orchestr?, puteau oferi ?i costume pentru m?scuirea participan?ilor. Astfel, balurile mascate sau m?scuite au devenit o atrac?ie, trgurile umplndu-se de me?teri croitori ?i croitorese pentru costume de bal mascat , dup? moda de la Viena ?i Paris.
Din acest motiv, n majoritatea contractelor pe care le semnau conduc?torii trupelor teatrale cu autorit??ile or??ene?ti ace?tia cereau ?i privilegiul organiz?rii balurilor m?scuite, care reprezentau o bog??ie pentru s?r?cia actorilor, c?ci participan?ii pl?teau o tax? de intrare ?i alta pentru nchirierea costumelor.
Un astfel de privilegiu apare ?i n contractul trupei actorilor francezi Ioseph ?i Baptiste Fouraux, care au transformat casa ag?i Costache Talpan din Ia?i n Teatru de variet??i, n 1832. ncntat?, gazeta Albina romneasc? din 19 februarie 1833 scria: n mijlocul unui carnaval (c?legi) att de vioi, teatrul are rol de seam?, iar gazeta din 29 ianuarie 1835 men?iona c? adun?rile la curte, teatrul ?i balurile m?scuite cuprind mai toate s?rile s?pt?mnii. Potrivit aceleia?i publica?ii, prin februarie 1836, balurile mascate erau foarte c?utate, observndu-se un mare lux de costume.
La Ia?i, mai avea privilegiul organiz?rii balurilor mascate renumitul Otel San Petersburg, iar la Bucure?ti, marele han Manuc, existent de prin 1816 ?i care a devenit, peste ani, otelul Dacia. Aici, prin 1878, d?dea spectacole vestitul actor I. D. Ionescu, de trei ori pe s?pt?mn? organizndu-se baluri mascate, orchestra fiind condus? de violonistului Ludovic Wiest.
La Bucure?ti, baluri mascate se mai organizau n s?lile teatrale Bossel, Sl?tineanu, Momolo (unde a cntat Franz Liszt ) ?i la Teatrul Na?ional, dup? inaugurarea sa n 1852, iar la Ia?i, n sala Teatrului de variet??i, deschis n decembrie 1832, ?i n sala Teatrului Na?ional de pe Copou, inaugurat n decembrie 1846. De asemenea, se f?ceau baluri bogate n s?lile societ??ii Jockey-Club din Bucure?ti ?i Ia?i (1870).
Balurile carnavalului fiind o mare atrac?ie, ie?enii ?i bucure?tenii se vizitau reciproc. Dup? introducerea trenurilor (1870), ap?ruser? firme care organizau voiajuri n cele dou? capitale, ba ?i la Viena sau la Paris, pentru premiere teatrale .

Baluri n ?inute istorice

Uneori, costumele de la baluri erau specifice unei anumite epoci, bun?oar? erau de pe vremea lui Ludovic al XIV-lea sau al XVI-lea, cucoanele ntrecndu-se s? redea via?? unor mari personalit??i ca Maria Antoaneta sau doamna de Pompadour.
Sala societ??ii austro-germane de gimnastic? Turn Verein, din strada Arcu, ?i sala Societ??ii de Gimnastic? Sport ?i Muzic?, nfiin?at? de un grup de profesori n fostul atelier al ?colii de Arte (1903), se ntreceau n asemenea baluri populare cu subiecte istorice. Erau adresate tuturor tinerilor ?i erau deschise de un profesor care prezenta contextul istoric. n uria?a nc?pere devenit?, de pild?, salon medieval, participan?ii purtau elegante costume de epoc? – proprii sau nchiriate din garderob? – se sileau s? intre n rolul eroilor prezenta?i de orator ?i de actorii mpr??tia?i printre dansatori.
Societatea german? avea predilec?ie pentru spectacole inspirate de la curtea din Viena sau Berlin, iar societatea profesorilor pentru cele inspirate de cur?ile domne?ti din Bucure?ti ?i Ia?i.
A r?mas n memoria Ia?ilor balul unui carnaval de prin 1905 cu tema Unirea din 1859, cnd n sal? au ap?rut mai mul?i Mihail Kog?lniceanu, Vasile Alecsandri, Al. Ioan Cuza, Lasc?r Catargi, to?i ntrecndu-se s? fie ct mai naturali, unii chiar cuvntnd. Pe lng? ei foiau o sumedenie de figuri asem?n?toare cu Elena Cuza, Maria Obrenovici ?i alte neveste de nal?i dreg?tori, ce se mai luau ?i la har?? ?i printre care se plimbau, plini de gravitate, feluri?i prin?i ?i principese.
n zilele cu baluri costumate la Sport ?i Muzic?, str?zile Ia?ilor erau invadate de rochii malacof, crinoline, ?trasuri (imita?ii de pietre pre?ioase din sticl?), coafuri extravagante, mantile ?i tot felul de m??ti privite cu admira?ie de trec?tori. Tinerii care nu ?tiau s? danseze erau instrui?i pe loc, a?a nct fiecare participant s? se poat? distra la marea petrecere. Balurile Societ??ii Sport ?i Muzic?, nfiin?at? de profesorul universitar Paul Bujor pentru a dezvolta sportul, ajunseser? o ?coal? a vie?ii. Uneori, pe la mijlocul balului popular, ntocmai ca la acele boiere?ti, ntr-o sal? al?turat? se d?dea ?i cte un mic supeu cu pre? modic, pentru obi?nuirea tinerilor din mahalale sordide cu via?a civilizat?.

? Dansul care a schimbat moda

Binecunoscut n saloanele celor dou? Principate de prin anii 1820, valsul vienez prilejuia adev?rate spectacole de m?iestrie ?i talent ale tinerilor, pe la 1848 fiind dansul cel mai iubit din saloanele bonjuriste. Indirect, valsul a contribuit ?i la schimbarea modei, femeile p?r?sind rochiile grele, cu fire scumpe, ct ?i acele cu cteva rnduri de jupe n form? triunghiular?, puse unele peste altele, pentru a le da volum, nlocuindu-le cu crinoline u?oare ?i suple ca un clopot, nfoiate, la nceput, pe un jupon rigid, ?esut cu urzeal? din p?r de coad? de cal (1839), ?i apoi pe balene sau schelet din cercuri fine din o?el, prinse de o centur? (1856). Moda progresnd, s-a trecut la rochia cu turnur?, ce avea partea din fa?? normal?, f?r? nici o ad?ugire ?i doar partea dorsal? bombat? (1860).

? Carnavalul a inspirat nenum?rate opere literare ?i muzicale

Obiceiul carnavalului, ajuns ?i n ??rile romne din secolul al XIX-lea, s-a transformat, cu timpul, ntr-o petrecere popular? zgomotoas? ?i vesel?, ce cuprindea mase mari de or??eni ?i i-a inspirat lui I. L. Caragiale (1885) spumoasa comedie n trei acte D-ale Carnavalului, cu Nae Grimea, Mache Razachescu zis Cr?c?nel, Iancu Pampon, Mi?a Baston, Didina Mazu, Iordache ?i al?i petrec?re?i ai unui bal mascat. Mai nainte, pe aceea?i tem?, prezent? n multe pagini literare sau de dramaturgie, Vasile Alecsandri scrisese piesa Ia?ii n Carnaval sau Un complot nchipuit, prezentat? n premier? smb?t?, 22 decembrie 1845, cnd sala a frem?tat de larma masca?ilor, p?pu?arilor, l?utarilor ce cntau pe str?zi ?i jucau la balul masche al carnavalului de pe scen?. Spectacolul s-a terminat n veselie, lumea fredonnd cupletele actorilor cu cea mai mare mul?umire (Albina romneasc?, 30 decembrie 1845).
Subiectul carnavalului fiind atr?g?tor, Vasile Alecsandri l-a reluat ?i n comedia cu cntece Chiri?a n Ia?i sau Dou? fete ?-o neneac? (1850), cu ispr?vi ale cucoanei Chri?a, nevasta cuconului Grigori Brzoi, din Brzoieni. Cei doi veniser? la Ia?i s? petreac? c?legile – carnavalul – cu speran?a c? se vor cotoros de cele dou? fete, Aristi?a ?i Calipsi?a, g?sindu-le cte un b?rbat. Fetele ciripeau fran?uze?te ?i ?tiau dansurile timpului: cadrilul, mazurca, polca. Participau la petreceri ?i baluri, unul fiind c?tre finele c?legilor dat de cucoana Nastasia, spre care mergeau cntnd: Adio!, n ast? sear?/ Vom veni cu to?i la bal,/ S?-ngrop?m n ves?lie/ Acest ves?l Carnaval.
?i Giuseppe Verdi prezint? un bal mascat tulbur?tor n opera Bal Mascat, ce se ncheia cu tragedia uciderii eroului principal de c?tre rivalul s?u. Johann Strauss a compus Carnavalul la Roma (1873).
Apropiat de tem?, Duliu Zamfirescu a scris versurile La bal mascat, n finalul c?rora ar?ta decep?ia ntlnirii cu zna tinere?ii sale, ascuns? sub o masc?, care la descoperire ar?ta o figur? r?v??it? de nemiloasa trecere a vremii (1881). La rndul s?u, Ionel Teodoreanu a publicat, prin 1929, romanul Bal mascat.
Balurile fiind prilejuri de petrecere, dans, cunoa?tere manierat? ntre tineri ?i educa?ie pentru comportamentul civilizat n societate ar avea probabil destui iubitori ?i n zilele noastre. Carnavalul reprezint? o atrac?ie turistic? a multor ora?e de pe glob ?i se poate organiza cu u?urin?? ?i la noi, relund tradi?ia str?mo?ilor. Fanfara de la Zece Pr?jini a ?i plecat la Vene?ia, invitat? pentru delectarea turi?tilor n avansul Carnavalului.

Ioan Mitican

Principatele Române, în paşi de vals

luni, ianuarie 14th, 2008

 

Iarna str?mo?ilor era, de obicei, sezonul veseliei, al petrecerilor, al bunei dispozi?ii. Dup? Sfntul Nicolae, Cr?ciun ?i Boboteaz?, venea patronul Ionilor ?i ncepea cu srg carnavalul, n veselia spectacolelor teatrale, a soarelelor (seratelor dansante), a balurilor ?i a concertelor. ncepute adesea la Cr?ciun, petrecerile bucurau suflarea marilor ora?e tot timpul c?legilor (perioada dintre dou? posturi, cnd se mnca de frupt), pn? la L?satul secului de carne, n ajunul Postului Mare (anul acesta la 2 martie).
Se serba cu mult? veselie n toat? Europa, mare amploare avnd Carnavalul de la Vene?ia, unde avea loc, ca ?i acum, un adev?rat festival al veseliei, cu parade ale costumelor, piese de teatru, gondole ?i muzic? la tot pasul. nceputurile acestuia se socotesc a fi prin anii 1100, fiind considerat un ecou al saturnaliilor latine ?i serb?rilor dionisiace, care aveau loc cu prilejul trecerii de la iarn? la prim?var?. Exista ?i zicala Semel in anno licet insanire (o dat? pe an este permis s? nnebune?ti), ceea ce d?dea motiva?ie adep?ilor s?i ca, o dat? pe an, s? tr?iasc? altfel dect n restul zilelor.

Pl?cerile modului de trai occidental p?trunznd ?i n Principate la nceputul secolului al XlX-lea, balurile ?i soarelele luau locul jocurilor ?i horelor din c?legile str?mo?e?ti, intrnd vertiginos n via?a capitalelor Bucure?ti ?i Ia?i ?i ntrecndu-se n bog??ie ?i str?lucire. G?zduite la nceput de marile saloane boiere?ti, soarelele ?i balurile erau a?teptate cu ner?bdare de tineri ca ?i de vrstnici, primii dorind s? danseze ?i s? se cunoasc?, iar p?rin?ii s? pun? la cale ncuscriri ?i c?s?toria odraslelor.
Fiind evenimente de seam? n via?a ora?elor lipsite de alte distrac?ii, erau preg?tite cu mare dichis, duducile ?i duducu?ele procurndu-?i ?inute speciale ?i giuvaiere scumpe.
Cu timpul, balurile simple au devenit o tradi?ie n virtutea c?reia fiecare salon boieresc respectabil trebuia s? fie, m?car o dat? pe an, gazda unei asemenea sindrofii. Preluate ?i de marile hanuri sau hoteluri, balurile au ajuns s? fie petreceri populare, la ele avnd acces orice muritor care pl?tea intrarea.

La palatul ?u?u venea ?i familia regal?

La Bucure?ti, baluri str?lucitoare organizau marile familii ?u?u, Bibescu, ?tirbei. Balul familiei ?u?u, fiind mai select ?i mai bogat dect altele, era onorat ?i de familia regal?, nelipsit? la petrecerea din 30 ianuarie, prilejuit? de aniversarea lui Grigore ?u?u. Mari baluri se d?deau ?i la Palatul regal, cu sumedenie de invita?i, ntre care ?i tineri ofi?eri, anume pofti?i pentru a dansa doamnele, n timp ce so?ii jucau c?r?i, t?if?suiau sau puneau ?ara la cale.
La Ia?i organizau asemenea petreceri familiie Rosetti, Roznovanu, Cantacuzino, Mavrocordat, Catargiu. Se dansa lini?titul menuet plin de gra?ie, cadrilul cu tempo lent, dup? care, pe la mijlocul nop?ii, urma un supeu ?i cotillionul, cu ritm de mar?, deschis de un grup de talenta?i dansatori. Femeile purtau rochii lungi ?i bogate, cu m?nu?i de sear? ?i p?l?rii ct roata carului, iar b?rba?ii frac sau redingot?, cu cilindru ?i perle la cravat?. Ner?bd?tori, tinerii a?teptau comanda marjodomului balului – To?i la vals! – pentru a porni cu partenerele emo?ionate ntr-un sublim zbor sideral.
Se dansau cu nespus? ncntare valsurile renumi?ilor compozitori Johann Strauss-tat?l (1804-1849) ?i fiul (1825-1899). Primul, mpreun? cu prietenul s?u, Joseph Lanner (1801-1843), a fost cel care a naripat vechiul dans popular german, cunoscut pe la 1787 (cnd a ap?rut pe scena Operei vieneze). Antrenant, vioi ?i cuceritor, valsul lor, cu piruete largi ?i unduioase, transforma perechile mbr??i?ate ntr-un tot unitar, cu acela?i suflu, pa?i, ritm ?i gndire. Cu toat? opunerea unor institu?ii ?i condamnarea unor so?i, care l socoteau indecent, valsul a devenit cel mai popular dans al tinerilor din toate straturile sociale. S-au nfiin?at s?li populare de dans, p?trunznd n cele mai elegante saloane ?i devenind pl?cerea regilor, a reginelor ?i a tinerelor mirese.

Regele valsului vienez

Dup? moartea lui Lanner, n 1843, Johann Strauss a r?mas regele valsului vienez, dar nu pentru mult? vreme, c?ci avea s?-i ia locul talentatul s?u fiu mai mare, Johann Strauss junior, care ?i-a ar?tat talentul nc? de la 16 ani, ?i care, la 19 ani, avea orchestr? proprie, adulat? de vienezi, dar neagreat? de p?rintele care-?i sim?ea primejduit succesul.
Din acest motiv, n vremea revolu?iei vieneze de la 1846, tat?l se g?sea n tab?ra, hulit?, imperial?, iar feciorul n aceea revolu?ionar?, cntnd celor de pe baricade. Dup? nfrngerea tinerilor revolu?ionari, p?rintele compunea celebrul Mar? al lui Radetzsky. Nenvins n arta sa, feciorul scria Mar?ul Revolu?iei ?i alte vreo 150 de piese, dintre care unele capodopere muzicale: Dun?rea albastr? (1867), Snge vienez, Via?? de artist, Vals imperial, Povestiri din p?durea vienez?. La ele ad?uga un grup de vreo 16 operete, ca Liliacul, O noapte n Vene?ia, Voievodul ?iganilor, Snge vienez ?i altele, prezente pe toate scenele lumii ?i la cur?ile imperiale sau regale.
Iubindu-?i p?rintele ?i nstr?inat de familie, Strauss-fiul obi?nuia s?-?i nceap? concertele cu tulbur?toarea invita?ie la vals Loreley, compus? de acesta n anii tinere?ii.
Bolnav, p?rintele avea s? se piard? la doar 45 de ani, admirnd n t?cere crea?iile feciorului c?ruia i-a revenit pe drept titlul de rege al valsurilor vieneze.
mpreun?, tat?l ?i fiul au l?sat posterit??ii peste 300 de valsuri, plus o sumedenie polci, galopuri ?i mar?uri, completate cu lucr?rile fra?ilor mai mici, Eduard ?i Ioseph.

Balurile m?scuite

Ap?rnd teatrele n Ia?i ?i Bucure?ti, n perioada anilor 1830, balurile au devenit mai populare ?i au nceput s? fie organizate n marile s?li de spectacole, anun?ate de gazetele vremii Curierul romnesc (1829-1848) al lui I. H. R?dulescu, la Bucure?ti, ?i Albina romneasc? (1829-1849) a lui Gh. Asachi, la Ia?i.
Cum ncepuser? a avea c?utare ?i balurile mascate, ca la Viena ?i Paris, trupele teatrelor organizau cu succes ?i asemene sindrofii, c?ci, pe lng? sal? ?i orchestr?, puteau oferi ?i costume pentru m?scuirea participan?ilor. Astfel, balurile mascate sau m?scuite au devenit o atrac?ie, trgurile umplndu-se de me?teri croitori ?i croitorese pentru costume de bal mascat , dup? moda de la Viena ?i Paris.
Din acest motiv, n majoritatea contractelor pe care le semnau conduc?torii trupelor teatrale cu autorit??ile or??ene?ti ace?tia cereau ?i privilegiul organiz?rii balurilor m?scuite, care reprezentau o bog??ie pentru s?r?cia actorilor, c?ci participan?ii pl?teau o tax? de intrare ?i alta pentru nchirierea costumelor.
Un astfel de privilegiu apare ?i n contractul trupei actorilor francezi Ioseph ?i Baptiste Fouraux, care au transformat casa ag?i Costache Talpan din Ia?i n Teatru de variet??i, n 1832. ncntat?, gazeta Albina romneasc? din 19 februarie 1833 scria: n mijlocul unui carnaval (c?legi) att de vioi, teatrul are rol de seam?, iar gazeta din 29 ianuarie 1835 men?iona c? adun?rile la curte, teatrul ?i balurile m?scuite cuprind mai toate s?rile s?pt?mnii. Potrivit aceleia?i publica?ii, prin februarie 1836, balurile mascate erau foarte c?utate, observndu-se un mare lux de costume.
La Ia?i, mai avea privilegiul organiz?rii balurilor mascate renumitul Otel San Petersburg, iar la Bucure?ti, marele han Manuc, existent de prin 1816 ?i care a devenit, peste ani, otelul Dacia. Aici, prin 1878, d?dea spectacole vestitul actor I. D. Ionescu, de trei ori pe s?pt?mn? organizndu-se baluri mascate, orchestra fiind condus? de violonistului Ludovic Wiest.
La Bucure?ti, baluri mascate se mai organizau n s?lile teatrale Bossel, Sl?tineanu, Momolo (unde a cntat Franz Liszt ) ?i la Teatrul Na?ional, dup? inaugurarea sa n 1852, iar la Ia?i, n sala Teatrului de variet??i, deschis n decembrie 1832, ?i n sala Teatrului Na?ional de pe Copou, inaugurat n decembrie 1846. De asemenea, se f?ceau baluri bogate n s?lile societ??ii Jockey-Club din Bucure?ti ?i Ia?i (1870).
Balurile carnavalului fiind o mare atrac?ie, ie?enii ?i bucure?tenii se vizitau reciproc. Dup? introducerea trenurilor (1870), ap?ruser? firme care organizau voiajuri n cele dou? capitale, ba ?i la Viena sau la Paris, pentru premiere teatrale .

Baluri n ?inute istorice

Uneori, costumele de la baluri erau specifice unei anumite epoci, bun?oar? erau de pe vremea lui Ludovic al XIV-lea sau al XVI-lea, cucoanele ntrecndu-se s? redea via?? unor mari personalit??i ca Maria Antoaneta sau doamna de Pompadour.
Sala societ??ii austro-germane de gimnastic? Turn Verein, din strada Arcu, ?i sala Societ??ii de Gimnastic? Sport ?i Muzic?, nfiin?at? de un grup de profesori n fostul atelier al ?colii de Arte (1903), se ntreceau n asemenea baluri populare cu subiecte istorice. Erau adresate tuturor tinerilor ?i erau deschise de un profesor care prezenta contextul istoric. n uria?a nc?pere devenit?, de pild?, salon medieval, participan?ii purtau elegante costume de epoc? – proprii sau nchiriate din garderob? – se sileau s? intre n rolul eroilor prezenta?i de orator ?i de actorii mpr??tia?i printre dansatori.
Societatea german? avea predilec?ie pentru spectacole inspirate de la curtea din Viena sau Berlin, iar societatea profesorilor pentru cele inspirate de cur?ile domne?ti din Bucure?ti ?i Ia?i.
A r?mas n memoria Ia?ilor balul unui carnaval de prin 1905 cu tema Unirea din 1859, cnd n sal? au ap?rut mai mul?i Mihail Kog?lniceanu, Vasile Alecsandri, Al. Ioan Cuza, Lasc?r Catargi, to?i ntrecndu-se s? fie ct mai naturali, unii chiar cuvntnd. Pe lng? ei foiau o sumedenie de figuri asem?n?toare cu Elena Cuza, Maria Obrenovici ?i alte neveste de nal?i dreg?tori, ce se mai luau ?i la har?? ?i printre care se plimbau, plini de gravitate, feluri?i prin?i ?i principese.
n zilele cu baluri costumate la Sport ?i Muzic?, str?zile Ia?ilor erau invadate de rochii malacof, crinoline, ?trasuri (imita?ii de pietre pre?ioase din sticl?), coafuri extravagante, mantile ?i tot felul de m??ti privite cu admira?ie de trec?tori. Tinerii care nu ?tiau s? danseze erau instrui?i pe loc, a?a nct fiecare participant s? se poat? distra la marea petrecere. Balurile Societ??ii Sport ?i Muzic?, nfiin?at? de profesorul universitar Paul Bujor pentru a dezvolta sportul, ajunseser? o ?coal? a vie?ii. Uneori, pe la mijlocul balului popular, ntocmai ca la acele boiere?ti, ntr-o sal? al?turat? se d?dea ?i cte un mic supeu cu pre? modic, pentru obi?nuirea tinerilor din mahalale sordide cu via?a civilizat?.

? Dansul care a schimbat moda

Binecunoscut n saloanele celor dou? Principate de prin anii 1820, valsul vienez prilejuia adev?rate spectacole de m?iestrie ?i talent ale tinerilor, pe la 1848 fiind dansul cel mai iubit din saloanele bonjuriste. Indirect, valsul a contribuit ?i la schimbarea modei, femeile p?r?sind rochiile grele, cu fire scumpe, ct ?i acele cu cteva rnduri de jupe n form? triunghiular?, puse unele peste altele, pentru a le da volum, nlocuindu-le cu crinoline u?oare ?i suple ca un clopot, nfoiate, la nceput, pe un jupon rigid, ?esut cu urzeal? din p?r de coad? de cal (1839), ?i apoi pe balene sau schelet din cercuri fine din o?el, prinse de o centur? (1856). Moda progresnd, s-a trecut la rochia cu turnur?, ce avea partea din fa?? normal?, f?r? nici o ad?ugire ?i doar partea dorsal? bombat? (1860).

? Carnavalul a inspirat nenum?rate opere literare ?i muzicale

Obiceiul carnavalului, ajuns ?i n ??rile romne din secolul al XIX-lea, s-a transformat, cu timpul, ntr-o petrecere popular? zgomotoas? ?i vesel?, ce cuprindea mase mari de or??eni ?i i-a inspirat lui I. L. Caragiale (1885) spumoasa comedie n trei acte D-ale Carnavalului, cu Nae Grimea, Mache Razachescu zis Cr?c?nel, Iancu Pampon, Mi?a Baston, Didina Mazu, Iordache ?i al?i petrec?re?i ai unui bal mascat. Mai nainte, pe aceea?i tem?, prezent? n multe pagini literare sau de dramaturgie, Vasile Alecsandri scrisese piesa Ia?ii n Carnaval sau Un complot nchipuit, prezentat? n premier? smb?t?, 22 decembrie 1845, cnd sala a frem?tat de larma masca?ilor, p?pu?arilor, l?utarilor ce cntau pe str?zi ?i jucau la balul masche al carnavalului de pe scen?. Spectacolul s-a terminat n veselie, lumea fredonnd cupletele actorilor cu cea mai mare mul?umire (Albina romneasc?, 30 decembrie 1845).
Subiectul carnavalului fiind atr?g?tor, Vasile Alecsandri l-a reluat ?i n comedia cu cntece Chiri?a n Ia?i sau Dou? fete ?-o neneac? (1850), cu ispr?vi ale cucoanei Chri?a, nevasta cuconului Grigori Brzoi, din Brzoieni. Cei doi veniser? la Ia?i s? petreac? c?legile – carnavalul – cu speran?a c? se vor cotoros de cele dou? fete, Aristi?a ?i Calipsi?a, g?sindu-le cte un b?rbat. Fetele ciripeau fran?uze?te ?i ?tiau dansurile timpului: cadrilul, mazurca, polca. Participau la petreceri ?i baluri, unul fiind c?tre finele c?legilor dat de cucoana Nastasia, spre care mergeau cntnd: Adio!, n ast? sear?/ Vom veni cu to?i la bal,/ S?-ngrop?m n ves?lie/ Acest ves?l Carnaval.
?i Giuseppe Verdi prezint? un bal mascat tulbur?tor n opera Bal Mascat, ce se ncheia cu tragedia uciderii eroului principal de c?tre rivalul s?u. Johann Strauss a compus Carnavalul la Roma (1873).
Apropiat de tem?, Duliu Zamfirescu a scris versurile La bal mascat, n finalul c?rora ar?ta decep?ia ntlnirii cu zna tinere?ii sale, ascuns? sub o masc?, care la descoperire ar?ta o figur? r?v??it? de nemiloasa trecere a vremii (1881). La rndul s?u, Ionel Teodoreanu a publicat, prin 1929, romanul Bal mascat.
Balurile fiind prilejuri de petrecere, dans, cunoa?tere manierat? ntre tineri ?i educa?ie pentru comportamentul civilizat n societate ar avea probabil destui iubitori ?i n zilele noastre. Carnavalul reprezint? o atrac?ie turistic? a multor ora?e de pe glob ?i se poate organiza cu u?urin?? ?i la noi, relund tradi?ia str?mo?ilor. Fanfara de la Zece Pr?jini a ?i plecat la Vene?ia, invitat? pentru delectarea turi?tilor n avansul Carnavalului.

Ioan Mitican

Zidurile martore ale începuturilor „Junimii“

luni, ianuarie 7th, 2008

Continund prezentarea unora dintre cele vreo 400 de zidiri ?i locuri cu mari implica?ii n cultura ?i istoria romneasc?, dar pu?in cunoscute de cititori ?i de vizitatorii cet??ii din marginea de r?s?rit a ??rii, ast?zi poposim la Ia?i pe col?ul str?zilor Vasile Alecsandri ?i Cuza Vod?. Acolo se afl? o cl?dire cu ziduri de peste 160 de ani, modest? ca nf??i?are, dar bogat? n amintiri. Acolo a fost sanctuarul Societ??ii cultural-literare Junimea, nfiin?at? n februarie 1864 de o mn? de tineri entuzia?ti, cu str?lucite studii superioare europene, precum Titu Maiorescu (n. 1840), Petre Carp (n. 1837), Iacob Negruzzi (n. 1842), Vasile Pogor (n. 1833) ?i Theodor Rosetti (n. 1837). Dup? cum spunea Tudor Vianu, Junimea a fost cea mai nsemnat? grupare literar? a veacului al XIX-lea, reunind marile personalit??i intelectuale ale vremii.

Dup? nfiin?area Junimii, p?rin?ii societ??ii au rostuit o tipografie c?reia i-au zis Tipografia Junimea ?i pe care au instalat-o n b?trna cl?dire de pe col?ul str?zilor pomenite (1865). Aceasta avea s? tip?reasc? revista Convorbiri literare (ap?rut? la 1 martie 1867), ct ?i felurite alte publica?ii. Observnd c? pe atunci c?r?ile se vindeau prin dughene, laolalt? cu alte m?rfuri, Vasile Pogor ?i amicul s?u, Nicu Burghele, au ticluit n acela?i local ?i o libr?rie. Au angajat un fost telegrafist polonez, Lewandowski, au nchiriat od?ile de pe col?ul cl?dirii folosite pn? atunci pentru o pr?v?lie de haine, au f?cut comenzi de c?r?i ?i rechizite la Paris ?i au pornit cu elan la treab?.

n preajma Cr?ciunului anului 1868 s-a deschis Libr?ria Junimea

Pe la jum?tatea lui noiembrie din anul 1868 fulguia bine, iar un vnt iute dinspre r?s?rit sufla t?ios, ndemnnd jivinele s?-?i caute vizuinile ?i pe oameni s? umble mai vrtos prin sipete dup? cu?mele ?i ca?aveicile mbl?nite. Gr?bi?i, s? nu-i ntreac? cumva vecinii, negustorii ncepuser? s? g?teasc? pr?v?liile pentru Cr?ciun, atrnnd prin ferestre ?i od?i beteal?, globu?oare ?i zorzoane poleite ?i mpnzind gazetele cu anun?uri ademenitoare ?i chem?ri mbietoare. ?inndu-le parc? isonul, revista Convorbiri literare publica ?i ea anun?uri cu litere mascate: De curnd s-a deschis la Ia?i Libr?ria Junimea n casele B?ncii n col? (zidirea apar?inea B?ncii Moldovei de al?turi).
Cum afar? vremuia, iar o burni?? sub?ire ?i t?ioas? ce mna din fug? c?iva fulgi nghi?ea ?i pu?inul soare cu din?i, pofteala ndreptat? c?tre iubitorii de litere, ?tiin?e ?i belle-arte s? viziteze noua libr?rie – ap?rut? pe la 26 octombrie n bolta h?in?riei lui Iosif Gartner – ?i s? cerceteze lucr?rile autorilor romni ?i str?ini, n edi?ii de lux, de bibliotec? ?i pentru usul ?coalelor, era bine venit?.
Odaia din col?ul dughenelor boltite de la r?scrucea uli?ei Sfntul Ilie, numit? mai trziu Vasile Alecsandri, cu uli?a Golia, zis?, mai ncoace, Cuza-Vod?, era c?ptu?it? de rafturi ?i dulapuri ticsite cu c?r?i, albume, reviste, calendare, partituri muzicale, registre ?i felurite neamuri de hrtie pentru daravere, ?coli sau scrisorele parfumate ale duducu?elor.
Printre ele tronau sclipitoare c?lim?ri din cristal, cu condeie din os ncrustat, tampoane de sugativ? ?i fel de fel de scule de cancelarii, sc?p?rnd n lumina sfe?nicelor aprinse din bog??ie.
Fiindc? spre jum?tatea lui decembrie, odat? cu anun?ul sosirii faimoaselor Prezenturi de anul nou (cadouri ?i felicit?ri), Convorbirile vesteau c? pe lng? libr?rie s-a a?ezat ?i un Cabinet de lectur? nzestrat cu operele cele mai cunoscute ?i mai noi, mul?ime de curio?i se ndemnau s?-i treac? pragul. Cobornd ncoto?m?na?i din s?niile trase n fa?a Dughenelor B?ncii la vremea cnd viscolul cutreiera chiuind prin stre?ini ?i zaplazuri, intrau bucuro?i n odaia plin? de mese ?i fotolii unde se putea citi sau r?sfoi o carte stnd mp?r?te?te ?i sorbind o can? de ceai.

n cabinetul de lectur? veneau Maiorescu, Alecsandri, Pogor, Caragiale

ntre vizitatorii ce r?sfoiau c?r?ile rafturilor, n tihn?, tulbura?i doar de duduitul sobelor ?i susurul samovarelor cu ceai, z?bovea adesea Vasile Pogor, sus?in?torul financiar al libr?riei ?i al cabinetului. Potrivit amintirilor lui Iacob Negruzzi, librarul Vasile Pogor avea nespusa pl?cere de a lipi etichete pe c?r?ile din cabinetul de lectur?. El recomanda lucr?rile abia ie?ite din Tipografia Junimea ?i admira luxoasele dic?ionare ?i enciclopedii trimise de faimoasa libr?rie parizian? Hachette pe numele s?u nu prea norocos la c?tig, potrivit cupletului rostit la un banchet junimist:
- R?va? Pogor, r?va? drag?,/ C-a venit ntr-un pachet,/ R?va?ul de la Hachette./ Las s? vie, Domnul ?tie,/ Calea trandafiri s?-i fie.
Tipografia Junimea h?r?zit? s? tip?reasc? pe gratis c?r?i ?colare, ct ?i urma?a sa mai nou?, Tipografia Na?ional?, instalat? prin 1872 n acela?i local de junimi?tii Costache Rosetti-Solescu, Nicolae Gane, Iacob Negruzzi ?i al?i amici, aveau s? scoat? la lumina zilei multe lucr?ri de seam? ale culturii romne?ti ?i s? tip?reasc? Convorbirile (cu o mic? ntrerupere) pn? n 1885, cnd revista s-a mutat la Bucure?ti.
Vreme de vreo 18 ani, od?ile dughenelor din col?ul cl?dirii cu un cat, ce au apar?inut B?ncii Moldovei, ?i nchiriate Junimii pentru stabilimentele sale (tipografie, redac?ie, libr?riie) au fost loca?ul Convorbirilor ?i locul de ntlnire al oamenilor de litere romni, revista avnd mult? vreme ntietate n ?ar?. Acela?i rol juca la Bucure?ti Revista Contimporan? (1873-1876).
ntr-o nc?pere cu intrare prin dos, unde se ad?postea administra?ia tipografiei ?i redac?ia Curierul de Iassi ?i a Convorbirilor literare vecuia ?i Iacob Negruzzi, secretarul Junimii, dichisind fiecare num?r, de la punerea n pagin? ?i pn? la expedierea revistelor c?tre abona?i, el fiind autorul, culeg?torul, corectorul, directorul, ba chiar ?i cititorul Convorbirilor literare – cum l tachinau amicii.
Pe u?ile libr?riei sau ale tipografiei, intra deseori ca un semizeu tn?rul profesor ?i critic literar Titu Maiorescu (1840-1917), sufletul societ??ii, cercetnd mefistofelic rafturile ?i nego?ul colaboratorilor librari, s?vr?it de obicei cu mare succes n pagub?, ?i urm?rind lucrul la c?r?ile sale ncredin?ate tipografilor: Despre scrierea limbii romne (1866), Poezia romn? (1867), Contra ?colii Barnu?iu (1868). Nu ocoleau tipografia nici Vasile Alecsandri, I. Slavici sau I. L. Caragiale care ?i-a publicat n Convorbiri comediile O noapte furtunoas?, O scrisoare pierdut?, D-ale carnavalului.
Binen?eles, uneori era prezent ?i Ion Creang?. Zb?tndu-se ?i muncindu-se, nu f?r? izbnd?, s? mai scoat? nc? o edi?ie din lucr?rile sale ?colare, d?dea ghes uneori redactorilor s? mai publice (anun?e) o dat?, f?r? parale, ca ?tire plin? de tlc, la jurnalul Curierul de Iassi la rubrica Nout??i:
C?r?i didactice. Unii r?uvoitori par a fi r?spndit zvonul c? edi?ia nou? a c?r?ilor didactice compuse de Creang?, Ien?chescu ?i asocia?ii n-ar fi ie?it de sub tipar ?i nu s-ar fi g?sind de vnzare. Sntem autoriza?i de a declara c? p?rin?ii, elevii ?i institutorii ?i pot procura oricnd ?i n num?r orict de mare, c?r?ile n chestiune chiar de la autorii lor, d-nii Creang?, Ien?chescu ?i asocia?ii.

n cl?direa de pe col? a lucrat poetul Mihai Eminescu

Prin anii 1876-1877, ntr-o odaie a tipografiei, trudea pentru a se hr?ni Mihai Eminescu (cum i scria Iacob Negruzzi lui Titu Maiorescu), lucrnd la gazeta Curierul de Iassi ca redactor, corector ?i cronicar al paginii politico-literare. n urma schimb?rilor politice guvernamentale ?i restructurare a unor activit??i, i se suprimase postul de revizor ?colar al jude?elor Vaslui ?i Ia?i (ocupat n perioada iunie 1875-iunie 1876).
R?mas f?r? un loc de munc?, iar Ia?ii avnd dup? Unire pu?ine activit??i administrative sau economice, prietenii junimi?ti i-au g?sit modestul serviciu de gazetar.
Jurnal popular, scos n format mic din 1868, Curierul junimist ap?rea de trei ori pe s?pt?mn?, duminica, miercurea ?i vinerea, la ora 6 diminea?a, cnd se mp?r?ea abona?ilor.
Apoi, beneficiind de o subven?ie acordat? de Prim?rie ?i de Ministerul Justi?ie cu sprijinul lui Nicolae Gane, primar junimist (ntre 1872-1876), din aprilie 1874 Curierul a luat formatul mare ?i numele pompos Curierul de Iassi, cu subtitlul Foaea publica?iunilor oficiale din resortul Cur?ii apelative din Iassi.
n baza unui contract pe cinci ani, foaea urma a tip?ri o consistent? parte oficial?, cu publica?ii administrative ?i judec?tore?ti, cuprinznd anun?urile prefecturilor, prim?riilor, tribunalelor ?i ale Cur?ii de Apel.
Bogat? n rubrici (Revista Intern?, Revista Extern?, Foileton, Nout??i, Diverse) ?i variat? n con?inut – mai ales dup? 1 ianuarie 1876 -, foaia publica ?tiri locale, din ?ar? ?i din str?in?tate, m?car o pagin? cu reclame comerciale pentru m?rfuri str?ine sau romne?ti, informa?ii culturale, versuri, ceva proz? ?i, binen?eles, comunic?ri oficiale ale tribunalelor ?i ale administra?iei ?i districtelor (jude?elor) din Moldova (Bac?u, Neam?, Suceava, Boto?ani, Dorohoi, Vaslui, Ia?i).
Cteva coloane ocupau lista proceselor, cu cita?iile tribunalelor celor cinci sec?iuni, mandatele de aducere ?i urm?rire ale delincven?ilor, numirile n func?ii publice, ct ?i reclama?iile adresate conducerilor administrative ?i altora, fapt pentru care era citit? n toate straturile societ??ii din ?ar?, ba chiar ?i din str?in?tate (Austria, Germania, Fran?a, Belgia, Elve?ia, Turcia). Ziarul avea chiar ?i coresponden?i la Istanbul ?i Paris, cum nici o alt? publica?ie de mai trziu nu mai reu?ea.
nh?mat cu pasiune ?i srg n subjug?toarea ndeletnicire ce-i oferea unele libert??i ?i larga viziune a gazetarului, dar numai 100 de lei leaf? fa?? de vreo 400 de lei ct primise ca revizor, Mihai Eminescu, nou redactor, s-a apucat s? prefac? foaia Cur?ii de Apel ntr-un jurnal modern informativ, combativ, iar cnd avea cteva momente lini?tite scria versuri.

Lng? redac?ie s-a mutat, n 1876, Veronica Micle

Soarta, neprev?zut? ca totdeauna, i-a adus lui Eminescu muza n apropiere. La 18 noiembrie 1876, profesorul ?tefan Micle, eliberat din func?ia de rector al Universit??ii, pe care o de?inuse vreo zece ani, a primit postul de director al ?colii de Arte ?i Meserii din spatele Bisericii Sfntul Ilie (cl?direa ce ad?poste?te ast?zi Biblioteca Universit??ii de Medicin?). Conduc?torii ?colilor de odinioar? avnd obliga?ia s? fie mereu ntre elevi, directorul s-a mutat n locuin?a ?colii mpreun? cu so?ia – Veronica – ?i cu cele dou? fiice: Valeria ?i Virginia.
Astfel, poetul avea fericirea s? fie n preajma muzei sale f?r? s? mai patruleze strada Gh. Asachi, unde locuise profesorul ?i Veronica pn? atunci, ntr-o cas? cu vreo ?apte plopi la gard, motiv ca romanticii s?-i spun? strada Strada Plopilor f?r? So?.
ntre cei doi tineri, Mihai Eminescu ?i Veronica Micle (n?scu?i n acela?i an, 1850), ce se cunoscuser? la Viena, unde poetul era student, iar Veronica venise pentru un tratament medical , se nfiripase o dragoste nevinovat?. Strada Sfntului Ilie, ngust? pe vremea aceea ca o hudi??, devenind locul ntlnirilor lor romantice, poetul i-a nchinat poezia O strad? prea ngust?, datat? 1876:
O strad? prea ngust?/ P?rea c? se f?cea
?i case lungi ?i negre/ Pe dou? p?r?i era.
Pe dnsa nu luce?te/ Un singur felinar -
Eu trec ncet ?i fluier/ n suflet cu amar.
Deodat? simt n urma-mi/ Venind tiptil-tiptil,
Pas sfiicios de fat?,/ U?or ca de copil.
?i simt cum c? de bra?u-mi/ Un bra? u?or s-anin?
?i simt c? mna-mi strnge/ O mn? dulce fin?
R?sun? miaz? noaptea/ Din turla neagr?, veche
Suntem att de singuri/ Suntem o p?reche.
Gazetarul s-a desp?r?it de Tipografia Junimea ?i redac?ia Curierului de Iassi n octombrie 1877, cnd a plecat la Bucure?ti n redac?ia Timpului, chemat de Titu Maiorescu ?i P. P. Carp. naintea plec?rii, a trecut pe la Veronica, dar n-a g?sit-o acas?. Aflnd c? a fost c?utat?, dnsa i-a scris la 27 octombrie m?rturisind p?rerea de r?u c? nu s-au v?zut ?i chemndu-l de s?rb?tori la Ia?i.
Aici, n strada Sf. Ilie, rebotezat? prin 1878 Vasile Alecsandri, n amintirea bardului ce a locuit oleac? mai sus n casa ce ad?poste?te acum Muzeul Teatrului, Veronica Micle a tr?it tragedia pierderii so?ului, la 4 august 1879. A p?r?sit locuin?a nefast? din cl?direa ?colii n preajma zilei de 8 noiembrie 1879, mutndu-se n modesta ei locuin?? din strada Butu (N. Gane).

De la 1 aprilie 1885, Convorbiri literare la Bucure?ti

Prezen?a junimi?tilor n strada Vasile Alecsandri s-a r?rit din prim?vara anului 1885, cnd Curierul vestea cu triste?e c? Adunarea General? a Creditului Agricol s-a ntrunit pentru a alege alt administrator n locul lui Iacob Negruzzi, plecat la Bucure?ti. Curierul ncheia cu remarca: Toat? lumea regreta plecarea d-lui Neguzzi care a fost creatorul acestei institu?ii. Din alte cteva rnduri, ie?enii aflau ?i motivul: Pe ziua de 1 martie, d-l Iacob Negruzzi, profesor de Drept Comercial al Facult??ii de Juridic?, este transferat n aceea?i calitate ?i la aceea?i facultate, la Universitatea Bucure?ti, n locul defunctului Vasile Boerescu .
Peste cteva zile, la 10/22 martie, tot Curierul aducea o ?tire ?i mai dureroas? pentru lumea cultural? a Ia?ilor: De la 1 aprilie 1885, revista Convorbiri literare, ncepnd cu anul al XlX-lea al existen?ei sale, apare la Bucure?ti n editura Socec (unde a r?mas pn? dup? ultimul r?zboi, relundu-?i apoi apari?iile la Ia?i).
Tot mai bolnav ?i ngndurat de soarta lui b?di?a Mihai, mncat de str?in?t??i, se ab?tea pe acolo ?i Ion Creang?, oleac? de proprietar cu nc? vreo 9 institutori , la Tipografia Na?ional?, cump?rat? de la Junimea prin 1882 ?i purtat? cu dib?cie de tipograful I. S. Ionescu.
Ad?postind tot felul de magazine, redac?ii, tipografii, libr?rii (ntre care celebra Libr?rie Daniel, instalat? n locul Junimii pentru a nu se pierde tradi?ia), o farmacie R?teanu, o banc?, ADAS-ul ?i unit??ile Coopera?iei me?te?ug?re?ti (ntre 1960-1989), iar ast?zi un cabinet stomatologic ?i alt? farmacie, vechea zidire junimist? ?i-a p?strat locul din col?ul celor dou? str?zi. O plac? de marmur?, fixat? pe un perete, lateral?, gl?suie?te pentru cei f?r? grab?: n aceast? cl?dire a func?ionat Libr?ria ?i Tipografia societ??ii culturale Junimea. Aici au fost tip?rite revista Convorbiri literare ?i ziarul Curierul de Ia?i, al c?rui redactor o perioad? a fost poetul Mihai Eminescu. Placa a fost a?ezat? n anul 1994 de Muzeul Literaturii Romne.

Vino, frate Mihai, vino, c?ci f?r? tine sunt str?in

Acum fiind vremea s?rb?torilor, probabil c? b?trnele ziduri l a?teapt? pe b?dia Ion Creang?, c?l?tor hojma, odinioar?, ntre Bojdeuc? ?i Tutungeria sa din mijlocul str?zii Golia, ?i nelipsit musafir la Tipografie.
n s?pt?mna Cr?ciunului venea cu un buzunar plin de m?run?i? s? primeasc? colind?torii, stelarii ?i pe popularii eroi Vasilache ?i M?rioara ce spuneau parascovenii pe Uli?a mare, spre bucuria tipografilor, care se veseleau ciocnind ulcelele cu vin.
Afar? ningea cu fulgi mari ?i pufo?i, iar Ia?ul huia n pocnete de bici, morn?it de buhaie, sunete de corn, colinde ?i refrenurile datinilor repetate cu ardoare prin toate mahalalele. ntr-o asemenea zi, Creang? i scria prietenului s?u:
B?die Mihai,
Ce-i cu Bucure?tiul de ai uitat cu totul Ie?ul nostru cel oropsit De Cr?ciun te a?tept?m s? vii. Tinca a preg?tit de toate ?i mai ales sarmalele care ?i pl?ceau foarte mult. La Ie?i ninge frumos de ast-noapte, nct s-a f?cut drum de sanie. Ciricul parc? e mai frumos acum. Vino, frate Mihai, vino, c?ci f?r? tine sunt str?in. Te s?rut pe frunte. Ion Creang?. (decembrie 1877 – acum 130 de ani).

Ioan Mitican

 

Zidurile martore ale începuturilor „Junimii“

luni, ianuarie 7th, 2008

Continund prezentarea unora dintre cele vreo 400 de zidiri ?i locuri cu mari implica?ii n cultura ?i istoria romneasc?, dar pu?in cunoscute de cititori ?i de vizitatorii cet??ii din marginea de r?s?rit a ??rii, ast?zi poposim la Ia?i pe col?ul str?zilor Vasile Alecsandri ?i Cuza Vod?. Acolo se afl? o cl?dire cu ziduri de peste 160 de ani, modest? ca nf??i?are, dar bogat? n amintiri. Acolo a fost sanctuarul Societ??ii cultural-literare Junimea, nfiin?at? n februarie 1864 de o mn? de tineri entuzia?ti, cu str?lucite studii superioare europene, precum Titu Maiorescu (n. 1840), Petre Carp (n. 1837), Iacob Negruzzi (n. 1842), Vasile Pogor (n. 1833) ?i Theodor Rosetti (n. 1837). Dup? cum spunea Tudor Vianu, Junimea a fost cea mai nsemnat? grupare literar? a veacului al XIX-lea, reunind marile personalit??i intelectuale ale vremii.

Dup? nfiin?area Junimii, p?rin?ii societ??ii au rostuit o tipografie c?reia i-au zis Tipografia Junimea ?i pe care au instalat-o n b?trna cl?dire de pe col?ul str?zilor pomenite (1865). Aceasta avea s? tip?reasc? revista Convorbiri literare (ap?rut? la 1 martie 1867), ct ?i felurite alte publica?ii. Observnd c? pe atunci c?r?ile se vindeau prin dughene, laolalt? cu alte m?rfuri, Vasile Pogor ?i amicul s?u, Nicu Burghele, au ticluit n acela?i local ?i o libr?rie. Au angajat un fost telegrafist polonez, Lewandowski, au nchiriat od?ile de pe col?ul cl?dirii folosite pn? atunci pentru o pr?v?lie de haine, au f?cut comenzi de c?r?i ?i rechizite la Paris ?i au pornit cu elan la treab?.

n preajma Cr?ciunului anului 1868 s-a deschis Libr?ria Junimea

Pe la jum?tatea lui noiembrie din anul 1868 fulguia bine, iar un vnt iute dinspre r?s?rit sufla t?ios, ndemnnd jivinele s?-?i caute vizuinile ?i pe oameni s? umble mai vrtos prin sipete dup? cu?mele ?i ca?aveicile mbl?nite. Gr?bi?i, s? nu-i ntreac? cumva vecinii, negustorii ncepuser? s? g?teasc? pr?v?liile pentru Cr?ciun, atrnnd prin ferestre ?i od?i beteal?, globu?oare ?i zorzoane poleite ?i mpnzind gazetele cu anun?uri ademenitoare ?i chem?ri mbietoare. ?inndu-le parc? isonul, revista Convorbiri literare publica ?i ea anun?uri cu litere mascate: De curnd s-a deschis la Ia?i Libr?ria Junimea n casele B?ncii n col? (zidirea apar?inea B?ncii Moldovei de al?turi).
Cum afar? vremuia, iar o burni?? sub?ire ?i t?ioas? ce mna din fug? c?iva fulgi nghi?ea ?i pu?inul soare cu din?i, pofteala ndreptat? c?tre iubitorii de litere, ?tiin?e ?i belle-arte s? viziteze noua libr?rie – ap?rut? pe la 26 octombrie n bolta h?in?riei lui Iosif Gartner – ?i s? cerceteze lucr?rile autorilor romni ?i str?ini, n edi?ii de lux, de bibliotec? ?i pentru usul ?coalelor, era bine venit?.
Odaia din col?ul dughenelor boltite de la r?scrucea uli?ei Sfntul Ilie, numit? mai trziu Vasile Alecsandri, cu uli?a Golia, zis?, mai ncoace, Cuza-Vod?, era c?ptu?it? de rafturi ?i dulapuri ticsite cu c?r?i, albume, reviste, calendare, partituri muzicale, registre ?i felurite neamuri de hrtie pentru daravere, ?coli sau scrisorele parfumate ale duducu?elor.
Printre ele tronau sclipitoare c?lim?ri din cristal, cu condeie din os ncrustat, tampoane de sugativ? ?i fel de fel de scule de cancelarii, sc?p?rnd n lumina sfe?nicelor aprinse din bog??ie.
Fiindc? spre jum?tatea lui decembrie, odat? cu anun?ul sosirii faimoaselor Prezenturi de anul nou (cadouri ?i felicit?ri), Convorbirile vesteau c? pe lng? libr?rie s-a a?ezat ?i un Cabinet de lectur? nzestrat cu operele cele mai cunoscute ?i mai noi, mul?ime de curio?i se ndemnau s?-i treac? pragul. Cobornd ncoto?m?na?i din s?niile trase n fa?a Dughenelor B?ncii la vremea cnd viscolul cutreiera chiuind prin stre?ini ?i zaplazuri, intrau bucuro?i n odaia plin? de mese ?i fotolii unde se putea citi sau r?sfoi o carte stnd mp?r?te?te ?i sorbind o can? de ceai.

n cabinetul de lectur? veneau Maiorescu, Alecsandri, Pogor, Caragiale

ntre vizitatorii ce r?sfoiau c?r?ile rafturilor, n tihn?, tulbura?i doar de duduitul sobelor ?i susurul samovarelor cu ceai, z?bovea adesea Vasile Pogor, sus?in?torul financiar al libr?riei ?i al cabinetului. Potrivit amintirilor lui Iacob Negruzzi, librarul Vasile Pogor avea nespusa pl?cere de a lipi etichete pe c?r?ile din cabinetul de lectur?. El recomanda lucr?rile abia ie?ite din Tipografia Junimea ?i admira luxoasele dic?ionare ?i enciclopedii trimise de faimoasa libr?rie parizian? Hachette pe numele s?u nu prea norocos la c?tig, potrivit cupletului rostit la un banchet junimist:
- R?va? Pogor, r?va? drag?,/ C-a venit ntr-un pachet,/ R?va?ul de la Hachette./ Las s? vie, Domnul ?tie,/ Calea trandafiri s?-i fie.
Tipografia Junimea h?r?zit? s? tip?reasc? pe gratis c?r?i ?colare, ct ?i urma?a sa mai nou?, Tipografia Na?ional?, instalat? prin 1872 n acela?i local de junimi?tii Costache Rosetti-Solescu, Nicolae Gane, Iacob Negruzzi ?i al?i amici, aveau s? scoat? la lumina zilei multe lucr?ri de seam? ale culturii romne?ti ?i s? tip?reasc? Convorbirile (cu o mic? ntrerupere) pn? n 1885, cnd revista s-a mutat la Bucure?ti.
Vreme de vreo 18 ani, od?ile dughenelor din col?ul cl?dirii cu un cat, ce au apar?inut B?ncii Moldovei, ?i nchiriate Junimii pentru stabilimentele sale (tipografie, redac?ie, libr?riie) au fost loca?ul Convorbirilor ?i locul de ntlnire al oamenilor de litere romni, revista avnd mult? vreme ntietate n ?ar?. Acela?i rol juca la Bucure?ti Revista Contimporan? (1873-1876).
ntr-o nc?pere cu intrare prin dos, unde se ad?postea administra?ia tipografiei ?i redac?ia Curierul de Iassi ?i a Convorbirilor literare vecuia ?i Iacob Negruzzi, secretarul Junimii, dichisind fiecare num?r, de la punerea n pagin? ?i pn? la expedierea revistelor c?tre abona?i, el fiind autorul, culeg?torul, corectorul, directorul, ba chiar ?i cititorul Convorbirilor literare – cum l tachinau amicii.
Pe u?ile libr?riei sau ale tipografiei, intra deseori ca un semizeu tn?rul profesor ?i critic literar Titu Maiorescu (1840-1917), sufletul societ??ii, cercetnd mefistofelic rafturile ?i nego?ul colaboratorilor librari, s?vr?it de obicei cu mare succes n pagub?, ?i urm?rind lucrul la c?r?ile sale ncredin?ate tipografilor: Despre scrierea limbii romne (1866), Poezia romn? (1867), Contra ?colii Barnu?iu (1868). Nu ocoleau tipografia nici Vasile Alecsandri, I. Slavici sau I. L. Caragiale care ?i-a publicat n Convorbiri comediile O noapte furtunoas?, O scrisoare pierdut?, D-ale carnavalului.
Binen?eles, uneori era prezent ?i Ion Creang?. Zb?tndu-se ?i muncindu-se, nu f?r? izbnd?, s? mai scoat? nc? o edi?ie din lucr?rile sale ?colare, d?dea ghes uneori redactorilor s? mai publice (anun?e) o dat?, f?r? parale, ca ?tire plin? de tlc, la jurnalul Curierul de Iassi la rubrica Nout??i:
C?r?i didactice. Unii r?uvoitori par a fi r?spndit zvonul c? edi?ia nou? a c?r?ilor didactice compuse de Creang?, Ien?chescu ?i asocia?ii n-ar fi ie?it de sub tipar ?i nu s-ar fi g?sind de vnzare. Sntem autoriza?i de a declara c? p?rin?ii, elevii ?i institutorii ?i pot procura oricnd ?i n num?r orict de mare, c?r?ile n chestiune chiar de la autorii lor, d-nii Creang?, Ien?chescu ?i asocia?ii.

n cl?direa de pe col? a lucrat poetul Mihai Eminescu

Prin anii 1876-1877, ntr-o odaie a tipografiei, trudea pentru a se hr?ni Mihai Eminescu (cum i scria Iacob Negruzzi lui Titu Maiorescu), lucrnd la gazeta Curierul de Iassi ca redactor, corector ?i cronicar al paginii politico-literare. n urma schimb?rilor politice guvernamentale ?i restructurare a unor activit??i, i se suprimase postul de revizor ?colar al jude?elor Vaslui ?i Ia?i (ocupat n perioada iunie 1875-iunie 1876).
R?mas f?r? un loc de munc?, iar Ia?ii avnd dup? Unire pu?ine activit??i administrative sau economice, prietenii junimi?ti i-au g?sit modestul serviciu de gazetar.
Jurnal popular, scos n format mic din 1868, Curierul junimist ap?rea de trei ori pe s?pt?mn?, duminica, miercurea ?i vinerea, la ora 6 diminea?a, cnd se mp?r?ea abona?ilor.
Apoi, beneficiind de o subven?ie acordat? de Prim?rie ?i de Ministerul Justi?ie cu sprijinul lui Nicolae Gane, primar junimist (ntre 1872-1876), din aprilie 1874 Curierul a luat formatul mare ?i numele pompos Curierul de Iassi, cu subtitlul Foaea publica?iunilor oficiale din resortul Cur?ii apelative din Iassi.
n baza unui contract pe cinci ani, foaea urma a tip?ri o consistent? parte oficial?, cu publica?ii administrative ?i judec?tore?ti, cuprinznd anun?urile prefecturilor, prim?riilor, tribunalelor ?i ale Cur?ii de Apel.
Bogat? n rubrici (Revista Intern?, Revista Extern?, Foileton, Nout??i, Diverse) ?i variat? n con?inut – mai ales dup? 1 ianuarie 1876 -, foaia publica ?tiri locale, din ?ar? ?i din str?in?tate, m?car o pagin? cu reclame comerciale pentru m?rfuri str?ine sau romne?ti, informa?ii culturale, versuri, ceva proz? ?i, binen?eles, comunic?ri oficiale ale tribunalelor ?i ale administra?iei ?i districtelor (jude?elor) din Moldova (Bac?u, Neam?, Suceava, Boto?ani, Dorohoi, Vaslui, Ia?i).
Cteva coloane ocupau lista proceselor, cu cita?iile tribunalelor celor cinci sec?iuni, mandatele de aducere ?i urm?rire ale delincven?ilor, numirile n func?ii publice, ct ?i reclama?iile adresate conducerilor administrative ?i altora, fapt pentru care era citit? n toate straturile societ??ii din ?ar?, ba chiar ?i din str?in?tate (Austria, Germania, Fran?a, Belgia, Elve?ia, Turcia). Ziarul avea chiar ?i coresponden?i la Istanbul ?i Paris, cum nici o alt? publica?ie de mai trziu nu mai reu?ea.
nh?mat cu pasiune ?i srg n subjug?toarea ndeletnicire ce-i oferea unele libert??i ?i larga viziune a gazetarului, dar numai 100 de lei leaf? fa?? de vreo 400 de lei ct primise ca revizor, Mihai Eminescu, nou redactor, s-a apucat s? prefac? foaia Cur?ii de Apel ntr-un jurnal modern informativ, combativ, iar cnd avea cteva momente lini?tite scria versuri.

Lng? redac?ie s-a mutat, n 1876, Veronica Micle

Soarta, neprev?zut? ca totdeauna, i-a adus lui Eminescu muza n apropiere. La 18 noiembrie 1876, profesorul ?tefan Micle, eliberat din func?ia de rector al Universit??ii, pe care o de?inuse vreo zece ani, a primit postul de director al ?colii de Arte ?i Meserii din spatele Bisericii Sfntul Ilie (cl?direa ce ad?poste?te ast?zi Biblioteca Universit??ii de Medicin?). Conduc?torii ?colilor de odinioar? avnd obliga?ia s? fie mereu ntre elevi, directorul s-a mutat n locuin?a ?colii mpreun? cu so?ia – Veronica – ?i cu cele dou? fiice: Valeria ?i Virginia.
Astfel, poetul avea fericirea s? fie n preajma muzei sale f?r? s? mai patruleze strada Gh. Asachi, unde locuise profesorul ?i Veronica pn? atunci, ntr-o cas? cu vreo ?apte plopi la gard, motiv ca romanticii s?-i spun? strada Strada Plopilor f?r? So?.
ntre cei doi tineri, Mihai Eminescu ?i Veronica Micle (n?scu?i n acela?i an, 1850), ce se cunoscuser? la Viena, unde poetul era student, iar Veronica venise pentru un tratament medical , se nfiripase o dragoste nevinovat?. Strada Sfntului Ilie, ngust? pe vremea aceea ca o hudi??, devenind locul ntlnirilor lor romantice, poetul i-a nchinat poezia O strad? prea ngust?, datat? 1876:
O strad? prea ngust?/ P?rea c? se f?cea
?i case lungi ?i negre/ Pe dou? p?r?i era.
Pe dnsa nu luce?te/ Un singur felinar -
Eu trec ncet ?i fluier/ n suflet cu amar.
Deodat? simt n urma-mi/ Venind tiptil-tiptil,
Pas sfiicios de fat?,/ U?or ca de copil.
?i simt cum c? de bra?u-mi/ Un bra? u?or s-anin?
?i simt c? mna-mi strnge/ O mn? dulce fin?
R?sun? miaz? noaptea/ Din turla neagr?, veche
Suntem att de singuri/ Suntem o p?reche.
Gazetarul s-a desp?r?it de Tipografia Junimea ?i redac?ia Curierului de Iassi n octombrie 1877, cnd a plecat la Bucure?ti n redac?ia Timpului, chemat de Titu Maiorescu ?i P. P. Carp. naintea plec?rii, a trecut pe la Veronica, dar n-a g?sit-o acas?. Aflnd c? a fost c?utat?, dnsa i-a scris la 27 octombrie m?rturisind p?rerea de r?u c? nu s-au v?zut ?i chemndu-l de s?rb?tori la Ia?i.
Aici, n strada Sf. Ilie, rebotezat? prin 1878 Vasile Alecsandri, n amintirea bardului ce a locuit oleac? mai sus n casa ce ad?poste?te acum Muzeul Teatrului, Veronica Micle a tr?it tragedia pierderii so?ului, la 4 august 1879. A p?r?sit locuin?a nefast? din cl?direa ?colii n preajma zilei de 8 noiembrie 1879, mutndu-se n modesta ei locuin?? din strada Butu (N. Gane).

De la 1 aprilie 1885, Convorbiri literare la Bucure?ti

Prezen?a junimi?tilor n strada Vasile Alecsandri s-a r?rit din prim?vara anului 1885, cnd Curierul vestea cu triste?e c? Adunarea General? a Creditului Agricol s-a ntrunit pentru a alege alt administrator n locul lui Iacob Negruzzi, plecat la Bucure?ti. Curierul ncheia cu remarca: Toat? lumea regreta plecarea d-lui Neguzzi care a fost creatorul acestei institu?ii. Din alte cteva rnduri, ie?enii aflau ?i motivul: Pe ziua de 1 martie, d-l Iacob Negruzzi, profesor de Drept Comercial al Facult??ii de Juridic?, este transferat n aceea?i calitate ?i la aceea?i facultate, la Universitatea Bucure?ti, n locul defunctului Vasile Boerescu .
Peste cteva zile, la 10/22 martie, tot Curierul aducea o ?tire ?i mai dureroas? pentru lumea cultural? a Ia?ilor: De la 1 aprilie 1885, revista Convorbiri literare, ncepnd cu anul al XlX-lea al existen?ei sale, apare la Bucure?ti n editura Socec (unde a r?mas pn? dup? ultimul r?zboi, relundu-?i apoi apari?iile la Ia?i).
Tot mai bolnav ?i ngndurat de soarta lui b?di?a Mihai, mncat de str?in?t??i, se ab?tea pe acolo ?i Ion Creang?, oleac? de proprietar cu nc? vreo 9 institutori , la Tipografia Na?ional?, cump?rat? de la Junimea prin 1882 ?i purtat? cu dib?cie de tipograful I. S. Ionescu.
Ad?postind tot felul de magazine, redac?ii, tipografii, libr?rii (ntre care celebra Libr?rie Daniel, instalat? n locul Junimii pentru a nu se pierde tradi?ia), o farmacie R?teanu, o banc?, ADAS-ul ?i unit??ile Coopera?iei me?te?ug?re?ti (ntre 1960-1989), iar ast?zi un cabinet stomatologic ?i alt? farmacie, vechea zidire junimist? ?i-a p?strat locul din col?ul celor dou? str?zi. O plac? de marmur?, fixat? pe un perete, lateral?, gl?suie?te pentru cei f?r? grab?: n aceast? cl?dire a func?ionat Libr?ria ?i Tipografia societ??ii culturale Junimea. Aici au fost tip?rite revista Convorbiri literare ?i ziarul Curierul de Ia?i, al c?rui redactor o perioad? a fost poetul Mihai Eminescu. Placa a fost a?ezat? n anul 1994 de Muzeul Literaturii Romne.

Vino, frate Mihai, vino, c?ci f?r? tine sunt str?in

Acum fiind vremea s?rb?torilor, probabil c? b?trnele ziduri l a?teapt? pe b?dia Ion Creang?, c?l?tor hojma, odinioar?, ntre Bojdeuc? ?i Tutungeria sa din mijlocul str?zii Golia, ?i nelipsit musafir la Tipografie.
n s?pt?mna Cr?ciunului venea cu un buzunar plin de m?run?i? s? primeasc? colind?torii, stelarii ?i pe popularii eroi Vasilache ?i M?rioara ce spuneau parascovenii pe Uli?a mare, spre bucuria tipografilor, care se veseleau ciocnind ulcelele cu vin.
Afar? ningea cu fulgi mari ?i pufo?i, iar Ia?ul huia n pocnete de bici, morn?it de buhaie, sunete de corn, colinde ?i refrenurile datinilor repetate cu ardoare prin toate mahalalele. ntr-o asemenea zi, Creang? i scria prietenului s?u:
B?die Mihai,
Ce-i cu Bucure?tiul de ai uitat cu totul Ie?ul nostru cel oropsit De Cr?ciun te a?tept?m s? vii. Tinca a preg?tit de toate ?i mai ales sarmalele care ?i pl?ceau foarte mult. La Ie?i ninge frumos de ast-noapte, nct s-a f?cut drum de sanie. Ciricul parc? e mai frumos acum. Vino, frate Mihai, vino, c?ci f?r? tine sunt str?in. Te s?rut pe frunte. Ion Creang?. (decembrie 1877 – acum 130 de ani).

Ioan Mitican

 

Amintiri din copilăria teatrului românesc

vineri, ianuarie 4th, 2008

nceputul anului aduce totdeauna n sufletele noastre un pic de nostalgie, prilejuind multora dintre noi ntoarceri n timp ?i duioase retr?iri din lumea copil?riei. ?i str?mo?ii no?tri tr?iau intens zilele Cr?ciunului, Anului Nou ?i Bobotezei. La Ia?i, ca ?i n Bucure?ti, un rol de seam? n preg?tirea atmosferei s?rb?tore?ti l aveau teatrele, trupele de actori montnd spectacole inspirate din via?a cet??ii, din care nu lipseau tulbur?toare scene cu datini ?i obiceiuri str?mo?e?ti. n acest context se petreceau ?i multe evenimente culturale, s?rb?torile fiind termen de finalizare sau prilej de ncepere a unor noi activit??i.

A?a s-a ntmplat la sf?r?itul fericitului an 1816, cnd tn?rul profesor Gheorghe Asachi (1788-1869), de la ?coala de ingineri hotarnici a Academiei Domne?ti din capitala Moldovei, ?i-a propus s? dea aripi teatrului n limba romn?. I-a ademenit ?i pe copiii logof?tului Alexandru Ghica, pe Elencu ?i Grigore (viitorul domnitor), cu care a preg?tit piesa Mirtil ?i Hloe, adaptat? dup? Gessner ?i Florian. nfl?c?ratul profesor a pictat cortina, a f?cut regia, iar primul spectacol n romne?te s-a prezentat n preajma anului nou, n 27 decembrie, pe scena construit? n salonul hatmanului Costache Ghica, bunicului arti?tilor, peste drum de Mitropolia veche, cum ne spune istoricul Teodor Burada.
Spectatorii din nalta clas? boiereasc? au ascultat uimi?i replicile rostite n romne?te de p?storii Mirtil ?i Hloe, mbr?ca?i n albe straie ??r?ne?ti. ntmplarea s-a petrecut n plin? epoh? bntuit? de str?inomanie (cum zicea Asachi), pe vremea cnd la curte ?i n casele marilor dreg?tori din Moldova ?i din Valahia se vorbea greaca sau franceza, limba romn? fiind folosit? doar la ?ar?.
Prezen?a mitropolitului Veniamin Costachi la spectacol a dat faptei o ?i mai mare nsemn?tate.
Mai apoi, recunosc?tor, Gheorghe Asachi le-a nchinat tinerilor actori versuri entuziaste:
ntr- un timp de ovelire, pe cnd limba cea romn?,
Din palaturi fug?rit?, se vorbea numai la stn?,
Nobili voi de neam ?i cuget, sf?rmnd a sale fere,
Vorbit-a?i nti caceia ce ne dau pine ?i miere,
Prga scenei na?ionale cu drept vou? se cuvine.
Suvenir ca s? v? fie a june?elor senine.
Pic?tura, de?i-i mic?, ce pe-o stnc? picureaz?,
Face rului o cale care dup? ea urmeaz?…

Primele spectacole n limba romn?, la Ia?i ?i Bucure?ti

Spectacolul de la finele anului 1816 a marcat nceputul teatrului romnesc ?i a fost urmat de altul, produs la Bucure?ti n 1819, cu Hecuba lui Euripide, pentru care Iancu V?c?rescu scria prologul: La deschiderea teatrului ntia?i dat? n Bucure?ti n anul 1819.
S-au preg?tit apoi ?i alte produc?iuni n cele dou? capitale ?i a sosit anul 1832, cnd n capitala Moldovei s-a r?spndit o veste tulbur?toare. O sam? de me?teri, condu?i de arhitectul vienez Iohan Freywald, pref?ceau n teatru c?soaia ag?i Lasc?rache Costache, zis Talpan, situat? pe col?ul uli?ei Dancului ?i al uli?ei Golia (Cuza Vod?), cam n locul unde-i acum sta?ia de tramvai din fa?a intr?rii la Filarmonic?. Arhitectul vienez era la Ia?i pentru construc?ia catedralei mitropolitane ?i a palatului lui Iordache Rosetti Roznovanu, iar zidirea teatral? fusese comandat? de actorii francezi Furo, adic? fra?ii Baptiste ?i Joseph Fouraux.
Fra?ii Fouraux veniser? la Ia?i din ndep?rtatul Paris cu trupa actorilor francezi Marteau ?i Kohler , care prezentau pantomime, jocuri pe funie, scene de ventrilocie, salturi mortale ?i baletiste ochioase, ce scoteau din min?i stirpea b?rb?teasc? din trg vnturnd pe scene fustele parfumate, nvrtejite n can-canuri fran?uze?ti. Fra?ii Fouraux d?duser? spectacole animate ?i la Bucure?ti, dar s-au ndr?gostit de Ia?i ?i au r?mas aici.

La Teatrul de variet??i, inaugurat n 1832, veneau trupe din toat? Europa

Marea realizare a fost anun?at? de revista Albina romneasc? (nr. 97), care a l?sat posterit??ii urm?toarea descriere; ntre nou? folositoare publice a??z?mnturi, capitala noastr? se poate l?uda ?i cu statornicirea unui teatru ce este o ?coal?, unde, desf?tndu-se publicul, nva?? cele bune ?i care mult nrureaz? asupra moralului ?i n formarea haracterului. Forma teatrului este eliptic?, cu trei rnduri de loje ?i cu o galerie, toate cu gust mpodobite. Decora?iile s-au zugr?vit de d-l Livaditi, carele pe cortin? (perdeaua ntia) au nf??i?at muzele , fie?care n a lor ndeletnicire.
Institu?ia s-a numit Theatre des varits (Teatrul de variet??i) ?i a fost inaugurat? n luna marilor s?rb?tori romne?ti, la 4 decembrie 1832. ntia dat? s-a jucat vodevilul nturnarea lui Grenade n snul familiei, orchestra fiind condus? de capelmaistrul Herfner.
Vestea construirii teatrului mergnd n toat? Europa, c?tre el au pornit vestite trupe, precum cea a lui Eugene Hette din Paris (1833), compus? din cele patru fiice: Elisa, Celestine, Ana ?i Jenny, nora Eugenie, fiii Jules ?i Paul, ginerii ?i al?i actori, dintre care unii aveau s? r?mn? n Moldova.
Aici opreau ?i trupele pornite spre Odessa, Kiev ori Sankt Petersburg. Stagiunea anului urm?tor a adus ?i noutatea spectacolelor de oper?, n decembrie jucndu-se La Dame Blanche, primit? cu mare entuziasm.
Prin februarie 1833 a sosit ?i o celebr? trup? de gimnastic? cu senior Luzzato, poreclit Eraclis sau Hercule italian pentru exerci?iile de performan?? care ntreceau tot ce v?zuse Europa pn? atunci. Corpul s?u musculos reprezenta pe scen? vestite statui antice, mimnd perfect fizionomia lor, lund rapid figuri total deosebite ?i umplnd lumea de uimire cnd a?ezat cu talpa piciorului pe o coloan? vertical? ?i trupul paralel cu orizontul, mpotriva legii gravita?iei, ?inea ntre din?i o greutate de 50 funturi, iar cu mna ridica de jos un om.
?i acest artist a r?mas aici, mai trziu participnd la conducerea teatrului de variet??i ?i deschiznd un hotel numit Italia.
La Ia?i a venit ?i o trup? german?, condus? de Teodor Miller, care a jucat tragedii, opere ?i comedii n limba lui Goethe. Toate trupele treceau ?i prin Bucure?ti, contribuind la formarea aceleia?i sim?iri artistice n cele dou? capitale.

Anii trezirii sim??mintelor na?ionale

Fiind anii trezirii sim??mntelor na?ionale, un grup de tineri s-a specializat n organizarea de spectacole romne?ti la diverse evenimente. Ei au jucat piesa Drago?, ntiul domn al Moldovei n august 1834, cu prilejul ncoron?rii domnitorului p?mntean Mihail Sturza, apoi o Serbare militar?, la 8 noiembrie 1834, de ziua domnitorului. n trup? s-a f?cut remarcat tn?rul Matei Millo, ce avea s? devin? mai trziu idolul teatrelor din Ia?i ?i Bucure?ti.
La 15 noiembrie 1836 nfiin?ndu-se Conservatorul filarmonic-dramatic, sub conducerea lui Gh Asachi ?i Vasile Alecsandri, elevii acestuia au organizat o trup? permanent?, ce a nceput a da spectacole n idioma patriei. V?zndu-le, un c?l?tor francez prin 1837 a r?mas impresionat, socotindu-le demne de scenele Parisului.
n februarie 1838, junii au prezentat tragedia liric? Norma, cu muzic? de Bellini. Stagiunea anului 1840 s-a deschis la 16 noiembrie cu comedia Farmazonul din Hrl?u, scris? de Vasile Alecsandri ?i pus? n scen? de Costache Caragiale.
Scena teatrului de variet??i devenea astfel disputat? de dou? trupe pe lng? care, n februarie 1842, a ap?rut ?i trupa german? a doamnei Firsch, baroneasa Langer, cu spectacole de oper?.
Iat? cum, n acei ani de la mijlocul secolului al XIX-lea, fosta c?soaie a lui Talpan era sediul a trei teatre, Ia?ul devenind centru multina?ional european. Pe scena sa, socotit? filial? parizian?, jucau renumi?i actori adu?i din marea metropol?.
Astfel, stagiunea anului 1842 era deschis? de o trup? francez? care a jucat, la 23 octombrie 1842, vodevilul Paharul de ap? (La Vere deau) urmat? a doua zi (24 octombrie) de trupa german? cu opera Norma. n 27 decembrie ?i-a nceput activitatea ?i forma?ia romn? cu melodrama Strigoiul, preg?tind n continuare un ?ir de piese na?ionale.
Toate trupele aveau spectatori, trupa german? fiind sus?inut? de colonia nem?easc? reprezentat? de meseria?ii ?i comercian?ii veni?i la Ia?i din Austria, de mul?i evrei, ca ?i de unii dintre actorii trupei.

Incidente la premiera piesei Ia?ii n carnaval

Din trupa romneasc? f?cea parte ?i marele actor Costache Caragiale, venit de peste Milcov mai nti la Boto?ani (1838) ?i apoi sosind la Ia?i (1839). Dnsul avea s? dea via?? piesei Iorgu de la Sadagura sau Nepotu-i salba dracului de Vasile Alecsandri, n noiembrie 1843, consacrndu-l pe autorul care tr?ia marele succes pre?uit de tat?l s?u cu o s?rutare pe frunte.
La spectacolul din 7 octombrie 1845 cu piesele Teatrul ?i buc?t?ria, Uli?a lunei ?i Dou? bilete, n care jucau ?i dou? actri?e bucure?tence, scena ie?ean? a luat numele de Teatrul Na?ional. Faptul a fost consemnat de Albina romneasc? din 11 octombrie. Cultivnd numele Teatrul Na?ional, Albina romneasc? nr. 84 avea s? scrie: cu pl?cere vedem acum c? nu numai publicul mai luminat, dar ?i clasa de sus se pare c? afl? mul?umire de a asista la reprezenta?iile romne, la cele reprezenta?ii pe care unii voiau a le ar?ta c? snt menite numai pentru petrecerea ?i desf?tarea publicului celui mai de gios.
Teatrul devenise o tribun? na?ional? de unde actorii biciuiau f?r? menajamente relele moravuri. Vasile Alecsandri prezenta n serie piesele sale inspirate din cea mai vie actualitate.
Un succes deosebit a avut comedia Ia?ii n Carnaval sau Un complot nchipuit, jucat? n seara de 22 decembrie 1845. Sala frem?ta, feeric luminat? de candelabrul cel mare din tavan cu bujiile (lumn?rile de stearin?) aprinse. Spre satisfac?ia spectatorilor, la ridicarea cortinei, pe scen? a ap?rut Turnul Trisfetitelor din Uli?a Mare ?i vestitele sale dughene. Nu lipsea magazia modistei Cati, pe sub ferestrele c?reia defila, aprins de dor, postelnicul Tachi Lun?tescu, aflat n mare r?zboi cu bonjuri?tii: acei exalta?i ce credeau c? to?i oamenii sunt deopotriv? ?i nimeni nu-i cobort cu hrzobul din cer. Replicile ?fichiuitoare au indignat cteva personalit??i din loje, care au vrut s? p?r?seasc? teatrul. Aga ora?ului a cerut arti?tilor curmarea mascaralelor pe seama prea cinstitelor obraze boiere?ti. Speria?i, actorii ?i-au ndreptat privirile spre galeriile unde se aflau sus?in?torii lor, iubitorii muzelor, tinerii patrio?i, porecli?i pantalonari, duelgii sau bonjuri?ti, dup? numele pantalonilor fran?uze?ti bonjuri, la mod? pe atunci. ntr-un glas, ace?tia au cerut continuarea spectacolului ?i ca s? se vad? c? nu glumesc, s-au nfiin?at n loje, cernd rugini?ilor – partizanilor ag?i – satisfac?ie pe dealul Copoului, cu martorii ?i armele preferate.
nsp?imnta?i, c?ci neprezentarea la duel nsemna mare la?itate, iar prezen?a putea aduce sfr?itul vie?ii lor, a?a cum avea s? scrie Vasile Alecsandri, sup?ra?ii ?i-au oprit pornirile ?i spectacolul a continuat. Sala s-a umplut iar de larma masca?ilor, p?pu?arilor, l?utarilor ?i irozilor ce cntau ?i jucau la balul masche al Carnavalului de pe scen?. Spectacolul s-a terminat n veselie, lumea fredonnd cupletele cu cea mai mare mul?umire (Albina romneasc?, 30 decembrie 1845). Erau magistrale ?i mergeau la sufletele nec?ji?ilor: ntr-a p?pu?ilor ?ar?/ La mul?i cinstea-i chiar de cear?;/ Cnd ru?eftul se ive?te,/ Pe loc cinstea se tope?te./ Unii vrednici patrio?i,/ Dar mai vrednici patriho?i,/ Latr?, url? furios,/ Pn ce-apuc? cte-un os.

La 22 decembrie 1846 s-a inaugurat Teatrul Na?ional din Copou

Anul 1846 a reprezentat anul desp?r?irii de sala Teatrului de variet??i, stagiunea deschizndu-se la Teatrul Na?ional din Copou amenajat n palatul fostului domnitor Ioni?? Sturdza, mo?tenit de noul domnitor Mihail Sturdza care l-a pus la dispozi?ia actorilor. Sala elegant? avea un parter amfiteatral, congiurat cu trei rnduri de loj? ?i cununat cu o galerie ?i o scen? ntins?.
Inaugurarea s-a s?vr?it conform tradi?iilor la 22 decembrie 1846, n prezen?a publicului ner?bd?tor. Pentru a nu ap?rea surprize cu vreo pies? romneasc? plin? de aluzii la adresa somit??ilor, s-a jucat o pies? francez?.
R?mnnd n func?iune ?i Teatrul de variet??i, trupele erau n mare ntrecere, mai ales c? n perioada anilor 1850 la Ia?i s-a stabilit ?i o trup? italian?, cu opere ?i operete, care prezenta spectacole fastuoase cu opera Lucia de Lammermoor de Donizetti (29 decembrie 1852, dup? Linda, n 18 decembrie).
La Teatrul din Copou, numit ?i Teatrul de Oper?, au v?zut luminile rampei Chiri?ele lui Vasile Alecsandri ?i prima operet? romneasc?, Baba H?rca, scris? de Matei Millo. Autorul juca rolul principal, muzica semnnd-o A. Flechtenmacher. Pe scen?, n seara premierii din 26 decembrie 1848, ap?rnd ?i o vatr? de ?igani b?tnd pe nicovale, iar apoi ?i un car cu dru?te, tras de o pereche de boi cu coarnele aurite, succesul a fost f?r? seam?n. Lumea tnjea dup? spectacole cu via?? romneasc?.
Spectacolul jucat f?r? contenire a bucurat ?i Bucure?tii, unde autorul s-a mutat prin 1870, r?mnnd acolo pn? la sfr?itul vie?ii. De remarcat avea s? fie ?i spectacolul ?iganii, o idil? dramatic? scris? de Gh. Asachi pentru a sus?ine marea reform? de eliberare a robilor ?igani boiere?ti, ini?iat? de domnitorul Grigore Ghica n Moldova (decembrie 1855) ?i de domnitorul Barbu ?tirbei n Muntenia (februarie 1856).
n seara de 17/18 februarie 1888, iubitul teatru din Copou a luat foc; urmau zile negre pentru trup?, nevoit? s? joace pe scenele mici din sala Pastia ?i Circul Sodoli, pn? la construirea unui nou local.

La 31 decembrie 1852 s-a deschis Teatrul cel Mare din Bucure?ti

O activitate asem?n?toare desf??ura ?i teatrul din Bucure?ti, care a folosit o vreme s?li mici, pn? cnd, la 31 decembrie 1852, s-a nzestrat cu marele palat proiectat de arhitectul vienez A. Heft ?i dorit nc? din 1836 de Societatea Filarmonic? nfiin?at? de I. H. R?dulescu ?i Ioan Cmpineanu.
Teatrul bucure?tean s-a inaugurat cu vodevilul Zoe sau Amantul mprumutat. Cl?direa n stil baroc avea parter cu vreo 400 de locuri, trei rnduri de loje ?i galerie.
n 1864, printr-un Decret al ministrului Mihail Kog?lniceanu, Teatrul cel Mare a trecut n seama statului, devenind institu?ie na?ional?. Din 1876 s-a numit oficial Teatrul Na?ional. Pe scena Teatrului Na?ional s-au jucat apoi cu mare succes piese de autori str?ini dar ?i cele ale lui B. P. Ha?deu, V. Alecsandri, I. L. Caragiale, A. Davilla, B. ?t. Delavrancea, V. I. Popa, Al. Kiri?escu, M. Sorbul, V. Eftimiu, Camil Petrescu, M. Sebastian, G. M. Zamfirescu, Mircea ?tef?nescu, T. Mu?atescu ?i al?i reputa?i dramaturgi romni. Frumoasa cl?dire a disp?rut n urma bombardamentului din 1944.

? La Ia?i s-a demolat prim?ria pentru construc?ia unui nou teatru

Fiindc? ie?enii doreau numaidect un palat al artelor cochet, n centrul ora?ului, ?i nu exista un teren disponibil, primarul Vasile Pogor a propus ?i Consiliul Comunal a aprobat demolarea prim?riei, iar pe locul ei construirea teatrului. Fapt? nemaiauzit?. Propunerea s-a aplicat, au fost chema?i marii constructori vienezi de palate teatrale, Fellner ?i Helmer, care l-au ridicat, cu parter, loje, balcon ?i galerie, iar la 1 decembrie 1896, Teatrul cel Nou, cochetul Teatru Na?ional, a intrat n via?a ora?ului ?i a ??rii, prezentnd apoi lucr?ri clasice romne?ti ?i str?ine. Aceia?i arhitec?i au construit ?i Teatrul Na?ional din Cluj, n anul 1906.
n preajma Cr?ciunului, lumea dorind s? tr?iasc? m?car cteva ore vremea str?bunilor, actorii au renviat cu voio?ie Ia?ii n Carnaval, Chiri?ele ori Baba Hrca, ?tiind c? spectatorii vor da n?val?.
Tot pe atunci, la matinee, sala Teatrului Na?ional devenea loca?ul datinilor ?i obiceiurilor str?mo?e?ti, pe scen? prezentndu-se tradi?ionalele Serb?ri ale Datinilor, prezentate de trupele de elevi ale ?colii Normale de b?ie?i Vasile Lupu ?i ale ?colii Normale de fete Mihail Sturza.

Ioan Mitican

Amintiri din copilăria teatrului românesc

vineri, ianuarie 4th, 2008

nceputul anului aduce totdeauna n sufletele noastre un pic de nostalgie, prilejuind multora dintre noi ntoarceri n timp ?i duioase retr?iri din lumea copil?riei. ?i str?mo?ii no?tri tr?iau intens zilele Cr?ciunului, Anului Nou ?i Bobotezei. La Ia?i, ca ?i n Bucure?ti, un rol de seam? n preg?tirea atmosferei s?rb?tore?ti l aveau teatrele, trupele de actori montnd spectacole inspirate din via?a cet??ii, din care nu lipseau tulbur?toare scene cu datini ?i obiceiuri str?mo?e?ti. n acest context se petreceau ?i multe evenimente culturale, s?rb?torile fiind termen de finalizare sau prilej de ncepere a unor noi activit??i.

A?a s-a ntmplat la sf?r?itul fericitului an 1816, cnd tn?rul profesor Gheorghe Asachi (1788-1869), de la ?coala de ingineri hotarnici a Academiei Domne?ti din capitala Moldovei, ?i-a propus s? dea aripi teatrului n limba romn?. I-a ademenit ?i pe copiii logof?tului Alexandru Ghica, pe Elencu ?i Grigore (viitorul domnitor), cu care a preg?tit piesa Mirtil ?i Hloe, adaptat? dup? Gessner ?i Florian. nfl?c?ratul profesor a pictat cortina, a f?cut regia, iar primul spectacol n romne?te s-a prezentat n preajma anului nou, n 27 decembrie, pe scena construit? n salonul hatmanului Costache Ghica, bunicului arti?tilor, peste drum de Mitropolia veche, cum ne spune istoricul Teodor Burada.
Spectatorii din nalta clas? boiereasc? au ascultat uimi?i replicile rostite n romne?te de p?storii Mirtil ?i Hloe, mbr?ca?i n albe straie ??r?ne?ti. ntmplarea s-a petrecut n plin? epoh? bntuit? de str?inomanie (cum zicea Asachi), pe vremea cnd la curte ?i n casele marilor dreg?tori din Moldova ?i din Valahia se vorbea greaca sau franceza, limba romn? fiind folosit? doar la ?ar?.
Prezen?a mitropolitului Veniamin Costachi la spectacol a dat faptei o ?i mai mare nsemn?tate.
Mai apoi, recunosc?tor, Gheorghe Asachi le-a nchinat tinerilor actori versuri entuziaste:
ntr- un timp de ovelire, pe cnd limba cea romn?,
Din palaturi fug?rit?, se vorbea numai la stn?,
Nobili voi de neam ?i cuget, sf?rmnd a sale fere,
Vorbit-a?i nti caceia ce ne dau pine ?i miere,
Prga scenei na?ionale cu drept vou? se cuvine.
Suvenir ca s? v? fie a june?elor senine.
Pic?tura, de?i-i mic?, ce pe-o stnc? picureaz?,
Face rului o cale care dup? ea urmeaz?…

Primele spectacole n limba romn?, la Ia?i ?i Bucure?ti

Spectacolul de la finele anului 1816 a marcat nceputul teatrului romnesc ?i a fost urmat de altul, produs la Bucure?ti n 1819, cu Hecuba lui Euripide, pentru care Iancu V?c?rescu scria prologul: La deschiderea teatrului ntia?i dat? n Bucure?ti n anul 1819.
S-au preg?tit apoi ?i alte produc?iuni n cele dou? capitale ?i a sosit anul 1832, cnd n capitala Moldovei s-a r?spndit o veste tulbur?toare. O sam? de me?teri, condu?i de arhitectul vienez Iohan Freywald, pref?ceau n teatru c?soaia ag?i Lasc?rache Costache, zis Talpan, situat? pe col?ul uli?ei Dancului ?i al uli?ei Golia (Cuza Vod?), cam n locul unde-i acum sta?ia de tramvai din fa?a intr?rii la Filarmonic?. Arhitectul vienez era la Ia?i pentru construc?ia catedralei mitropolitane ?i a palatului lui Iordache Rosetti Roznovanu, iar zidirea teatral? fusese comandat? de actorii francezi Furo, adic? fra?ii Baptiste ?i Joseph Fouraux.
Fra?ii Fouraux veniser? la Ia?i din ndep?rtatul Paris cu trupa actorilor francezi Marteau ?i Kohler , care prezentau pantomime, jocuri pe funie, scene de ventrilocie, salturi mortale ?i baletiste ochioase, ce scoteau din min?i stirpea b?rb?teasc? din trg vnturnd pe scene fustele parfumate, nvrtejite n can-canuri fran?uze?ti. Fra?ii Fouraux d?duser? spectacole animate ?i la Bucure?ti, dar s-au ndr?gostit de Ia?i ?i au r?mas aici.

La Teatrul de variet??i, inaugurat n 1832, veneau trupe din toat? Europa

Marea realizare a fost anun?at? de revista Albina romneasc? (nr. 97), care a l?sat posterit??ii urm?toarea descriere; ntre nou? folositoare publice a??z?mnturi, capitala noastr? se poate l?uda ?i cu statornicirea unui teatru ce este o ?coal?, unde, desf?tndu-se publicul, nva?? cele bune ?i care mult nrureaz? asupra moralului ?i n formarea haracterului. Forma teatrului este eliptic?, cu trei rnduri de loje ?i cu o galerie, toate cu gust mpodobite. Decora?iile s-au zugr?vit de d-l Livaditi, carele pe cortin? (perdeaua ntia) au nf??i?at muzele , fie?care n a lor ndeletnicire.
Institu?ia s-a numit Theatre des varits (Teatrul de variet??i) ?i a fost inaugurat? n luna marilor s?rb?tori romne?ti, la 4 decembrie 1832. ntia dat? s-a jucat vodevilul nturnarea lui Grenade n snul familiei, orchestra fiind condus? de capelmaistrul Herfner.
Vestea construirii teatrului mergnd n toat? Europa, c?tre el au pornit vestite trupe, precum cea a lui Eugene Hette din Paris (1833), compus? din cele patru fiice: Elisa, Celestine, Ana ?i Jenny, nora Eugenie, fiii Jules ?i Paul, ginerii ?i al?i actori, dintre care unii aveau s? r?mn? n Moldova.
Aici opreau ?i trupele pornite spre Odessa, Kiev ori Sankt Petersburg. Stagiunea anului urm?tor a adus ?i noutatea spectacolelor de oper?, n decembrie jucndu-se La Dame Blanche, primit? cu mare entuziasm.
Prin februarie 1833 a sosit ?i o celebr? trup? de gimnastic? cu senior Luzzato, poreclit Eraclis sau Hercule italian pentru exerci?iile de performan?? care ntreceau tot ce v?zuse Europa pn? atunci. Corpul s?u musculos reprezenta pe scen? vestite statui antice, mimnd perfect fizionomia lor, lund rapid figuri total deosebite ?i umplnd lumea de uimire cnd a?ezat cu talpa piciorului pe o coloan? vertical? ?i trupul paralel cu orizontul, mpotriva legii gravita?iei, ?inea ntre din?i o greutate de 50 funturi, iar cu mna ridica de jos un om.
?i acest artist a r?mas aici, mai trziu participnd la conducerea teatrului de variet??i ?i deschiznd un hotel numit Italia.
La Ia?i a venit ?i o trup? german?, condus? de Teodor Miller, care a jucat tragedii, opere ?i comedii n limba lui Goethe. Toate trupele treceau ?i prin Bucure?ti, contribuind la formarea aceleia?i sim?iri artistice n cele dou? capitale.

Anii trezirii sim??mintelor na?ionale

Fiind anii trezirii sim??mntelor na?ionale, un grup de tineri s-a specializat n organizarea de spectacole romne?ti la diverse evenimente. Ei au jucat piesa Drago?, ntiul domn al Moldovei n august 1834, cu prilejul ncoron?rii domnitorului p?mntean Mihail Sturza, apoi o Serbare militar?, la 8 noiembrie 1834, de ziua domnitorului. n trup? s-a f?cut remarcat tn?rul Matei Millo, ce avea s? devin? mai trziu idolul teatrelor din Ia?i ?i Bucure?ti.
La 15 noiembrie 1836 nfiin?ndu-se Conservatorul filarmonic-dramatic, sub conducerea lui Gh Asachi ?i Vasile Alecsandri, elevii acestuia au organizat o trup? permanent?, ce a nceput a da spectacole n idioma patriei. V?zndu-le, un c?l?tor francez prin 1837 a r?mas impresionat, socotindu-le demne de scenele Parisului.
n februarie 1838, junii au prezentat tragedia liric? Norma, cu muzic? de Bellini. Stagiunea anului 1840 s-a deschis la 16 noiembrie cu comedia Farmazonul din Hrl?u, scris? de Vasile Alecsandri ?i pus? n scen? de Costache Caragiale.
Scena teatrului de variet??i devenea astfel disputat? de dou? trupe pe lng? care, n februarie 1842, a ap?rut ?i trupa german? a doamnei Firsch, baroneasa Langer, cu spectacole de oper?.
Iat? cum, n acei ani de la mijlocul secolului al XIX-lea, fosta c?soaie a lui Talpan era sediul a trei teatre, Ia?ul devenind centru multina?ional european. Pe scena sa, socotit? filial? parizian?, jucau renumi?i actori adu?i din marea metropol?.
Astfel, stagiunea anului 1842 era deschis? de o trup? francez? care a jucat, la 23 octombrie 1842, vodevilul Paharul de ap? (La Vere deau) urmat? a doua zi (24 octombrie) de trupa german? cu opera Norma. n 27 decembrie ?i-a nceput activitatea ?i forma?ia romn? cu melodrama Strigoiul, preg?tind n continuare un ?ir de piese na?ionale.
Toate trupele aveau spectatori, trupa german? fiind sus?inut? de colonia nem?easc? reprezentat? de meseria?ii ?i comercian?ii veni?i la Ia?i din Austria, de mul?i evrei, ca ?i de unii dintre actorii trupei.

Incidente la premiera piesei Ia?ii n carnaval

Din trupa romneasc? f?cea parte ?i marele actor Costache Caragiale, venit de peste Milcov mai nti la Boto?ani (1838) ?i apoi sosind la Ia?i (1839). Dnsul avea s? dea via?? piesei Iorgu de la Sadagura sau Nepotu-i salba dracului de Vasile Alecsandri, n noiembrie 1843, consacrndu-l pe autorul care tr?ia marele succes pre?uit de tat?l s?u cu o s?rutare pe frunte.
La spectacolul din 7 octombrie 1845 cu piesele Teatrul ?i buc?t?ria, Uli?a lunei ?i Dou? bilete, n care jucau ?i dou? actri?e bucure?tence, scena ie?ean? a luat numele de Teatrul Na?ional. Faptul a fost consemnat de Albina romneasc? din 11 octombrie. Cultivnd numele Teatrul Na?ional, Albina romneasc? nr. 84 avea s? scrie: cu pl?cere vedem acum c? nu numai publicul mai luminat, dar ?i clasa de sus se pare c? afl? mul?umire de a asista la reprezenta?iile romne, la cele reprezenta?ii pe care unii voiau a le ar?ta c? snt menite numai pentru petrecerea ?i desf?tarea publicului celui mai de gios.
Teatrul devenise o tribun? na?ional? de unde actorii biciuiau f?r? menajamente relele moravuri. Vasile Alecsandri prezenta n serie piesele sale inspirate din cea mai vie actualitate.
Un succes deosebit a avut comedia Ia?ii n Carnaval sau Un complot nchipuit, jucat? n seara de 22 decembrie 1845. Sala frem?ta, feeric luminat? de candelabrul cel mare din tavan cu bujiile (lumn?rile de stearin?) aprinse. Spre satisfac?ia spectatorilor, la ridicarea cortinei, pe scen? a ap?rut Turnul Trisfetitelor din Uli?a Mare ?i vestitele sale dughene. Nu lipsea magazia modistei Cati, pe sub ferestrele c?reia defila, aprins de dor, postelnicul Tachi Lun?tescu, aflat n mare r?zboi cu bonjuri?tii: acei exalta?i ce credeau c? to?i oamenii sunt deopotriv? ?i nimeni nu-i cobort cu hrzobul din cer. Replicile ?fichiuitoare au indignat cteva personalit??i din loje, care au vrut s? p?r?seasc? teatrul. Aga ora?ului a cerut arti?tilor curmarea mascaralelor pe seama prea cinstitelor obraze boiere?ti. Speria?i, actorii ?i-au ndreptat privirile spre galeriile unde se aflau sus?in?torii lor, iubitorii muzelor, tinerii patrio?i, porecli?i pantalonari, duelgii sau bonjuri?ti, dup? numele pantalonilor fran?uze?ti bonjuri, la mod? pe atunci. ntr-un glas, ace?tia au cerut continuarea spectacolului ?i ca s? se vad? c? nu glumesc, s-au nfiin?at n loje, cernd rugini?ilor – partizanilor ag?i – satisfac?ie pe dealul Copoului, cu martorii ?i armele preferate.
nsp?imnta?i, c?ci neprezentarea la duel nsemna mare la?itate, iar prezen?a putea aduce sfr?itul vie?ii lor, a?a cum avea s? scrie Vasile Alecsandri, sup?ra?ii ?i-au oprit pornirile ?i spectacolul a continuat. Sala s-a umplut iar de larma masca?ilor, p?pu?arilor, l?utarilor ?i irozilor ce cntau ?i jucau la balul masche al Carnavalului de pe scen?. Spectacolul s-a terminat n veselie, lumea fredonnd cupletele cu cea mai mare mul?umire (Albina romneasc?, 30 decembrie 1845). Erau magistrale ?i mergeau la sufletele nec?ji?ilor: ntr-a p?pu?ilor ?ar?/ La mul?i cinstea-i chiar de cear?;/ Cnd ru?eftul se ive?te,/ Pe loc cinstea se tope?te./ Unii vrednici patrio?i,/ Dar mai vrednici patriho?i,/ Latr?, url? furios,/ Pn ce-apuc? cte-un os.

La 22 decembrie 1846 s-a inaugurat Teatrul Na?ional din Copou

Anul 1846 a reprezentat anul desp?r?irii de sala Teatrului de variet??i, stagiunea deschizndu-se la Teatrul Na?ional din Copou amenajat n palatul fostului domnitor Ioni?? Sturdza, mo?tenit de noul domnitor Mihail Sturdza care l-a pus la dispozi?ia actorilor. Sala elegant? avea un parter amfiteatral, congiurat cu trei rnduri de loj? ?i cununat cu o galerie ?i o scen? ntins?.
Inaugurarea s-a s?vr?it conform tradi?iilor la 22 decembrie 1846, n prezen?a publicului ner?bd?tor. Pentru a nu ap?rea surprize cu vreo pies? romneasc? plin? de aluzii la adresa somit??ilor, s-a jucat o pies? francez?.
R?mnnd n func?iune ?i Teatrul de variet??i, trupele erau n mare ntrecere, mai ales c? n perioada anilor 1850 la Ia?i s-a stabilit ?i o trup? italian?, cu opere ?i operete, care prezenta spectacole fastuoase cu opera Lucia de Lammermoor de Donizetti (29 decembrie 1852, dup? Linda, n 18 decembrie).
La Teatrul din Copou, numit ?i Teatrul de Oper?, au v?zut luminile rampei Chiri?ele lui Vasile Alecsandri ?i prima operet? romneasc?, Baba H?rca, scris? de Matei Millo. Autorul juca rolul principal, muzica semnnd-o A. Flechtenmacher. Pe scen?, n seara premierii din 26 decembrie 1848, ap?rnd ?i o vatr? de ?igani b?tnd pe nicovale, iar apoi ?i un car cu dru?te, tras de o pereche de boi cu coarnele aurite, succesul a fost f?r? seam?n. Lumea tnjea dup? spectacole cu via?? romneasc?.
Spectacolul jucat f?r? contenire a bucurat ?i Bucure?tii, unde autorul s-a mutat prin 1870, r?mnnd acolo pn? la sfr?itul vie?ii. De remarcat avea s? fie ?i spectacolul ?iganii, o idil? dramatic? scris? de Gh. Asachi pentru a sus?ine marea reform? de eliberare a robilor ?igani boiere?ti, ini?iat? de domnitorul Grigore Ghica n Moldova (decembrie 1855) ?i de domnitorul Barbu ?tirbei n Muntenia (februarie 1856).
n seara de 17/18 februarie 1888, iubitul teatru din Copou a luat foc; urmau zile negre pentru trup?, nevoit? s? joace pe scenele mici din sala Pastia ?i Circul Sodoli, pn? la construirea unui nou local.

La 31 decembrie 1852 s-a deschis Teatrul cel Mare din Bucure?ti

O activitate asem?n?toare desf??ura ?i teatrul din Bucure?ti, care a folosit o vreme s?li mici, pn? cnd, la 31 decembrie 1852, s-a nzestrat cu marele palat proiectat de arhitectul vienez A. Heft ?i dorit nc? din 1836 de Societatea Filarmonic? nfiin?at? de I. H. R?dulescu ?i Ioan Cmpineanu.
Teatrul bucure?tean s-a inaugurat cu vodevilul Zoe sau Amantul mprumutat. Cl?direa n stil baroc avea parter cu vreo 400 de locuri, trei rnduri de loje ?i galerie.
n 1864, printr-un Decret al ministrului Mihail Kog?lniceanu, Teatrul cel Mare a trecut n seama statului, devenind institu?ie na?ional?. Din 1876 s-a numit oficial Teatrul Na?ional. Pe scena Teatrului Na?ional s-au jucat apoi cu mare succes piese de autori str?ini dar ?i cele ale lui B. P. Ha?deu, V. Alecsandri, I. L. Caragiale, A. Davilla, B. ?t. Delavrancea, V. I. Popa, Al. Kiri?escu, M. Sorbul, V. Eftimiu, Camil Petrescu, M. Sebastian, G. M. Zamfirescu, Mircea ?tef?nescu, T. Mu?atescu ?i al?i reputa?i dramaturgi romni. Frumoasa cl?dire a disp?rut n urma bombardamentului din 1944.

? La Ia?i s-a demolat prim?ria pentru construc?ia unui nou teatru

Fiindc? ie?enii doreau numaidect un palat al artelor cochet, n centrul ora?ului, ?i nu exista un teren disponibil, primarul Vasile Pogor a propus ?i Consiliul Comunal a aprobat demolarea prim?riei, iar pe locul ei construirea teatrului. Fapt? nemaiauzit?. Propunerea s-a aplicat, au fost chema?i marii constructori vienezi de palate teatrale, Fellner ?i Helmer, care l-au ridicat, cu parter, loje, balcon ?i galerie, iar la 1 decembrie 1896, Teatrul cel Nou, cochetul Teatru Na?ional, a intrat n via?a ora?ului ?i a ??rii, prezentnd apoi lucr?ri clasice romne?ti ?i str?ine. Aceia?i arhitec?i au construit ?i Teatrul Na?ional din Cluj, n anul 1906.
n preajma Cr?ciunului, lumea dorind s? tr?iasc? m?car cteva ore vremea str?bunilor, actorii au renviat cu voio?ie Ia?ii n Carnaval, Chiri?ele ori Baba Hrca, ?tiind c? spectatorii vor da n?val?.
Tot pe atunci, la matinee, sala Teatrului Na?ional devenea loca?ul datinilor ?i obiceiurilor str?mo?e?ti, pe scen? prezentndu-se tradi?ionalele Serb?ri ale Datinilor, prezentate de trupele de elevi ale ?colii Normale de b?ie?i Vasile Lupu ?i ale ?colii Normale de fete Mihail Sturza.

Ioan Mitican

Doi ani în refugiu la Iaşi

marți, decembrie 11th, 2007

 

mplinindu-se 90 de ani de la nefericitele zile ale Primului r?zboi mondial, despre care ast?zi prea pu?in se ?tie, ne-am propus s? r?sfoim mpreun? cteva pagini din r?bojul lor nsngerat ?i s? aprindem o candel? a aducerilor aminte la altarele slujite de marii no?tri nainta?i.
Fiindc? la 11/24 noiembrie 1916 armatele inamice au trecut Dun?rea ?i erau aproape de Bucure?ti, Consiliul de Mini?tri a hot?rt transferarea re?edin?ei la Ia?i. A?a cum nota omul politic Constantin Argetoianu, Ia?ul a fost cople?it de puhoiul unei adev?rate invazii: n cteva zile Ia?ii s-au umplut, nct nu-?i mai putea trage omul sufletul ?i s-a transformat rapid, din ora? patriarhal, cu vreo 80.000 de locuitori, n capital? vremelnic?, cu vreo 400.000 de locuitori.

Prins? n cle?tele de foc al celor dou? alian?e, Antanta ?i Puterile Centrale, datorit? precarei dot?ri militare ?i lipsei sprijinului aliat promis, cu tot eroismul osta?ilor s?i, la jum?tatea lui noiembrie 1916, Romnia a pierdut Dobrogea, Oltenia, iar capitala a ajuns n prag de nstr?inare. Fiindc? la 11/24 noiembrie 1916 armatele inamice au trecut Dun?rea ?i erau aproape de Bucure?ti, Consiliul de Mini?tri a hot?rt transferarea re?edin?ei la Ia?i. Ca efect, smb?t?, 12/25 noiembrie, ministerele ?i autorit??ile centrale, cu zestrea ?i func?ionarii superiori, mbarca?i n trenuri, au pornit spre Moldova.
A?a cum nota omul politic Constantin Argetoianu, ntr-o s?pt?mn?, Ia?ul a fost cople?it de puhoiul unei adev?rate invazii: n cteva zile Ia?ii s-au umplut, nct nu-?i mai putea trage omul sufletul. Pe lng? autorit??ile centrale, c?tre fosta capital? a Moldovei a pornit ?i mare parte din protipendada capitalei – numero?i oameni de cultur?, gazetari, bancheri ?i mo?ieri din provinciile ocupate, dar ?i mul?i oameni obi?nui?i, fug?ri?i de silniciile frontului.

Coad? pentru o por?ie de fasole

Drept consecin??, ora?ul s-a supraaglomerat ?i nu mai f?cea fa?? cerin?elor. Rezervele alimentare sc?zuser? ?i, dup? cum scria I. G. Duca, pentru o por?ie de fasole, la restaurante se f?cea coad?.
ncercnd nfrnarea pre?urilor, Consiliul comunal a stabilit men?inerea chiriilor la cotele din octombrie 1915 ?i a impus pre?uri maximale pentru alimentele de prim? necesitate, iar mai trziu, ra?ii chiar pentru legume, vnzndu-se c?iva ardei, morcovi, gogo?ari sau cepe de c?ciul?.
Lipsind ?i zah?rul, s-a interzis cofetarilor fabricarea pr?jiturilor sau a torturilor, permi?ndu-se doar servirea cu zah?r a ceaiului ?i a cafelei din orzoaic? sau din cicoare pr?jit?.
De?i popula?ia se zb?tea s? fac? u?oar? via?a refugia?ilor, se sim?ea mhnirea ?i chiar ostilitatea mpotriva parveni?ilor care o duceau numai n afaceri tenebroase, petreceri ?i desfru. Pe str?zi foiau ma?inile elegante ale suspu?ilor, iar pe L?pu?neau, dup?-masa se desf??ura parada nvrti?ilor, afaceri?tilor, scuti?ilor de front, pe larg descris? de gazetele vremii ?i cu durere ncondeiat? de Mihail Sadoveanu n romanul Strada L?pu?neanu ?i de Sandu Teleajen, n volumul Turnuri n ap?.

Regina a stat dou? s?pt?mni n gara Grajduri

Transformarea rapid? a ora?ului patriarhal de vreo 80.000 de locuitori n re?edin?? guvernamental? sau capital? vremelnic?, cu vreo 400.000 de locuitori, s-a nf?ptuit sub conducerea primarului Gh. Mrzescu, care s-a zb?tut, mpreun? cu popula?ia, s? asigure tuturor un ad?post. Majoritatea institu?iilor de ap?rare aflndu-se pe strada Carol I, Copoul devenise centrul politic ?i al rezisten?ei na?ionale, la poalele sale aflndu-se cea mai c?utat? cl?dire a vremii: Palatul Cantacuzino , acum Palatul Copiilor.
Pe 12 noiembrie 1916, ntr-un tren special s-a urcat ?i regina Maria cu copiii ?i o parte din personalul Palatului regal, plecnd iute spre Ia?i, ca ultima expresie a catastrofei. (N. Iorga – O via?? de om a?a cum a fost).
A ajuns n gara Grajduri duminic? 13/26 noiembrie ?i acolo a r?mas vreo dou? s?pt?mni, din lipsa unui spa?iu de cazare la Ia?i. Pe lng? dnsa treceau trenuri ?i iar trenuri, unele cu osta?i c?tre front, altele cu r?ni?i ?i mii de refugia?i spre Ia?i, numai trenul regal st?tea. L-a dep??it ca fulgerul ?i trenul guvernamental, cu prim-ministrul care r?m?sese n capital? pn? n noaptea de 20 noiembrie/3 decembrie, nainte de c?derea Bucure?tilor sub ocupa?ie, pe 23 noiembrie/6 decembrie (C. Argetoianu).
Din cauza evenimentelor precipitate, la Ia?i nu era nimic preg?tit pentru g?zduirea familiei regale ?i, cu toat? zbaterea colonelului Ernest Ballif, ata?at pe lng? regin?, nu se g?sea un ad?post potrivit. Dup? Unirea din 1859 construindu-se pu?in, ora?ului i lipseau cl?diri confortabile ?i spa?ioase pentru un palat regal cu mul?i membri, personal de serviciu ?i gard?.
A?teptnd n trenul friguros, tras pe o linie secundar? pn? la g?sirea mult doritei locuin?e, regina, cople?it? de gnduri, nota, n jurnalul ei: Am intrat n necunoscut; unde m? duc? Pentru ct? vreme? Toat? lumea e ngrozitor de trist?… Nu ?tim unde ne vom opri. Trist? a?teptare, cu multe lacrimi. Trec din vagon n vagon ncercnd s? nviorez pe cei mai dispera?i! Pe la vremea prnzului am ajuns la Grajduri, unde am r?mas un r?stimp, pe cnd Baliff a plecat la Ia?i cu o locomotiv? ca s? cerceteze ora?ul ?i s? vad? unde am putea g?si o locuin??. Suntem cu totul f?r? ve?ti. Vremea e rece; n jurul trenului nostru url? un vnt vijelios (Povestea vie?ii mele).
Drumurile ?i ?oselele erau pline de convoaie nesfr?ite de care ?i c?ru?e, tr?suri, cupeuri ?i docare. De-a lungul ?oselelor erau numai cai ?i boi r?ma?i n drum, care ?i d?deau sufletul ntr-o crud? agonie, sau hoiturile lor n?epenite. Vedeai adesea ?i copii mor?i de frig ?i de foame, p?r?si?i pe cmpiile nghe?ate de mamele lor, care n goana nebun? nu avuseser? nici timpul s?-i ngroape. Mul?i copii ?i tineri mai ales, evacua?i n grab? de fric? s? nu fie prin?i de du?man, veneau pe jos tocmai din fundul Olteniei ?i Munteniei cu hainele zdren?uite, cu ghetele buc??i n picioare, abia trndu-se prin ploaie ?i noroi. De multe ori c?deau pe str?zi istovi?i, cu ochii stin?i, cu mintea pierdut? ?i-?i d?deau sufletul nainte de a li se putea da vreun ajutor (Elena Th. Emandi, Refugia?ii – Din anii de durere).
Moldova devenise un imens lazaret cu toate ?colile pref?cute n spitale ?i infirmerii, cu drumurile necate de crdurile f?r? sfr?it ale carelor ?i c?ru?elor cu refugia?i gemnd de durere ?i foame ?i cu liniile ferate blocate de mul?imea vagoanelor ?i a trenurilor, transformate n depozite pe ro?i, pline de utilaje, materiale ?i ma?ini smulse, la vitez?, din fabricile p?r?site.

Re?edin?a din Palatul Cantacuzino de pe Copou

Deasupra Ia?ului supraaglomerat coborse negura zilelor de iarn?, cu frig, nesiguran??, foamete, mizerie, intrigi, dureri sincere ?i ambi?ii perfide (I. G. Duca). Despre zilele acelea, tr?ite n vagonul de re?edin??, regina mai scria:
Am petrecut aproape dou? s?pt?mni n tren. Ballif (Baliff) mergea mereu la Ia?i c?utnd o locuin?? pentru mine ?i copiii mei. n sfr?it, dup? mult? alerg?tur?, o g?si n casa Comandamentului militar. Mi-a fost pus? la dispozi?e, dar nu era destul de nc?p?toare ca s? aib? loc ?i regele. (Regelui i s-a repartizat casa Cantacuzino-Pa?canu, n care locuise la vizitele anterioare.) Uneori mergeam n ora? cu Ballif, nso?it? de cte unul din copii. Toat? lumea se rev?rsase peste Ia?i. Bie?ii, tihni?ii lui locuitori erau ngrozi?i. Orice leg?tur? cu regele era ntrerupt?. A fost timp de dou? s?pt?mni un trai ciudat; eram desp?r?i?i de orice alte ntmpl?ri ale vie?ii. Primir?m vestea c?derii Bucure?tiului. Aflar?m totodat? c? Nando (regele), Carol ?i Cartierul General se mutau ncet, din loc n loc, mpreun? cu armata ce se retr?gea n Moldova, p?r?sind ora?ele rnd pe rnd n fa?a du?manului ce nainta mereu. Se d?duse foc la pu?urile cu p?cur? ?i la depozitele de grne. G?zduirea ntrziase fiindc?, n casa Cantacuzino, trecut? Corpului de Armat?, func?ionau unit??i militare legate de activitatea frontului ce trebuiau mutat,e iar nc?perile grijite.
A?ezat? n sediul Corpului de Armat?, smb?t? 26 noiembrie/9 decembrie, regina Maria nota: Era o cas? mare, nc?p?toare, nu prea ademenitoare, nici frumoas?. dar era un acoperi? ?i m? pusei pe lucru ca s-o fac ct se poate de pl?cut?.
Prea mult timp de aranjare n-a avut fiindc?, o dat? instalat? familia regal?, re?edin?a a devenit un loc spre care lumea se ndrepta s? reclame, s? se plng?: Nesfr?it ?ir de oameni pe care a trebuit s?-i primesc, scria regina.
Toat? lumea t?b?rse pe regin?, nota I. G. Duca. Nu lipseau mini?trii, dreg?torii ?i politicienii refugia?i la Ia?i. Cu r?bdare ?i tact, i primea pe to?i, i asculta ?i se silea s? le rezolve problemele. Exista ?i nemul?umirea c? politicienii care asigurau la Ia?i continuitatea statului romn nu se n?elegeau ?i p?reau lipsi?i de orice orientare. De aceea, dnsa, sf?tuit? de profesorul Nicolae Iorga, a sus?inut alc?tuirea unui guvern de coali?ie, realizat la 11/24 decembrie 1916 ?i condus de I. I. Br?tianu ?i Take Ionescu, despre care poveste?te n memorii.

Palatul reginei

Casa fostului logof?t Dumitrache Cantacuzino, ocupat? de musafir?, intrase n ochii ora?ului chiar din primele zile, lumea boteznd-o pe dat? Palatul reginei. Activ?, mergea prin spitale ?i sate, se ducea pe front, asculta propunerile ofi?erilor din tran?ee ?i le ducea regelui pentru a lua m?surile cuvenite. Mini?trii ?i politicienii constatau – unii cu consternare – c? urma?a principelui Alfred, duce de Edinburg, al doilea fiu al reginei Victoria a Angliei, dar ?i fiica marei ducese Maria Alexandrovna, fata ?arului Alexandru al II-lea al Rusiei, nu avea odihn?.
Sus?inea autoritatea regelui, dar l ajuta ?i n atribu?ii, atunci cnd era ocupat cu problemele frontului, devenind comandir cum o porecleau ofi?erii ru?i, ?tiind-o var? a ?arului Nicolae al II-lea ?i a regelui George al V-lea. Era ?i mai tn?r? cu 10 ani dect regele, la vremea cnd soseau la Ia?i, ea avnd 41 de ani, iar regele 51. Mergnd pe front, prin sate ?i trguri, discutnd de aproape cu oamenii: medici, infirmiere, osta?i, s?teni, dnsa ?tia mai bine ca to?i lipsurile de echipamente, de hran?, mbr?c?minte, muni?ie, medicamente ?i c?uta prin toate mijloacele s? le nl?ture.

Reduta speran?ei din Copou

?i de aceea, potrivit lui I. G. Duca, pentru a rezolva unele cerin?e arz?toare, de multe ori devenea impulsiv?, fapt justificat de cel?lalt memorialist, Constantin Argetoianu: A fost ct a putut mai mult n mijlocul celor care aveau nevoie de o mngiere, de o mbun?t??ire a soartei sau a traiului. O g?sim n tran?ee printre combatan?i, n rndurile naintate; o g?sim n spitale ?i n toate posturile sanitare, printre r?ni?i, printre bolnavi. N-a cunoscut frica de gloan?e ?i de bombe, cum n-a cunoscut teama ?i scrba de molime atunci cnd tifosul exantematic f?cea ravagii.
n Ia?ul sfr?itului de an (1916), cople?it de dureri ?i dezn?dejdi, casa Cantacuzino de la poalele Copoului era singura cl?dire n care se mai spera ?i se credea n izbnda ??rii, devenind Reduta speran?ei, cum scria un gazetar francez sau cum avea s? noteze Nicolae Iorga n volumul O via?? de om a?a cum a fost: Dar unde ntlneam siguran?a neclintit? cu privire la neap?ratul rezultat al r?zboiului era n Palatul Reginei, care se a?ezase la Comandamentul Corpului de Armat?, b?trna cas? boiereasc?, plin? ?i ea de amintiri. Acolo n od?ile luminate pn? trziu, noaptea nu nceta activitatea. Se lucra pentru r?ni?i, pentru armat?, de un grup de doamne alese de regin?, se primeau ?tiri, se ncercau sugestii pe lng? regele mai nd?r?tnic dect oricnd n afirmarea autorit??ii sale, se cereau ?i se d?deau sfaturi. Marele salon de baluri se transformase n sal? de lucru unde se f?ceau m?nu?i, fulare, pulovere, se coseau c?m??i se producea bandaje pentru r?ni?i, devenind sediul Comandamentului de lupt? cu toate nevoile (Ultima romantic?).
ntr-o odaie cu o mas? lung? la mijloc, pe care trona un uria? samovar cu ceai pus la ndemna vizitatorilor pentru autoservire , ntlnindu-se mini?trii ??rilor aliate ?i emisarii europeni, palatul de la poalele Copoului a devenit ?i Palatul Micii Europe.
Vreme de doi ani, pn? n noiembrie 1918, cnd Guvernul ?i regele s-au ntors la Bucure?ti dup? victoria alia?ilor, Palatul Reginei a fost punctul central al Ia?ilor.
Regele fiind ocupat cu problemele frontului, din ianuarie 1917, ?i-a stabilit re?edin?a oficial? n fosta locuin?? a lui Cuza Vod? din strada L?pu?neanu, unde se ?ineau consilii militare, ?edin?e de lucru, primiri , venind n Copou doar la vremea mesei sau pentru a tr?i cteva ceasuri n oaza de speran?? creat? de regin?.

Copoul Rezisten?ei Na?ionale

Mai sus de regin?, doar la c?iva zeci de pa?i, era locuin?a generalul ?cerbaceff (1858-1922), comandantul armatei ruse de aproape un milion de oameni, trimis? la ndemnul Antantei pentru ajutor n Moldova. Generalul st?tea n casa lui Grigore Iamandi, o cl?dire ce ie?ea pe jum?tate n strad?, dorind parc? s? aminteasc? trec?torilor c? pe vremuri m?rginea ngusta uli?? Podul Verde – cum se numea odinioar? bulevardul Carol de ast?zi.
Fiindc? n februarie 1917 ?arul fusese detronat, puterea lund-o Guvernul socialist al lui Alexandru Kerenski, iar apoi, maximali?tii (numele de atunci al bol?evicilor), ?cerbaceff a fost pus n situa?ia de a asista neputincios la dezagregarea armatei sale sub influen?a ideilor maximaliste.
Vizavi de Casa Iamandi, n cl?direa Rosetti, existent? ?i ast?zi (casa cu bolte), locuia omul politic Dimitrie Greceanu (1860-1920), conduc?torul frac?iunii conservatoare locale, pro-antantist?, n fruntea c?reia se g?sea Tache Ionescu (1858-1922).
Fiindc? n decembrie 1916 s-a format Guvernul de coali?ie ?i st?pnul casei era ?i ministrul Lucr?rilor Publice, la Mitic? Greceanu acas?, n biroul lui, o camer? destul de mare, dar f?r? gust mobilat? (I. G. Duca), se ?ineau consiliile guvernamentale. Aici s-a luat hot?rrea ca armata romn? s? se refac? n Romnia ?i nu n Rusia cum ndemnau reprezentan?ii puterilor aliate, pentru a reduce criza alimentar? din ?ar?. M?sura s-a dovedit salutar? c?ci Rusia avea s? fie bntuit? de furtuna revolu?iei. Lng? casa lui Greceanu aflndu-se palatul hatmanului Todera? Bal?, preluat de Cercul Militar , n od?ile acestuia func?iona Ministerul de Externe ce se lupta pe frontul diplomatic.
n complexul de cl?diri al ?colii Militare lucra Marele Cartier General al Armatei romne, aripa din deal g?zduind Misiunea francez? sosit? n ajutor cu militari ?i personal sanitar, iar ?coala Normal? de Fete M. Sturza de vizavi ad?postind Comandamentul trupelor aliate ruse.
Casele din jur erau ocupate de ofi?eri superiori, conduc?torul Misiunii, generalul Henri Mathias Berthelot (1861-1931), locuind la profesorul G. Bogdan din strada 40 de Sfin?i.

Guvernul Romniei era r?sfirat n casele din Copou

Ceva mai sus, sub acoperi?ul profesorului Ioan Paul din strada Asachi la num?rul 9 ?i-au g?sit ad?post Barbu ?t. Delavrancea ?i Octavian Goga, redactorul-?ef al gazetei combative de front Romnia, iar pu?in mai ncolo, la fostul num?r 5, st?tea vestitul ministru de Finan?e Emil Costinescu . n locuin?a acestuia n prima camer? la dreapta cum intrai, potrivit aceluia?i memorialist I. G. Duca, Guvernul Romniei a luat toate m?surile din care dup? attea jertfe trebuia s? ias? nf?ptuirea visului nostru secular.
Nu departe, pe strada Lasc?r Catargi, unde-i acum Radio Ia?i, avea re?edin?a primul-ministru I. I. Br?tianu, al?turi de Saint Aulaire, ambasadorul Fran?ei.
Universitatea (aripa din deal) ad?postea Ministerul Instruc?iunii, n Aul? ntrunindu-se senatorii atunci cnd nu aveau ?edin?e comune cu deputa?ii instala?i la Teatrul Na?ional.
Tot pe Copou n casa Konia din strada L??escu (numit? azi Titu Maiorescu) la num?rul 4, pe dreapta, unde s-a ridicat un bloc, tr?ia Tache Ionescu, politicianul cu mult? experien?? ?i spirit de cump?nire a faptelor, n odaia c?ruia, de asemenea, se aduna Guvernul pentru dezbateri importante.
Cl?direa nalt?, cu etaj, r?mas? singuratic? vizavi de Universitate, apar?inea juristului Gh. Mrzescu, mai nti primarul care printr-o minune a reu?it s? ad?posteasc? miile de dispera?i, sosi?i la por?ile Ia?ilor n toamna anului 1916, apoi ministrul gospodar al Agriculturii ?i Domeniilor n Guvernul de coali?ie ?i gazda multor consilii ?i ntruniri de seam? guvernamentale.
A?a cum avea s? scrie, prin 1929, Vintil? Br?tianu: n casa lui Mrzescu
s-a p?strat n timpul ocupa?iei str?ine nu numai n?dejdea zilelor mai bune, dar ?i firul sacru al Rezisten?ei Na?ionale. Calea Copoului a fost n ntregime strada Rezisten?ei Na?ionale pe care, seara, ie?enii se plimbau cu stegule?e tricolore n mn? fluturndu-le prin fa?a cl?dirii unde se instalase Misiunea Puterilor Centrale, venit? n locul aceleia francez?, expulzat?. La cap?tul str?zii, a?teptau semnalul luptei de eliberare regimentele de infanterie ?i cavalerie retrase n caz?rmi. Acesta se lansa la 27 octombrie/9 noiembrie 1918 cnd Guvernul d?dea ultimatum trupelor ocupante s? p?r?seasc? teritoriul Romniei ?i se preg?tea ntoarcerea la Bucure?ti. Antanta nvinsese, inamicii cernd pace!

Ioan Mitican

 

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X